Wereldreis september 2009

download Wereldreis september 2009

of 20

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Rwanda, thema : visvangst. Wereldreis, maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11 ISSN : 1375-2219 - 22ste jaargang, nummer 7, september 2009

Transcript of Wereldreis september 2009

 • Rwanda

  Thema : visvangsT

  sepTembeR 2009Leven van de visvangst is overal een harde stiel. Vangstbeperkingen en meer duurzame vistechnieken moeten de toekomst van de visserij verzekeren.

  Maandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11ISSN : 1375-2219 - 22ste jaargang, nummer 7

 • WegWijs door Wereldreis Voorbij de kleuren

  Meervoudige identiteit: sleutel tot opvoeden tot een open houding voor diversiteit

  De wereld waarin kinderen nu opgroeien, is een wereld waarvan diversiteit een belangrijk kenmerk is. We vinden deze diversiteit terug in de manier waarop mensen zich kleden, in de talen die we spreken, het eten dat we graag eten; diversiteit ook in opvattingen, tradities, levensbeschouwingen en dit zowel mondi-aal als in onze eigen samenleving.Kinderen opvoeden in deze hedendaagse, diverse wereld is een boeiende uitdaging. We streven ernaar kinderen op te voeden tot open-heid voor deze diversiteit. Het besef dat elke persoon een meervoudige identiteit heeft, kan hierbij helpen.

  Een spelletje identiteiten in de klasElk kind schrijft een aantal kenmerken op van zichzelf of van groepen waarvan het deel uitmaakt. Bijvoorbeeld schrijft Jan op: Ik maak deel uit van een toneelklas, ik heb een broer, eet elke morgen boterhammen, spreek Nederlands en ben een jongen. Mehmet schrijft op: Ik maak deel uit van een bas-ketbalploeg, kijk graag naar Ketnet, woon in Gent, spreek Nederlands en Turks. Annelies: Ik heb twee zussen, woon afwisselend bij mijn mama en mijn papa, speel viool.Vervolgens vertelt een kind n iets van wat het opgeschreven heeft. Alle kinderen die vinden dat dit ook op hen van toepassing is, krijgen eenzelfde gekleurde stip op hun hand. Zo overloop je alle opgeschreven din-gen en telkens zet je een andere gekleurde stip op de handen van de kinderen die zich daarin herkennen.Wat is het einde van het spel? De kinderen van je klas hebben allemaal een bonte ver-zameling stippen op hun hand. Je hebt alle kleuren van de regenboog nodig om al die verschillende aspecten van identiteit te kun-nen weergeven. De kinderen hebben soms dezelfde kleuren, maar soms ook andere. Je kunt telkens verschillende groepjes maken wanneer je deze indeelt volgens een andere kleur. En het fijnste van alles: geen enkel kind heeft slechts n kleurtje.

  Dit spel is een plezante manier om kinderen te laten kijken naar zichzelf en naar ande-ren. Ze ontdekken dat ze sommige dingen gemeenschappelijk hebben, andere niet. Ze ontdekken dat ze zelf niet te reduceren zijn tot n kleur, maar ook de anderen niet. Elke persoon is steeds een eigen mix van verschillende invloeden die hij verwerkt en

  armoede. Wanneer je de verre wereld in de klas brengt, kan je oog hebben voor meer-voudige verhalen van kinderen die in een ander land wonen. Mamadou bijvoorbeeld, is een jongen uit Afrika. Hij komt uit een lage sociale klasse, maar hij is meer dan dat: Hij is 11 jaar, hij woont in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Hij heeft twee broers en een zus, houdt van voetballen en eet graag stok-brood als ontbijt. Hij is moslim en spreekt Wolof en Frans. Hij draagt soms een boubou en soms een T-shirt.

  - Iemand wordt niet gereduceerd tot zijn of haar verschil. We merken de verschillen tussen ons maar een brede kijk op identiteit biedt ook kansen om overeenkomsten te ontdekken, die op het eerste zicht minder opvallen.

  Open kijkHet is een boeiend proces om deze meer-voudigheid toe te laten en te ontdekken. Het laat kinderen toe in hun zoektocht naar hun eigen identiteit, zichzelf te zien als een meerduidige en dynamische persoon. Het voorkomt dat ze een etiket op zichzelf gaan kleven en op anderen. Het voorkomt dat men verschillen uitvergroot, dat men mensen opsluit in hokjes en hen daar niet uitlaat. Het maakt niet uit of het nu het hokje is van hun geloof, geslacht, etnisch-culturele achtergrond, huidskleur, sociale klasse, lichaamsbouw of de kleren die men draagt. Het laat hen toe om meerduidig te denken en deze wereld open tegemoet te treden.

  construeert tot een eigen persoonlijk verhaal, dat gedurende zijn leven steeds verandert. Elk kind en elke volwassene maken deel uit van verschillende groepen, en niet van slechts n groep. Elke mens heeft een meervoudige identiteit.

  Geen etikettenDit besef van meervoudige identiteit biedt heel wat opvoedingskansen tot openheid voor diversiteit. Het zorgt er voor dat we een bredere kijk hebben op mensen, dat we minder snel etiketten gaan opplakken en mensen gaan reduceren tot slechts n aspect van hun identiteit.Het biedt kansen om tegen die etikettering in te gaan.

  Enkele voorbeelden:- Een kind met een andere etnisch-culturele

  achtergrond wordt niet louter geredu-ceerd tot zijn cultuur. Een kind van Turkse afkomst wordt in de klas niet enkel in de belangstelling geplaatst wanneer het over andere culturele gebruiken gaat. Iemand valt nooit samen met zijn cultuur maar ver-houdt zich er toe op zijn eigen manier. Het etnisch-culturele aspect waartoe hij zich verhoudt, is bovendien slechts n aspect van de verschillende culturen waar hij deel van uitmaakt: sociale klasse, woonplaats, gender, taalgemeenschap, geloof... Het is een uitdaging om telkens dit hele plaatje te zien.

  - Een kind wordt niet gereduceerd tot zijn

  Bij het begin van een nieuw schooljaar mogen we een aantal nieuwe lezers begroeten. Voor hen, maar ook voor wie al langer met Wereldreis vertrouwd is, lichten we even toe wat de lesbrief te bieden heeft.

  Foto, verhaal en reisinfoCentraal in elk nummer staat een oorspron-kelijk verhaal bij de schitterende fotos van de 11.11.11-Wereldkalender. De auteur ervan is steeds iemand die de plaats waar de foto werd genomen goed kent. Voor leerlingen van de derde graad is het verhaal geschikt als leestekst (zie werkblad E-F)

  Leerkrachten vinden in de Reisinfo informa-tie over het land en het thema die in het num-mer centraal staan. In de landeninfo helpen achtergrond over o.a. aardrijkskunde, ge-schiedenis en het dagelijkse leven om vragen van leerlingen te beantwoorden. Daarnaast biedt de thema-info duiding bij het centrale thema van het nummer. De rubriek Heb je al gehoord? stelt een belangrijke figuur of een element uit de actualiteit van het land voor. Tenslotte verklaart de Reiswoordenschat enkele moeilijke woorden of specifieke ter-men. Leerlingen van de derde graad kunnen de Reisinfo ook als achtergrondmateriaal gebruiken.

  Reistips en werkbladenPer graad vind je Reistips: praktische lessug-gesties, uitgewerkt door leerkrachten. Zowel de werkvormen als de vakken waarin de les-sen te gebruiken zijn, zijn gevarieerd. Bij de opmaak van de lessen wordt de aansluiting bij de eindtermen ook verzekerd.De opdeling per graad is niet altijd even strikt toe te passen: suggesties voor jongere of oudere leerlingen bevatten soms interes-sant materiaal voor differentiatie. Bij de Reistips horen ook de oplossingen van de werkbladen.Voer voor boekenwurmen biedt verwijzingen naar meer achtergrondlectuur. De webtips vormen een startpunt voor de verkenning van het land of het thema van de foto op het we-reldwijde web. Regelmatig verwijst Wereldreis ook naar films en andere mediamaterialen.Voor de verschillende leeftijden zijn kopieer-bare werkbladen uitgewerkt. Aangepaste lettertypes voor jonge kinderen verhogen de leesbaarheid.De tweede graad krijgt elke maand post van Lien. Zij trekt de wereld rond en schrijft haar ervaringen neer in De brief van Lien (zie werkblad C). Het laatste werkblad is de getekende versie van de kalenderfoto. Die kunnen de leerlingen kleuren en in hun We-reldreismap bewaren. De tekening kan ook helpen om de foto te bespreken.

  Leerkracht aan het woordRegelmatig laten we op deze plaats een leer-kracht aan het woord over hoe het er in zijn of haar klas aan toegaat. Inspirerende verhalen over de concrete praktijk van mondiaal en intercultureel leren.

  Voorbij de kleurenDe lesbrief Wereldreis is een praktisch werkinstrument. Achter die praktijk zit een uitgewerkte visie op mondiaal en intercultu-reel leren. Hoe zien we mondiaal leren? Wat zijn belangrijke klemtonen? Tweemaandelijks staan we in deze rubriek stil bij dergelijke themas.

  Nieuws en campagnesStudio Globo, uitgever van Wereldreis, biedt een schat aan materialen en werkvormen om mondiaal en intercultureel aan de slag te gaan. Wat minder bekend of nieuw is, krijgt een plaatsje in Wereldreis.

  Veel ngo-campagnes vragen terechte aan-dacht voor meer wereldwijde verbondenheid en solidariteit. Af en toe staan we stil bij dergelijke campagnes, vooral bij materialen die de themas op een passende manier naar kinderen vertalen.

  SpiegelfotoOp de achterkant van Wereldreis legt een spiegelfoto verbanden met onze eigen samenleving. Via dergelijke herkenbare ele-menten wordt het vreemde of andere plots minder vreemd.

  Wereldreis-extraAansluitend bij de lesbrief biedt www.stu-dioglobo.be/wereldreis nog enkele extras. Het archief van voorbije jaargangen wordt vrij beschikbaar gesteld. De links naar websites die in de webtips aan bod komen, zijn via Wereldreis-extra rechtstreeks bereikbaar.

 • voorwoord

  Beste lezer,

  Het is zover. Binnenkort gaan de schoolpoorten weer open om de leerlingen te verwelkomen, met een grote vakantie achter de rug en stapels ervaringen rijker. Heel waarschijnlijk trokken velen de wijde wereld in.

  Maar ook na die vakantieverhalen blijven we niet ter plaatse. Met de Wereldka-lender van 11.11.11 als gids staan alweer boeiende ontdekkingstochten op het programma. We gaan- vissen in het Kivumeer met Mayugi;- achter de faade van Jemen piepen;- met Li Ur de rijstterrassen in China bewonderen;- feesten zoals kinderen in Peru;- de leefwereld van een jonge bedoeen verkennen.Verder trekken we nog op ontdekkingsreis naar Nepal, Nigeria, Pakistan en Benin.Ga je mee? Een hele ploeg medewerkers zette alvast zijn beste beentje voor en z