Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden

of 18/18
Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden Donderdag 9 januari 2014 Janneke van der Zalm
 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  52
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden. Donderdag 9 januari 2014 Janneke van der Zalm. Wat is een VHH?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden

Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands Midden

Startbijeenkomst Veiligheidshuis Hollands MiddenDonderdag 9 januari 2014 Janneke van der Zalm

Wat is een VHH?Een Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast, maatschappelijke uitval en criminaliteit te bestrijden.

De vaste partners van het VHH-HM

23 gemeenten3De Regio

Holland RijnlandMidden HollandSamen: Hollands Midden

Hoe werkten we het tot nu toe?Voornamelijk casustiek Leiden en GoudaCordinatie nazorg voor deelnemende regiogemeentenVooral instroom casustiek vanaf lijstenDoelgroep-overleggenVeel casustiek per overlegVaste vertegenwoordigers partners aan tafelCasustiek blijft binnen VHH (bij procesregie)

Invoering landelijk kader VHH

Belangrijkste punten:Focus op complexe casustiekLoslaten doelgroepenScreening en triage

Landelijk congresfebruari 2013Focus op complexe casustiek

Criteria volgens het landelijk kader

Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan n leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; en:Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen n keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en: De problematiek wordt benvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of:Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Loslaten doelgroepenGeen doelgroep-overleggen meer

Uitzondering: Nazorg (ex-)gedetineerden

Invoering van weegmoment (Briefing)

Screening en Triage

Beslissing: Bespreken binnen VHH (met wie?)- nazorgoverleg- Top60-overleg - focusoverlegBilateraal afhandelen- tussen enkele partnersNiet bespreken binnen VHH - met advies terug melder - verwijzen lokaal overleg

Routeren van casustiek (via casushouder) na bespreking binnen VHH- Naar een lokaal overleg- Naar een organisatie Meewegende argumentenMogelijkheden van de gemeente om zelf de casustiek aan te pakken (beschikbaarheid lokale overleggen en voorzieningen)Specifieke kennis is vereistCasus blijft terugkomen in VHH op verschillende manieren.

Processchema

Wat biedt het VHH HMInformatieknooppunt, beantwoorden van vragen lokaal veld en lokale partnersLaagdrempelig multidisciplinair advies Snel ingrijpen bij urgente cases D plek waar ketenpartners makkelijk bilateraal casustiek afhandelenEen broedplaats voor creatieve interventiesIntegrale aanpak op maatOpschaling naar Regiekamer en Stuurgroep

Waarom een regionaal VHH?Casustiek houdt zich niet aan gemeentegrenzenVeel partners werken regionaal - zelfde mogelijkheden voor inbreng casustiekRegionale voorzieningen nodig bij complexe casustiekSlagkracht op inzet (vrijwillige) trajecten

Nodig: regionale financiering

Ontwikkelingen in 2014 Volledige regionale samenwerking gemeentenUitgangspunt 1G1P1RVerfijnen samenwerking met ZSMVerder vormgeven samenwerking met het AMHKUitbreiding van samenwerking met organisaties regio breedInspelen op invoering adolescentenstrafrechtAfstemming houden met ontwikkelingen rondom 3 decentralisaties: jeugdzorg, AWBZ en participatiewet

samengevathttp://www.youtube.com/watch?v=55p32pDR7ZQ

Het VHH-teamAntoinette de Groot informatie cordinatorRosanne van Dijk informatie cordinator & procesregisseur Briefing Arnaud Blok procesregisseur Briefing HR & procesregisseur Focusoverleg HRFreda van Gijzen procesregisseur Focusoverleg MH & procesregisseur Top60 GoudaDaphne Dano procesregisseur nazorg HRMonique Hof procesregisseur nazorg MHJoni van Leeuwen beleidsmedewerkerIngrid Werlemann ondersteunerJanneke van der Zalm ketenmanager

Contactgegevens

071 516 78 28

[email protected]