Structuur NCF

29
Borging voortbestaan

description

Hoe gaat de NCF er straks uit zien en wat zijn de vraagstukken (2009)

Transcript of Structuur NCF

Page 1: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 2: Structuur NCF

AC

• Bestuursniveau(HB NCF)

• Overleggers(onderwerp)

• Onderhandelaars(Marianne)

Page 3: Structuur NCF

SOR

Deelnemers:• BPSAG • BARI• VPW • VCPS• NCF• UOV

Overlegstructuur:• Overlegvergadering

1 x per maand

• Voorzittersvergadering2 x per jaar

• Samenwerkingsoverleg4 x per jaar

Page 4: Structuur NCF

SOR overlegt met BZK

VOR ⇒ Voortgang

SOR ⇒ Bespreking

AO-Fonds

Page 5: Structuur NCF

GOBD

Platform Overleg

Portefeuillehouder(met secretaris Peter Odekerken)

Denktank(per discipline)

1e Vertegenwoordiger2e Vertegenwoordiger

Platform⇒ COR

Page 6: Structuur NCF

COR

Taak: Toetsen bedrijfsvoeringLeden zijn getrapt gekozen uit lokale OR

NCF-leden Overig

DeelnameDenktank GOBD

Page 7: Structuur NCF

Discussie-item:

Kwantiteit

Kandidaten

Kwaliteit

Page 8: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 9: Structuur NCF

Structuur NCF

Een nieuwe structuur met nieuwe uitdagingen, leuker kunnen we het niet maken, wel overzichtelijker !

Page 10: Structuur NCF

VZ/MW

HB/PH HB/PH HB/PH

GOBD GOBD GOBD GOBD

HB/PH

SECR

beleid beleid beleid beleid

COR COR COR COR

Rood Groen Blauw P&O

Platform GOBD

Eigenaar

Denktank

COR-leden

Portefeuille

Page 11: Structuur NCF

RECO RECO RECO

GOBD GOBD GOBD GOBD

RECO

IB IB IB IB

OR OR OR OR

Platform GOBD van

RGB

PLV = Duwer

IB-leden

OR-leden van RGB

ASP/RECO

ASP/RECO

ASP/RECO

ASP/RECO

Linking pin regio van

RGB

HB/PH HB/PH HB/PH HB/PHVoorzitter = Trekker

Page 12: Structuur NCF

Functies binnen de NCF

• Vaststellen

• Vergoeding

• Nieuw?

• Rollen

Page 13: Structuur NCF

Taakbeschrijving

Wat:• Nieuwe structuur• Procesbeschrijving• Taakbeschrijving• Overdrachtsprotocol• Hoe te coachen /

spiegelen

Voor wie:• Hoofdbestuur• Regiocoördinatoren• Aanspreekpunten• Individuele

belangenbehartigers• Overig kader

Page 14: Structuur NCF

Discussie-item:

Positie?

Kweekvijver?

Rol?

Page 15: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 16: Structuur NCF

Vakbondsverlof

• Transparant• Inzichtelijk• Overzichtelijk• Balans

Page 17: Structuur NCF

Discussie-item:

Vakbondsverlof

Knelpuntprivé

Eigen tijd

Primairwerkproces

Page 18: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 19: Structuur NCF

Opleidingen

• Hoofdbestuur• Kaderleden• Specifieke doelgroepen

Bij opleidingen gebruik maken van de

mogelijkheden AO-Fonds

Page 20: Structuur NCF

Medezeggenschap

Inventariseren wat er speelt

Kader OR COR Overige spelers

Page 21: Structuur NCF

Statuten

Aanpassen n.a.v.:• Besluitvorming• Tijdspad• Royeren (mogelijkheden procedure)• Proces door NCF-lid tegen NCF-akkoord of

besluit Hoofdbestuur

Page 22: Structuur NCF

Traject

• 26 en 27 augustus 2009

• 15 oktober 2009

• 15 december 2009

• ?

• 1 februari 2010

• 19 april 2010

• Discussie en eventuele besluitvorming

• Uitleg / draagvlag op Kaderdag• Uitleg / draagvlag op Kaderdag• Eventuele statutenwijziging

bekend maken• Draagvlak en uitleg Ledenraden• Besluitvorming AV

Page 23: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 24: Structuur NCF

Vergoedingstelsel NCF

BesluitBestuursvergadering

Onkostenvergoeding

Kader Vrijwilliger

Page 25: Structuur NCF

Website

• Toekomst• Smoelenboek• Organigram• Afkortingen• Extra’s voor Kader

Page 26: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 27: Structuur NCF

Naamvoering

?Is er aanleiding / noodzaak voor

een naamswijziging?

Page 28: Structuur NCF

Borging voortbestaan

Page 29: Structuur NCF

Europa

UFE

Bestuur

Blauw

Groen

CESI

Bestuur

Werkgroep

Thema’s

EDUC

FEMM

SOC

YOUTH

Flex werkLong Life Learning

GlobalisatieWerk / PriveOver 3 jaar