Voorstelling klas

download Voorstelling klas

If you can't read please download the document

Transcript of Voorstelling klas

  • 1. Welkom in onze klas!

2. De klas We zijn met 14 leerlingen in onze klas (nl. 9 jongens en 5 meisjes). De jongens zijn Jaymie, Robbe, Jordi, Dennis, Arnoud, Vincent, Bart, Olivier en Ben. De meisjes zijn Maaike, Stien, Fadoua, Stephanie en Jana-Elena. Onze juf is juf Dorien. 3. Het klaslokaal We zitten meestal in groepjes van 2 of meer, omdat we veel moeten samenwerken. Ook zitten we zo dat we de 2 borden goed kunnen zien. We hebben 2 borden: een krijtbord en een activ baord. 4. Banken en boeken We hebben heel veel boeken. We hebben wiskundeboeken, taalboeken, wero-boeken, boeken van Frans, een verkeersboekje, een spellingboek, 1 agenda en een aantal mapjes. Al dat gerief heeft onze ouders helemaal niets gekost!!! De leerboeken enzo mogen we gebruiken, de werkboeken enzo mogen we houden. 5. De klastaken In de klas hebben we 14 klastaken: actualiteit, hamster, uitdeler, ophaler, De klastaken worden elke week ingevuld. Elke week mag iemand anders beginnen met kiezen welke taak hij/zij die week wil doen. 6. De klashamster We hebben ook een hamster, zijn naam is Rambo. Elke week verzorgt iemand anders hem. Diegene die Rambo verzorgt, moet op het einde van de week iets schrijven in het dagboek. 7. Actualiteit Iemand doet ook elke ochtend de actualiteit. Daarin kiest iemand een artikel (via websites van kranten). Zo komen we telkens iets meer te weten over wat er in de wereld gebeurt. 8. Computerklas We gebruiken de computerklas elke dinsdag, voor ICT. Dat is bv. een diavoorstelling maken. De computerklas 9. De broodbak gebruiken we om onze brooddozen in te steken. Elke middag neemt iemand deze bak mee naar de refter. In de ballenbak zitten onze ballen. Brood en ballenbak 10. We hebben verschillend klasmateriaal, zoals stiften, kleurpotloden, scharen, lijm, passers, plakband enz. Dat mogen we allemaal gebruiken.Pennen, een potlood, een gom, een lat, krijgen we van de school. klasmateriaal 11. Als we flink zijn, krijgen we een stempel op onze groene kaart.Als die vol is, mogen we die in de doos stoppen en op het einde van de maand loten ze iemand die een cadeautje uit de bak mag kiezen. DE GROENE KAART 12. DEGELEKAART Als we stout geweest zijn, of niet in orde zijn met iets, moeten we dat op onze gele kaart schrijven. Als de gele kaart vol is, krijgen we een nota van de juf die we aan onze ouders moeten tonen. 13. De boekenhoek

  • In het jaar moeten wij minstens 9 boeken lezen. Over elk boek moeten we een fiche invullen (die zitten in de boekenmap).
  • Daarom hebben wij een boekenhoek. Daar kunnen we een boek kiezen. In de zithoek mogen we in ons boek lezen als we tijd over hebben.

14. Filosoferen

  • 1 keer in de week filosoferen wij over de dingen in het leven.Vaak zitten we dan in de zithoek.

15. We krijgen verschillende lessen: wiskunde, taal, spelling, wereldorintatie, Frans, godsdienst/islam/zedenleer, ICT, hoeken-en contractwerk en lichamelijke opvoeding. We gaan ook 1 keer per maand zwemmen.Hier is onze lessenrooster. (Het verandert soms als we activiteiten doen.) Lessenrooster 16. De andere week hebben we contractwerk, dan moeten we in onze bundel werken. We krijgen ongeveer 2 maand de tijd om de bundel af te werken. Soms moeten we er ook thuis in werken om hem af te krijgen. Dit zijn een paar opdrachten in dozen. Hoekenwerk en contractwerk We hebben 1 keer per 2 weken hoekenwerk.Dan doet iedereen iets anders, bijvoorbeeld tandpasta maken, met de computer werken, taalspelletjes, muziek maken, uitbeelden, 17. Voor muzische vorming doen we knutselen, media, beeld, muziek en drama. Hier zie je een paar dingen die we al gedaan hebben. Muzische vorming 18. Wij hebben in onze klas klasraad. Dat doen wij om problemen op te lossen, samen met meester Andr. Hiernaast staat een afbeelding van de b-box, daar kan je briefjes indoen als er iets moet besproken worden. We hebben briefjes met een bang, boos, blij of bedroefd gezicht op. Als je iets meegemaakt hebt dat met die gevoelens te maken heeft, moet je dat op het passende briefje schrijven en in de doos stoppen. Klasraad 19. Het activ board is een soort computerscherm. Het is aangesloten met de computer van de juf. Zo kunnen we gemakkelijk filmpjes bekijken en we doen er ook lessen mee bv. Rekenen (te zien op de foto), Nederlands, enz. Soms mogen de leerlingen er ook op werken (met een speciale pen).Activ board 20. Klasblog Wij hebben in onze klas een klasblog. Daar komen filmpjes, fotos, verslagen enz. op.Ook staan er oefensites voor alle vakken op, heel tof is dat! PS: De blog van onze klas is zesdeleerjaarruiter.blogspot.com Neem gerust een kijkje! 21. Peter- en meterschap Elk kind van het 6 eleerjaar heeft een pete- of metekindje van het 1 eleerjaar. We leren hen hoe alles moet en doen er leuke activiteiten mee. We hebben al pompoensoep gemaakt met hun, een orintatietocht door de school gedaan en hier zie je hoe we een dansje leren aan onze pete- en metekindjes. 22. OCMW Voor Nieuwjaar gingen we 1x per maand naar het OCMW. Dat is een bejaardentehuis waar oude mensen de nodige verzorging krijgen en leuke activiteiten doen. Hier zie je hoe we kerststukjes maakten met de bejaarden. 23. Studiekeuze Binnenkort moeten we kiezen welke studierichting we in het middelbaar willen volgen. We worden daarbij geholpen door de juf en het CLB. We gaan dan naar verschillende scholen en doedagen om keuzes en beroepen uit te proberen.