Thema ‘rapporteren’ - Arteveldehogeschool · PDF file Thema...

Click here to load reader

 • date post

  01-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Thema ‘rapporteren’ - Arteveldehogeschool · PDF file Thema...

 • Thema ‘rapporteren’

  Differentiatie

  Inspiratie

  RAPPORT IN GROEIDOOS – WIJNBERGSCHOOL

 • Thema ‘rapporteren’

  Differentiatie

  Inspiratie

  Uitleg scores: kiem = onvoldoende, jonge boom = basisdoelen, boom = basis + 20% uitbreidings- of verdiepingsdoelen, bos = 50% uitbreidingsdoelen RAPPORT – DE STUDIO

 • Thema ‘rapporteren’

  Differentiatie

  Inspiratie

  Uitleg: op de twee rapporten worden niet evenveel items beoordeeld.

  TWEE RAPPORTEN – FREINETSCHOOL DE SPEELPLANEET

  “Voor meetkunde zijn we met iets bezig. Bij de ene lukt dat niet. We gaan remediëren, we gaan dit dan nog niet beoordelen. We gaan dat niet tonen op het

  rapport. Dit wordt dan geen item op het rapport.”

  NELE – FREINETSCHOOL DE SPEELPLANEET

 • Thema ‘rapporteren’

  Differentiatie

  Besluit

  Uit de inspiraties blijkt dat aandacht hebben voor verschillen tussen leerlingen, ook een plaats kan krijgen op het rapport. Dit zorgt ervoor dat elke leerling een

  rapport ‘op maat’ krijgt, met een overzicht van persoonlijke informatie over waar hij op dat moment staat in zijn globale leerproces.

   Thema ‘doelen’ – basis-uitbreiding

   Thema ‘differentiërende werk- en organisatievormen’ – inspelen op verschillen

   Thema ‘evalueren’ – differentiatie

  Praktijkopdracht

  1. Neem rapporten van één klas of vak erbij en ga na of je bij de rapportering differentieert. Bekijk of er voor de leerlingen verschillende leergebied-

  /vakonderdelen of doelen vermeld worden, of er sprake is van basis- en uitbreidingsdoelen en of melding gemaakt wordt van eventuele aanpassingen

  die voor een bepaalde leerling gelden.

  2. Wissel je ideeën hierover uit met je collega’s en/of een beleidsmedewerker van de school.

 • Thema ‘rapporteren’

  Geen vergelijkingen

  Inspiratie

  "De leerlingen worden uiteraard niet met elkaar vergeleken. Dat is zeker ‘not done’. Wij maken geen gemiddeldes, geen vergelijkingen

  tussen leerlingen. We werken met evolutie, dat zit ook in onze visie. De bedoeling is om een brede evaluatie aan te bieden en de evolutie

  in kaart te brengen. … Doelgericht werken, dus feedback is ook altijd op zo’n manier geformuleerd dat het de leerling verder helpt.

  Feedback waar leerlingen niet verder mee geraken of die een negatief effect heeft op het zelfvertrouwen, wordt hier niet gegeven. Dus

  het is ook altijd feed up, feed forward, feedback, die drie elementen … ."

  LODEWIJCK – DE STUDIO

 • Thema ‘rapporteren’

  Geen vergelijkingen

  Inspiratie

  "Vandaar dat we gezegd hebben ‘die punten met die gemiddeldes van jij zit er boven en jij zit er onder, dat geeft altijd zo een raar

  gevoel’. Dus het vergelijken met elkaar is sterk verminderd, getuigen de kinderen zelf. … En het deed mij wel deugd dat die kinderen

  heel spontaan vertelden dat zij wel zeer blij zijn dat ze niet meer zo veel met elkaar vergeleken worden … Ik denk doordat je minder

  procenten, geen gemiddelden meer berekent, dat die concurrentie tussen elkaar veel minder leeft. ”

  DORINE – WIJNBERGSCHOOL

 • Thema ‘rapporteren’

  Geen vergelijkingen

  Besluit

  Uit de inspiraties komt naar voor dat al de scholen bewust kiezen om geen vergelijkingen tussen leerlingen op te nemen in het rapport. Ze doen dit vanuit de visie dat vergelijkingen met andere leerlingen geen meerwaarde heeft.

  Praktijkopdracht

  1. Neem een rapport erbij en ga na of er een gemiddelde, mediaan of andere rangorde vermeld wordt. 2. Ga na welke argumenten pro en contra voor jou het belangrijkst zijn. 3. Bespreek dit met je collega’s en/of een beleidsmedewerker van de school.

 • Thema ‘rapporteren’

  Gesprekken met leerlingen

  Inspiratie

  “De rapporten worden altijd besproken samen met de leerling. Elke leerling komt bij mij. We bespreken het rapport: wat is goed gegaan,

  wat is niet zo goed gegaan en dan halen we er een werkpunt uit. Een werkpunt voor het volgend trimester, voor de volgende periode.

  Dat werkpunt wordt op een blad papier in de bank gekleefd en iedere keer dat ze hun bank open doen, zien ze hun werkpunt. Dat is ook

  niet iets dat opgelegd is door ons, neen, het wordt besproken samen met de leerling. We komen er samen toe, met de leerlingen.”

  GEERT – DE KIEM

 • Thema ‘rapporteren’

  Gesprekken met leerlingen

  Inspiratie

  “De vrijdagvoormiddag voor de vakantie komen de leerlingen allemaal naar school. Ze moeten twee feedbackgesprekken voeren. Ofwel

  kiezen ze voor een vak waarover er geen examen, ofwel voor een vak met examen. De leerlingen voeren minstens twee gesprekken,

  maar er zijn heel wat leerlingen die meer gesprekken voeren. De leerkrachten zitten verspreid over heel de school, elk in een lokaal. Elke

  leerkracht kan zelf beslissen ‘ik wil de leerling individueel spreken of ze mogen in groepjes komen’. Leerling en leerkracht kijken samen

  naar het examen aan de hand van een feedbackdocument met gerichte vragen.”

   Zie filmfragment ‘feedbackgesprek‘

  KATRIEN – LEIEPOORT CAMPUS SINT-VINCENTIUS

 • Thema ‘rapporteren’

  Gesprekken met leerlingen

  Inspiratie

  Uitleg: twee maal per jaar wordt naar aanleiding van het groeigesprek de groeikaart ingevuld door de leerkracht en de

  leerling.

  GROEIKAART – WIJNBERGSCHOOL

 • Thema ‘rapporteren’

  Gesprekken met leerlingen

  Inspiratie

  LEIDRAAD FEEDBACKGESPREK – LEIEPOORT CAMPUS SINT-VINCENTIUS

 • Thema ‘rapporteren’

  Gesprekken met leerlingen

  Besluit

  Uit de inspiraties blijkt dat de scholen door middel van gesprekken over het rapport veel belang hechten aan een open communicatie met de leerlingen en

  ernaar streven om de leerlingen zoveel mogelijk inspraak te geven. Tijdens deze gesprekken bespreken leerkracht en leerling samen het leerproces en –

  resultaat. Vaak wordt een ondersteunend document gebruikt om het gesprek te sturen, om de besproken inhoud vast te zetten en er later op terug te komen.

   Thema ‘evalueren’ – actieve rol leerlingen

   Thema ‘evalueren’ – gesprekken met leerlingen

  Praktijkopdracht

  1. Zoek uit of je op school gesprekken naar aanleiding van het rapport voert.

  2. Bedenk de zinvolheid van deze gesprekken voor het groeiproces van de leerlingen.

  3. Weeg af welke implicaties op praktisch-organisatorisch vlak het voeren van deze gesprekken met zich meebrengt.

  4. Wissel je ervaringen en/of ideeën met collega’s of beleidsmedewerkers van de school uit.

 • Thema ‘rapporteren’

  Vorm- en scoresysteem

  Inspiratie

  “Een doelenrapport is veel werk. Waar wij mee worstelen, maar dat is bij elke school zo die afstapt van punten, dat is dat de leerplannen onvoldoende duidelijk

  zijn over wat de essentie is om te slagen in de a-stroom. De leerkrachten moeten dat zelf uitvinden, doen dat ook en ik heb vertrouwen in die mensen, maar een

  zekere objectivering op dat vlak is niet slecht, denk ik. … Nu, mensen die met punten werken, doen eigenlijk hetzelfde, maar ze beseffen het niet omdat je denkt

  als je er een punt aan geeft, dat dat geobjectiveerd is, maar dat is natuurlijk niet waar. … Als je hier bijvoorbeeld een kiem geeft aan leerling voor een bepaald

  doel, wat zijn daar de succescriteria? Vanaf wanneer ben je een eik? Nu, iedere leerkracht moet dat doen en het puntensysteem moet dat ook doen, als je zegt

  dat is hier vijf punten voor dat vraagstuk, waarop slaan die vijf punten? Dan doe je eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind dat daar meer objectiviteit in mag zitten.”

  LODEWIJCK – DE STUDIO

  Uitleg scores: kiem = onvoldoende, jonge boom = basisdoelen, boom = basis + 20% uitbreidings- of verdiepingsdoelen, bos = 50% uitbreidingsdoelen

  RAPPORT – DE STUDIO

 • Thema ‘rapporteren’

  Vorm- en scoresysteem

  Inspiratie

  “Ik had hier onlangs een programma gezien waar leerlingen eigenlijk met smileys beoordeeld werden. Er werd geen cijfer meer op

  geplakt maar een bepaalde code, ‘het is goed of het is minder goed’. Maar langs de andere kant denk ik dan ‘hoe bepaal je dat iets goed

  is, dan ga je toch terug naar cijfers en kun je hen beter gewoon de waarheid vertellen’. … En in je commentaar kun je dan wel heel

  duidelijk maken van ‘oké, je hebt misschien maar een vijf, maar we weten dat je voor die vijf keihard gewerkt hebt’. Ik vind dat je soms

  ook wel zaken bij naam mag noemen.

  SANNE – AUTONOME MIDDENSCHOOL

 • Thema ‘rapporteren’

  Vorm- en scoresysteem

  Inspiratie

  “De meerwaarde voor de leerlingen die het moeilijker hebben is duidelijk: ze zien niet meer staan ‘2/10’ of ‘dit kan beter’ of ‘3/10: