Download - GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

Transcript
Page 1: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

of

gfk4me (Library/ GfK Publications)

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

2

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

• De supermarktomzet is in de eerste maand van 2011 met 0.2% gedaald. Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg met 1% t.o.v. dezelfde maand vorig jaar. De omzet per kassabon daalde echter met 1.2% van € 22,08 (januari 2010) naar € 21,82 (januari 2011).

• Dit is waarschijnlijk mede veroorzaakt door de forse en diepe promotiedruk. Naast de voetbalplaatjes actie bij C1000 en Albert Heijn, waren er gelijktijdig veel aanbiedingen waarbij 50% korting per product werd verleend of het 2e product gratis werd aangeboden.

• Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft in 2010 4.65 verschillende supermarktformules van de 18 grootste supermarktformules bezocht.

• In vergelijking met de voorgaande jaren is de groei van het aantal verschillend bezochte supermarktformules gestabiliseerd (2009: 4.63). Dit ondanks de fors gestegen promotiedruk in 2010.

• In 2010 heeft bijna 85% Albert Heijn bezocht (=6,25 miljoen huishoudens). Vooral de formule AHXL trekt steeds meer klanten.

• De klantenkring van Lidl is bijna even groot als die van Aldi. In het 4e kwartaal van 2010 had Lidl al meer klanten dan Aldi. Over het gehele jaar 2010 heeft 59.4% van de huishoudens Aldi en 58.6% van de huishoudens Lidl bezocht.

• Jumbo heeft in 2010 de top 5 bereikt qua klantenkring en is Super de Boer en Plus gepasseerd.• De regionale serviceketens als EM-TÉ, Dekamarkt en Deen hebben het afgelopen jaar klanten

gewonnen, dit in tegenstelling tot de regionale voordeelketens als Detailconsult en Nettorama.

Zwakke omzetstart supermarkten in januari 2011 door forse promotiedruk. Jumbo nieuw in top 5 klantenkringen. Speciaalzaken verliezen klanten in 2010.

Page 3: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

3

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

Zwakke omzetstart supermarkten in januari 2011 door forse promotiedruk. Jumbo nieuw in top 5 klantenkringen. Speciaalzaken verliezen klanten in 2010.

• Alle speciaalzaken zien de klantenkring in 2010 ten opzichte van 2009 afnemen.• Vooral de traditionele versspeciaalzaken als de bakker, slager en groentewinkel trokken beduidend

minder klanten dan voorgaand jaar.• Het klantenprofiel van de speciaalzaken is in vergelijking met de supermarkten vergrijsd, dit met

uitzondering van drogisten, reformzaken en groothandel.• Alleen de reformzaken, drogisten en slijterijen behalen naar verhouding veel omzet bij de jongeren.• De supermarkten behalen 43.7% van hun omzet bij de huishoudens met kinderen. Alleen de drogisten

en de bakker komen enigszins bij dit omzetaandeel in de buurt.

Page 4: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

4

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2010 - 2011

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week 1 2 3 4

Omzet (x 1.000)

2010 €589,777 €584,952 €595,277 €570,522

2011 €593,397 €571,919 €581,179 €589,920

% Groei t.o.v. 2010 0.6 -2.2 -2.4 3.4

Kassabonnen (x 1.000)

2010 26,378 26,719 27,143 25,757

2011 27,253 26,369 26,902 26,557

% Groei t.o.v. 2010 3.3 -1.3 -0.9 3.1

Omzet per kassabon

2010 €22.36 €21.89 €21.93 €22.15

2011 €21.77 €21.69 €21.60 €22.21

% Groei t.o.v. 2010 -2.6 -0.9 -1.5 0.3

Cumulatief (t/m week 4) 2010 2011 2010 2011

€2,340,528 €2,336,415 -0.2 €22.08 €21.82 -1.2

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 5: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

5

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

28.330.0

27.226.226.1

31.431.1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milj

ard

Historie Supermarktomzetten (€)

€19.47 €19.52€20.36

€21.85€20.92

€22.10€21.89

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

Page 6: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

6

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2010-2011

Totale omzet (x 1.000) 2010

Totale omzet (x 1.000) 2011

Groei tov 2010

Omzet per kassabon

2010

Omzet per kassabon

2011

Groei tov 2010

Januari (week 1 t/m 4) € 2,340,528 € 2,336,415 -0.2 € 22.08 € 21.82 -1.2

Februari (week 5 t/m 8) € 2,291,867 € 22.05

Maart (week 9 t/m 13) € 3,066,179 € 22.06

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,698,574 € 22.07

April (week 14 t/m 17) € 2,331,415 € 21.85

Mei (week 18 t/m 21) € 2,490,206 € 22.54

Juni (week 22 t/m 26) € 3,098,862 € 22.11

Q2 (week 14 t/m 26) € 7,920,483 € 22.16

Juli (week 27 t/m 30) € 2,389,345 € 21.31

Augustus (week 31 t/m 34) € 2,350,259 € 21.06

September (week 35 t/m 39) € 2,970,673 € 21.24

Q3 (week 27 t/m 39) € 7,710,277 € 21.21

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,404,438 € 21.58

November (week 44 t/m 47) € 2,430,961 € 21.90

December (week 48 t/m 52) € 3,248,970 € 24.90

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,084,369 € 22.96

Page 7: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

7

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Weken in het jaar

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

2009 2010 2011

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 0.6 -2.2 -2.4 3.4

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 8: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

8

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

weken in het jaar

Aant

al k

assa

bonn

en (x

1.0

00)

2009 2010 2011

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 3.3 -1.3 -0.9 3.1

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 9: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

9

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

weken in het jaar

bedr

ag p

er k

assa

bon

2009 2010 2011

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% -2.6 -0.9 -1.5 0.3

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 10: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

10

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

% kopende huishoudens

(klant)

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

(klant)

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

(klant)

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

(klant)

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

(klant)

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

Totaal Supermarkten 100 7.17 100 7.22 100 7.27 100 7.33 100 7.39

Albert Heijn 79.3 5.69 81.2 5.86 82.9 6.03 84.0 6.16 84.6 6.25 Albert Heijn supermarkten - - - - 81.7 5.94 81.6 5.98 82.0 6.06 AHXL - - - - 14.3 1.04 15.6 1.14 16.9 1.25Aldi 58.4 4.19 57.2 4.13 59.0 4.29 60.3 4.42 59.4 4.39Lidl 49.6 3.56 52.5 3.79 55.3 4.02 58.0 4.25 58.6 4.33C1000 56.5 4.05 55.3 3.99 53.5 3.89 53.8 3.94 54.6 4.03Jumbo 22.0 1.58 27.3 1.97 29.0 2.11 30.0 2.20 35.2 2.60Super de Boer 38.2 2.74 37.7 2.72 33.9 2.46 33.7 2.47 30.7 2.27Plus 22.4 1.61 28.9 2.09 29.6 2.15 30.1 2.21 29.1 2.15Detailconsult FM (Dirk, Bas, Digros) 24.9 1.79 24.9 1.80 26.1 1.90 27.2 1.99 26.6 1.96Coop totaal 9.5 0.68 12.5 0.90 12.6 0.92 12.7 0.93 12.5 0.92Hoogvliet 9.8 0.70 11.5 0.83 12.0 0.87 12.1 0.89 12.1 0.89EM-TÉ 3.7 0.27 9.3 0.67 10.5 0.76 10.3 0.75 11.3 0.83Dekamarkt 8.8 0.63 8.9 0.64 8.8 0.64 9.2 0.67 9.5 0.70Vomar 7.7 0.55 7.9 0.57 8.2 0.60 8.4 0.62 8.4 0.62Spar 7.4 0.53 7.9 0.57 8.5 0.62 8.4 0.62 8.2 0.61Deen 4.9 0.35 5.3 0.38 6.0 0.44 6.7 0.49 7.0 0.52Nettorama 6.6 0.47 7.4 0.53 7.4 0.54 7.6 0.56 6.7 0.49Jan Linders 5.1 0.37 5.6 0.40 5.7 0.41 6.3 0.46 6.2 0.46Poiesz 3.5 0.25 3.8 0.27 4.1 0.30 4.1 0.30 4.2 0.31

Totaal aantal bezochte verschillende formules in top 18

4.18 4.45 4.53 4.63 4.65

2007 2008 20092006 2010

Lidl heeft bijna evenveel klanten als Aldi in 2010. Bijna 85% van de huishoudens (=6,25 miljoen huishoudens) zijn klant bij AH. Jumbo inmiddels in de top 5. Regionale serviceketens als EM-TÉ, Dekamarkt en Deen wonnen afgelopen jaar klanten. Ondanks sterk gestegen promo-verkopen worden niet meer verschillende formules bezocht dan in 2009.

Page 11: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

11

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

% kopende huishoudens

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

% kopende huishoudens

absoluut aantal kopende

huishoudens (x miljoen)

Drogisterijen 80.6 5.79 81.9 5.92 81.8 5.95 82.1 6.00 80.7 5.96 + / -Bakker 50.9 3.65 49.9 3.60 47.1 3.42 47.2 3.45 44.8 3.31 -Op de markt 50.0 3.59 48.8 3.53 47.1 3.42 46.7 3.41 43.3 3.20 -Warenhuizen 44.0 3.15 45.3 3.27 46.5 3.38 45.8 3.35 45.7 3.38 + / -Slager 40.8 2.93 40.0 2.89 37.3 2.71 34.3 2.51 32.3 2.39 -Slijterijen 32.6 2.34 33.0 2.38 31.4 2.28 31.4 2.30 30.1 2.22 + / -Tuincentra 27.9 2.00 28.7 2.07 28.5 2.07 30.0 2.19 28.7 2.12 + / -Groentewinkel 35.7 2.56 33.6 2.43 30.9 2.25 29.2 2.14 26.8 1.98 -Bloemenwinkel 34.2 2.45 31.9 2.30 29.7 2.16 28.2 2.06 27.8 2.05 + / -Viswinkel 20.2 1.45 18.5 1.34 17.7 1.29 17.7 1.29 16.1 1.19 -Boer/kweker/teler 17.2 1.23 16.5 1.19 15.7 1.14 16.1 1.18 15.2 1.12 + / -Groothandel 15.5 1.11 15.2 1.10 14.7 1.07 14.7 1.07 14.0 1.03 + / -Kaasspeciaalzaak 16.2 1.16 14.9 1.08 14.2 1.03 13.1 0.96 12.4 0.92 + / -Reformzaken 13.4 0.96 11.6 0.84 11.5 0.84 11.1 0.81 10.3 0.76 + / -

Klantenkringen buiten supermarkten

2006 2007 2008 2009 Groei 2010/2009

o.b.v. absolute

huishoudens

2010

Geen enkel kanaal buiten de supermarkt heeft meer klanten getrokken dan vorig jaar (voor de aankoop van supermarktassortiment). Enkel de warenhuizen hebben absoluut gezien iets meer klanten getrokken.

Page 12: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden

- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-

GfK-Life-Cycle

Jonge huishoudens

Huishoudens met kinderen

Oudere huishoudens

Page 13: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20112 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

13

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

In vergelijking met de supermarkten behalen de speciaalzaken weinig omzet bij de jongeren en de huishoudens met kinderen. Uitzonderingen zijn de drogisterijen, de slijterijen en de reformzaken. Klantenprofiel van de meeste speciaalzaken is sterk vergrijsd.

Jonge huishoudens zonder kinderen

13.3

Bakker

Op de markt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

NL

Supermarkten

Warenhuizen

Groentewinkel

Bloemenwinkel

Viswinkel

Groothandel

Slager

Slijterijen

Tuincentra

Boer/ kweker/ teler

Kaasspeciaalzaak

100

Reformzaken

14.3

6.9

6.7

11.7

7.5

8.4

14.8

7.3

10.2

7.3

8.1

11.5

9.9

33.0

o.b.v. bestedingen (%), jaar 2010

Huishoudens met kinderen

43.7

Oudere huishoudens zonder kinderen

43.0

41.5

38.4

27.9

31.4

33.8

26.4

21.5

18.6

24.5

21.0

29.1

36.5

35.0

25.2

44.2

54.7

65.4

56.9

58.7

65.3

63.7

74.1

65.3

71.7

62.8

52.0

55.0

41.9

Drogisterijen