Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

download Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Dia 1

IntroductiebijeenkomstWaardigheid & trotsThema kwaliteitsverantwoordingSubthema: Groningen well being index

ProgrammaKorte voorstelrondeDoelstellingen W&T (interview met VWS)Ondersteuningsstructuur (toelichting thema cordinator)Inhoud van de plannenWat gaan we als groep samen doen?6. Afsluitingwww.waardigheidentrots.nl

Doelstelling W&TIn gesprek met VWSwww.waardigheidentrots.nl

Doelstellingen W&TRuimte geven: verpleeghuizen best practice laten worden

Leren: voorbeeld voor anderen

Beleidsvormend: belemmeringen wegnemen, prikkels aanbrengen, bijdragen aan kwaliteitskader

Aan Nederland laten zien dat er weldegelijk goede zorg wordt geleverd

www.waardigheidentrots.nl

Tussenstand juli 2016Tussenstand na een half jaar:

Voor de zomervakantie 2016 een tussenbalans opmaken waar we op dat moment staan en wat we bereikt hebben. Daarin zullen we met jullie bezien of aanpassingen, bijvoorbeeld tav regelruimte, binnen het programma nodig zijn.

www.waardigheidentrots.nl

www.waardigheidentrots.nl

3. OndersteuningsstructuurToelichting door thema cordinatorwww.waardigheidentrots.nl

Wat gaat een TC voor u doen?

Per instelling:Tenminste 4 bezoeken per jaar af te leggen aan elke locatie.Ondersteuning waar nodig om de gewenste resultaten intern en extern te kunnen bereiken.Vraagbaak en meedenker voor aanbiederExterne weerstand weghalen indien noodzakelijk (evt ism met VWS)De bestuurders op vaste momenten spreken.

www.waardigheidentrots.nl

Wie is mijn aanspreekpunt?Eerste gesprek bestuurder en projectleider met een TC of twee TCs wordt op korte termijn gepland (of is al gepland).Samen wordt vastgesteld hoe de (individuele ) facilitering vorm te geven.Wordt afgesproken in gesprek wie vaste aanspreekpunt is. Trajectduur 2 jaar

www.waardigheidentrots.nl

4. Inhoud plannen

www.waardigheidentrots.nl

4. Inhoud plannen

Zorgaanbieder licht plan toe in paar minuten:Kern van het plan?Wat is uniek van het plan?Wat kom je brengen?Wat kom je halen?

www.waardigheidentrots.nl

5. Wat gaan we als groep samen doen?

www.waardigheidentrots.nl

5. Wat gaan we als groep samen doen?

Deze themagroep wil allemaal iets met Groningen well being index. Waar kunnen we in optrekken en samenwerken?Vindt de themagroep het een idee om de bedenker Joris Slaets van de GWI er bij te vragen?

www.waardigheidentrots.nl

Afsluitingwww.waardigheidentrots.nl