Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

of 18 /18
Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Page 1: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Presentatie AM Groep

Flowchart

ontwikkelen & onthechten

AM Groep

Page 2: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

AM Groep als leerwerkbedrijf

Hoe• Binnen en buiten het leerwerkbedrijf werkzaamheden bieden voor

ontwikkeling en oriëntatie

• Opleiding, training, testen, coaching (AKA, Dariuz, POP)

• Voorbereiden op externe plaatsing (Sector Ontwikkeling)

• Werkladder voor WSW medewerkers

• AM Groep is erkend als leerwerkbedrijf door aantal branches

• (Intensieve) begeleiding van medewerkers door– teamleider (intern, groen, schoonmaak)– detacheringconsulent (detacheren)– trajectbegeleider (begeleid werken /

reïntegratie)

• Productie is een middel voor ontwikkeling en geen doel

Page 3: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Ontwikkeling en onthechting van medewerkers

Page 4: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

● Na verkrijgen van SW-indicatie via UWV Werkbedrijf komt de medewerker op de wachtlijst

● Bij voldoende formatieruimte wordt de toekomstige medewerker opgeroepen voor een intake gesprek

● In dit gesprek wordt een realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden in het bedrijf evenals afspraken tbv het werk en ontwikkeling

● De competenties en ambities worden bepaald m.b.v. Dariuz-diagnose (nul-POP) en medewerker maakt zijn/ haar verwachtingen kenbaar

● Medewerker heeft een actieve rol in het vaststellen van zijn traject

Page 5: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

● Medewerker start binnen de sector ontwikkeling tenzij men direct bemiddeld wordt vanaf de wachtlijst naar begeleid werken

● Medewerker loopt stages in verschillende werksoorten en leert basale werknemers-vaardigheden

● Na iedere stage wordt geëvalueerd door de teamleider met de medewerker

● Einde oriëntatieperiode volgt Dariuz-assessment, bepalen vervolg en begeleidingsbehoefte

● Fase 1 duurt maximaal 6 maanden

Page 6: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

● Medewerker gaat in twee werksoorten die zijn/ haar voorkeur hebben zich verder verdiepen

● Als in fase 1 blijkt dat de medewerker geschikt is om buiten het LWB te werken dan zal hier direct mee worden gestart. Ook kan de medewerker geplaatst worden op de flexafdeling en werk-ervaring buiten het (interne)lwb opdoen

● Indien geschikt kunnen medewerkers direct in bemiddeling komen voor detacheren/ begeleid werken

● Er wordt een start gemaakt met vormende opleidingen en trainingen op de basis competenties

Page 7: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

● Het is duidelijk in welke werksoort/ plek de medewerker zich wil ontwikkelen

● Vanuit de sectoren worden medewerkers meer vaardigheidsbestendig, vakvolwassen en voorbereid op begeleid werken en/of detacheren.

● De medewerker ontvangt vakmatige scholing en behaald zo mogelijk arbeidsmarktkwalificaties (AKA, WPO)

● De begeleiding van de medewerker gebeurt door de teamleider en/ of consulent

● Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP)

Page 8: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

● Medewerker heeft inmiddels een lage begeleidingsbehoefte, is redelijk vakvolwassen en beheerst de basale werknemersvaardigheden

● In de 4e fase wordt de medewerker geplaatst in een functie van de sector ‘Werken op Locatie’ (WOL) of ‘Detachering’ of regulier (BW) of ‘flexafdeling’

● De medewerker wordt begeleid door de teamleider of de consulent

● Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP), input vanuit Dariuz-assessment wordt meegenomen

Page 9: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

● Voor medewerkers die geschikt/ gekwalificeerd zijn kan de overstap gemaakt worden van leerwerkbedrijf naar een regulier bedrijf (BW)

● Medewerker wordt ondersteund bij het zoeken van een geschikte vacature

● AM Groep treedt als bemiddelaar op

● Medewerker treedt in dienst bij een regulier bedrijf

● Medewerker en bedrijf krijgen ondersteuning van een trajectbegeleider

Page 10: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.
Page 11: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.
Page 12: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.
Page 13: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Samenwerking CleanLeaseLamme & AM Groep

Page 14: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Projectdoelstelling

• Beschrijven van ervaringen/ uitkomsten en resultaten die voortkomen uit deze samenwerking

• Monitoren ontwikkeling medewerkers door middel van inzet verschillende instrumenten ter bevordering van ontwikkeling medewerkers

• Doorstroom naar individuele –en (andere)groepsdetacheringen

• Groei in plaatsingen bij CleanLeaseLamme, CleanLeasefortex en Lamme Textielbeheer op werklocaties in de regio

• Project verder uitdragen aan het MKB en SW bedrijven

Page 15: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Randvoorwaarden

• Goede overlegstructuren over bezetting, ontwikkeling, doorstroom, uitstroom, etc.

• Win-win situatie, vertrouwen en samenwerken

• Maatwerk voor de medewerker

• Voldoende faciliteiten, (financiële)middelen, instrumentarium, training en opleiding ten behoeve van de ontwikkeling medewerkers

• Goede begeleiding van de medewerkers door detacheringconsulent/ CLL

• Aandacht voor externe communicatie in de regio over dit project, maar ook andere mogelijkheden van AM Groep.

Page 16: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Verschil van aanpak tov reguliere consulent

• Striktere scheiding op het vakinhoudelijke en mensdeel (spreekuur)

• Operationele bezetting wordt verzorgd door consulent

• Dagelijks productie/ bezettingsoverleg

• Initiator van jobrotation

• Coaching van de medewerkers op de werkvloer

• Coaching van de leidinggevende (voorlieden, relatie)

• Intensieve monitoring van medewerkers (fleximatrix)

• Kennis hebben van operationele zaken om goede inschatting/ stappen te kunnen maken met de medewerkers

• Meedenken in operationele procesverbeteringen

Page 17: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.
Page 18: Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep.

Bedankt voor uw aandacht.

Frank Terpstrasectormanager detacheren AM [email protected] – 566156606- 43356345