Structuur eindwerk groeps

of 26 /26
Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 0 Schooljaar 20142015 Axel Van Campenhout 6 Business Economics SintUrsulaInstituut Bosstraat 9 2861 OnzeLieveVrouwWaver Geïntegreerde Groepsopdrachten

description

 

Transcript of Structuur eindwerk groeps

Page 1: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 0

Schooljaar  2014-­‐2015  

Axel  Van  Campenhout                                                                                                                                                          

6  Business-­‐  Economics  Sint-­‐Ursula-­‐Instituut                                                      Bosstraat  9                                                                                        2861  Onze-­‐Lieve-­‐Vrouw-­‐Waver  

Geïntegreerde  Groepsopdrachten  

Page 2: Structuur eindwerk groeps
Page 3: Structuur eindwerk groeps

Schooljaar  2014-­‐2015  

Axel  Van  Campenhout                                                                                                                                                          

6  Business-­‐  Economics  

Sint-­‐Ursula-­‐Instituut                                                      

Bosstraat  9                                                                                        

2861  Onze-­‐Lieve-­‐Vrouw-­‐Waver  

 

Geïntegreerde  Groepsopdrachten  

Page 4: Structuur eindwerk groeps

Voorwoord Het laatste jaar secundair onderwijs is een feit en daar hoort een eindwerk bij. De geïntegreerde proef (GIP) draait dit jaar rond het onderwerp ‘elecktrische scooters’. Een geïntegreerde proef is een groot werk dat moet worden gemaakt en op het einde van het laatste jaar moet worden afgeven en voorgesteld voor een externe jury. Doorheen het jaar werd er van ons verwacht dat we verschillende opdrachten tijdig in leverden en hier gelde een nul tolerantie. We moesten opdrachten maken voor bedrijfseconomie, frans, nederlands, engels en duits. Al deze opdrachten worden uiteindelijk in één document gezet en afgedrukt. Veel van deze opdrachten komen dan uiteindelijk in mijn website terecht. Doorheen het jaar kon ik terecht met mijn vragen, uiteraard bij mijn vrienden en klasgenoten maar ook bij mijn ouders en ik werd het meest geholpen door mijn leerkrachten : Meneer Clerick, Meneer Delcourte, Mevrouw Verheyen, Mevrouw Vaes, Mevrouw Vandefonteyne. Meneer Fierens is mijn coördinator geweest en heeft mij heel goed geholpen bij de moeilijkste vragen. Bij meneer Fierens kon ik altijd terecht en hier ben ik hem zeer dankbaar voor.

Page 5: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 4

Inhoudstopgave

1   Bedrijfseconomie ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  

1.1   Naam, logo en huisstijl ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.1.1   Naam ‘Ecoscoot’ .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.1.2   Handelsnaam als merk ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.1.3   Herkenbaarheid van het logo .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.1.4   Slagzin ‘Met Ecoscoot een fantastische toekomst tegemoet’ ....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.2   Missie en doelstellingen .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.2.1   5 bedrijven + missie .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.2.2   Onze missie .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  1.3   Huisstijl + facturatie in BOB deel 1 ............................................ 11  

2   Frans ..................................................................................... 12  

2.1   La mission d’entreprise ............................................................. 12  2.1.1   La mission d’entreprise ............................................................. 12  2.2   L’offre d’emploi ....................................................................... 13  2.2.1   L’offre d’emploi ....................................................................... 13  2.3   L’entretien d’embauche ............................................................ 14  2.4   La discussion de la meilleure affiche + le compte rendu ................ 14  2.4.1   Le compte rendu ..................................................................... 14  

3   Engels ................................................................................... 16  

3.1   Mission statement ................................................................... 16  3.1.1   Mission statement ................................................................... 16  3.2   Presentation of the company ..................................................... 17  3.2.1   Presentation ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  3.3   Job ad .................................................................................... 17  3.3.1   Job ad .................................................................................... 17  

Page 6: Structuur eindwerk groeps

Inleiding Voor ik ben afgestudeerd in het secundair onderwijs wordt ik nog afgerekend met een geïntegreerde proef. Na een jaar lang werken heb ik al mijn gemaakte opdrachten samengevat en gebundeld. Ik heb deze bundel gemaakt op basis van allerlei opdrachten die werden opgesteld door verscheidene leerkrachten. Deze opdrachten zijn gemaakt uit inspiratie van het businessgame ECOMAN. Dat is een spel dat gericht is op het echte bedrijfsleven. Elke directeur heeft zijn opdrachten en moet die tegen een zekere deadline tot stand brengen. De eerste week van het schooljaar zijn we begonnen met de functieverdeling. Iedereen heeft moeten solliciteren voor een functie die hun het meeste aansprak. De functies kon je duidelijk terugvinden op de site van ECOMAN. Uit de zes functies die je kan kiezen heb ik gekozen om productiedirecteur te zijn. Na de sollicitatie werden er groepen gemaakt. In deze groepen hebben we enkele opdrachten samen moeten maken als een team. Ik heb mijn sterktes en zwaktes neergeschreven. Ik heb samen met mijn team een bedrijfsnaam gezocht een logo gemaakt en een slogan verzonnen. Ook hebben we doorheen het jaar een ondernemer moeten intervieuwen om zo zijn kijk op het bedrijfsleven te snappen. Met onze onderneming stuurden we verkoopfacturen naar onze medestudenten en zij deden exact hetzelfde zo konden we de aankoop en verkoopfacturen boeken in het boekhoudprogramma BOB zoals een echte onderneming dit doet. We hebben ook verschillende taalopdrachten gekregen want talen zijn in het bedrijfsleven zeer belangrijke er zijn sommige opdrachten die niet verschillend waren als andere maar deze moesten dan gewoon in een andere taal. We hebben in de taal Duits, Engels, Frans en Nederlands gewerkt.

Page 7: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie 6

1 Toegepaste bedrijfseconomie 1.1 Naam, logo, huisstijl 1.1.1 Naam ‘Ecoscoot’ De naam ‘Ecoscoot’ verwijst naar ons product, namelijk elektrische scooters. ‘Eco’ staat voor ecologie en ‘scoot’ voor scooters. Door elektriciteit te gebruiken in plaats van benzine of diesel houden we rekening met het milieu en de consument. De consument moet namelijk nooit meer tanken. De accu’s van een elektrische scooter vervangen de brandstoftank. De accu's bepalen hoever een elektrische scooter kan rijden. Dat is ook veel voordeliger voor de consument. De consument heeft een verhoogd rijcomfort, waarbij er geen geluidshinder en stank vrijkomt. De scooter is bovendien vele malen goedkoper dan een benzinescooter. De scooter stoot geen CO2 uit. Indien u bij het opladen van de elektrische scooter ook nog gebruikt maak van groene stroom, denkt u nog meer aan het milieu. 1.1.2 Handelsnaam als merk Op het KBO hebben we onze handelsnaam niet gevonden. De naam bestaat dus nog niet. We gaan onze handelsnaam wereldwijd beschermen. daarvoor hanteren we het systeem van internationale aanvraag (systeem van Madrid). Het voordeel: via een enkele aanvraag bij het bureau voor de Internationale Registratie te Genève (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom - WIPO), kunnen we merkbescherming aanvragen en krijgen in alle landen van de wereld die we in onze aanvraag gewoonweg aankruisen. Het 'systeem van Madrid' verloopt in twee stappen: Eerst registreren we ons merk in het land van oorsprong. Met andere woorden wanneer we in België gevestigd zijn, vragen we eerst een Benelux- of Gemeenschapsmerk aan volgens de normale procedure. Vervolgens dienen we bij hetzelfde bureau de internationale aanvraag in. Op die aanvraag kunnen we aangeven tot welke landen we graag onze merkbescherming wensen uit te breiden. Dat kan enkel voor landen die lid zijn van de Unie van Madrid. De tweede internationale aanvraag wordt doorgestuurd naar het Internationaal Bureau van de WIPO in Genève. Het WIPO publiceert de aanvraag in haar maandblad.

Page 8: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 7

De WIPO stuurt vervolgens onze aanvraag naar de nationale merkenbureaus van de landen die we hebben opgegeven, waarna de normale registratieprocedure van het land wordt gevolgd. In dat stadium kunnen nationale weigeringsgronden tegen onze aanvraag worden ingeroepen en kan onze aanvraag in sommige landen wel of niet worden aanvaard. Als de nationale merkenbureaus binnen de voorgeschreven termijn geen weigering betekenen, wordt de aanvraag geacht te zijn aanvaard.

1.1.3 Herkenbaarheid van het logo

Ons logo is woordbeeld en beeldmerk tegelijk. Je ziet duidelijk wat we verkopen, namelijk scooters. We laten het rijden op een pijl rond een bol want we willen met onze scooters de wereld verbeteren. De bol stelt de wereld voor, en de pijl geeft aan dat we de hele wereld willen verbeteren. We willen dat de wereld op een economische manier “groener” wordt. Daarvoor staan de blaadjes. Ze geven het milieu weer. Met onze elektrische

scooters streven we naar een gezondere en betere leefomgeving voor mens en dier. We kozen voor de kleur groen want groen is een koele en rustige kleur. De kleur staat voor de natuur en vernieuwing. Het brengt energie (onze scooters werken op energie). Groen geeft u ook een gevoel van tevredenheid, optimisme en vertrouwt. Ons product zorgt ervoor dat u een gevoel van tevredenheid hebt, omdat u het milieu niet vervuilt. U hebt terecht alle vertrouwen in ons product omdat wij garanderen dat we aan u een veilige scooter verkopen.

1.1.4 Slagzin ‘Met Ecoscoot een fantastische toekomst tegemoet’

Met ‘Ecoscoot’ willen we de toekomst verbeteren. Door ons product op groene stroom te laten rijden, denken we aan de mens en het milieu. De consumenten zullen minder ziek worden want er gaan minder uitlaatgassen vrij komen, waardoor er een gezondere lucht ontstaat.

Page 9: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 8

Groene stroom is een oneindige energiebron en goed voor de natuur. Zo belasten we de aarde minder. Doordat onze scooters op groene energie werken komen er geen uitlaatgassen vrij, wat ook heel goed is voor de natuur.

1.2 Missie en doelstellingen

1.2.1 Inleiding We zijn alle drie op zoek gegaan naar verschillende bedrijven waarmee we zaken kunnen doen, mogelijke concurrenten en mogelijke leveranciers. We hebben vijf bedrijven gevonden en van elk bedrijf de naam, logo, missie en een eventuele slagzin opgenomen in een tabel. Na aandachtig lezen van voorbeelden van missies hebben we overlegd en samen onze missie bepaald. Hiervoor deden we beroep op de site van ‘Ecoman’ en onze creatieve geest. Het resultaat vindt u op de volgende pagina’s.

1.2.2 5 bedrijven + missie

Bandenbaas   Bandenbaas gelooft in

kennis van zijn producten, in focus, in specialisme. Wij groeien elk jaar door de beste service te verlenen aan onze klanten klein of groot.    

“Vandaag  bestellen,  morgen  thuis”  

eGear   Ons doel is om mensen te informeren over de ontwikkelingen in de EV markt met nieuws, artikels, rijtesten en subsidie informatie. We trachten dit te doen op een nuchtere manier en zonder al te geitewollesokkig te doen over de ‘groene revolutie’.  

“Alles  over  elektrische  auto’s”  

Electrabel   Electrabel wil uitstekende service, goede bereikbaarheid en aantrekkelijke tarieven bieden. Ze willen investeren in de gehele energiemix door met nieuwe technologieën het rendement van bestaande energiecentrales te  verhogen. Dit proberen ze te doen door nieuwe,

“Plug  de  toekomst  in”  

Page 10: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 9

efficiëntere en flexibele energiecentrales te bouwen en door te investeren in hernieuwbare bronnen, zoals windenergie en biomassa  

Vreg   De VREG reguleert en controleert de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt. Hij zorgt voor een efficiënte en betrouwbare werking van de energiemarkt en ziet toe op de naleving van de correcties van de markt in duurzame en sociale zin. VREG reguleert de distributienetten zodat deze efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar zijn voor de afnemers en producenten. Hij stimuleert het gebruik van de mogelijkheden van de vrije markt en zorgt voor vertrouwen bij de energieverbruikers.  

“Uw  gids  op  de  energiemarkt”  

Automaan   Onze missie is dat we onze technische en commerciële expertise willen gebruiken om BMW/MINI producten en diensten aan onze klanten te leveren. Dit willen we doen op een sociale, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige manier. Automaan heeft de visie dat consumenten steeds meer grip willen krijgen op hun  mobiliteitsoplossing en dat u steeds meer op aanvraag bediend wil worden.  

 

Page 11: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 10

Bronnen http://www.scooterbanden.eu/ http://www.egear.be/elektrische-scooters/ https://www.electrabel.be/nl/particulier/gas-elektriciteit-stroom-leverancier-prijs-energie/carplug http://www.vreg.be/missie-visie-en-waarden http://www.bmwservicespecialist.nl/missie-visie/

1.2.3 Onze missie Bij ‘Ecoscoot’ hechten wij veel belang aan het milieu en de toekomst van onze planeet. Jammer genoeg gaat het welzijn van onze aarde de laatste jaren sterk achteruit door zware vervuiling van onder andere Co2. Het gevolg is dat er enkele steden periodiek zonder elektriciteit zullen vallen, omdat de draagkracht van de aarde overschreden is. Daaraan willen wij iets veranderen we hebben een goed alternatief want bij ‘Ecoscoot’ gaat u een groene toekomst tegemoet. Bij ‘Ecoscoot’ zijn we niet alleen bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke scooters, maar ook met het zo milieuvriendelijk mogelijk produceren van scooters. Zo gebruiken we groene energie, bestellen we in zo groot mogelijke aantallen zodat er minder vrachtwagens heen en weer moeten rijden. Wijzelf vervoeren ons op scooters van ‘Ecoscoot’ naar onze klanten en derden. Op termijn willen wij een scooter op volledig groene energie aanbieden die minstens even goedkoop en kwalitatief is als een gewone scooter. Zo verdrijven we de vervuilende scooters en geven we onze jeugd ook een gezonde toekomst. Het hoofddoel van ‘Ecoscoot’ is een betaalbare en milieuvriendelijke scooter aanbieden. Wij hebben voor iedereen een betaalbare en kwalitatieve ontwikkeld. Hierdoor kan geld geen rem zijn voor het kopen van de scooter. Wij willen onze scooters bij vele verkooppunten aanbieden en ook in verschillende grote steden zoals Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt,... Daarmee willen we hetzelfde doel bereiken als de openbare fietsen in onder andere Antwerpen. Met ‘Ecoscoot’ ga je een fantastische toekomst tegemoet.

Page 12: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 11

1.1 Huisstijl + facturatie in BOB deel 1

In deze opdracht moesten we een factuursjabloon maken. Hiervoor maakten we gebruik van Excel en voorbeelden uit ons handboek van toegepaste bedrijfseconomie.

1.1.1 Factuursjabloon

 

   

         Ecoscoot   Klantnummer:        Bosstraat  9     Factuurnummer:        2861  Onze-­‐Lieve-­‐Vrouw-­‐Waver   Datum:        Ondernemingsnummer   Vervaldag:             Leveringsdatum:        

Factuur  

  Code   Omschrijving   Aantal   Eenheidsprijs   Bedrag                                                                                                                                              

      21%   Totaal  in  EUR  Bedrag  goederen          (-­‐  handelskoring)          (-­‐koring  voor  contant)          Maatstaf  van  heffing          Btw          (Terugstuurbare  verpakking)          

TOTAAL  TE  BETALEN      

Page 13: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 12

2 Frans

2.1 La mission d’entreprise

Pour cette mission, nous devons créer une mission d’entreprise parce que notre entreprise est aussi pour les françaises. D’abord nous faisons une mission en néerlandais et après en français. 2.1.1 La mission d’entreprise

Nous accordons beaucoup d’importance à l’environnement et le futur de notre planète. Malheureusement le bien-être de notre planète recule ces dernières années à cause de la pollution de l’environnement, par exemple le CO2. La conséquence est que certaines villes sont sans électricité parce que la capacité de la planète a été dépassée. Nous voulons faire quelque chose à cela. Nous avons une bonne alternative parce qu’avec ‘Ecoscoot’ vous allez vers un futur vert. Nous n’agissons pas seulement à l’évolution des scooters écologiques, mais nous créons aussi un scooter écologique. Nous utilisons l’énergie verte, et nous commandons en grandes quantités. Comme les camions ne roulent pas beaucoup, c’est meilleur pour l’environnement. Nous nous déplaçons sur des scooters d’Ecoscoot’. A terme nous voulons offrir un scooter totalement écologique et à bon marché et de bonne qualité. C’est l’objectif central de ‘Ecoscoot’. Le scooter est aussi adorable pour tout le monde. Nous voulons offrir nos scooters près du revendeur et aussi dans différentes grandes villes comme Anvers, Gand, Louvain,…. Avec ceci nous voulons atteindre le même but ainsi que les vélos publics. Avec ‘Ecoscoot’ vous allez vers un bon futur.

Page 14: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proefAvec ‘Ecoscoot’ vous allez vers un bon futur. 13

2.2 L’offre d’emploi

Pour cette mission, nous devons créer une offre d’emploi, parce que nous cherchons un membre dans notre entreprise. D’abord nous devons chercher 5 offres d’emploi et souligner l’information la plus importante en 5 différentes couleurs(en annexe). Finalement nous rédigeons une offre d’emploi pour trouver un candidat convenable.

2.2.1 L’offre d’emploi

Vendeur Ecoscoot « Ecoscoot » produit des scooters écologiques avec l’énergie verte. Notre entreprise est située à Wavre-Notre-Dame. Cette entreprise a commencé il y a trois ans, en 2011. Depuis lors l’entreprise s’est développée beaucoup. Chez « Ecoscoot » nous attachons de l’importance à l’environnement et au futur de notre planète. Vendeur Fonction • Vous êtes la main droite du directeur commercial et vous êtes aussi

responsable pour atteindre les objectifs de vente ; • Vous éduquez l’équipe commercial ; • Vous assistez aux réunions de vente et vous suivez la réalisation des

objectifs ; • Vous intéressez de réaliser des nouveaux projets ; • Vous établissez du reporting solide concernant les objectifs de vente et

l’évolution des projets d’action envers la direction ;

Profil • Vous avez un diplôme universitaire ; • Vous avez une expérience de 5 ans comme vendeur ; • Vous êtes motivé et créatif pour inspirer une équipe commerciale afin

d’obtenir des résultats ; • Vous travaillez de façon structurelle pour analyser des projets et vous

établissez les priorités nécessaires ; • Vous êtes trilingue (néerlandais, français et anglais) ; • Vous avez un sens et profil commercial ; • Vous savez présenter un concept ; • Vous êtes sociable et enthousiaste ; • Vous savez accueillir quelqu’un ;

Page 15: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 14

Offre • Une carrière au sein d'un grand groupe ; • Une fonction motivante et stable ; • Un package global avec des chèques-repas, une assurance groupe et

divers autres avantages ; Procédure de sollicitation Si vous voulez postuler pour ce poste, merci d’envoyer un mail envers [email protected] Dans le mail vous mettez en annexe votre CV et une lettre de motivation. Nous répondrons le plus vite possible et si votre profil nous convient nous vous inviterons afin de faire une première connaissance.

2.3 L’entretien d’embauche

Nous avons fait la tache dans la classe. Cette une tache orale.

2.4 La discussion de la meilleure affiche + le compte rendu

Pour cette mission, nous venons discuter pour inventer une belle affiche. Cette affiche est pour notre grande ouverture de notre entreprise. Mair d’abord on a fait un ordre du jour pour la réunion pour discuter et après Axel et Artuur ont fait un compte rendu avec tous les critères des affiches et aussi les avantages des affiches. Et avec cela on ferait une nouvelle affiche pour notre entreprise.

2.4.1 Le compte rendu

COMPTE RENDU Date: 30 mars 2015 Heure: 13:05 Lieu: 3002 Présents : Axel Van Campenhout, Artuur De Kepper, Yani Van Aerden Excusé : / Compte rendu : Yani Van Aerden Ordre du jour 1) Présentation de chaque affiche + arguments 2) Donner une opinion 3) Décision pour faire une nouvelle affiche 1) Présentation de chaque affiche + arguments Artuur a présenté son affiche. L’affiche est verte et tout est mentionné, la date, qui nous sommes. Il donne des images pour illustrer ce qu’on va faire ce jour, par exemple des démonstrations,… C’est très clair avec des images ce que nous vendons, des scooters. Le logo est aussi sur l’affiche. Axel a présenté son affiche. L’affiche a une très belle couleur verte clair. Le logo est sur l’affiche donc les clients savent qui nous sommes. Tout est aussi mentionné. L’affiche n’est pas turbulente. Yani a aussi présenté son affiche. L’affiche est très

Page 16: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 15

belle parce qu’elle utilise beaucoup de couleur verte, et notre entreprise est « verte ». C’est aussi clair que c’est une affiche pour une entreprise qui vend les scooters parce qu’il y a une image d’un scooter. L’image est au centre de l’affiche donc ça tire l’attention. C’est aussi évident qui est le vendeur/ l’entreprise, parce qu’elle a mis notre logo sur l’affiche. L’affiche est pour inviter les clients possibles à notre grande ouverture et c’est aussi très clair. La date, l’heure, où et le vendeur sont visible. 2) Donner une opinion L’affiche d’Artuur a beaucoup de texte, c’est vigilant pour les clients de lire l’affiche. C’est trop vert et la date est en bas, donc la date n’est pas claire pour les clients. L’affiche d’Axel a différents type de lettres et ça n’est pas beau et ce n’est pas très professionnel. Mais la date est très claire. L’affiche de Yani est très belle. Elle utilise une belle couleur vert, le logo est très claire et c’est clair quel produit nous vendons. Seulement la date est trop petite. 3) Décision pour faire une nouvelle affiche Pour notre nouvelle affiche nous mettrions notre date en grand lettre. Il y aurait une photo d’un scooter pour clarifier qu’est-ce que nous vendons. Le logo doit aussi très grand parce que les clients doivent savoir qui nous sommes. Nous donnerions une réduction de 10% quand ils achètent un scooter. a) À faire Créer une affiche ensemble.

Page 17: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 16

3 Engels

3.1 Mission statement

In this assignment we must create a mission statement. 3.1.1 Mission statement

At 'Ecoscout “we attach importance to the environment and the future of our planet. Unfortunately, the well-being of our planet is declining sharply in recent years by heavy pollution include Co2. The result is that some cities will be periodically fall without electricity, because the capacity of the earth has been exceeded. We want to change the planet. We have a good alternative because with 'Ecoscoot' you meet a green future At 'Ecoscoot "we are not only working on the development of environment friendly scooters, but also producing scooters as environment friendly as possible. For example, we use green energy, we order in very large numbers so there are less trucks that have to drive. We provide us on scooters from 'Ecoscoot' to our customers and third parties. We want to offer a scooter full of green energy with a cheap and quality design like a regular scooter. So we drive out unhealthy scooters and we give our youth a healthy future. The main objective of 'Ecoscoot' is offering an affordable and environmentally friendly scooter. We have an affordable and qualitative developed for everybody. We want to offer our scooters at many outlets and in several major cities such as Antwerp, Ghent, Louvain, Hasselt, ... We achieve the same purpose as the public bicycles like in Antwerp. With 'Ecoscoot' go meet a fantastic future.

Page 18: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 17

3.2 Presentation of the company

In this assignment we present our company to the other companies. We give them some information like who is who and what our numbers are. We do this with a PowerPoint presentation.

3.3 Job ad

In this assignment we must create a job ad, because we need someone new in our company to open international markets. 3.3.1 Job ad

Marketing director: Information about the company: Ecoscoot, produces ecologic scooters on green energy. Our company is located in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. This company started three years ago in 2011, and has grown a lot since then. At 'Ecoscout “we attach importance to the environment and the future of our planet. At 'Ecoscoot "we are not only working on environment friendly scooters, but also producing scooters that are good for the environment. For example, we use green energy, we order in very large numbers so there are less trucks that have to drive. We want to offer a scooter full of green energy with a cheap and quality design like a regular scooter. So we ban unhealthy scooters and we give our youth a healthy future. The main objective of 'Ecoscoot' is offering an affordable and environmentally friendly scooter. We have an affordable and qualitative scooter that is developed for everybody. We want to offer our scooters in many outlets and in several major cities such as Antwerp, Ghent, Louvain, Hasselt, ... We achieve the same purpose as the public bicycles in Antwerp. Marketing director: Description of the job: We want that the new director knows a lot about the last trends, and everything that lives around scooters by e.g. store checks. Tasks: • You attend technical and commercial documentation,

advertisement,…; • You write texts for the monthly newsletters and mailings; • An important part of your tasks is creating PowerPoint-presentations

and keep the website up to date; • With your creativity you collaborate on promotions and marketing

activities;

Page 19: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 18

Profile: • You have a diploma in marketing; • You have an experience of 2 years in the function; • You can work with Office programs and several marketing tools; • Graphic programs like Photoshop are easy for you; • You are punctual; • You can speak very fluently in Dutch, French and English; • Knowledge of German is an advantage; • You are a structural, punctual and result driven person, who can

work independent; • Your are dynamic and creative; Offer: • A well paid salary with plenty of extra benefits; • A stimulating working environment, bright offices; • Nice and passionate colleagues; • Flexible hours; You can apply by sending an e-mail. In annex you put your CV and a motivation letter to [email protected]

Page 20: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 19

Besluit Ik heb veel bijgeleerd wat betreft de stand van zaken in een bedrijf. Het is me duidelijk geworden dat een zaak hebben niet alleen hard werken is maar ook veel papierwerk. Door deze geïntegreerde proef heb ik een duidelijk beeld welke functie wat inhoud. De geïntegreerde proef laat u geen andere keus als er voor zorgen dat je stipt en optijd de juiste taken inleverd. De geïntegreerde proef leert je ook samenwerken met andere mensen. Ik vind het een goed initiatief van ECOMAN om het thema elecktrische scooters te gebruiken omdat het aanzet meer te leren over groene energie, wat in deze tijd toch relevant is met de opwarming van de aarde. Dit eindwerk geeft je zelfvertrouwen omdat je veel zelf moet doen en het laat je het onderste uit de kan halen, zo zie je tot wat je allemaal in staat bent. Deze proef heeft me veel bijgeleerd en zal dan ook een proef zijn die ik nooit zal vergeten. Ik heb er vele uren en dagen in gestoken om elke opdracht optijd en zo goed mogelijk te maken.

Page 21: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 20

Bijlagen Opdracht: Facturatie BOB Facturen: Opdracht: L’offre d’emploie

1. Directeur Marketing

Ladbrokes PLC Plusieurs régions 15 janvier 2015

Ladbrokes PLC Auderghem - Le groupe Ladbrokes PLC, coté à la Bourse de Londres, est spécialisé dans les paris sportifs et jeux d'argent. Créé il y a plus de 120 ans, il compte actuellement 16.000 personnes dans le monde. Sa filiale belge compte 120 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires de plus de 240 millions d'euros. L'entreprise offre ses jeux et paris via son réseau de 247 agences et 100 librairies ainsi que sur le net et sur smartphone. Sa culture du professionnalisme et ses valeurs fortes centrées sur l'honnêteté, la transparence et l'intégrité contribuent nettement pour leur part à son statut de leader sur ce marché. Dans le cadre du développement du Marketing, Ladbrokes Belgium cherche activement son futur (m/f) :

Directeur Marketing

Description de la fonction Positionner la marque sur le marché belge • Vous avez la responsabilité locale du développement de la vision stratégique et de l'implémentation du marketing multicanal « above & below the line ». Vous déterminez les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en ?uvre après analyse et évaluation des différentes composantes du marché belge. • Vous élaborez l'approche webmarketing et communication de l'entreprise afin d'optimiser le développement du trafic sur les deux modes de distribution Retail et Digital, afin d'améliorer le taux de conversion et enfin de développer la notoriété de la marque. • Dans le cadre de vos missions, vous mettez en place les indicateurs de performances et d'optimisation ainsi qu'une veille concurrentielle et des benchmarks réguliers avec la concurrence. • Vous gérez votre budget Marketing alloué par les départements Retail et Digital. • Vous managez et animez votre équipe, planifiez l'activité, accompagnez et fédérez les compétences pour réaliser au mieux la stratégie définie. • Directement rattaché au Managing Director Belgique, vous travaillez avec l'ensemble des membres du comité de direction et plus particulièrement avec les Directions Retail, Digitale et enfin IT.

Page 22: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 21

Profil Visionnaire ? Stratège ? Hands on • Plus que l'orientation de votre diplôme, vous avez une expérience probante de minimum 10 ans en Marketing Consumer (B2C) et en Digital. • Vous justifiez d'une expérience en management d'équipe. • Vous parlez en public avec aisance et avez développé des relations étroites avec les grands groupes Medias ainsi que les agences de publicité et de communication. • Homme de terrain, Vous êtes reconnu pour votre réactivité, votre créativité, votre capacité à prendre des initiatives et des décisions. • Visionnaire et stratège, vous avez déjà repositionné avec succès une marque où le digital était prépondérant. • Adepte du « second screen » et fan de sport, vous êtes au fait des grands rendez-vous sportifs nationaux et internationaux. • Vous êtes trilingue néerlandais-français-anglais.

Offre Vos gains • Misez sur vos talents et impactez le business d'une « start-up » au sein d'un grand groupe stable vous offrant la force d'un leader international. • Disposez d'une réelle autonomie dans la gestion de votre département. • Développez une équipe Marketing dans un secteur porteur. • A terme, l'opportunité de déployer vos best practices à l'international. • Une enveloppe salariale assortie d'avantages réellement compétitifs.

2. Marketing Manager

Mission temporaire de 5 mois

SEB Plusieurs régions 20 janvier 2015

SEB Fleurus - Le Groupe SEB , présent dans plus de 120 pays, fabrique et commercialise du petit équipement domestique. Ses marques CALOR, KRUPS, LAGOSTINA, MOULINEX, ROWENTA, SEB, TEFAL, très connues des consommateurs, sont leaders sur le marché mondial et en Belgique. Champion du bien-être dans la maison, le Groupe SEB se concentre sur des univers produits incontournables: le culinaire, l'entretien de la maison, le soin du corps et le soin du linge. Sa politique d'innovation soutenue et son marketing performant contribuent nettement à son succès. Sa filiale belge (59 pers.) située non loin de l'aéroport Bruxelles-Sud de Gosselies, recherche pour une durée de 5 mois un (m/f) :

Marketing Manager

Description de la fonction

Garant de la stratégie Marketing pour la filiale Belux • Vous prenez la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de la stratégie marketing afin d'atteindre les objectifs fixés en termes de parts de marché, de vente et de marge pour les différents univers produits.

Page 23: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 22

• Vous déclinez ces objectifs auprès de votre équipe composée de 4 Product Managers et 2 assistants et supervisez leurs activités dans le respect des délais et budgets fixés. • Par votre analyse du marché et votre étroite collaboration avec le Groupe et le comité de direction auquel vous participez, vous apportez votre contribution à l'élaboration de la vision stratégique à adopter pour 2016. • Vous représentez le Groupe lors d'évènements externes et rapportez au Directeur Général.

Profil People manager alliant expertise et vision stratégique • Universitaire, vous avez une expérience de minimum 5 ans en gestion d'équipe Marketing au service de biens de grande consommation. • Vous êtes trilingue français/néerlandais/anglais et maîtrisez parfaitement MS Office. • Votre esprit d'entreprise, votre écoute et la finesse de vos analyses assurent votre réussite dans ce rôle. • Vous apportez également une vision globale sur le marché et pouvez vous appuyer sur votre expertise du secteur de la grande distribution. • Vos qualités de négociateur et votre capacité d'influence vous permettent de traduire vos idées en actions concrètes. • Vous êtes rapidement disponible, l'entrée en fonction est prévue au plus tard début mars.

Offre Un rôle incontournable au service de marques reconnues • Valorisez et nourrissez votre expérience au sein d'un groupe professionnel reconnu pour ses marques fortes, ses produits de qualité en renouvellement constant ; • Le Groupe Seb se distingue également par sa volonté d'entreprendre, sa passion de l'innovation et la qualité de sa gestion des ressources humaines ; • Une fonction aux facettes multiples à la fois stratégique et opérationnelle ; • Le management est ouvert, l'équipe engagée et l'ambiance excellente; • Une mission à durée déterminée de 5 mois et un package salarial attractif ; 3. Employe logistique

Man power Company Description: Pour un de nos clients spécialisé dans le transport situé dans la région d'Aubange, nous recherchons un employé logistique (H/F). EMPLOYE LOGISTIQUE 4222897 / 47 C Function Description: Vous êtes en charge de l'encodage des commandes ainsi que des entrées et des sorties. Vous travaillez sur les ogiciels internes et principallement sur Excel. Vos tâches sont principalement administratives (encodages et suivi des flux). Vous êtes en contact avec les clients par mail ou téléphone. Profile:

Page 24: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 23

Vous possèdez un bon niveau d'anglais (couversation courante de base). Vous êtes rigoureux et méticuleux. Vous êtes habitué à travailler avec des logiciels informatiques. Une expérience dans la logistique ou des études dans ce secteur sont nécessaires. Offre : Un contrat intérim temps plein de jour. Cette offre d'emploi se trouve également sur le site Manpower. Vous accélérez le traitement de votre candidature en vous inscrivant sur notre site et en postulant ainsi à cette annonce. De plus, vous pouvez y consulter notre large éventail d'annonces online. Copiez le titre de la fonction ici sur ce site (uniquement le texte - ou une partie - avant le trait d'union, donc pas le numéro de référence). Allez sur notre site www.manpower.be et choisissez votre langue. Ensuite vous cliquez sur Offres d'emploi. Collez le titre de la fonction dans le champ Ou introduisez un titre de fonction et cliquez ensuite Recherche!. Vous trouvez ensuite votre annonce cherchée. Bonne chance ! Manpower online

4. Comptable Accounts Receivable - Trésorerie

Comptable Accounts Receivable – Trésorerie Auto 5 Plusieurs régions 14 janvier 2015

Auto 5 Auto5 est la première enseigne d’équipement et d’entretien automobile avec 53 centres en Belgique. Auto5 fait partie du groupe MOBIVIA (NORAUTO, MIDAS …) Rejoindre Auto5, c'est intégrer une entreprise internationale qui a bâti son succès et sa différence sur des valeurs essentielles de Partage, de Respect, de Performance, d'Authenticité et de volonté d'Entreprendre. Auto 5 est à la recherche d'un(e) Comptable Accounts Receivable - Trésorerie pour sa maison mère à Anderlecht.

Comptable Accounts Receivable - Trésorerie

Description de la fonction

• Au sein de la Comptabilité, vous contrôlez et organisez les flux financiers et clients (centres Auto5, franchisés, grands comptes et la vente web) ;

• Vous vérifiez l’exactitude du chiffre d’affaires des centres et assurez la facturation aux clients entreprises et autres ;

• Vous suivez la trésorerie ; • Vous assurez la clôture mensuelle et annuelle des comptes dont vous avez la

responsabilité ;

Profil

• Vous avez une formation de comptable ou disposez d’une expérience conséquente ;

• Vous travaillez en toute confidentialité ;

Page 25: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 24

• Vous êtes organisé ; • Vous faites preuve de rigueur ; • Vous avez une parfaite maitrise d’Excel ; • Vous utilisez CODA, KYRIBA et ALTIPILOTE ; • Vous êtes communicatif et aimez travailler en équipe ; • Vous avez une très bonne connaissance orale et écrite du néerlandais et du français.

Offre

• Une carrière au sein d'un grand groupe ; • Une fonction motivante et stable ; • Un package global avec des chèques-repas, une assurance groupe et divers autres avantages ;

5. Sales Representative Luxembourg Sud

Hilti vous offre tous les outils pour une carrière passionnante!

Hilti Luxembourg Sud 16 janvier 2015

Hilti Hilti est leader mondial dans la réalisation de produits et services de haut de gamme pour les professionnels des secteurs de la construction et de la maintenance. La gamme de produits comprend des appareils de mesure, des perforateurs et des burineurs, des appareils de fixation à poudre, des systèmes au diamant, … Nous développons avec passion des clients enthousiastes et construisons un avenir meilleur! A cette fin, nous vivons les valeurs essentielles: intégrité, courage, travail d'équipe et engagement. Si nos clients rencontrent le succès, c’est parce que nous identifions précisément leurs besoins avant de leur offrir des solutions innovantes à forte valeur ajoutée. Et ceci dans 120 pays du monde. Sales Representative Luxembourg Sud

Description de la fonction Dans cette fonction, vous êtes responsable pour la vente directe de nos produits et services aux utilisateurs professionnels. Vous gérez un portefeuille existant de petites et moyennes entreprises et vous cherchez de nouvelles opportunités. Vous montrez les nouveaux produits et fournissez des conseils aux clients afin d'optimaliser les ventes de nos produits et services. Vous faites le suivi administratif et commercial et vous rapportez au responsable des ventes. Après une période de formation approfondie, vous évoluerez vers une fonction de marketing, d’ingénieur ou une fonction de vente dans l'une de nos filiales internationales (Allemagne, Lichtenstein, France, Amérique, Asie...).

Profil

• Vous êtes en possession d’un Bachelor ou Master dans un domaine technique ou commercial (ingénieur industriel, marketing, sciences économiques, ...)

Page 26: Structuur eindwerk groeps

Geïntegreerde proef 25

• Une première expérience dans une fonction commerciale est un atout solide – de préférence dans la vente directe;

• Pour travailler cette région, vous y habiter ou êtes disposés à vous installer dans le sud du Luxembourg ;

• Vous êtes disposé à déménager vers une autre filiale de Hilti après quelques années;

• Vous maîtrisez impérativement le français, l’allemand et l’anglais ; • D’excellentes compétences commerciales, de négociation et communication

sont un must absolu; • Vous avez une passion pour la technique et le domaine de la construction; • Vous êtes capable de gérer votre planning et vos priorités de manière

efficace; • Vous aimez travailler en équipe et avez suffisamment de créativité et de

persévérance pour atteindre les objectifs.

Offre

• Nous vous offrons en plus d'une rémunération compétitive, des avantages extralégaux et une voiture de société, une formation continue tant commerciale que technique.

• L'appui d'une organisation rigoureuse et structurée, orientée vers l'innovation, la qualité et la satisfaction du client.

La possibilité de vous développer dans un environnement international. La légende : • l’information générale • le titre et la description d’emploi • les critères de sélection • l’offre et les avantages liés au poste vacant • la procédure de sollicitation. Les sources: http://www.jobat.be/fr/Search/Advanced.aspx