Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

of 15 /15
Introductiebijeenkomst Waardigheid & trots Thema kwaliteitsverantwoording Subthema: Groningen well being index

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Page 1: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

IntroductiebijeenkomstWaardigheid & trotsThema kwaliteitsverantwoordingSubthema: Groningen well being index

Page 2: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Programma1. Korte voorstelronde2. Doelstellingen W&T (interview met VWS)3. Ondersteuningsstructuur (toelichting thema

coördinator)4. Inhoud van de plannen5. Wat gaan we als groep samen doen?6. Afsluiting

www.waardigheidentrots.nl

Page 3: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Doelstelling W&TIn gesprek met VWS

www.waardigheidentrots.nl

Page 4: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Doelstellingen W&T1. Ruimte geven: verpleeghuizen best practice laten

worden

2. Leren: voorbeeld voor anderen

3. Beleidsvormend: belemmeringen wegnemen, prikkels aanbrengen, bijdragen aan kwaliteitskader

4. Aan Nederland laten zien dat er weldegelijk goede zorg wordt geleverd

www.waardigheidentrots.nl

Page 6: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Tussenstand juli 2016Tussenstand na een half jaar:

Voor de zomervakantie 2016 een tussenbalans opmaken waar we op dat moment staan en wat we bereikt hebben. Daarin zullen we met jullie bezien of aanpassingen, bijvoorbeeld tav regelruimte, binnen het programma nodig zijn.’

www.waardigheidentrots.nl

Page 7: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

www.waardigheidentrots.nl

Page 8: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

3. OndersteuningsstructuurToelichting door thema coördinator

www.waardigheidentrots.nl

Page 9: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Wat gaat een TC voor u doen?

Per instelling:• Tenminste 4 bezoeken per jaar af te leggen aan elke locatie.• Ondersteuning waar nodig om de gewenste resultaten intern

en extern te kunnen bereiken.• Vraagbaak en meedenker voor aanbieder• Externe weerstand weghalen indien noodzakelijk (evt ism met

VWS)• De bestuurders op vaste momenten spreken.

www.waardigheidentrots.nl

Page 10: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Wie is mijn aanspreekpunt?• Eerste gesprek bestuurder en projectleider

met een TC of twee TC’s wordt op korte termijn gepland (of is al gepland).

• Samen wordt vastgesteld hoe de (individuele ) facilitering vorm te geven.

• Wordt afgesproken in gesprek wie vaste aanspreekpunt is.

• Trajectduur 2 jaar

www.waardigheidentrots.nl

Page 11: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

4. Inhoud plannen

www.waardigheidentrots.nl

Page 12: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

4. Inhoud plannen

Zorgaanbieder licht plan toe in paar minuten:

• Kern van het plan?• Wat is uniek van het plan?• Wat kom je brengen?• Wat kom je halen?

www.waardigheidentrots.nl

Page 13: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

5. Wat gaan we als groep samen doen?

www.waardigheidentrots.nl

Page 14: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

5. Wat gaan we als groep samen doen?• Deze themagroep wil allemaal iets

met Groningen well being index. Waar kunnen we in optrekken en samenwerken?

• Vindt de themagroep het een idee om de ‘bedenker’ Joris Slaets van de GWI er bij te vragen?

www.waardigheidentrots.nl

Page 15: Presentatie startbijeenkomst kwaliteitsverantwoording groep 3

Afsluiting

www.waardigheidentrots.nl