Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur

download Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur. Agenda. Welkom De opbouw van het scholingstraject Leren Leren in een professionele oefencultuur Feedback geven en ontvangen Data verzamelen en interpreteren Het dataverzamelingsinstrument Huiswerkopdracht. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Startbijeenkomst Leren Leren in een professionele oefencultuur

 • Startbijeenkomst

  Leren Leren in een professionele oefencultuur

 • AgendaWelkomDe opbouw van het scholingstrajectLeren Leren in een professionele oefencultuurFeedback geven en ontvangenData verzamelen en interpreterenHet dataverzamelingsinstrumentHuiswerkopdracht

 • Wat staat centraal in het scholingstraject?Het verzamelen en duiden van leerlingdata rondom Leren LerenHet creren van een gemeenschappelijke teamtaal ten aanzien van leerkrachtvaardig-heden bij Leren LerenHet oefenen van een aantal concrete leerkracht-vaardigheden in het kader van Leren LerenHet analyseren en ontwerpen van een taak met behulp van praktische handvatten en tips

 • Opbouw van het trajectStartbijeenkomst: professionele oefencultuur en dataverzamelingVervolgbijeenkomst 1:taken analyseren en ontwerpenVervolgbijeenkomst 2: procesfaseringVervolgbijeenkomst 3: feedback geven aan leer-lingen tijdens Leren Leren

 • Leren LerenHoe was het ook al weer ..

  De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd te onderzoeken en daarin taken uit te voeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategien en vaardigheden, en ze leren reflecteren op eigen handelen.

 • Leren Leren in een professionele oefencultuur

 • Het realiseren van een professionele oefencultuurals basis

  Er zijn onderlinge afspraken over coaching, ondersteuning en begeleiding Er wordt data verzameld over leerlingen, maar ook over lerarenEr is sprake van een gemeenschappelijk taal ten aanzien van leerkrachtvaardighedenLeerkrachtvaardigheden zijn bepreekbaar en worden waar nodig (in)geoefendEr is sprake van een vertrouwensbasis tussen de lerarenFeedback geven en ontvangen maakt onderdeel uit van de (oefen)cultuurDe lat ligt permanent hoog voor leerlingen en leraren

 • De sleutel tot succes =

  De leraar

  Staat modelZorgt voor structuurWerkt doelgerichtZorgt voor veiligheid en vertrouwenLegt de lat hoog!

 • Opbrengstgericht

 • Wat moet je van elkaar weten?

 • Kijken naar je zelf en de ander

 • Practice doesnt make Perfect:

  PerfectPractice makes Perfect

  Doug Lemov

 • Even professioneel oefenen

  Feedback geven en ontvangen

 • Feedback

  En van de belangrijkste pijlers van een professionele oefencultuur:

  Feedback is een boodschap over het gedrag, de prestaties of de vaardigheden van de ander

  Geeft belangrijke informatie t.a.v. de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden Leren Leren

 • Feedback

  En van de belangrijkste pijlers van een professionele oefencultuur:

  Geeft belangrijke info t.a.v. de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden

  Beschrijvend Specifiek Bruikbaar en rekening houdend met de behoefte van beiden, gewenst, op het juiste moment en correct

 • De zes essentile leerkrachtvaardigheden

 • Wat zijn de essentile leerkracht-vaardigheden bij Leren Leren?

  Een leraar kan data duidenEen leraar kan een taak analyserenEen leraar kan een taak aanpassen of ontwerpenEen leraar kan het leerstofaanbod Leren Leren faserenEen leraar kan leerlingen die Leren Leren op een adequate manier begeleidenEen leraar kan feedback geven op zowel het product als het proces dat leerlingen laten zien

 • Geef mij feedback:

  Laat me stoom afblazenGebruik de kijkwijzerGeef me feedback over mijn sterke puntenGeef me feedback over ontwikkelings-mogelijkhedenBespreek mijn voornemensMaak afspraken met mijWanneer kom ik er met jullie op terug?

 • Feedback ontvangen (wat moet ik doen?) Luisteren naar de feedback die ik krijgDe feedbackgever om een toelichting vragen als ik niet helemaal begrijp wat hij/zij bedoeltWaardering tonen ten aanzien van de feedback die ik heb gekregenErover nadenken en niet in de verdediging schietenIets met de feedback doen

 • Dataverzameling bij Leren Leren

 • Stappen bij denken en handelen

  Wat verwacht je te zien in een les of na een bepaalde periode (voorspellen)?Op welke manier kan ik het beste informatie verzamelen (bijv. werk van leerlingen, observatielijsten)?Hoe maak je de verzamelde data zo veel mogelijk objectief, dus zonder al te veel interpretaties?Welke vragen roepen de data bij je op en wat kun je met eventuele antwoorden op die vragen?

 • Reflectie op dataverzameling

 • Waaruit bestaat het instrument?Een dataverzamelingsinstrument met 19 hoofd-taken in het kader van Leren LerenEen verklaring van de hoofdtaken Een aantal algemene tips met betrekking tot Leren LerenEen aantal concrete activiteiten met leerlingen in het kader van Leren LerenEen checklist voor tussentijdse observaties

 • HuiswerkopdrachtMaak een filmopname (max. 5 minuten) van een les waarin Leren Leren een belangrijke plek heeftHet gaat met name om de wijze waarop de leraar instructie geeft op de taak en rekening houdt met de behoeften van leerlingenBreng dit fragment mee bij de volgende bijeenkomst