Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Travel

 • view

  700
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Uitnodiging: Het nieuwe werken - 7juni

 • 1. Procesmanagement &HetNieuweWerken 7juni2011 ProcesmanagementenHetNieuwe Werken(HNW).Rodelapofrodeloper? BiZZdesignennewshoestodaynodigenuuitvooreenbijzondereontmoeting. WijwillensamenmetuverkennenhoeprocesmanagementenHetNieuweWerken kunnensamengaan.HNWmetresultaatgerichtheidengrotevrijheidsgradenhoe werkerszichorganiserenenhoezijhetresultaatgaanrealiseren.Procesmanagement methelderevastlegginghoehetcreatieprocesverlooptomhetresultaattekunnen leveren.Keurslijfofbevrijding?Hefboomofhindernis?Rodelapofrodeloper?Hoe kunnennieuwewerkersvoordeelhebbenvanprocesmanagement?Ofstaatditjuist hetnieuwewerkenindeweg? WebeginnendemiddagmeteenverkenningwaarbijweervaringenkennisTijden&Locatie uitwisselenomtrentbeideonderwerpen.Webezoekeneenaantalplekkenindebuurt omhetnieuweenoudewerkensamentebeleven.Ineenworldcafbeantwoordenwe vragenwatdeessentievanHNWis,watdaarvoornodigisenhoejehetkunt Datum:7juni2011 Locatie:KantoorBiZZdesign introduceren.Iedervertaalthetooknaardeeigenomgeving.Zoontstaateenvisieop Adres:Brouwershof79F(6e HNW,specifiekinrelatietotprocesmanagement.Rich etage),3811MHAmersfoortard. Start:13.30inloop,14.00start Wijzulleneenaantalkorteinspiratiesinbrengenopdevolgendeonderwerpen:van-We Einde:20.00 1.Ondernemerschapenverantwoordelijkheid;2.Vertrouwenenverbinding;es 3.Flexibiliteit;4.Structuurenprocessen;en5.RelatiemetdeklantAanbod&@ Wijzienugraagdeelnemenenverwelkomenuvanaf14.00uuropkantoorbij Pakket:Ontmoeting7juni,(incl. BiZZdesigninAmersfoort.Hourekeningmeteenaantalspecialeontmoetingenen catering)&Natafelgesprekomna bereidheidomsameneenvisietecreren;ontdekkendtelerenenhetnieuwewerken tepratenennaderkenniste toetelatenindeaanpakvandeontmoeting. maken(apartinteplannen). Kosten:150,00excl.btw Aanmelden AlexHendriksenMaartenSwinkels Aanmeldensvpviamail a.hendriks@bizzdesign.nlof maarten@newshoestoday.comOrganisatie BiZZdesigniseentoonaangevende dienstverlenermetveelervaringop hetgebiedvanBusinessProcess Management. newshoestodayiseen vernieuwendedienstverlenermet 8juni2011 veelervaringincreatie,innovatie enverandering.