Startbijeenkomst 4 april bpl inleiding

download Startbijeenkomst 4 april bpl inleiding

of 16

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  265
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Inleiding tijdens kennismakingsbijeenkomst op 4 april 2012, verzorgd door Hanneke te Braake, Detje de Kinderen en Bart van Kuik van KPC Groep.

Transcript of Startbijeenkomst 4 april bpl inleiding

 • 1. Hanneke te Braake - Bart van Kuik Detje de Kinderen Welkom reisgenoten 2012 Big Picture LearningApril - mei 2012

2. Het is een zeer beperkende denkgewoonte om alle nieuweinformatie te toetsen aan wat je al weet.Wat je herkent dat weet je al, wat je niet herkent wijs je af.Conclusie: je leert niets. 3. Programma Hartelijk Welkom BPL reisgenoten 2012 Opening - HannekeWaarheen en waarvoor? De Reis - DetjeHoe? Werken in advisories met een Persoonlijk LeerPlan Een impressie van de reis - BartMet Google maps De Reisbescheiden - Annick de Bruijn VX GroupTravel Vragen 4. Voorwaarden voor leren op school1. Relatie2. Relevante3. Keuze4. Uitdaging5. Oefening6. Spel7. De echte wereld8. Toepassen9. Tijd10.Timing 5. Op weg naar optimaal leren op school1.Creer Persoonlijke Leer Plannen2.Betrek de familie3.Focus op leren in de echte wereld4.Koester vragen5.Bouw aan cultuur en netwerken6.Evalueer vaardigheden7.Investeer in & ondersteun goedeleraren8. Focus op het behalen van eenkwalificatie9. Gebruik technologie verstandig10. Kom in actie 6. Werk met Persoonlijke Leer Plannen. Basisvaardigheden zijn overal Wat heeft een eikel nodig om te transformeren tot eik Leer je leerlingen zo goed kennen dat je weet waar hun motivatie, eigen leerdoelen persoonlijke passie ligt Bouw dat samen met basisvaardigheden in een persoonlijk curriculum Organiseer dat je kunt inspelen op veranderende persoonlijke interesses en leerdoelen 7. Betrek de familieOuders zijn de eerste leraarvan een kind en kennen deleerling beter dan wie ookDoe dus alles wat je kunt omde ouders betrokken te krijgen en niet alleen wanneer er ietsfout is gegaan.Ouders zullen het zekerprioriteit geven. Het is jammerdat de school de ouders ermeestal niet om vraagt. 8. Focus op leren in de echte wereld.Memoriseren - het laagsteniveau van leren - is wat deschool het meest van leerlingenvraagt.Al doende, met ter zakekundige feedback van experts,ontwikkelen kennis envaardigheden zich snel enduurzaamDe peergroep biedt een rijke enmachtig leeromgeving. Werkenaan realistische & relevanteprojecten ook 9. Koester het stellen van vragen De school vraagt meestal alleen omantwoorden.. Nieuwsgierigheid is een erg krachtigemotivatie Leer leerlingen vragen te stellen, leerhen onderzoeken 10. Evalueer vaardighedenStreef ernaar authentiek tebeoordelenMultiple choise antwoorden opeen gestandaardiseerde toetsgeven geen realistischeinformatie over de leerling.Er is een breder spectrum vanassessments nodig 11. Investeer in leraren! Ondersteun hen!Probeer de beste leraren tekrijgen en ondersteun hen omleerlingen te motiveren en teleren leren.In opleidingen (toekomstige)leraren innovatief lerendenken over wat de schooleigenlijk is en in de 21e zoumoeten zijn voor leerlingen . 12. Focus op het behalen van eenkwalificatieWe kunnen het niet maken omleerlingen aan te moedigen om eenvervolgopleiding te gaan doen enhen dan, als ze er zitten, niet tehelpen om die succesvol af terondenLeerlingen kunnen klaar zijn vooreen vervolgopleiding maar zijn de vervolgopleidingen klaarvoor die nieuwe leerlingen.. 13. Gebruik technologie verstandigLeerlingen gebruiken op schoolcomputers meestal alstekstverwerkers en een onlineencyclopedie.Leer hen ook om computers tegebruiken om gegevens teverzamelen en te analyseren,voor het netwerken en problemsolving 14. Wat is jouw verhaal? Hoe leer jij graag? Waar ligt jouw passie/interesse? Wat heb je daarvoor over? Lange termijn korte termijn? Weet je wat het grote voordeelvan een kras is? 15. Waarom bpl werkt?- Wat heb je er voor nodig?- Hoe doe je het, samen, succesvol en voor de komende20 jaar?- Waar begin je als je wilt beginnen?- Hoe ga je verder als je nog beter wilt worden in bpl? 16. Leerling in het centrum van lerenDaarom werkt het! 3 RRRBuitenschoolse mentorLeerling Ouder Advisor