Voorstelling VVBAD

31
Voorstelling VVBAD mei 2010 Presentatie VVBAD

Transcript of Voorstelling VVBAD

Page 1: Voorstelling VVBAD

Voorstelling VVBADmei 2010

Presentatie VVBAD

Page 2: Voorstelling VVBAD

|

Historisch overzicht

voettekst12/04/2023

ontstaan

Page 3: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

3

|

Ontstaan - 1

Opgericht in 1921 als ‘Verbond der boekbewaarders van het Vlaamsche land’– Ledenvereniging– Eerste voorzitter: Lode Baekelmans– Eerste Bibliotheekgids: “een kloeke hefboom

voor de ontwikkeling van ons volk!”

Accent uitsluitend op boeken en bibliotheken

Page 4: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

4

|

Ontstaan - 2

1931: ‘Vereniging van bibliothecarissen en bibliotheekbeambten– Aantal leden op 15 maart 1931: 128 – In 1930: slechts één vrouwelijke bibliothecaris:

Alice Nahon in Mechelen

Page 5: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

5

|

Ontstaan - 3

Oorlogsperiode– Vereniging: nauwelijks activiteit

geen papier => geen druk moeilijk transport => geen congressen

– Bibliotheken platgegooid (UB Leuven)– 1942: eerste lichting afgestudeerd aan

Antwerpse bibliotheekschool

Page 6: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

6

|

Ontstaan - 4

1946: Naoorlogse periode: nieuwe start Voor het eerst sprake van secties:

– Sectie bibliothecarissen van OB’s– Sectie bibliotheekbedienden– Sectie bibliotheekambtenaren– Sectie bibliothecarissen van Middelbare

Bibliotheken– Sectie Hogere (of wetenschappelijke) bibliotheken

Vermenging van functies en types bibliotheken

Page 7: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

7

|

Ontstaan - 5

1949: Vereniging wordt lid van IFLA 1965: Mededelingen van het secretariaat = ledenblad

=> Bibinfo (1975) => Info (1984) Begin jaren tachtig: rol in ontwikkeling van vakopleidingen

Bijv. colloquium in 1981: Naar een vernieuwde bibliotheekopleiding in Vlaanderen

1982: Fusie met Vlaamse vleugel van de ‘Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België’

Sectie Archief Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Bibliotheek- & archiefgids (1984)

Page 8: Voorstelling VVBAD

|

Historisch overzicht

voettekst12/04/2023

professionalisering

Page 9: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

9

|

Professionalisering - 1

1978: Eerste stafmedewerker 1983: Eerste voltijdse stafmedewerker

Geleidelijk: uitbouw secretariaat

Page 10: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

10

|

professionalisering - 2

– Van 1 stafmedewerker naar 6 secretariaatsmedewerkers

– Van gehuurde kamer naar eigen verenigingshuis– Van 2 secties (OB en WB) naar 4 (+ AHD + SB) en 2

commissies (OKBV en Erfgoedbibliotheken)– Van 400 leden (persoonlijke) naar 1200 (personen en

instellingen)– Van 40 bestuursleden naar 200– Uitdeinend werkveld: steunpunten,

samenwerkingsverbanden, overlegorganen

Page 11: Voorstelling VVBAD

|

VVBAD vandaagdoelstellingen

voettekst12/04/2023

Page 12: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

12

|

Missie

De VVBAD is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. Onze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing.

Voor al onze leden, zowel personen als organisaties, zijn we een platform voor uitwisseling van kennis en expertise. Door te netwerken, te informeren en activiteiten te organiseren, streven we naar de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector.

De VVBAD vertegenwoordigt de sector bij overheden en andere partners. Wij treden op als adviseur en belangenbehartiger. Zo ijveren we ervoor dat alle burgers nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toegankelijke informatie.

Page 13: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

13

|

Waarden

Recht op vrije toegang tot informatie Belangenbehartiging van de sector en zijn

gebruikers Alert voor culturele, economische, juridische,

politieke, sociale, technologische ontwikkelingen

Democratisch en pluralistisch, politiek en levensbeschouwelijk ongebonden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Page 14: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

14

|

Doelstellingen

I. Belangen behartigen

II. Intersectorale samenwerking bevorderen

III. Sectorale beroepsvereniging

Page 15: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

15

|

Belangen behartigen

Recht op informatieVrije toegang tot informatie

VVBAD representatief voor de sector Overheid:

– Vlaams, federaal, Europees– Cultuur, Onderwijs, …

Andere sectoren:– BoekenOverleg– Cultureel-Erfgoedoverleg

Page 16: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

16

|

Belangen behartigen: voorbeelden

Regelgeving voor archieven en bibliotheken Auteursrecht, o.a.:

– Games (en e-books) in openbare bibliotheken– Verlenging beschermingstermijn– Verweesde werken

Bibliotheek- en archiefopleidingen Besparingen Beroepscompetentieprofielen

Page 17: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

17

|

Intersectorale samenwerking

Publicaties– Bibliotheek- & archiefgids– Info– www.vvbad.be

Studiedagen: Focus, Informatie aan Zee Studiereizen: In juni 2010 naar Barcelona Onderzoek: Proeflijst Topstukken Beroepscode

Page 18: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

18

|

Sectorale beroepsvereniging

Sectorale studiedagen / studiereizen Klemtoon op beroep en opleiding Aanvullend t.o.v. steunpunten e.d.

Page 19: Voorstelling VVBAD

|

VVBAD vandaagstructuur

voettekst12/04/2023

Page 20: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

20

|

Structuur - 1

VZW– ALV bepaalt beleid– RvB heeft leiding– DB: lopend beheer, coördinerend en

beleidsvoorbereiding Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,

penningmeester en redactievoorzitter

– Secties en commissies vertegenwoordigd in RvB

Page 21: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

21

|

Structuur - 2

Ledenvereniging:– Personen en instellingen– Werkende (actieve) en toegetreden leden

ca. 1200 leden– 50% instellingen, 50% personen

20 geledingen 200 actieve informatieprofessionals

Page 22: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

22

|

Structuur - 3

OB SB WDIAHDRED

RvB

OKBV

EBV

WWB

WPA

WLOA

WAU

VMB

VJB

SECRETARIAAT

LEDEN

Page 23: Voorstelling VVBAD

|

VVBAD vandaagmiddelen

voettekst12/04/2023

Page 24: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 voettekst

24

|

Middelen: Inkomsten (2009)

12%

34%

22%

29%

3%

publicaties

studiedagen

lidmaatschappen

subsidies

andere

Page 25: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 voettekst

25

|

Middelen: Uitgaven (2009)

23%

30%

47%administratie

inhoud

personeel

Page 26: Voorstelling VVBAD

|

VVBAD vandaagnetwerk

voettekst12/04/2023

Page 27: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

27

|

Netwerk: Internationaal

Beroepsverenigingen– Overkoepelend: IFLA, Eblida– Sectoraal: ICA, IASL– Buitenland: NVB, KVAN, Cilip …

Page 28: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

28

|

Netwerk: Vlaams/Belgisch

Overheid (administraties en kabinetten) Beroepsverenigingen uit de sector (ABD-BVD,

Prodoc.edu …) Steunpunten (LOCUS, FARO …) Belangenbehartigers (VVSG, VVP, VMV …) FWI’s (KBR en ARA) belendende sectoren (Stichting Lezen, Canon

Cultuurcel, Fonds voor de Letteren …)

Page 29: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

29

|

Netwerk: Regionaal

Overheid (Provinciaal) Beroepsverenigingen uit de sector (BVL …) Steunpunten (SBB’s) Samenwerkingsverbanden (KAPA, OB’s)

Page 30: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

30

|

Netwerk: Lokaal

Hoofdzakelijk via onze leden (instellingen én personen)

Page 31: Voorstelling VVBAD

12/04/2023 Presentatie VVBAD

31

|

Vooruitblik & accenten

Verdere professionalisering Nieuw communicatiebeleid Belangenbehartiging Intersectoraal werken Sectoraal werken Het ‘beroep’