Werelderfgoed Presentatie Groep Nl 2010

of 31 /31
Werelderfgoed Werelderfgoed “A gift from the past to the future” “A gift from the past to the future” Werkcollege Kunst & Cultuur 19-10-2010 Peter Bernaers Danny Brassé Thijs Deckers Niki Veeger Elvera Weusten

Embed Size (px)

description

Presentatie groepswerk omtrent Werelderfgoed

Transcript of Werelderfgoed Presentatie Groep Nl 2010

Page 1: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

WerelderfgoedWerelderfgoed“A gift from the past to the future”“A gift from the past to the future”

Werkcollege Kunst & Cultuur19-10-2010

Peter Bernaers Danny Brassé Thijs Deckers

Niki Veeger Elvera Weusten

Page 2: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

InhoudInhoud

Inleiding◦ UNESCO & Werelderfgoed

Werelderfgoed◦ Soorten werelderfgoed◦ Criteria◦ Procedure ◦ Problemen

Casestudy Chinese Muur Casestudy Galápagos EilandenConclusie en aanbevelingenStellingen

Page 3: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Mission statement: “As a specialized agency of the UN system, UNESCO contributes to the building of peace, the alleviation of poverty, sustainable development and intercultural dialogue through education, the sciences, culture, communication and information”.

Middellangetermijnstrategie (2008-2013) en tweejarenprogramma (2010-2011)

Budget $653.000.000Programma cultuur $53.749.700

InleidingInleiding

Page 4: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Culturele thema’s UNESCO Culturele diversiteit Werelderfgoed Immaterieel erfgoed Onderwater cultureel erfgoed Roerend erfgoed en musea Creativiteit Bescherming bij nood

Werelderfgoed = erfenis vanuit het verleden, waar we tegenwoordig mee leven en we aan toekomstige generaties willen doorgeven, met universeel karakter

InleidingInleiding

Page 5: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Convention concerning the Protection of theWorld Cultural and Natural Heritage (1972, Parijs).

Opstellen Werelderfgoedlijst 911 werelderfgoederen 151 landen

InleidingInleiding

Page 6: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010
Page 7: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Doelen werelderfgoed◦ Erkenning Werelderfgoed Conventie◦ Uitbreiden Werelderfgoedlijst◦ Technische hulp en professionele training◦ Acute hulp◦ Ondersteunen bewustzijn naties en lokale bevolking◦ International samenwerking aanmoedigen

Strategische doelstellingen 5 C’s: ◦ Credibility◦ Conservation◦ Capacitybuilding◦ Communication◦ Community

InleidingInleiding

Page 8: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

WerelderfgoedWerelderfgoed

Cultureel erfgoed Natuurlijk erfgoed

Monumenten Natural features

Groepen gebouwen Geologische en physiographische formaties

Sites Natuurlijke sites

Gemixt cultureel- en natuurlijk erfgoed

Page 9: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Mont Perdu

Page 10: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

CriteriaCriteria “Outstanding universal value” en minimaal één criterium

Cultureel erfgoed Natuurlijk erfgoed

Meesterwerk menselijk vernuft Bijzondere verschijnselenBuitengewone natuurlijke schoonheid

Markering: ontwikkeling techniek, architectuur, stedenbouw of landschapsontwerp

Voorbeelden van stappen in de ontwikkeling van de aarde, het leven en resultaten van geo(morfo)logische processen

Een uniek of zeldzaam overblijfsel van een bestaande of verdwenen cultuur

Typerende voorbeelden van ecologische en biologische processen te land en of in de zee

Een bouwwerk of van een landschap dat één of meer belangrijke fasen in de geschiedenis vertegenwoordigt

De natuurlijke omgevingsfactorenom de soortenrijkdom te kunnengaranderen en om bedreigde flora enfauna ter plaatse te handhaven

Een traditionele nederzetting of gebruik van land of zee, vooral wanneer onomkeerbare veranderingen optradenGeassocieerd met gebeurtenissen, tradities of geloven van universelebetekenis ( samen met één van deandere criteria)

Page 11: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Criteria

Slechts 3 werelderfgoedsites voldoen aan 6 criteria Mogao Caves (China) Mount Taishan (China) Venetie (Italië)

Page 12: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

ProcedureProcedureFiguur 1.1 uit ‘World Heritage inscription proces ‘uit ‘Managing World Heritage Sites’

Page 13: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Kansen en problemenKansen en problemen

Kansen Problemen•Ontwikkeling

Westen – prestige, behoudOverige – toerisme, economisch

•Ontwikkelingsdruk

•Massatoerisme

•Verhoogde bescherming •Onvoldoende beheer

•Politiek en Etnisch belang •Plundering

•Nieuwe partners en projecten •Oorlog en conflicten

•Natuurrampen

•Gebrek aan appreciatie

•Gebrek aan middelen

•Gebrek aan expertise

•Geen beleidsprioriteit

Page 14: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Casestudy 1: Chinese MuurCasestudy 1: Chinese Muur

Page 15: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Ontwikkeling ChinaOntwikkeling China

Ontwikkelingsland naar een welvarende natie O.a. toenemend toerisme en opbloeien economie Nieuwe partners en projecten

Page 16: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

CriteriaCriteria

Cultureel erfgoed (1987)

Meesterwerk menselijk vernuft

Markering: ontwikkeling techniek, architectuur, stedenbouw of landschapsontwerp

Een uniek of zeldzaam overblijfsel van een bestaande of verdwenen cultuur

Een bouwwerk of van een landschap dat één of meer belangrijke fasen in de geschiedenis vertegenwoordigt

Geassocieerd met gebeurtenissen, tradities of geloven van universelebetekenis

Page 17: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Kansen Chinese MuurKansen Chinese Muur

2007: 1 van de 7 moderne wereldwonderen Politiek en etnisch belang Verhoogde bescherming Massatoerisme Ontwikkeling economie Positieve impact op omgeving

Page 18: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Bedreigingen ontwikkelingBedreigingen ontwikkeling

Natuur Ontwikkelingsdruk Massatoerisme

Page 19: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Lokale bedreigingenLokale bedreigingen

Geen beleidsprioriteit Gebrek aan waarde bij bevolking Onvoldoende beheer Plundering vanwege andere prioriteiten (bouwmateriaal)

Page 20: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Kansen en problemen Chinese Kansen en problemen Chinese MuurMuur

Kansen Problemen• Ontwikkeling

•Overige – toerisme, economisch•Natuurrampen

•Nieuwe partners en projecten •Ontwikkelingsdruk•Massatoerisme

•Verhoogde bescherming •Onvoldoende beheer

•Politiek en Etnisch belang •Geen beleidsprioriteit•Door onbekendheid bij volk: gebrek aan appreciatie•Plundering

Page 21: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Casestudy 2: Galapagos eilandenCasestudy 2: Galapagos eilanden

Page 22: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

GalapagosGalapagos

Page 23: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

CriteriaCriteria “living museum and showcase of evolution”

Natuurlijk erfgoed

Bijzondere verschijnselenBuitengewone natuurlijke schoonheid

Voorbeelden van stappen in de ontwikkeling van de aarde, het leven en resultaten van geo(morfo)logische processen

Typerende voorbeelden van ecologische en biologische processen te land en of in de zee

De natuurlijke omgevingsfactoren om de soorten rijkdom te kunnengaranderen en om bedreigde flora en fauna ter plaatse te handhaven

Page 24: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010
Page 25: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Enkele harde cijfersEnkele harde cijfers

•Bevolkingsgroei: •1950 1346 inwoners•2006 19184 inwoners

•Totale bevolking (incl. tijdelijk en illegaal verblijf +/- 25.000)•Verdubbeling verwacht tussen 2017 en 2024

• 463 diersoorten aanwezig die er niet van nature thuis horen• (2008)186 meer sinds 1998

• Toerisme grootste motor economie.•1970 12.000• 2006 130.000

• Toerisme grootste reden immigratie.

Page 26: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Kansen en problemen GalapagosKansen en problemen Galapagos

Kansen Problemen•Ontwikkeling

Overige – toerisme, economisch•Massatoerisme

•Onvoldoende beheer

•Verhoogde bescherming •Plundering

•Nieuwe partners en projecten •Natuurrampen

•Geen beleidsprioriteit

Page 27: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

ProblematiekProblematiek

• Succes zorgt voor instabiliteit• Galapagos heeft een zwak bestuur• Instituten en beschermingsorganisaties functioneren niet goed

• Galapagos belanden op de gevarenlijst van Unesco (2007- 2010). Men vindt dat er veel beter gereguleerd dient te worden.

Page 28: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Algemene conclusie en Algemene conclusie en aanbevelingenaanbevelingen

Conclusie Goed dat de bescherming wordt opgenomen

Aanbevelingen Nominaties

Negatieve gevoelens (concentratiekampen, Killing Fields, …) Landen kiezen zelf (Zuid-Afrika) Wat als landen verdrag niet ratificeren Oost-West Criteria zowel qua invulling als omschrijving Beste, grootste, mooiste, …

Page 29: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

Algemene conclusie en Algemene conclusie en aanbevelingenaanbevelingen

Aanbevelingen

Bescherming Boeddha’s (Afghanistan), Dresden, …

Spreekt alle Werelderfgoed aan? (Lowenthal) Chinese muur vs D.F. Wouda Steam Pumping Station

Page 30: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

StellingenStellingen

1. “Op dit moment zijn er 911 Werelderfgoedmonumenten, jaarlijks komen er bij. Vanaf 1.000 schrapt men beter slechtere voorbeelden of dingen die geen publiek trekken.”

2. "UNESCO bepaalt de waarde van werelderfgoed, daarmee mag UNESCO alle middelen aangrijpen om werelderfgoed te behouden"

Page 31: Werelderfgoed  Presentatie Groep Nl 2010

LiteratuurlijstLiteratuurlijst

Publicaties:

• Timothy J Dallen en Gyan P. Nyaupane - Cultural Heritage And Tourism In The Developing World: A Regional Perspective.• Bart J.M. van der Aa – Preserving the heritage of humanity? Obtaining World Heritage Status and the impacts of listing• World Heritage Resource Manuel: Managing Disaster Risks for World Heritage• Anna Leask en Alan Fyall – Managing World Heritage sites• Augustin Colette - Case Studies on Climate Change and World Heritage

Websites:• UNESCO. About us. Who we are.http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/Datum van raadpleging: 6 oktober 2010

• UNESCO. Theme Culture. World Heritage.http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=34323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 201.htmlDatum van raadpleging: 6 oktober 2010

• UNESO. World Heritage Listhttp://whc.unesco.org/en/list Datum van raadpleging: 16 oktober 2010

• UNESCO. Approved Programme and Budget 2010-2011. Paris, UNESCO, 2010, 312 p.