Voorstelling ProPellets 2013

of 24 /24
pro Pellets .be De nationale vakvereniging voor de pelletindustrie VOORSTELLING

Embed Size (px)

description

ProPellets België vzw werd opgericht op 4 maart 2013. In deze korte voorstellingsbrochure wordt de bedoeling van ProPellets duidelijk. Een van de belangrijkste doelstellingen is pellets als volwaardig en ecologisch alternatief voor fossiele brandstoffen promoten.

Transcript of Voorstelling ProPellets 2013

Page 1: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beDe nationale vakvereniging voor de pelletindustrie

VOORSTELLING

Page 2: Voorstelling ProPellets 2013
Page 3: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beDe nationale vakvereniging voor de pelletindustrie

VOORSTELLING

Page 4: Voorstelling ProPellets 2013

VOORWOORDProPellets België vzw werd opgericht op 4 maart 2013. In deze korte voorstellingsbrochure wordt de bedoeling van ProPellets duidelijk. Een van de belangrijkste doelstellingen is pellets als volwaardig en ecologisch alternatief voor fossiele brandstoffen promoten.

Ludwig Van WonterghemVoorzitter ProPellets België

Page 5: Voorstelling ProPellets 2013
Page 6: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling6/24

ACHTERGRONDHoutpellets werden voor het eerst gebruikt na de eerste, grote oliecrisis in 1973. De plotse stijging van de olieprijs en de confrontatie met onze afhankelijkheid van de olie, was het begin van een zoektocht naar energiebesparing en alternatieven. De eerste pelletkachel voor particuliere toepas-sing kwam in 1978 in de VS op de markt. Het was het aarzelend begin van een nieuw tijdperk. Nu, bijna 40 jaar later, is de pellettechnologie volwassen geworden. Pellets bieden een volwaardig alternatief voor de fossiele brand-stoffen zoals aardolie, gas of kolen.

Page 7: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 7/24

In Canada werd het comprimeren van houtafval enthousiast onthaald. Het laat immers toe veel meer gewicht te transporteren in het zelfde volume. Ook in Zweden kende in de jaren 80 het pelletiseren een waar succes. De technologie werd toen vooral gebruikt voor stads-verwarming en elektriciteitsproductie. In de vroege jaren 90 waaide de technologie over naar Oostenrijk waar de eerste pelletketels voor de particuliere markt verschenen. Begin de jaren 2000 was de markt in België zo goed als onbestaande. In 2003 werden de eerste pellets in België geproduceerd. Vandaag zijn pellets ook in ons land weid verspreid en algemeen gekend : ze zijn nu overal verkrijgbaar. Houtpellets worden door meer en meer consumenten gezien als een duurzame, ecologische en economische brandstof om hun woning geheel of gedeeltelijk mee te verwarmen.

Page 8: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling8/24

In België worden houtpellets geproduceerd, en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

PELLETPRODUCTIE IN BELGIE

In 2013 zijn volgende fabrikantenactief in België:

Badger BiopelletsCarto CopanexDelhez Bois Ecopower (Fabriek in opbouw)ERDAForonexIBVPelletfactorySeco-bois (Diwood)ValorboisWonterspan

Page 9: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 9/24

600.000

De totale geschatte productiecapaciteit bedraagt ongeveer 600.000 ton pellets.

*Fabriek nog in opbouw

ERDA

DELHEZ BOIS

WONTERSPAN

CARTO

COPANEX

FORONEX

BIOPELLETS

ECOPOWER*

VALORBOIS

IBV

PELLETFACTORY

DIWOOD

BADGER

Page 10: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling10/24

TOEPASSINGEN VAN PELLETS

PELLETKACHELS

In België zijn ongeveer 2,4 miljoen individuele kachels (gas, mazout, kolen, hout, pellets) in gebruik.Er worden elk jaar ongeveer 80.000 kachels verkocht. Het aandeel pelletkachels neemt jaar na jaar toe. In de grafiek zijn de (deels geschatte) verkoopsgetallen te zien. Binnenkort zal één van de twee verkochte kachels in België een pelletkachel zijn.

De emissies van de pelletkachels zijn conform met het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 EN 14785/12809

De meest gekende toepassing van pellets is zonder twijfel de pelletkachel. De pelletkachel bestaat in heel veel merken en varianten. Het vermogen van deze kachels ligt tussen de 4 à 20 kW.

De voordelen van een pelletkachel zijn:

Goed regelbaar en programmeerbaar

Lange autonomie (tot 20 à 40 uur)

Gemakkelijk in het gebruik door de automatische ontsteking

Economische en gezellige manier om te verwarmen.

De meeste pelletkachels komen uit Italië, Oostenrijk, Duitsland en Spanje. Sinds 2011 is er ook een Belgische fabrikant van pelletkachels.

Page 11: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 11/24

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

10000

8000

6000

4000

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

277 979 3112 6170 8623 10517 GESCHATTE MARKTSITUATIE

MARKTSITUATIE PELLETKACHELS IN BELGIE

AANTAL VERKOCHTE PELLETKACHELS IN BELGIE

Page 12: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling12/24

Pelletketels worden gebruikt om aan te sluiten op een centraal verwarmingssysteem die instaat voor de verwarming en/of de productie van warmwater. Deze ketels bestaan eveneens in verschillende varianten en met of zonder automatische pellettoevoer. Het vermogen van pelletketels varieert van enkele kW (passiefhuis) tot MW (industrie).

Pelletketels met automatische pellettoevoer bieden voor de gebruiker het zelfde comfort als bij een gas of mazoutketel. De ketel wordt automatisch ontstoken en gereinigd. De pellets worden automatisch vanuit de voorraad toegevoerd en dit over een afstand van 20 meter.

Verwarmen met een pellelketel is de meest moderne, comfortabele en ecologische manier om met hout te stoken.

Pelletketels worden meestal uit Oostenrijk, Duitsland, Italië of Spanje geïmporteerd. In België is er ook één fabrikant : Burneco.

De verkoopsgetallen van pelletketels in België zijn momenteel nog relatief laag, maar de verkoop stijgt gestaag.

In Vlaanderen is de plaatsing van een pelletinstallatie niet altijd evident : er is weinig plaats in de meeste woningen en het gasnet is zeer uitgebreid.In Wallonië daarentegen is de markt groter : het gas-net is er minder dens, er is meestal meer plaats in de woningen, de grondstof voor pellets – hout – is massaal beschikbaar, verwarmen met hout is er populairder en er is vanuit de Waalse overheid een stimulans door een financiële ondersteuning.

Qua techniek, performantie en emissies hoeven pellet-ketels niet onder te doen voor bijvoorbeeld mazout-ketels. Zo zijn pelletketels modulerend en kunnen ze hun vermogen dus beter aanpassen aan de warmte-behoefte. De condenserende pelletketel verscheen op de markt in 2004. Deze technologie zorgt voor een 10% hogere efficiëntie, een lager verbruik en nog minder fijnstof in de uitlaatgassen.

Pelletketels zijn conform het KB van oktober 2010 EN303-5

PELLETKETELS

Page 13: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 13/24

300

350

400

450

500

550

600

650

250

200

150

100

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 119 246 451 419 386 GESCHATTE MARKTSITUATIE

MARKTSITUATIE PELLETKETELS IN BELGIE

AANTAL VERKOCHTE PELLETKETELS IN BELGIE

Page 14: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling14/24

WAAROM PELLETS?

Pellets zijn een genormeerde brandstof. De normen DINplus, ENplus en het Koninklijk Besluit van 5 april 2010 bepalen de fysische en scheikundige eigenschap-pen.

Enkele eigenschappen zijn van heel groot belang en vormen een groot voordeel ten opzichte van het sto-ken met brandhout. Zo is de vochtigheid heel beperkt en maximaal 10%. Dit biedt de zekerheid dat de ver-branding altijd met een hoge vlamtemperatuur en dus optimaal gebeurt.

Ook de samenstelling is gecontroleerd en laat alleen zuiver en onbehandelde houtresten toe. Hierdoor zijn we zeker dat iemand die met pellets stookt zuiver hout en dus géén geverfd of samengesteld hout (OSB, MDF,…) verbrandt.

Pellets hebben heel wat goede eigenschappen die ze aantrekkelijk maken.

GENORMEERD

Page 15: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 15/24

Pellets zijn hernieuwbaar : hout is van nature hernieuwbaar en door duurzaam bosbeheer (FSC en PEFC) is de aanplant van nieuwe bomen gegarandeerd.

HOUT EN BOSVERROTTING VERWARMING

CO2

OPSLAGPLAATS VAN ZONNE-ENERGIE

Pellets zijn CO2-neutraal en kunnen dus helpen de 20-20-20-doelstelling te halen : 20% meer energie-efficiëntie, 20% hernieuwbare energie tegen 2020.

CO2-NEUTRAAL HERNIEUWBAAR

Page 16: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling16/24

BERTRIX

VIELSALM

DEINZE

WIELSBEKE

DESSEL

HAM

CHAINEUX

AMEL

SINT-NIKLAAS

MARIEMBOURG

VIRTON

Pellets worden lokaal geproduceerd. België heeft geen enkele fossiele energiebron op eigen bodem (geen gas, geen aardolie, geen kolen, geen uranium).

Als hernieuwbare energie is er naast zon en wind in België een groeiend bosbestand. In België is er een belangrij-ke pelletproductie.

LOKAAL

Page 17: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 17/24

6

7

8

9

10

5

4

3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CEN

T/KWH

MAZOUT

GAZ

PELLETS

Pellets zijn een goedkoop alternatief voor gas, mazout of elektriciteit. De kostprijs van pellets is op vandaag rond de 5eurocent per kWh.

Pellets hebben een stabiele prijs. De stijging van de pelletprijs gedurende de laatste 10 jaar is slechts 1eurocent/kWh. Mazout steeg in diezelfde periode ongeveer 5 eurocent/kWh.

ENERGIEPRIJSONTWIKKELING

STABIELE PRIJS

GAS

PELLETS

MAZOUT

Page 18: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling18/24

proPellets.beNet zoals in de ons omringende landen, voelen de betrokkenen uit de sector, nood aan een organisatie zoals ProPellets.

Vanuit de sector was er interesse en in 2010 organiseerde Francies Van Gijzeghem van het ODE BioEnergiePlatform de eerste kick-off vergadering.

Page 19: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 19/24

Page 20: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be Voorstelling20/24

ProPellets heeft als doel :

De sector te verenigen en rond de tafel brengen: pelletfabrikanten en -importeurs

pelletkachel en -ketel fabrikanten en -importeurs

installateurs

De promotie van pellets als ecologische, economische en gebruiksvriendelijke brandstof

Het jaarlijks in kaart brengen van: de pelletproductie en –verbruik.

het aantal verkochte en geplaatste installaties.

de tewerkstelling binnen de sector.

De bewaking van de kwaliteit van de pellets

De bewaking van de kwaliteit van de geplaatste installaties

De opleiding van installateurs en kachel-handelaars

De opleiding van pelletleveranciers (bulk)

DOEL

Page 21: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 21/24

ProPellets wil bovendien het aanspreekpunt worden van de sector voor de overheid (zowel federaal als regionaal), de pers en alle andere stakeholders.

Om dit alles te bereiken wil ProPellets het volgende doen :

Maken en onderhouden van de website www.propellets.be

Organiseren van studiedagen

Aanwezig zijn op (energie-)beurzen

Meewerken met de federale overheid rond de kwaliteitsbewaking van de brandstof

Meewerken met de overheid in verband met regelgeving, normering en EPB

Organiseren van scholingen voor installateurs in samenwerking met de bestaande scholingcentra (Syntra, VDAB, Forem, …)

Publicaties maken omtrent Correcte installaties van kachels en ketels

Opslag van houtpellets

Mogelijkheden en voordelen van houtpellets

Trouble shooting list voor pelletkachelgebruikers

Bevragen van de sector om de noden van de sector te kennen

Bevragen van de sector om de statistiek op te maken.

Om dit alles te bereiken zijn er werkingsmiddelen en mensen nodig. Momenteel draait ProPellets volledig op vrijwilligerswerk van de 6 stichtende leden en op het secretariaat van ODE en Valbiom. Om de werking te optimaliseren is er nood aan een halftijdse bediende die de dagelijkse operaties van de vzw op zich kan nemen.

De leden betalen nu een bijdrage, maar deze bijdragen laten momenteel nog niet toe om deze bediende te betalen.

ACTIE

Page 22: Voorstelling ProPellets 2013

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever: Ludwig Van Wonterghem

ProPellets vzwKoningstraat 35, 1000 Brusselwww.ProPellets.be

Layout: Fort07.be

Page 23: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.beVoorstelling 23/24

STICHTENDE LEDEN

LEDEN

ÖkoFEN Belgium

Erda

Woodenergie

Di-Wood

EcoPower Avantis

Delhez Bois

Welkyn TradeBurneco

FUNCTIES

Ludwig Van Wonterghem

Voorzitter

Roland Thys

Ondervoorzitter

Raymond Robeers

Penningmeester

Page 24: Voorstelling ProPellets 2013

proPellets.be

Groepering van de pelletsectorPromotie van pellets als brandstof

Kwaliteitsopvolging

EconomiqueProduit localementDe qualitéEcologiqueCO2 neutreRenouvelable

PrijsgunstigLokaal geproduceerd

KwalitatiefEcologisch

Co2 neutraalHernieuwbaar

Pellets

Pellets

oplossing van de toekomst

Belgischepelletfederatie

solution d avenir‚

Regroupement des acteurs du secteur des pelletsPromotion des pelletsSuivi et amélioration de la qualité

Fédération belge des pellets

proPellets Belgium vzw | Koningstraat 35, 1000 Brussel | [email protected] BELGIUM VZW | KONINGSTRAAT 35, 1000 BRUSSEL | [email protected]

proPellets.beDe nationale vakvereniging voor de pelletindustrie