Presentatie Startbijeenkomst "Hart voor Baexem" op 31 maart 2014)

download Presentatie Startbijeenkomst "Hart voor Baexem" op 31 maart 2014)

of 37

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Startbijeenkomst "Hart voor Baexem" op 31 maart 2014)

  • 1. Leefbaarheid duurzaam waarborgen *

2. * *Welkom *Voorstel initiatiefnemers *Waarom Hart voor Baexem? *Vragen *Quiz *Pauze (21.15u-21.30u) *Interactief programma *Afsluiting (22.30u) *Borrel (??.??) 3. * *Judith Raaijmakers *Nicky Martens *Geert Janssen *Peter Francot *Johan Mulder *Luuk Venner *Rob Peeters 4. * *Waarom Hart voor Baexem? *Van start tot nu *Landelijke en Lokale overheid trekt zich terug *Met name kleine kernen moeten meer voor eigen leefomgeving gaan zorgen 5. * *Baexem als dorp waar het lekker leven is *Inwoners met elkaar in gesprek *Samen activiteiten organiseren *Pro-actief en positief nieuwe uitdagingen aangaan *Jeugd werkenden ouderen: *Aandacht voor elkaar *Elkaars behoeftes kennen en zien *Samen invulling geven aan leefbaarheid 6. * *Hart voor Baexem wil: *Een platform zijn *Faciliteren *Verbinden *Enthousiasmeren *Klankborden *Een denktank zijn *Baexem levendig houden 7. * *Doelgroepen voor Hart voor Baexem: *Buurten Baexem *Verenigingen Baexem *Inwoners Baexem: Jongeren Werkenden Ouderen *Bedrijfsleven Baexem *Gemeenschapshuis Baexem *Dorpsraad Baexem *Andere Kernen binnen Leudal *Gemeente Leudal *Kerk *AZC * 8. Buurten Verenigingen Inwoners (Jong-Werk-Oud) Bedrijfsleven Gemeenschapshuis Dorpsraad Andere kernen Leudal Gemeente Leudal Kerk AZC ? 9. * *Baexem laten stralen als levend dorp *Het kloppend hart zijn van activiteiten voor en door inwoners van Baexem *Het centrale aanspreekpunt zijn voor alle verenigingen en belangenorganisaties binnen Baexem *Het centrale aanspreekpunt zijn binnen Baexem voor de gemeente en andere overheden 10. * *Doelstellingen voor 2014/2015: *Alle inwoners bekend met Hart voor Baexem *Oprichting coperatie Hart voor Baexem *Inrichten coperatie met bestuur en werkgroepen *Minimaal 75 leden *Voor minimaal 3 doelgroepen een concrete actie *Door de gemeente erkend als aanspreekpunt Baexem 11. Leden coperatie Werkgroep jeugdhonk Werkgroep buurthuis Werkgroep . Werkgroep uitstraling Dorpstraat 12. * *Coperatie Hart voor Baexem *Geen eigenbelang of eigen gewin maar voor Baexem *Definitie: *Een vereniging van personen die op vrijwillige basis gezamenlijk hun economische, sociale, ruimtelijke of culturele behoeften bevredigen, met een resultaat dat ze ieder afzonderlijk niet kunnen bereiken. *Dit door middel van een onderneming die hun collectieve eigendom is en die op democratische wijze geleid wordt. 13. * *Waarden en principes: *Zelfredzaamheid *Verantwoordelijkheidszin *Democratie *Gelijkheid *Billijkheid en solidariteit *Eerlijkheid *Openheid *Sociale verantwoordelijkheid *Aandacht voor anderen 14. * *Startbegroting *Kennis inhuren opstarten Coperatie *Communicatie & PR *Huisstijl ontwikkeling *Website sociale media *Leaflet *Vergaderkosten *Inwoneravonden 15. * 16. * 17. *QUIZ 18. *Hoeveel huizen telt de Dorpstraat? *Groen: >75 *Rood: 5 *Rood: 2700 *Rood: 1900 *Rood: 30 *Rood: 190 *Rood: 29% *Rood: 3 dagen *Rood: 97 jaar *Rood: