Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en...

of 21 /21
Welko m

Embed Size (px)

Transcript of Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en...

Page 1: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Welkom

Page 2: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Inspectiebezoek 11 maart

• Opbrengsten: toets resultaten• Aanbod: leerstof• Zorg en begeleiding• Schoolklimaat: sfeer op school• Aansturing: directie

Page 3: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Hoe?

• Klassenbezoeken• Gesprekken met: leerkrachten, IB en directie• Bestuderen van documenten:• Schoolgids, schoolplan, logboeken

Page 4: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Conclusie

Te veel punten onvoldoende

Zeer zwak

Page 5: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Nee!• Al langer niet zo best met de Korf

• 1 oktober 2012 nieuwe directeur

• Veel dingen gaan al beter of zijn we aan het verbeteren.

Page 6: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Van 1 oktober tot maart heel hard gewerkt.

Ja!

Verbeteringen in onderwijs kosten tijd:

De tijd was te kort om al voldoendes te halen

De inspecteur heeft dat gezien

Page 7: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Is er wat aan te doen?

Jazeker!Scholen die hetzelfde is overkomen:

Vierambacht:

“Goed dat dit ons is overkomen: We zijn sterker en beter geworden!”

Page 8: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Wat heeft de inspectie geconstateerd?

Wat doet de Korf er aan?

Hoe komt dat?

Page 9: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Eindopbrengsten zijn niet voldoende

• Te volgend onderwijs• Zorgleerlingen doen mee op de Korf

Plan van aanpak groep 8:• Andere aanpak rekenen• Analyse entree toets groep 7

2011: 527,22012: 525,52013: 525,9 (528,9)

Page 10: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Niet alle leerlingen krijgen de leerstof tot groep 8 aangeboden

• Te volgend onderwijs

Meer sturen, meer instructie, in groepen• A B C D E leerlingen• A en B leerlingen instructie naar behoefte• C kinderen korte instructie bij elke les• D en E kinderen , lange instructie bij elke les

Page 11: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Aanbieding taal past niet bij doelgroep

• Taal methode is te oud• Nieuwe taalmethode

Page 12: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Hulp aan zorgleerlingen kan beter

• Te weinig op papier• Beter opschrijven en volgen

Page 13: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Wat is er wel goed op De Korf?• Resultaten cito in januari• Efficiënt gebruik van onderwijstijd• Sociale omgang• Taakgerichte werksfeer• Afstemmen leeraanbod op verschillen in ontwikkeling• Signaleren van kinderen die extra hulp nodig hebben• Goede aansturing van de schoolleiding

Page 14: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

 

• Leertijd wordt efficiënter gebruikt: Kortere pauze, meer lezen

• Invoering/ Nascholing team: Begrijpend lezen/ Nieuwsbegrip

• Installatie van een ouderraad

• Website wordt actueel gehouden

• Schoolplan voor de lange termijn

• Opknapbeurt van het gebouw

Wat is er al veranderd op De Korf?

Page 15: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Vertrouwen in de toekomst?

Team: Ja!• Zetten schouders er weer onder

• Zij willen het beste voor uw kind!

• Zijn blij met de nieuwe directeur en de nieuwe koers, ondersteuning en begeleiding!

Page 16: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Vertrouwen in de toekomst?

De directeur: Ja!Hier staat een goed team• Goede leerkrachten• Die hard werken• Hun hart bij uw kind

Hoe weet ik dat?• Klassenbezoeken!De beste leerkrachten van Rotterdam!

Page 17: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Vertrouwen in de toekomst?

OudersU

? ?

Page 18: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Vertrouwen in de toekomst?

Wij snappen uw schrik.

Wij snappen uw zorg.

Page 19: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

• Hou ons in de gaten

• Kom naar ons toe met uw vragen, uw twijfels

• Wees een kritische ouder!

Uw hulp kunnen wij goed gebruiken:

Page 20: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Uw kind!4-I

4-III

5-II

5-III

6-II

6-III

7-II

0

10

20

30

40

50

60

Page 21: Welkom. Inspectiebezoek 11 maart • Opbrengsten: toets resultaten • Aanbod: leerstof • Zorg en begeleiding • Schoolklimaat: sfeer op school • Aansturing:

Heeft u nog vragen?