Uitgever Gezocht 3.0

of 24 /24

Embed Size (px)

description

door: Maurice Smit Succesvol doorbreken via crowdfunding

Transcript of Uitgever Gezocht 3.0

Page 1: Uitgever Gezocht 3.0
Page 2: Uitgever Gezocht 3.0

UITGEVER GEZOCHT 3.0

BREEK DOOR ALS SCHRIJVER OF WORD INVESTEERDER IN POTENTIËLE BESTSELLERS VIA CROWDFUNDING OP TENPAGES.COM. MET EEN VOORWOORD VAN VALENTINE VAN DER LANDE, CEO TENPAGES.COM

MAURICE SMIT

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 1 22-01-15 09:49

Page 3: Uitgever Gezocht 3.0

“I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. To put to rout all that was not life, and not, when I had come to die, discover that I had not lived” Henry David Thoreau

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 3 22-01-15 09:49

Page 4: Uitgever Gezocht 3.0

4

DANKWOORD

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 4 22-01-15 09:49

Page 5: Uitgever Gezocht 3.0

5

DA

NK

WO

OR

D

Een dankwoord is een onderdeel dat ik bij het lezen van een nieuw boek vrijwel altijd oversla. Want laten we eerlijk wezen: de mensen die ik zo ga bedanken ken jij hoogstwaarschijnlijk toch niet en dat is voor mij bij het lezen van een andermans boek meestal niet anders. Toch zou ook dit boek het daglicht niet hebben gezien zonder de

hulp en ondersteuning van velen.

Allereerst wil ik Elzelien bedanken voor het delen van haar leven met mij. Bedankt voor je geduld en begrip als ik weer eens op de bank met de laptop op schoot aan het promoten of schrijven was. Ook genoot ik van jouw heer-lijke thee met lekkers die je regelmatig tijdens het schrijven aan mij gaf. Dank ook aan al mijn familie en vrienden die mijn project hebben ondersteund door aandelen te kopen toen het erom ging. In het bijzonder wil ik Christo bedanken die mij onvoorwaardelijk direct tweehonderd aandelen toezegde. Je bent een bijzondere vent.Dank ook aan alle aandeelhouders op TenPages.com. Zonder jullie zou dit boek er nooit zijn gekomen. Mijn dank gaat speciaal uit naar de aandeelhou-ders van de eerste 36 uur dat mijn manuscript op TenPages.com te vinden was. Jullie gaven mij de overtuiging dat het me zou lukken om alle aandelen te verkopen. Ook wil ik het team van TenPages.com bedanken. Zonder jullie zou het on-derwerp van dit boek niet eens bestaan. Bedankt Valentine: jouw manuscript-begeleiding heeft dit boek absoluut veel beter gemaakt.Mijn dank gaat ook uit naar Elise die het heeft aangedurfd om mijn boek uit te geven, lang voordat het manuscript helemaal af was. Wie ik ook niet mag vergeten te bedanken is Michiel die het gehele manuscript taalkundig tot ach-ter de puntkomma heeft bijgeschaafd en suggesties heeft gedaan die het boek nog sterker hebben gemaakt.

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 5 22-01-15 09:49

Page 6: Uitgever Gezocht 3.0

6

INHOUD

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 6 22-01-15 09:49

Page 7: Uitgever Gezocht 3.0

7

INH

OU

D

Voorwoord

Introductie1 Het begin2 Inleiding3 Uitgever Gezocht 3.04 Crowdsourcing 5 Crowdfunding6 TenPages.com7 Zo werkt TenPages.com8 Schrijvers gezocht9 Aandeelhouders gezocht10 Uitgever gezocht

Aan de slag11 Aanmelden bij TenPages.com12 Wat TenPages.com niet is13 Van schrijver naar krijger14 Waarom schrijf jij een boek? 15 Op weg naar: “Ja, ik koop aandelen”16 We gaan op reis

Promoten van je manuscript17 Succesvol starten met de promotie18 Wie ga je zelf benaderen?19 Onderscheidend vermogen20 Het beste moment om een manuscript te plaatsen

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 7 22-01-15 09:49

Page 8: Uitgever Gezocht 3.0

8

21 Het plaatsen van jouw manuscript22 De allerbelangrijkste internetpagina 23 Alles draait om momentum24 Promoot ook TenPages.com25 Promotie maken bij familie, vrienden en bekenden26 Bestaande aandeelhouders benaderen27 Dit gebeurt er nu op TenPages.com 28 Promobox en Promolijst29 Promotie op het internet30 Je eigen website31 Sociale media32 Bezint voor je begint33 Jouw profiel in de sociale media34 Facebook35 Twitter36 YouTube37 Flyers en posters werken nog steeds!38 De emotionele achtbaan39 Kritisch blijven40 Feesten en afkicken41 Naar voren!

Schrijvers vertellen hun eigen verhaal42 Louelle, Freule van de straat43 Björn Heisterkamp, De topmanager speelt 4-4-244 Tamara Geraeds-Grootveld, Nergens45 Edward Hendriks, Bloedgeld

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 8 22-01-15 09:49

Page 9: Uitgever Gezocht 3.0

9

INH

OU

D

46 Arvid van Putten, Je hond de baas47 Hanneke Kromhout, Drie maanden roze48 Martina Bernard, Ambitie zonder grenzen49 Johan Borderwijk, Morgen vlieg ik terug50 Michael Reefs, De Bieb Bende51 Daan Landman, Bastaard

Investeren in potentiële bestsellers52 Geld verdienen met boeken op TenPages.com53 Kassa54 De kaarten in je voordeel schudden55 Beleggingstactieken56 Na de aanschaf van aandelen57 Laat de boeken voor jou werken

Aandeelhouders aan het woord58 Aandeelhouders reageren59 Grootaandeelhouders aan het woord - Schoterbos - Effener - Romeo

60 Nawoord

Bijlage 1 Succesvol geld verdienen op TenPages.comBijlage 2 Lijst van aandeelhouders

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 9 22-01-15 09:49

Page 10: Uitgever Gezocht 3.0

10

VOORWOORD

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 10 22-01-15 09:49

Page 11: Uitgever Gezocht 3.0

11

VOO

RW

OO

RD

Op 19 september 2008 was ik voor mijn toenmalige werk op een internetcongres in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam. Een Ame-rikaanse spreker vertelde over zijn website WEbook.com, waar aspirant-schrijvers zelf een gedeeltelijk manuscript online konden zetten. Andere schrijvers konden hun verhaal aanvullen volgens

het principe van ‘collective writing’. Ik ga op reis en neem mee, maar dan in romanvorm. Het publiek kan op die website stemmen op de manuscripten die zij graag uitgegeven zien worden.De website bleek binnen enkele maanden razend populair en inspireerde mij tot het idee voor TenPages.com. Ik koos er, in de maanden dat ik het concept uitwerkte in de avonduren tijdens mijn baan bij een online fotoboekenwinkel, wel voor om schrijvers hun éigen boek te kunnen laten uitgeven. In plaats van het stemsysteem dat WEbook.com hanteert, besloot ik de lezer ook daad-werkelijk fi nancieel te laten participeren in de uitgave, omdat juist wanneer het voelbaar is in de portemonnee, de beste keuzes worden gemaakt.

Begin 2009 vond ik een groep internetondernemers die aangaven mee te willen investeren in de website. In de zomer van 2009 ging ik met slechts één stagiair en een veelheid aan externe partijen en freelancers van start. De website werd gelanceerd op 17 februari 2010.De eerste weken, maanden en eigenlijk het gehele eerste jaar van TenPages.com waren in veel opzichten overweldigend: er werden alleen al de eerste dagen meer dan tweehonderd manuscripten op de site geplaatst, allemaal werk van auteurs die tot dan toe geen mogelijkheid zagen om hun werk een podium te geven. Al binnen vijf dagen verkocht de eerste schrijver alle aande-len (Knof met De beste papa van de hele wereld, later gepubliceerd als Salade-dagen) en na een jaar hadden maar liefst 22 auteurs voldoende aandelen aan

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 11 22-01-15 09:49

Page 12: Uitgever Gezocht 3.0

12

lezers weten te verkopen, wat hun verzekerde van de uitgave van hun eigen boek.Er waren in dat eerste, hectische jaar, natuurlijk ook zaken die moeizaam gingen. Want hoewel aan de voorkant (op de website) het enthousiasme overweldigend was, was het aan de achterkant vaak lastig bij te benen. De techniek van het platform bleek nog fors te moeten uitgebreid en met nog steeds maar één stagiair naast mijzelf op kantoor bleek het bijvoorbeeld ook niet haalbaar om de manuscripten snel genoeg onder te brengen bij passende uitgeverijen. Daar heeft de komst van onze uitgeefmanager Eva de Visser, in januari 2011, gelukkig verandering in gebracht: in het eerste jaar (2010) wer-den er slechts vier uitgeefcontracten gesloten, aan het eind van 2011 waren dat er 36 en waren er geen twee uitgeverijen partner, zoals bij de lancering, maar meer dan twintig.

Onder de eerste 22 manuscripten die in 2010 alle aandelen verkochten was er eentje wel héél bijzonder. Op 15 september 2010 om 21.47 uur plaatste een gebruiker met de weinig verhullende profielnaam Moneymaker het manus-cript met toen nog de werktitel Succesvol geld verdienen op TenPages.com. Dat wekte niet alleen direct onze nieuwsgierigheid, maar riep tevens vragen op: kan iemand werkelijk een heel boek schrijven over geld verdienen op ons platform? En willen lezers wel echt aandelen in zo’n manuscript? Die vragen werden als snel positief beantwoord, want het manuscript bleek een pakkend geschreven handboek te zijn voor TenPages-gebruikers en trok in rap tempo voldoende aandeelhouders. Na ruim drie maanden, vier dagen voor kerst, was de zaak beklonken: gebruiker Copywriter kocht als laatste de resterende 73 aandelen en het aanstaande boek was een feit.

Wat nu voor je ligt is een boek dat zowel voor de (aspirant-)schrijver, als voor de (aspirant-)aandeelhouder een waardevolle gids is voor het gebruik van het platform TenPages.com. Het biedt je in korte, goed leesbare hoofdstukken een introductie in de ma-gische wereld van ‘crowdfunding’. En dat in een branche waarin het nochtans onmogelijk leek: het boekenvak, waarin het luisteren naar (de smaak van) het publiek niet altijd vanzelfsprekend is geweest.

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 12 22-01-15 09:49

Page 13: Uitgever Gezocht 3.0

13

VOO

RW

OO

RDHet boek zit boordevol anekdotes over ervaringen van zowel auteurs (waar-

onder Maurice) als aandeelhouders.

Ik spreek ook namens de rest van ons team en alle andere mensen die hebben geholpen TenPages.com te brengen waar we staan, als ik zeg dat we ongelo-felijk trots zijn dat er een boek óver ons platform vía ons platform is versche-nen.

Er zijn denk ik niet veel mensen die dit boek met dezelfde bevlogenheid als Maurice hadden kunnen schrijven en ik wil hem dan ook bedanken voor zijn enthousiasme en durf om het project, dat bij hem niet begon met een congres maar met een liedje, tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk zitten we im-mers allemaal boordevol projecten, ambities en dromen: het gaat erom dat je voldoende enthousiasme en overtuiging hebt om de jouwe waar te maken.

En met het realiseren van zijn eigen project, biedt deze auteur jou de moge-lijkheid om jouw project, het uitgeven van je eigen boek of het succesvol steu-nen van andermans schrijftalent, tot een goed einde te brengen. Lees dit boek en jaag je droom na!

Valentine van der LandeCEO TenPages.com

Amsterdam, 26 februari 2012

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 13 22-01-15 09:49

Page 14: Uitgever Gezocht 3.0

14

INTRODUCTIE1 HET BEGIN“JUST SAY YES”SNOWPATROL

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 14 22-01-15 09:49

Page 15: Uitgever Gezocht 3.0

15

1 HET B

EGIN

Het jaar 2010 stond voor mij in het teken van Just Say Yes. Hoe-wel het liedje van de band Snowpatrol al in november 2009 haar releasedatum beleefde, kwam de betekenis van die titel pas in het voorjaar van 2010 goed bij mij binnen. Hoe vaak loop je immers niet tegen een goed idee aan, of zou je wel wat leuks willen doen

maar onderneem je uiteindelijk toch geen actie? Je laat je dan stoppen door: Kan ik dat wel?, Wat zullen ze wel niet van mij denken? en Durf ik dat wel?, om maar een paar angsten en twijfels te benoemen die daarin een rol spelen.In het voorjaar van 2010 nam ik mij voor om voortaan wat vaker gewoon ja te zeggen tegen dingen die op mijn pad zouden komen, zonder vooraf alle opties en eventuele problemen helder in kaart te hebben. Just Say Yes en daarna maar zien wat ervan komt. Het moet op 14 juli 2010 geweest zijn dat ik voor het eerst in contact kwam met TenPages.com. Via een nieuwsartikeltje op het internet werd ik attent ge-maakt op de mogelijkheid om te investeren in manuscripten van beginnende schrijvers. Ik lees veel en ben gek op boeken. Daarnaast ben ik al ruim 25 jaar geïnteresseerd in investeren en alles wat daaromheen hangt. Uiteraard wilde ik meer weten en ging op zoek naar de site van TenPages.com. Diezelfde dag nog kocht ik voor 200 euro veertig aandelen in het autobiogra-fi sche verhaal Freule van de straat van Louelle. In vergelijking met de bedra-gen die ik beleg op de aandelenbeurs van Amsterdam was dat een koopje. Bovendien stond het manuscript van Louelle op nummer 1 op de lijst van de manuscripten met meest verkochte aandelen en was ik onder de indruk van het grote aantal positieve reacties die mensen hadden achtergelaten bij haar manuscript. Dat manuscript raakte tot mijn volle tevredenheid prompt de volgende dag uitverkocht. Ook kocht ik die dag twintig aandelen in De topmanager speelt

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 15 22-01-15 09:49

Page 16: Uitgever Gezocht 3.0

16

4-4-2 van Björn Heisterkamp dat vijf dagen later was uitverkocht. Je kunt je voorstellen dat ik door die snelle resultaten behoorlijk enthousiast werd over TenPages.com.

Al snel werd mij duidelijk dat TenPages.com een bijzonder initiatief is. Na enig onderzoek kwam ik tot de conclusie dat je, om als schrijver succesvol te zijn op de website van TenPages.com, niet alleen een goed boek moet schrij-ven, maar dat ook de promotie van het manuscript een zeer belangrijke rol speelt in het verdienen van een uitgeverscontract.Het leek mij een mooie uitdaging om zelf ook een manuscript op TenPages.com te plaatsen en de benodigde aandelen binnen te slepen. In het dagelijks leven houd ik mij bezig met verkoop en marketing, dus in het verkopen van mijn manuscript had ik wel vertrouwen. Maar waar zou ik over schrijven? Ik zag mijzelf geen roman schrijven omdat ik vrijwel alleen maar non-fictieboe-ken lees en niet zou weten waar te beginnen. Laat staan om een bestseller te schrijven.Het was mij opgevallen dat er op TenPages.com manuscripten werden geplaatst die alom werden geprezen, maar desalniettemin weinig tot geen aandelen verkochten. Het was mij ook opgevallen dat er op het gebied van de promotie van manuscripten voor veel schrijvers nog heel wat te verbeteren viel.Ik besloot op dat moment om een handboek te schrijven over hoe je succes-vol kunt worden op TenPages.com, zodat schrijvers van mooie verhalen ook daadwerkelijk alle aandelen zullen verkopen en hun potentiële bestseller in de winkel belandt.Om mijzelf te dwingen om een goed idee ook daadwerkelijk in daden om te zetten, gaf ik mijzelf tot 15 september 2010 de tijd om minstens tien bladzij-des van mijn manuscript te schrijven. Ik vertelde aan een aantal vrienden via LinkedIn dat ik een nieuw project aan het uitwerken was en dat ik ze daar over zes weken meer over zou vertellen. Ik vroeg ze om hun persoonlijke LinkedIn-profiel te koppelen aan mijn speciaal voor dit project ingerichte profiel zodat ik ze tot die tijd beetje voor beetje meer kon vertellen.Er was nu geen weg terug meer. Mijn reis kon beginnen. Want dat is het, een reis vol emoties. Vanaf het moment dat ik mijn manuscript plaatste tot het

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 16 22-01-15 09:49

Page 17: Uitgever Gezocht 3.0

17

1 HET B

EGINmoment dat ik drie maanden en zes dagen later de tweeduizend aandelen in

mijn manuscript had verkocht, had ik het gevoel op reis te zijn. Een reis met pieken en dalen waarbij je, naast jezelf, heel veel mensen tegenkomt die niet altijd doen wat je verwacht of zou willen. Maar ook een reis waarbij je veel nieuwe vrienden maakt en enorm veel plezier beleeft.

Uitgever Gezocht 3.0 is geschreven met drie groepen lezers in gedachten. Allereerst wil ik beginnende schrijvers helpen om de aandelen van hun ma-nuscript zo snel mogelijk uitverkocht te krijgen, zodat hun boek kan worden uitgegeven. Je krijgt van TenPages.com maar vier maanden de tijd om twee-duizend aandelen van je manuscript aan minstens honderd aandeelhouders te verkopen. Je kunt de beste schrijver van de wereld zijn, maar dat maakt je niet direct ook de best verkopende schrijver op TenPages.com. Daar kun je dus best wat hulp bij gebruiken.De tweede groep lezers die ik wil aanspreken met dit boek zijn de mensen die bereid zijn om beginnende schrijvers financieel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat schrijvers ook daadwerkelijk kunnen debuteren zonder daar zelf financieel voordeel uit te verwachten.De derde groep waarvoor dit boek is geschreven zijn de aandeelhouders die willen leren hoe je zo effectief mogelijk kunt beleggen in de diverse manus-cripten om er zo een leuk extra zakcentje mee te kunnen verdienen.

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 17 22-01-15 09:49

Page 18: Uitgever Gezocht 3.0

18

2 INLEIDING“JE GAAT ZO’N BEETJE GELOVEN DAT ALLES MOGELIJK IS ALS JE VOLDOENDE LEF HEBT”J.K. ROWLING, HARRY POTTER EN DE ORDE VAN DE FENIKS

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 18 22-01-15 09:49

Page 19: Uitgever Gezocht 3.0

19

2 INLEID

ING

Wat denk jij? Zou jij het gedaan hebben? Je krijgt drie hoofd-stukken van een nieuw boek in je brievenbus en die zijn geschreven door een gescheiden bijstandsmoeder met kind. “Of je tijd en geld hebt om in haar verhaal te investeren?”, vraagt ze.

Zou jij het doen?

Wees gerust als je denkt dat je waarschijnlijk niet direct uit je stoel zou zijn gesprongen om naar de computer te lopen en direct geld over te maken. Dat heeft een dozijn uitgevers in 1996 immers ook niet gedaan. Zij vonden het verhaal over een weesjongetje dat bij zijn oom en tante onder de trap logeerde niet de moeite waard om tijd en geld in te investeren. En zo zie je maar weer dat je er weleens fl ink naast kunt zitten in het leven. Want het ging hier uiteraard om het eerste deel van het enorme succesverhaal van de jonge tovenaarsleerling Harry Potter. Wereldwijd zijn er van de Harry Potter-serie meer dan 350 miljoen boeken verkocht en het maakte de nu 46-jarige schrijfster J.K. Rowling de rijkste vrouw van Engeland.Je kunt je voorstellen dat de eerste uitgever van Harry Potter, Bloomsbury uit Engeland, erg gelukkig is met haar keuze om J.K. Rowling en haar verhaal een kans te geven. Maar stel nu eens dat jij een van de uitgevers bent geweest die nee heeft gezegd tegen de eerste drie hoofdstukken van Harry Potter. Hoe zou dat voelen? Elke dag bewijzen miljoenen lezers wereldwijd dat je een geweldig kans hebt laten liggen. Gelukkig had J.K. Rowling een agent met doorzettingsvermogen die niet rustte voordat Harry een goed onderkomen had gevonden. Je moet er toch niet aan denken dat dit manuscript voorgoed ergens op een plank zou zijn blijven liggen, omdat er een paar uitgevers nee tegen hadden gezegd en de

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 19 22-01-15 09:49

Page 20: Uitgever Gezocht 3.0

20

agent er samen met de auteur de brui aan had gegeven. Dan hadden miljoe-nen mensen niet het plezier ervaren dat ze nu nog dagelijks aan de avonturen van Harry Potter beleven.

Maar wat hadden de uitgevers die nee hebben gezegd tegen het manuscript van Harry Potter anders kunnen doen waardoor zij mogelijk wel in het verhaal hadden geïnvesteerd? Je moet weten dat uitgevers dagelijks vele ma-nuscripten ontvangen. Bij al die manuscripten wordt gekeken of ze voor de uitgever interessant genoeg zijn. Daardoor is er niet zo heel veel tijd om elk manuscript de aandacht te geven die het wellicht zou verdienen. Ongetwij-feld heeft bij de uitgevers die Harry Potter niet wilden uitgeven slechts één persoon een gedeelte van het manuscript gelezen en direct besloten dat het niets voor hen was. Maar wat nu als die uitgevers een website zouden hebben gehad waarop zij elk manuscript dat ze binnenkrijgen aan een groot publiek kunnen tonen, en aan de bezoekers van de site kunnen vragen wat zij van de getoonde ma-nuscripten vinden? De kans is groot dat zij er dan snel achter zouden zijn gekomen dat het grote publiek niet alleen het verhaal van Harry Potter enorm waardeerde, maar dat de uitgever haar investering in een mum van tijd dub-bel en dwars zou terugverdienen.

En dat is precies wat TenPages.com nu mogelijk maakt.

Aan de ene kant biedt TenPages.com een platform aan beginnende schrijvers om hun manuscript door het lezerspubliek te laten beoordelen. Bovendien geeft het de uitgever meer inzicht of het verhaal gewaardeerd wordt en ook daadwerkelijk verkocht zal worden. Daarnaast biedt TenPages.com aan lezers de mogelijkheid om mee te investeren in potentiële bestsellers.

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 20 22-01-15 09:49

Page 21: Uitgever Gezocht 3.0

21

2 INLEID

ING

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 21 22-01-15 09:49

Page 22: Uitgever Gezocht 3.0

22

3 UITGEVERGEZOCHT 3.0“WE VERANDEREN, OF WE HET LEUK VINDEN OF NIET”RALPH WALDO EMERSON, DICHTER EN SCHRIJVER

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 22 22-01-15 09:49

Page 23: Uitgever Gezocht 3.0

23

3 UITG

EVER G

EZOC

HT 3.0

Het is nog niet zo heel lang geleden dat een beginnende schrij-ver maar op één manier een manuscript tot leven kon bren-gen. Je stuurde je manuscript naar een uitgever om daarna maar af te wachten of de uitgever brood zag in jouw verhaal. Dit is Uitgever Gezocht 1.0. Voor veel schrijvers is dit nog

steeds de meest aangewezen manier om op zoek te gaan naar een uit-gever. De kans dat je als beginnende schrijver op deze manier daad-werkelijk een boekencontract krijgt aangeboden, is gering. Er zijn uitgevers die niet eens de moeite nemen om een schrijver een afwijzing te sturen wanneer ze het boek niet willen uitgeven. Schrijvers zijn totaal afh ankelijk van de smaak en zin van de uitgevers. De uitgevers hebben alle macht en bepalen welke boeken er daadwer-kelijk worden uitgegeven.

Met de komst van steeds betere en effi ciëntere printers is het voor drukkers mogelijk geworden om folders, brochures en boekwerken bij kleine oplages tegen relatief lage kosten te produceren. Drukkers noe-men deze manier van produceren ‘printing on demand’, afgekort POD. Door POD zijn er uitgeverijen ontstaan die zich geheel hebben toege-legd op het op deze wijze uitgeven van boeken. Door de lage kosten kan het drukken van één verkocht exemplaar al winstgevend zijn voor de uitgever.De uitgever kan alle boeken in zijn portefeuille te koop aanbieden via zijn eigen website, zonder het risico te lopen met onverkochte boeken te blijven zitten. Omdat een POD-uitgever vrijwel geen enkel risico loopt, is de drempel voor beginnende schrijvers om binnen te komen bij de uitgeverij zeer laag. Dit is Uitgever Gezocht 2.0.

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 23 22-01-15 09:49

Page 24: Uitgever Gezocht 3.0

24

Wanneer het boek eenmaal via de website te bestellen is, dan betekent dat niet direct dat het boek ook goed verkocht zal worden. Door het grote aanbod en de in het algemeen toch wat mindere kwaliteit van de aangeboden boeken, zijn er maar weinig boekhandels en andere websites bereid om boeken die via POD tot leven zijn gebracht op te nemen in hun collectie. De schrijver zal zelf aan de slag moeten om ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van zijn boek en potentiële kopers naar de website van de uitgever moeten lokken.Een ander nadeel aan het via deze manier uitgeven van je boek zijn de kosten. Om toegang te krijgen tot de websites van de POD-uitgevers moet er door de schrijver veelal eerst een bedrag aan de uitgever wor-den betaald om de kosten van de uitgeverij te dekken.

Uitgever Gezocht 3.0 sluit helemaal aan bij de allernieuwste trends. Wij kijken en luisteren met elkaar steeds minder naar de reclame-boodschappen die producenten en overheden ons trachten voor te schotelen. Veel liever kijken we naar het oordeel van wildvreemden op websites of luisteren we naar de mening van de mensen uit ons soci-ale netwerk bij het maken van keuzes of bij het zoeken naar de laatste nieuwtjes.Ook ondersteunen we gezamenlijk initiatieven en zijn we richting producenten steeds meer richtinggevend over de manier waarop wij vinden dat producten tot stand zouden moeten komen. De producten die daaruit voortvloeien sluiten daardoor steeds beter aan bij onze wensen. Op deze wijze wordt het productieproces steeds meer gede-mocratiseerd.Door gebruik te maken van ‘crowdsourcing’, ‘crowdfunding’ en de vele mogelijkheden die de sociale netwerken ons bieden, is het nu voor iedere beginnende schrijver mogelijk om een goed manuscript uitgege-ven te krijgen via TenPages.com. En dan ook nog eens met een ervaren uitgever die er alles aan zal doen om het uiteindelijke boek zo sterk mogelijk in de markt te zetten.

Uitgever gezocht binnenwerk (gijs2).indd 24 22-01-15 09:49