Voorstelling GRIP vzw

27
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Transcript of Voorstelling GRIP vzw

Page 1: Voorstelling GRIP vzw

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met

een handicap

Page 2: Voorstelling GRIP vzw

Wat is GRIP?

Burgerrechten- en

gelijkekansenorganisatie

Handicapoverstijgend

Ervaringsdeskundigheid staat

centraal

Page 3: Voorstelling GRIP vzw

DOEL

Inclusieve samenleving

Zelfbeschikking en Autonomie

Evenwaardige en evenredige

participatie

Gelijke rechten

en kansen

Page 4: Voorstelling GRIP vzw

Hoe doen we dit?

Beïnvloeding van:

Overheid (ministers, kabinetten,

parlementairen)

Samenleving (Vlaamse burger,

media, onderwijs)

Page 5: Voorstelling GRIP vzw

Van liefdadigheid naar gelijke rechten

Religieus of moreel model

Medisch model

Sociaal model

Handicap wordt een zaak van burgerrechten

En verdere ontwikkeling … het cultureel

model

Page 6: Voorstelling GRIP vzw

Inclusie normalisatie: persoon met handicap meer

normaal

integratie: persoon met handicap wordt in de

gewone omgeving geplaatst, maar die

omgeving past zich niet aan

inclusie: verbondenheid tussen persoon met

handicap en omgeving, persoon en omgeving

zetten een stap naar elkaar, de omgeving

gaat zich dus aanpassen aan de persoon met

een handicap

Page 7: Voorstelling GRIP vzw

Cultureel model

Informatie

Maakbaarheid van handicap

Handicap-ervaring

Handicap-identiteit

Handicap-wereldbeeld

Handicap-kritiek

Handicap als gift en de meerwaarde van

ervaringsdeskundigheid en belang van

authenticiteit. (filmpje exceptional children)

Page 8: Voorstelling GRIP vzw

Zwaartepunten

Mensenrechten

Kwaliteit van bestaan

Ervaringsdeskundigheid

Page 9: Voorstelling GRIP vzw

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid en

Visieontwikkeling

Positieve beeldvorming en

Attitudewijziging

Page 10: Voorstelling GRIP vzw

Visieontwikkeling

Visie op handicap vanuit de recentste

ontwikkelingen in de visies op handicap

Studiedag participatie en

ervaringsdeskundigheid: ‘Niets over ons

zonder ons! Hoe participatie ‘Waar’maken?’

Publicatie naar aanleiding van de studiedag

Page 11: Voorstelling GRIP vzw

Beeldvorming

Onrechtstreekse sensibilisatie

Mediacampagnes

Beïnvloeden van de media Workshops beeldvorming

Feedback op televisieprogramma’s

Beïnvloeden van het mediabeleid

Rechtstreekse sensibilisatie

Webpagina voor leerkrachten

Getuigennetwerk

Cartoontentoonstelling

Page 12: Voorstelling GRIP vzw

Handiwatch

Website waarop mensen met een handicap

feedback geven op programma’s en culturele

evenementen, meerbepaald met betrekking

tot de beeldvorming van personen met een

handicap

Handboek voor mediamakers

Informatie rond media en beeldvorming

Page 13: Voorstelling GRIP vzw
Page 14: Voorstelling GRIP vzw
Page 15: Voorstelling GRIP vzw

Mensenrechten

Schaduwrapport VN-verdrag

Inschrijvingsrecht in het onderwijs

Juristenforum: personen en verenigingen

ondersteunen door netwerking en informatie-

uitwisseling.

Vormingen VN-verdrag

Page 16: Voorstelling GRIP vzw
Page 17: Voorstelling GRIP vzw
Page 18: Voorstelling GRIP vzw

Kwaliteit van Bestaan

Opbouw expertise PGB

Opvolging PGB experiment

Manifest PGB

Informatieverspreiding PGB/zorgvernieuwing

Page 19: Voorstelling GRIP vzw
Page 20: Voorstelling GRIP vzw

Handicap en Arbeid

Update visietekst

Onderzoek PGB arbeid

Netwerk PGB arbeid binnen GRIP

Meer info: www.handicapenarbeid.be

Page 21: Voorstelling GRIP vzw
Page 22: Voorstelling GRIP vzw
Page 23: Voorstelling GRIP vzw

Over alle zwaartepunten heen

Beleid

Lobby Verkiezingen

Samenleving

Voelsprieten

Open-GRIP-dag

Page 25: Voorstelling GRIP vzw

Wat betekent GRIP voor mij

Adviesraad

Advies wat betreft de implementatie van het VN-verdrag

Verspreiden van de visie van GRIP en onze campagnes

Persoon met een handicap

Ik deel de visie van GRIP

Ik wil mij inzetten op de domeinen waarop GRIP werkt

Ik kan me aansluiten bij een netwerk of deelnemen in

een werkgroep. Via GRIP kun je samenwerken met

mensen die je visie delen. Samen zetten we de

samenleving in beweging

Page 26: Voorstelling GRIP vzw
Page 27: Voorstelling GRIP vzw

Contactgegevens

GRIPvzw

Koningsstraat 136

1000 Brussel

02/214.27.60

[email protected]

Coördinator

Patrick Vandelanotte: [email protected]

02/214.27.64