Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling...

33
Presentatie Lerend netwerk Mark Vanden Eede 29 januari 2018

Transcript of Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling...

Page 1: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Presentatie Lerend netwerk

Mark Vanden Eede29 januari 2018

Page 2: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Vormelek vzw is het sectoraal opleidingsfonds van de elektriciens, installatie en distributie(PSC 149.01). Samen met Tecnolec en FBZ behoort Vormelek tot de koepelorganisatieVolta. De hele organisatie wordt gestuurd door 4 werkgeversfederaties (Eloya, Fedelec,Fee en Nelectra) en 2 vakbonden (ACV-Metea en ABVV metaal). Als kruispunt voorelektrotechniek bouwt Volta aan een brug tussen verschillende onderwijs- enarbeidsmarktactoren en zorgt zo voor een sterke elektrotechnische sector.

Page 3: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Voorstelling sector

Page 4: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Voorstelling sector

Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016

Page 5: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Voorstelling sector

Page 6: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Voorstelling sector

Geografische spreidingvan het aantal werknemers van PSC 149.01

Page 7: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Voorstelling sector

Page 8: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij Volta

Page 9: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Stand van zaken

Sinds 1 september:

13 opleidingsinstituten• 8 voltijdse scholen• 2 CLW• 3 Syntra centra

63 leerlingen 60-tal bedrijven

Page 10: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij Volta

• Meer instroom in de sector van jonge en goed opgeleide elektriciens

• De jongeren de kans geven vanaf 16 jaar praktische ervaring laten opdoen⇒ Jongere zal sneller ervaren wat de job inhoudt,⇒ Liefde van het vak wordt van jonge leeftijd aangeleerd⇒ Jongeren leren de nieuwste technieken aan

• Bedrijven willen graag meestappen in het traject om jongeren naar de nodenvan het bedrijf op te leiden met als eerste doel: de aanwerving

Doel

Page 11: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij VoltaWat doen we voor Duaal Leren?

• Opstellen activiteitenlijsten• Organiseren van info-avonden voor leerlingen en ouders• Aanleveren van screening tool naar arbeidsrijpheid van jongere• Zoeken van kwaliteitsvolle werkplekken

• Zoeken van bedrijven• Behandelen erkenningsaanvragen• Ondersteunen van bedrijven (toolbox met alle praktische informatie)

• Ondersteuning van de jongere door middel van onder meer logboek• Opvolgen van trajecten:

• Bezoeken bedrijven• Bezoeken scholen• Bevragen leerlingen

Page 12: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij VoltaWat doen we voor Duaal Leren?

• Organiseren kick-off momenten in alle scholen• Samenbrengen van alle partijen• Praktische afspraken maken tusen bedrijf en leerling• Intake-moment• Speed-date

• Klankbordmeetings• Regionaal georganiseerd• Bedrijven en scholen worden samengebracht• Wordt gekeken hoe de trajecten kunnen verbeterd worden

• Risico-analyse

Page 13: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij VoltaWat doen we voor Duaal Leren?

• Kerngroep• Samenbrengen van partners in ESF project• Eerste kerngroep kwam samen op 15 november, tweede op 24 januari• Opmerkingen die voortkwamen uit kerngroep:

• Voorbereiding traject:• Onthaalbeleid is belangrijk voor de jongere• Nadruk op veiligheid op de werkvloer (VCA, risico-analyse,..)• Scholen vragen tips voor goede sollicitatieprocedure

• Zoeken naar bedrijven• Bedrijven moeten goed geïnformeerd worden wat verwacht wordt• Verzekering blijft heikel punt voor bedrijven• Zich engageren voor heel jaar is soms moeilijk voor bedrijven

Page 14: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij VoltaWat doen we voor Duaal Leren?

• Kerngroep• Opmerkingen die voortkwamen uit kerngroep:

• Opvolging van de jongere• Logboek voor opvolging aangeleverd door Volta⇒ Scholen vragen om dit te personaliseren• Competenties worden door lokale netwerken verder verfijnd⇒ Sommige scholen werken hiervoor onderling samen

• Evaluatie• Evaluatiemomenten dienen te gebeuren met alle partijen• Soms zoeken hoe dit te organiseren• Evaluatie is zeer bedrijfsafhankelijk

Page 15: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Duaal Leren bij VoltaWat doen we voor Duaal Leren?

• Kerngroep• Opmerkingen die voortkwamen uit kerngroep:

• Tewerkstelling tijdens vakantieperiode kan niet in zelfde bedrijf• Op sommige werven zitten leerlingen van voltijds en deeltijds/Syntra

door elkaar met verschillend vakantieregime

Page 16: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Sectoraal Partnerschap

Page 17: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Leden

• Syntra Vlaanderen• Werkgeversorganisaties

1. FEE2. Fedelec3. Nelectra4. Eloya

• Vakbonden1. ACV-CSC Metea2. ABVV Metaal3. ACLVB

• Onderwijsverstrekkers1. GO!2. KOV

• VDAB• Departement onderwijs en vorming• Departement werk• Vormelek

Komen elke 3 maanden samen

Page 18: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Taken van sectoraal partnerschap• Erkenningsaanvragen

• Behandelen aanvraag=> Collega belt om aantal zaken na te gaan=> Gaat o.a. solvabiliteit na• Al dan niet erkenning• Bezoek van bedrijf na afsluiten overeenkomst

• Bespreking praktische zaken• Welke opleiding?• Welke dagen zijn de jongeren aan de slag?• Welke competenties worden aangeleerd op bedrijf?

• Mentor• Wie?• Voldoet hij aan de voorwaarden?• Tijd dat mentor krijgt om zich met jongere bezig te houden• Mentoropleiding gevolgd?

Page 19: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Taken van sectoraal partnerschap• Bezoek van bedrijf na afsluiten overeenkomst

• Bedrijf• Aantal werknemers• Historiek op gebied van werkplekleren• Aantal jongeren in dienst• Zorgt bedrijf voor gereedschap

• Ondersteuning bespreken• Voordelen van “werkplek zijn”• Wat bij geschillen?• …

• Verwachtingen van het bedrijf

Page 20: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Taken van sectoraal partnerschap• Opstellen beroepsprocedure

Page 21: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Taken van sectoraal partnerschap• Opstellen klachtenprocedure

Page 22: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Professionaliseren van de mentoren

Page 23: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Professionaliseren van de mentorenOrganiseren van de mentoropleidingen

• Regionaal• 14 mentoropleidingen georganiseerd• 114 mentoren opgeleid• Wordt ook in bedrijven georganiseerd• Intervisie wordt altijd op bedrijf ingericht 1 maand na mentoropleiding

Page 24: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Kwalitatieve werkplekken aanleveren

Page 25: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Kwalitatieve werkplekken aanbieden• Dagelijks zijn deze mensen op de baan op zoek

naar kwalitatieve werkplekken voor de trajecten

• Op elk bedrijfsbezoek komt Duaal Leren aan bod

• Bedrijven sensibiliseren door middel van: Folders Tools Bedrijfsbezoeken Flanders E-consortia Inrichten van info-avonden …

Page 26: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Erkenningsaanvragen behandelen

Page 27: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Erkenningsaanvragen behandelen1. Erkenningsaanvraag komt binnen

2. Erkenningsaanvraag wordt intern bekeken op:• Solvabiliteit• Is het bedrijf in de mogelijkheid om een jongere op te leiden?• Heeft het bedrijf geen veroordelingen opgelopen?• …

3. Bedrijf wordt al dan niet erkend

4. Bedrijfsbezoek wordt afgelegd nadat er een jongere in dienst is getreden

Page 28: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Erkenningsaanvragen behandelenDe cijfers: aantal erkenningsaanvragen op 23 oktober 2017

Page 29: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Erkenningsaanvragen behandelenDe cijfers: meest voorkomende opleidingen bij erkenningsaanvragen

Page 30: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Erkenningsaanvragen behandelenDe cijfers: andere opleidingen waarvoor erkenning wordt aangevraagd:

Page 31: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Advies

Page 32: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Advies• Ongevallenverzekering voor school- en werkcomponent aanpassen

• Eenduidige vakantieregeling voor alle opleidingsverstrekkers

Page 33: Presentatie Lerend netwerk - Syntra Vlaanderen · 2018. 2. 2. · Voorstelling sector. Voorstelling sector Aantal bedrijven van PsC 149.01 in 2016. Voorstelling sector. Voorstelling

Bedankt!