Voorstelling Vivant

41
Vroeger was er veel werk in fabrieken.

Transcript of Voorstelling Vivant

Page 1: Voorstelling Vivant

Vroeger was er veel werk in fabrieken.

Page 2: Voorstelling Vivant

Machines, robotten en computers vervangen steeds meer het werk

van mensen.

Page 3: Voorstelling Vivant

Robotten en computers hebben de arbeiders vervangen.

Page 4: Voorstelling Vivant

Uren die een arbeider moet werken om zich het volgende te kunnen kopen:

Groep producten 1914 1998 factor

1 kg boter, 1 l melk, 1 kg margarine, 10 eieren 32,2 1 32

1 brood, 10kg aardappelen 6 0,6 10

1 kg riist, 1kg suiker 6,3 0,3 21

1kg steak, 1kg de koteletten 22,6 1,5 15

1kg koffie, 1kg chocolade, 500gr tabak 28 4,2 7

Hemd, vest, 1 paar schoenen, sokken 424 29 15

Page 5: Voorstelling Vivant

Waar heeft die evolutie ons vandaag gebracht?

• Zeer goedkoop voedsel.

• Zeer goedkope massaproducten (mobiele telefoons, computers…).

• Zeer goedkope informatie en communicatiemogelijkheden.

• Zeer goedkope verplaatsingen (met lage-kost-vliegtuigmaatschappijen bvb).

Page 6: Voorstelling Vivant

Hoe ziet de westerse economie er uit?

• Automatische landbouwmachines: 1% van de bevolking zorgt voor 100% van de landbouwproducten.

• Wereldfirma’s produceren, sterk geautomatiseerd, massagoederen voor wereldmarkten: Nokia, Nike, Inbev, Farma, … 9% van de bevolking produceert alle goederen die we nodig hebben.

Page 7: Voorstelling Vivant

Waar heeft die evolutie ons vandaag gebracht?

• Slechts 10% van de wereldbewoners zorgt voor het eten en alle producten die we nodig hebben.

• We hebben 90% van onze tijd over om te zorgen voor elkaar, te genieten van het leven en onze maatschappij behoorlijk te organiseren.

Page 8: Voorstelling Vivant

Hoe kan zo’n maatschappij best worden georganiseerd?

• Werken is niet meer noodzakelijk. Het is een optie voor wie een hoger inkomen wil.

• Armoede is niet leuk, ook niet voor de anderen die ernaast leven. Het kost bijna niets om de armoede te bannen.

• Het geluk bevindt zich in ons hoofd. Opvoeding, opleiding en begeleiding om dat geluk te optimaliseren worden het belangrijkste.

Page 9: Voorstelling Vivant

Hoe kan de maatschappij van de toekomst georganiseerd worden?

• De overheid blijft noodzakelijk voor infrastructuur, rechtspraak, politiebescherming, financiering van het onderwijs, financiering van de ziekenzorg en de verdeling van wat ‘ zakgeld ’ aan de bevolking. De diensten van de overheid betalen wij met belastingen.

• Er zijn goede en slechte belastingen: belastingen op het ‘ ruilen met elkaar ’ zijn slechte belastingen. Belastingen op sigaretten en op milieuvervuilende producten zijn ‘ goede ’ belastingen.

Page 10: Voorstelling Vivant

De overheid deelt geld uit.

Daardoor ontstaat koopkracht.

Daardoor gaan mensen kopen, waardoor er werk is

voor wie wil werken.

Wie werkt, verdient meer en koopt meer.

Diensten zijn onbelast, maar er is een vrij hoge

belasting op energie, milieuvervuilende

producten en industriële producten.

Deze belasting wordt gebruikt om geld te kunnen uitdelen en

de overheidswerking te financieren.

Dit regelcircuit wordt in evenwicht gehouden door het uitgedeelde bedrag per inwonerindien nodig aan te passen.

Page 11: Voorstelling Vivant

Hoe denken politici en media vandaag?

• Politici willen nog steeds buitenlandse bedrijven naar hier halen.

• ‘ Innovatie ’ is de zaligmakende strohalm waar onze politici zich aan vastklampen.

• Alle ogen zijn gericht op werkloosheid. Men betaalt zelfs ambtenaren om te controleren of iemand niet werkt.

• Werklozen worden ‘ aangezet ’ te werken terwijl er, door de hoge belasting op werk, eigenlijk niet genoeg jobs aangeboden worden.

Page 12: Voorstelling Vivant

Hoe denkt men nu?

• Men denkt: arbeid is de bron van inkomen, dus we moeten arbeidsplaatsen scheppen.

• Dat doet men met vele ministers, wetten, ‘ banen ’ - plannen en zware administratieve verplichtingen.

Page 13: Voorstelling Vivant

• Nu dient werken voor twee dingen: een inkomen én zelfontplooiing.

• Omdat vele mensen enkel werken voor een inkomen zijn ze ongelukkig op hun werk (50% in België).

• Mensen die hun leven lang werken tegen hun zin: is dat geen achterlijke situatie, te vergelijken met kinderarbeid in de 19e eeuw? Hoe is dat te rijmen met een maatschapppij van overvloed?

Page 14: Voorstelling Vivant

Zou men niet beter denken:

• Werk is niet belangrijk want robotten werken in onze plaats.

• Inkomen is belangrijk. Als de overheid een ‘ basis ’ - inkomen uitdeelt, dan zullen er altijd wel mensen zijn die meer willen verdienen en die gaan werken om dat uitgedeeld geld te verwerven.

Nu ook deelt de overheid héél veel geld uit. Aan de ene meer

dan de andere, en soms vraag je je af of dat « eerlijk » is.

Page 15: Voorstelling Vivant

Er zijn nogal wat zaken misgelopen.

Page 16: Voorstelling Vivant

• Nu moedigt de overheid onze bedrijven aan om te verhuizen naar China of Oost- Europa.

Page 17: Voorstelling Vivant

Koststructuur naargelang een product hier of in China wordt gemaakt

BTW BTW

Lasten werkgeverBelasting

winst

afschrijvingen

netto lonen

grondstoffen

Belasting werknemer

Lasten werknemer

grondstoffen

netto lonen

afschrijvingen

winst

lasten

Europa China

Page 18: Voorstelling Vivant

De overheid heft minder belasting op bedrijven die hun productie verhuizen! Dus de overheid

geeft een fiscale aanmoediging tot delokalisatie: die onzin moeten we stoppen.

Maar dat kan enkel in Europees verband.

Page 19: Voorstelling Vivant

Voor producten die hier gemaakt worden, blijft de prijs gelijk

BTW

BTW

Belasting op werk

Naakte kost Naakte kost

De belastinginkomsten zijn dezelfde

Huidige prijsopbouw

Belasting

Kost

BTW ipv belasting op arbeid

Page 20: Voorstelling Vivant

Dit moet per soort product bekeken worden

• Want de belastingen zijn per soort product verschillend

• Zodat voor elk soort product de belasting op arbeid vervangen wordt door belasting op consumptie (belasting op producten)

Page 21: Voorstelling Vivant

Gevolgen

• De prijs blijft gelijk• Belastinginkomsten blijven gelijk.

• Maar de bedrijven hebben minder voordeel als ze verhuizen naar China.

• Onze producten worden aantrekkelijker voor buitenlandse klanten.

Page 22: Voorstelling Vivant

Diensten

• Diensten vertgenwoordigen drie kwart van onze welvaart. Toch zijn de dienstenmarkten zeer slecht georganiseerd…

Page 23: Voorstelling Vivant

Welke diensten kopen we?

• Overheidsdiensten (die we betalen door onze belastingen): onderwijs, bescherming, rechtspraak, infrastructuur zoals wegen, administratie.

• Diensten die we leveren aan elkaar zoals gezondheid, amusement, verzorging, verbouwing of bouwwerken, restaurants, goede raad of hulp van specialisten in bv. informatica, psychologie of rechtspraak.

Page 24: Voorstelling Vivant

Wat is het probleem

• De prijs van de diensten van de overheid is te duur: daarom zijn onze belastingen bij de hoogste van de wereld.

Page 25: Voorstelling Vivant

Bron: KBC

Het probleem is dat dit allemaal moet betaald worden.

Page 26: Voorstelling Vivant

De diensten van de overheid zijn goed maar kunnen beter.

• Onderwijs

• Ziekenzorg

• Zorgsector

• Justitie

• Bescherming (leger, politie)

• Herverdeling

Page 27: Voorstelling Vivant

Het is niet omdat de overheid diensten aanbiedt aan de burgers, dat ze die diensten niet door derden kan laten

leveren.• Onderwijs

• Ziekenzorg

• Rechtspraak

Page 28: Voorstelling Vivant

De overheid heft veel te veel belastingen. Maar het ergste is dat

ze voornamelijk de verkeerde belastingen heft: belasting op

arbeid.

Page 29: Voorstelling Vivant

De overheid verstikt de ruil van arbeid

• De overheid beschouwt ‘ werk ’ als ‘ toekomstig inkomen ’ en waakt over ‘ werk ’ als over een geldtransport.

• Dat heeft een dubbel verstikkend effect op werk: werk wordt bestraft door hoge belastingen en de overreglementering (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) is een bijkomende rem.

Daardoor zijn er nu ongeveer 1 miljoen mensen die graag zouden willen werkenmaar geen werk aannemen omdat ze er dan financieel op achteruit gaan.Dat is een gigantische economische verspilling.

Page 30: Voorstelling Vivant

Vaststellingen: is dit logisch?

• Computerspecialisten schilderen in het weekend zelf hun huis, terwijl schilders proberen hun computer te laten werken.

• De regering vraagt aan mensen die al lang gewerkt hebben om nog langer te werken, terwijl er massaal veel werklozen zouden willen werken (en gestraft worden als zij zwart werken).

• Bruggepensioneerden en vele andere uitkeringstrekkers leven in een gevangenis.

Page 31: Voorstelling Vivant

Een miljoen RVA uitkeringstrekkers, meer dan 2 miljoen gepensioneerden,

en geen loodgieter te vinden...

Page 32: Voorstelling Vivant

Waarom zijn er zo veel werklozen?(reeds 30 jaar lang)

• Werken loont niet voor wie een werkloosheidsuitkering heeft: daardoor is de vraag naar werk beperkt.

• Werk is te duur (schilder), dus weinig klanten, dus weinig aanbod van jobs.

Page 33: Voorstelling Vivant

Het aanbod van banen kan stijgen !

• De kostprijs van werk is zeer hoog omdat de belasting op werk zo hoog is.

• een individuele ‘loonsubsidie’ kan in de ‘zachte’ sectoren helpen de kostprijs van een werknemer verder te verlagen.

Zou er nog werkloosheid zijn als zwartwerk zou toegelaten zijn?

Page 34: Voorstelling Vivant

De loonkost

bijdragewerkgeverbijdrage werknemer

netto loon

1200

huidige loonkost

inkomstenbelasting

1300

1200

2500

Page 35: Voorstelling Vivant

De loonkost

bijdragewerkgeverbijdrage werknemer

nettoloon

1200

huidige loonkost

inkomstenbelasting

nettoloon1200

1300

1200

2500

Voorstel voor hooggeschoolden

in industrie en ‘ sterke ’ diensten

inkomstenbelasting

Page 36: Voorstelling Vivant

De loonkost

bijdragewerkgeverbijdrage werknemer

nettoloon

1200

huidige loonkost

inkomstenbelasting

nettoloon1200

1300

1200

2500

Voorstel voor laaggeschoolden

in industrie en ‘ sterke ’ diensten

Page 37: Voorstelling Vivant

De loonkost

bijdragewerkgeverbijdrage werknemer

nettoloon

1200

huidige loonkost

inkomstenbelasting

nettoloon

1200 basisinkomen540

loonkost 660

1300

1200

2500

Voorstel voor laaggeschoolden

in zachte sectoren

Denk aan PWA en dienstencheques

Page 38: Voorstelling Vivant

Van vervangingsinkomens basisinkomens maken (zoals PWA)• Basisinkomen is een individuele arbeids-

subsidie, omdat de werkgever slechts het complement aan inkomen moet betalen om tot een volwaardig loon te komen.

• Het zorgt er automatisch voor dat iemand die werkt meer verdient dan iemand die thuisblijft.

Page 39: Voorstelling Vivant

Wij leven in een maatschappij van overvloed, maar we beseffen het niet.

Indien we de spelregels van onze maatschappij aanpassen aan de 21e eeuw, dan kunnen we met z’n allen veel meer profiteren van het leven.

Page 40: Voorstelling Vivant

Dan kunnen we allemaal méér tijd besteden aan ons gezin en onze

hobby’s.

Page 41: Voorstelling Vivant