Structuur electronische medisch dossier

of 52 /52
Structuur electronische medisch dossier L Pas , P Piette, E De Clercq Working Group Structuration SUPPORTED BY FED MIN HEALTH BELGIUM

description

Structuur electronische medisch dossier. L Pas , P Piette, E De Clercq Working Group Structuration SUPPORTED BY FED MIN HEALTH BELGIUM. Beheersfuncties. Journaal SOEP Vakjes systeem Antecedenten Leefwijze Zwangerschapsdossier Diabetesdossier POMR Probleemlijst - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Structuur electronische medisch dossier

Page 1: Structuur electronische medisch dossier

Structuur electronische medisch dossier

L Pas , P Piette, E De Clercq

Working Group Structuration

SUPPORTED BY FED MIN HEALTH

BELGIUM

Page 2: Structuur electronische medisch dossier

Beheersfuncties

1. Journaal2. SOEP3. Vakjes systeem

– Antecedenten– Leefwijze– Zwangerschapsdossier– Diabetesdossier– POMR– Probleemlijst

4. Episode registratie

Page 3: Structuur electronische medisch dossier

DPRS1&2

• Pas Leo co-chair WVVH• Piette Philippe ASBL Hop Gilly• Strobbe Johan WVVH• Verbraeck Désiré SSMG• Vandenberghe A CUH charleroi• Steenackkers J GOAL• Verbeke marc RUG• Roland Michel CUMG-ULB• Devlies Jos Datasoft• De Clercq Etienne co-chair SESA UCL

Page 4: Structuur electronische medisch dossier

STOMACH PAIN

Epigastric locationExacerbation meals

(EXCLUDE) ULCER

Fibroscopie ANTACIDDietetic advice

REPEAT PRESCRIPTION HT

BP : 146 / 82.HR : 76 / min, reg.

(TREAT) Hypertension

Beta-blokker 1 /d

1 Patient + 1 Agent + 1 Contact

S

O

A

P

Page 5: Structuur electronische medisch dossier

Proposal for Belgian EPR architecture

1..*

1..*

1..1

1..*

1..1 1..*

1..1

0..*

1..1

1..*

Health CareElement

Health Agent

Health Approach Subcontact

Service

Contact

Page 6: Structuur electronische medisch dossier

Proposal for Belgian EPR architecture

1..*

1..*

1..1

1..*

1..1 1..*

1..1

0..*

1..1

1..*

Health CareElement

Health Agent

Health Approach Subcontact

Service

Contact

Page 7: Structuur electronische medisch dossier

STOMACH PAIN

Epigastric locationExacerbation meals

(EXCLUDE) ULCER

Fibroscopie ANTACIDDietetic advice

REPEAT PRESCRIPTION HT

BP : 146 / 82.HR : 76 / min, reg.

(TREAT) Hypertension

Beta-blokker 1 /d

1 Patient + 1 Agent + 1 Contact

S

O

A

P

Subcontact 1.1 Subcontact 1.2

Page 8: Structuur electronische medisch dossier

Proposal for Belgian EPR architecture

1..*

1..*

1..1

1..*

1..1 1..*

1..1

0..*

1..1

1..*

Health CareElement

Health Agent

Health Approach Subcontact

Service

Contact

Page 9: Structuur electronische medisch dossier

NORM for Belgian EPR architecture in GP

1..*

1..*

1..1

1..*

1..1 1..*

1..1

0..*

1..1

1..*

Health CareElement

Health Agent

Health Approach Subcontact

Service

Contact

Page 10: Structuur electronische medisch dossier

7 Basic concepts per patient record Health Element

Health Approach

Subcontact

Contact

Service

Health Agent

Patient

Page 11: Structuur electronische medisch dossier

Health Element

Health Approach

Subcontact

Pt aks for Contact

a repeat prescripton

Service

Health Agent

Patient

Page 12: Structuur electronische medisch dossier

For hypertension Health Element

Health Approach

Subcontact

Pt aks for Contact

a repeat prescripton

Service

Health Agent

Patient

Page 13: Structuur electronische medisch dossier

Daily routine = journal + link HEFor hypertension Health Element and diabetes

Health Approach

Subcontact

Pt aks for Contact

a repeat prescripton

Service

Health Agent

Patient

Page 14: Structuur electronische medisch dossier

For hypertension Health Element and diabetes

Health Approach

Subcontact

2/2/02 Contact 2/5/02

a repeat prescripton Service Repeat prescription BP 20/11

Health Agent

Patient

Page 15: Structuur electronische medisch dossier

Structuring = subcontacts link through approach to linked to HE

For hypertension Health Element And diabetes

Check bloodpressure and prescribe

Health Approach Change medication to improve BP

Subcontact

2/2/02 Contact 2/5/02

a repeat prescripton Service Repeat prescription BP 20/11

Health Agent

Patient

Page 16: Structuur electronische medisch dossier

Begin van de episode

Ervaren gezondheidsprobleem

Ervaren behoefte aan zorg

ContactredenGezondheids- probleem/

diagnose

Interventie/

zorgproces

Tweede contact van dezelfde episode

ContactredenGezondheids- probleem/

diagnose

Interventie/

zorgproces

Page 17: Structuur electronische medisch dossier

Hoe zou U

• De gezondheidsproblemen registreren die vóór de presentatie van de klachten optraden ?

• Horen de problemen voor het tweede contact van de zorg episode tot deze episode?

• Hoe zou U ze noteren ?

Page 18: Structuur electronische medisch dossier

Doordenkers

• Stopt een zorg episode als de problemen stoppen ?• Is er een andere reden waarom een zorg episode stopt ?• Hoe weet je dat in een dossier ?• Hoe moet je dat als arts aangeven ?• Kan het dossiersysteem dat zelf ?• Hoe wordt het einde van een probleem aangegeven ?• Zie je een relatie tussen episode en probleemlijst ?

Page 19: Structuur electronische medisch dossier

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Problem list at consultation le 11.10.95

Episode : time view of 1 health element + related services

corticothérapie dépression

asthme

diabète

menopause

fracture hipobesity

Adapted from M.Bainbridge & M Roland & M Jamoule

R96

T90

X11

T82

Reason for encounter

Page 20: Structuur electronische medisch dossier

Structuur

1..*

1..*

1..1

1..*

1..1 1..*

1..1

0..*

1..1

1..*

Health Care Element

Health Agent

Health Approach Subcontact

Service

Contact

Page 21: Structuur electronische medisch dossier

Health Care Element– Zorg Element : Can be defined by any item in the patient record describing the patient’s state of health and for which something is (has been) done by a health professional. A Health Care Element is addressed by at least one service. A Health Care Element is related to one defined patient and to one specific problem (item). Most of the time, this problem (item) can be identified by a diagnosis, by a patient’s complaint, a risk factor, a life condition, …

Page 22: Structuur electronische medisch dossier

Health CARE Elementattributes

• 1 patient + 1 “problem”• Label(s)

• date start

• date end

• index gravity, of certitude, …

• actif/inactif

• etc.

Page 23: Structuur electronische medisch dossier

Problems versus HCE

• Problem = any issue specifically flagged as problem– Active or inactive

– WAT IS VERSCHIL TUSSEN INACTIEF PROBLEEM EN ANTECEDENT ?

• Health care element

=any issue for which the health care provider

does (did) something (provided/s a service)

Page 24: Structuur electronische medisch dossier

Verschil tussen HCE en Diagnose ?Is elke diagnose een HCE ?Is elk HCE een diagnose ?

Hoe wordt een HCE geidentificeerd?

Als een patiënt met een klacht komt en U stelt een diagnose, verandert dan

het HCE? Zo ja , hoe ?

Page 25: Structuur electronische medisch dossier

Period

• Interval of time

Examples• Phase : acute phase, remission• also regroupings of episodes care for a

specific problem linked to specific health element and 1-n approaches

• Event : hospitalisation

Page 26: Structuur electronische medisch dossier

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Problem list at consultation le 11.10.95

Episode : time view of 1 health element + related services

corticothérapie dépression

asthme

diabète

menopause

fracture hipobesity

Adapted from M.Bainbridge & M Roland & M Jamoule

R96

T90

X11

T82

Reason for encounter

Page 27: Structuur electronische medisch dossier

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

HOSPITLISATION 31/12/96-15/1/1998

corticothérapie dépression

asthme

diabète

menopause

fracture hipobesity

Adapted from M.Bainbridge & M Roland & M Jamoule

R96

T90

X11

T82

Reason for encounter

embolie R93

P76

Page 28: Structuur electronische medisch dossier

Vragen

• Maak probleemlijst op moment van opname• Maak een ontslagbrief : wat moet erin ? • Hoe moet de huisarts de embolie noteren?• Is dit een zorgepisode voor hem ?• Is er relatie tussen fractuur, embolie en depressie ?• Als hoeveel health care elementen noteren we dit ?• Hoe geven we de relatie aan met het schema structuur ?• Hoelang gaat de zorgepisode door

Page 29: Structuur electronische medisch dossier

View

View = presentation of data and different characteristics visualising a care concept such as : antecedentsproblemlistepisodelistlaboratory datahospital results …

Page 30: Structuur electronische medisch dossier

  Health Agent – Zorgverstrekker : Professional (or group of professionals) responsible for the content of a Health Approach. A Health Agent is a service producer.

One health agent can have one to many providers

Page 31: Structuur electronische medisch dossier

Health Approach - Zorgaanpak : Encompasses all what has been done by one Health Agent with a specific objective within one Health Care Element.  

Page 32: Structuur electronische medisch dossier

Health Approach - Zorgaanpak : Encompasses all what has been done by one Health Agent with a specific objective within one Health Care Element.  

Page 33: Structuur electronische medisch dossier

Vragen

• Voorbeelden van health approaches ?

• Wordt de reden waarom een onderzoek gedaan wordt vaak genoteerd ?

• Kan men dossier bijhouden zonder HA te noteren ?

• Ken je verschillende manieren uitdrukken van HA ?

Page 34: Structuur electronische medisch dossier

Contact Any interaction between a professional and the EPR, with or without an encounter. It includes at least one service (i.e. it adds something to the EPR). A contact is related to only one Health Agent. 

Page 35: Structuur electronische medisch dossier

Subcontact – Sous-contact – Deelcontact :

Part of a contact dedicated to one and only one Health Approach.

It includes all the services of a contact related to the same Health Care Element.

It could be structured following the “SOAP” topics

Page 36: Structuur electronische medisch dossier

Subcontact – Sous-contact – Deelcontact :

Part of a contact dedicated to one and only one Health Approach.

It includes all the services of a contact related to the same Health Care Element.

It could be structured following the “SOAP” topics

Page 37: Structuur electronische medisch dossier

Subcontact – Sous-contact – Deelcontact :

Part of a contact dedicated to one and only one Health Approach.

It includes all the services of a contact related to the same Health Care Element.

It could be structured following the “SOAP” topics

Page 38: Structuur electronische medisch dossier

Service – Service – Dienst :

Recording (data entry) into the EPR of information related to any activity or process performed by the health professionals.

Any data in the EPR is introduced through a service. A service is related (directly or indirectly) to only one Health Agent.

A service may be related to several subcontacts (of the same contact),

and thus to several Health Approaches (of a same Health Agent)

and to several Health Care Elements (of a same patient).

Page 39: Structuur electronische medisch dossier

STEL VOOR HOE JE MET DIT MODEL SOEP REGISTRATIE

ZOU OPZETTEN ?

• WAAR ZOU JE ‘S’ plaatsen in het schema?

• WELKE KENMERKEN HEEFT ‘S’

Page 40: Structuur electronische medisch dossier

Attributs : essential / descriptiveUML model development

• Begin date / end date• Severity …

• Subjective = service identification of RFE and anamnesis

• Objective / ASSESSMENT / Planning

• Post procedures : scheduled not planned = approach related

Page 41: Structuur electronische medisch dossier
Page 42: Structuur electronische medisch dossier

• Bewaking medicatie interacties

• Nagaan Therapietrouw

• Planningschema en actieve opvolging

• Flagging van risico’s, gedragingen

• Overzichtslijsten of registers

• Audit

Voorbeelden van actief dossier beheer

Page 43: Structuur electronische medisch dossier

Actief beheer vergt voor de bewerking van gegevens :

• zoekfunctie• Klasseerfunctie• herrangschikken

Hiervoor zijn meerdere oplossingen:* aparte vakjes of velden* standaard noteren/coderen van :

handelingen , evaluaties en planning* indexeren van essentiële structuurconcepten

Page 44: Structuur electronische medisch dossier

ACTIEF BEHEER PRAKTIJKPOPULATIE :• VERHUIZEN & STERFTE • FAMILIE & WOONVERBANDEN ?• LABOVERSLAGEN• ANDERE VERSLAGEN• ARCHIVERING• BEVEILIGING• UITWISSSELING

• REACTIEF : SOEP• PROACTIEF : PSOE

• PROBLEEMLIJST Activering/desactivering• KWALITEIT ZORG : AUDIT

Page 45: Structuur electronische medisch dossier

• U heeft in het verleden de vaccins in het journaal genoteerd op een niet gestandaardiseerde manier.

• Hoe kan U de vaccinatie systematisch aanpakken ?

Page 46: Structuur electronische medisch dossier

FLAGGING

Het opvallend ruiteren van een dossier voor een bepaald

• Risiko

• Gedrag

• Opvolging

Page 47: Structuur electronische medisch dossier

LIJSTEN

Opstellen van een overzichtslijst van patiënten die een bepaalde zorg nodig hebben

Bv.– Geslacht & leeftijdsregister– Uitstrijkjes register– Fail safe mechanisme– Kaartenbak recall systeem– Diabetes Mellitus register

Page 48: Structuur electronische medisch dossier

Opdracht

Een nieuwe maatregel wordt genomen : slechts wanneer een diabetes mellitus patiënten met HBA1C boven 7 elk jaar bij de oogarts een oogdrukmeting laat nemen krijgen ze een lasertherapie voor retinopathie terugbetaald. U wenst de betrokken diabetes patiënten hiervan op de hoogte te stellen.

• Hoe gaat U dit aanpakken ?

Page 49: Structuur electronische medisch dossier

Nieuwe functies ivm samenwerking eerste lijn:

• Kwaliteitsbewaking (LOK,WIV projecten)• Registratie spoedgevallen en communicatie

bevolkingswacht (kringerkenning)• Clinimetrie (zorgplannen)• IOGA of Farmaco therapeutisch overleg• Electronisch voorschrift ?• Signalisatie overdraagbare aandoeningen ?• Dispensatie vaccins (gezondheidsinspectie) ?• Surveillance (peilprakijken)?

Page 50: Structuur electronische medisch dossier

Concept 1

EMD oplossing 3 ...

Page 51: Structuur electronische medisch dossier

Dilemma

Page 52: Structuur electronische medisch dossier