Whitepaper 'Kredietrisico's managen in roerige tijden' | Aon Nederland

of 2 /2
Kredietrisico’s managen in roerige tijden Grote financiële transacties brengen risico’s met zich mee. Als gevolg van onrustige financiële markten en strengere regelgeving zijn bepaalde kredietrisico’s niet of nauwelijks meer te verzekeren. Toch wilt u uw onderneming beschermen tegen faillissement, uw aandeelhouders tevreden houden en uw winstgevendheid veilig stellen. De kapitaalmarkt biedt oplossingen om ook onder moeilijke marktomstandigheden het verschil te maken. Aon zet alle belangrijke ontwikkelingen voor u op een rij en beschrijft de oplossingen die de kapitaal- markt heeft ontwikkeld. Zodat u proactief en strategisch gebruik kunt maken van de juiste instrumenten en de concur- rentie een stap voor blijft. Februari 2013 Whitepaper

description

In tijden van onrustige financiële markten en strengere regelgeving, wilt u uw onderneming beschermen tegen faillissement, uw aandeelhouders tevreden houden en uw winstgeving veilig stellen. Aon zet alle belangrijke ontwikkelingen voor u op een rij en beschrijft oplossingen die de kapitaalmarkt heeft ontwikkeld. Lees de volledige whitepaper op www.aon.nl/slideshare

Transcript of Whitepaper 'Kredietrisico's managen in roerige tijden' | Aon Nederland

Page 1: Whitepaper 'Kredietrisico's managen in roerige tijden' | Aon Nederland

Kredietrisico’s managen in roerige tij den

Grote fi nanciële transacties brengen risico’s met zich mee. Als gevolg van onrustige fi nanciële markten en strengere regelgeving zij n bepaalde kredietrisico’s niet of nauwelij ks meer te verzekeren. Toch wilt u uw onderneming beschermen tegen faillissement, uw aandeelhouders tevreden houden en uw winstgevendheid veilig stellen. De kapitaalmarkt biedt oplossingen om ook onder moeilij ke marktomstandigheden het verschil te maken. Aon zet alle belangrij ke ontwikkelingen voor u op een rij en beschrij ft de oplossingen die de kapitaal-markt heeft ontwikkeld. Zodat u proactief en strategisch gebruik kunt maken van de juiste instrumenten en de concur-rentie een stap voor blij ft.

Februari 2013

Whitepaper

Page 2: Whitepaper 'Kredietrisico's managen in roerige tijden' | Aon Nederland

2 | Whitepaper: Kredietrisico’s managen in roerige tij den | Februari 2013

Inhoud

Inleiding 3

1 Achtergrond en ontwikkelingen 5

Oplossingen voor onvoorwaardelij ke garantie 5

Hogere lat voor acceptatie 6

Verantwoord managen van kredietrisico’s 6

Voordelen managen kredietrisico’s 6

2 Kredietrisico’s managen 7

Credit Default Swap (CDS) 7

Voordelen 8

Nadelen 8

Functie en risico van onderpand 8

Receivable Put (RP) 9

Zo werkt een Receivable Put 9

Voordelen 10

Nadelen 10

3 Anticiperen op risico’s 11

Neem tij dig positie in 11

Effi ciënt aankopen op het goede moment 11

Conclusie 13

Inhoud

Inleiding 3

1 Achtergrond en ontwikkelingen 5

Oplossingen voor onvoorwaardelij ke garantie 5

Hogere lat voor acceptatie 6

Verantwoord managen van kredietrisico’s 6

Voordelen managen kredietrisico’s 6

2 Kredietrisico’s managen 7

Credit Default Swap (CDS) 7

Voordelen 8

Nadelen 8

Functie en risico van onderpand 8

Receivable Put (RP) 9

Zo werkt een Receivable Put 9

Voordelen 10

Nadelen 10

3 Anticiperen op risico’s 11

Neem tij dig positie in 11

Effi ciënt aankopen op het goede moment 11

Conclusie 13

Lees de volledige whitepaper opwww.aon.nl/slideshare