Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel...

of 33 /33
Maatschappelijke impact van de keten Inkoop naar Supply Chain Management: Kleine stap met grote gevolgen? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Hanze Inkoopseminar Van Olst toren, Groningen 28 januari 2016

Embed Size (px)

Transcript of Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel...

Page 1: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Maatschappelijke impact van de keten

— Inkoop naar Supply Chain Management:

Kleine stap met grote gevolgen?

Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management

Nyenrode Business Universiteit

Hanze Inkoopseminar

Van Olst toren, Groningen

28 januari 2016

Page 3: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Supply Chain Management

De systematische, strategische coördinatie van

- De traditionele zakelijke functies binnen een organisatie, en

- De activiteiten binnen de gehele supply chain

Met als doel

Het verbeteren van de prestaties op lange termijn van

- De individuele organisaties, en

- De supply chain als geheel

Page 4: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Interne en externe SCM

Retailer

C

O

N

S

U

M

E

N

T

E

N

Toeleverancier Groothandel Fabrikant

Externe Supply Chain Management:

Coordinatie tussen autonome organizations

C

O

N

S

U

M

E

N

T

E

N

Interne Supply Chain Management:

Coordinatie tussen functies / afdelingen

Marketing

& Sales

Finance,

Controlling &

Accounting HRM

Verticale Supply Chain

Obtain, Produce,

Distribute, Service

Page 7: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Waardecreatie, Innovatie door Samenwerken

Waardecreatie

Innovatie productinnovatie procesinnovatie

Samenwerken (ketensamenwerking)

Extern Intern

Nieuwe

Producten &

markten

Sneller,

Beter,

Goedkoper

Duurzamer

Page 14: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Dominante partij in supply chain

C

O

N

S

U

M

E

N

T

E

N

Page 15: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Dominante partij in supply chain

C

O

N

S

U

M

E

N

T

E

N

Page 16: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Authority

Ranking

Market

Price

Equality

Matching

Communal

Sharing

Paradigma verandering

As is

To be

Ketensamenwerking

● Gemeenschapzin / Teamgevoel

● Gezamenlijk doel

● Iedereen draagt op zijn manier bij

● Wederkerigheid / voor wat hoort wat

● Tit for tat

● Win-win

Page 18: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Noodzakelijke verandering in externe SC

Market

C

O

N

S

U

M

E

N

T

E

N

Markt Markt Markt Markt Markt

C

O

N

S

U

M

E

N

T

E

N

Market Market Market Market

Hoe?

Page 20: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Turbulentie, onzekerheid, volatiliteit

Volatiliteit = Veranderlijkheid + Variatie + Onzekerheid

1. Tijdspanne korter

2. Amplitude groter

3. Onvoorspelbaarheid hoger

Grootte

Tijd

Amplitude

Tijdspanne

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Page 22: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Van Planning & Control naar Sense & Respond S

up

ply

vola

tilit

eit (

VU

CA

)

Vraag volatiliteit (VUCA)

Planning

&

Control

Laag

Hoog

Laag Hoog

Sense

&

Respond

Lee, H.L. (2002)

Transparantie

Flexibiliteit

Snelheid

Innovatie

Leren

Samenwerking

Predict & Prepare

Page 26: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Ketensamenwerking implementatiegebieden

Strategie

Infrastructuur Mindset & Gedrag

Doelen

Branding

Competitief voordeel

Organisatiestructuur

KPIs

IT-systemen

Leiderschap

Cultuur

Kennis

Coördinatie van beslissingen?

Processturing?

Totale kosten visie?

Open / transparante communicatie?

Team gevoel?

Onderling vertrouwen?

Lange termijn?

Breed gedeelde visie?

Communicatie?

Page 28: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Ketenpartners en toegevoegde waarde

Case:

LGP vraagt aan Coca-Cola:

“Hoe gaan jullie bijdragen aan onze strategische

doelstellingen?”

- Wat zijn de doelen/KPI’s van LGP?

- Hoe is het mogelijk voor Coca-Cola om hieraan bij te dragen?

Page 32: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Ketensamenwerking heeft de toekomst

- Leidt tot betere kwaliteit tegen lagere kosten

- Is voordelig voor alle partijen in de keten en de eindgebruiker

Implementatie is niet makkelijk (“geen trucje”)

- Vraagt een andere manier van werken

- Informatie delen is een must

- Vraagt aandacht voor Strategie, Infrastructuur en

Mindset & Gedrag

Wie het lukt is spekkoper!

Conclusies

Page 33: Welkom bij de Hanzehogeschool Groningen - Inkoop …...Prof.dr. Jack A.A. van der Veen EVO leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Bedankt voor j.vdveen@nyenrode.nl

Prof.dr. Jack A.A. van der Veen

EVO leerstoel Supply Chain Management

Nyenrode Business Universiteit

[email protected] Bedankt voor

uw aandacht!

Hanze Inkoopseminar

Van Olst toren, Groningen

28 januari 2016