Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland

download Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland

of 22

 • date post

  21-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  267
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Een presentatie ter ondersteuning van de eerste bijeenkomst van de werkgroep ICT-e van de 2e graads lerarenopleiding van Hogeschool Inholland. De werkgroep ICT-e bestaat uit enthousiaste docentenopleiders met als doel het opleiden van de docenten van morgen.

Transcript of Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland

 • 1. Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 7 november 2013

2. Programma 14:00 - 14:30 Stand van zaken ICTintegratie lerarenopleiding 14:30 - 15:30 Behoefteanalyse [focusgroep olv Fenna Swart] 15:30 - 16:00 Planning en afspraken 3. Belang Kennis- en netwerksamenleving Jeugdcultuur (Nieuwe) dimensies voor leren en onderwijs Vraag vanuit het werkveld 4. Taak De lerarenopleiding leidt startbekwamedocenten op die de educatieve functies van ICT kunnen toepassen in onderwijspraktijk In de laatste fase, startbekwaam, is ersprake van een geintegreerde inzet van de beroepscompetenties, waarbij de student in staat is om ICT te integreren in de beroepspraktijk (Bottema, 2013) 5. They require teachers' knowledge not of aspecific technology but rather knowledge of the affordances and constraints of technology and how to use technology to facilitate deep, comprehensive learning (Kereluik, Mishra & Koehler, 2011) 6. Stand van zaken? Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren is negatief over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs (Hovius & Kessel, 2013) During their training student teachers meet hardly any role models who demonstrate the outstanding pedagogical use of ICT (ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010) De vraag of dios tijdens hun opleiding voorbereid worden op het gebruik van ict in hun toekomstige vak is dus min of meer van het toeval afhankelijk (Admiraal, Kieft & Lockhorst, 2013) 7. Stand van zaken? Teacher trainers and student teachers believe that ICT is an important tool for both pedagogical purposes and administrative purposes. Teachers and students feel competent about their technical skills, but they are less confident about the pedagogical use of ICT for learning purposes. (ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010) The pedagogical use of ICT is promoted. Actual use of ICT is optional for most teacher trainers and in many cases also optional for student teachers during their internship. (Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010) Desgevraagd bleek uit alle interviews op de ulos dat ict-vaardigheden niet of nauwelijks expliciet worden genoemd op beoordelingsformulieren, in rubrics of in stageopdrachten (Admiraal, Kieft & Lockhorst, 2013) 8. De invloedDe mate en kwaliteit van de ervaringen met ICT in het onderwijs op de lerarenopleiding is van grote invloed op de acceptatiebereidheid van beginnende leraren om ICT te integreren in de beroepsrollen (Drent & Meelissen, 2008)Opleiden van mogelijke change agents voor het werkveld. Innovatiekracht van de opleiding 9. Startbekwaamheid ICT? Elke student studeert af op niveau startbekwaam kennisbasis ICT, aan de hand van de daarbij behorende indicatoren; Elke student/coach integreert ICT-e in zijn professionele rollen: uitvoerder van onderwijs, ontwerper van onderwijs, als samenwerker, als onderzoeker in de praktijk en als lerende professional. De student/coach is in staat om aan te geven hoe deze integratie tot stand is gekomen en maakt dit zichtbaar. Elke docent in het domein OLL beheerst minimaal de ICT-e competenties waaraan de student ook moet voldoen en kan deze vertalen naar het eigen professioneel handelen. De (leraren)opleider moet een rolmodel voor zijn studenten en zal dus ook ICT-e toepassen in de les. 10. TPACK-model (Mishra & Koehler, 2006) 11. Kader ICT-bekwaamheden (Kennisnet, 2012) 12. Kennisbasis ICT voor 2e graad lerarenopleidingen (ADEF, 2013) 13. Strategie Visie Curriculum Docentenprofessionalisering Infrastructuur Samenwerking ... (Tondeur, van Braak, Sang, Voogt, Fisser & Ottenbreit-Leftwich, 2012) 14. ...effective preparation of pre-service teachers for technology integration requires attention to the separate key themes, but also demands similar attention toward the relationships between the themes. Furthermore, technology integration needs to be infused as a systemic aspect throughout the entire programme rather than presented in separate stand-alone courses (Tondeur, van Braak, Sang, Voogt, Fisser & Ottenbreit-Leftwich, 2012) [mijn onderstreping] 15. Opdracht 2013-2014 Curriculum (opdrachtgever = curriculumcommissie) Ontwikkeling ICT-bekwaamheid (competentiegericht) ICT-portfolio + (eind-)assessment Integratie in vak-, praktijk-, onderzoeks- en slb-leerlijn Docentenprofessionalisering (opdrachtgever = Wiebo) Versnellingstrajecten (Her-)ontwerp van onderwijs Teamleren 16. Werkgroep ICT-e Samen ontwikkelen en uitvoeren vanactiviteiten rondom de integratie van ICT-e Didactische helpdesk ICT-e coordinator (1 per locatie) ICT-e experts (1 per vakgroep/leergebied) 17. Versnellingstraject ICT 2013-2014 (Her-)ontwerpen van leerpraktijk met didactische inzet van ICT Learning by design Needs-based, collaborative professional development is effective in developing the competencies teachers needs to adequately integrate ICT in classroom practice (Allayar, 2011) Oplossen van authentieke didactische dilemmas met inzet van ICT. Blijkt ook nog eens de sterkste voorspeller te zijn of een docent wel of niet ICT inzet in zijn les (Kay, 2007) Integreren van content knowledge, pedagogical knowledge en technology knowledge (Mishra & Koehler, 2005) Produceren in plaats van consumeren 18. Versnellingstraject ICT 2013-2014Ontwikkelen van good practices en deze delen met collegas Delen & creren met studenten: rolmodel 19. Versnellingstraject ICT 2013-2014 Professionalisering ICT-e expert Studiejaar 2013-2014: nieuweversnellingstrajecten per vakgroep/leergebied, nieuwe collegas onder begeleiding van werkgroep ICT-e 20. Versnellingstraject ICT 2013-2014 (Her-)ontwerp van leerpraktijken op basis van blended learning Gefaseerd: iteratief ontwerpaanpak IBL-designer (Swager, 2012) 21. Fasering Periode 2 Orientatie en ontwerp Periode 3 Uitvoering en evaluatie Periode 4 Bijstelling, rapportage en borging Drie wekelijkse bijeenkomsten werkgroep ICT-e uitwisselen van informatie t.a.v. versnellingstrajecten lopende zakenTussendoor: uitwisseling met niet deelnemende docenten 22. Afspraken & vragen Voor de volgende bijeenkomst, orienteer je op een didactisch dilemma, een leerpraktijk waar onvrede over bestaat, en dat je zou willen aanpakken, met inzet van ICT.Volgende bijeenkomst.?