Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

104
Sessiegever: PETER DEKEYSER Datum: 22 maart 2017 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelruimtebeleid

Transcript of Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

Page 1: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

Sessiegever:

PETER DEKEYSER

Datum: 22 maart 2017

Risicoanalyse als instrument voor

veilig speelruimtebeleid

Page 2: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

2

Wie is Kind & Samenleving?

Lange Ridderstraat 22MECHELEN

Page 3: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

3

Inleiding: “Wie weet iets over de regelgeving veilige uitbating van speelterreinen?”

De wetgeving in een notendop

Als uitbater: wat doe je zelf, waarvoor huur je derden in?

Risicoanalyse hoe gaat dat?

Inspectie- en onderhoudsschema

Administratie

Formuleer een goede opdracht aan derden

Visie op speelkansen

INHOUD VAN DEZE SESSIE:

Page 4: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

4

Inleiding: “Wie weet iets over de regelgeving veilige uitbating van speelterreinen?”

De wetgeving in een notendop

Als uitbater: wat doe je zelf, waarvoor huur je derden in?

Risicoanalyse hoe gaat dat?

Inspectie- en onderhoudsschema

Administratie

Formuleer een goede opdracht aan derden

Visie op speelkansen

INHOUD VAN DEZE SESSIE:

OPDRACHT

Page 5: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

5

Ik denk dat dat niet mag van de wet!

Ik vind veel van onze terreinen gewoon gevaarlijk!

Maar wij hebben toch een contract met een erkende keurder? Die weten het wel zeker?

We moeten zorgen dat we geen risico lopen …

Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.

Moeten wij alle risico’s bannen? Of vormen berekende risico’s een noodzakelijk deel van spelen en de speelse omgeving? Een goede risicoanalyse helpt het enge ‘norm’-denken te doorbreken.

WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

Page 6: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

6

Ik denk dat dat niet mag van de wet!

Ik vind veel van onze terreinen gewoon gevaarlijk!

Maar wij hebben toch een contract met een erkende keurder? Die weten het wel zeker?

We moeten zorgen dat we geen risico lopen …

Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.

Moeten wij alle risico’s bannen? Of vormen berekende risico’s een noodzakelijk deel van spelen en de speelse omgeving? Een goede risicoanalyse helpt het enge ‘norm’-denken te doorbreken.

Veel actoren oefenen invloed uit door de manier waarop het bestuur zich als uitbater organiseert

WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

Page 7: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

7

Ik denk dat dat niet mag van de wet!

Ik vind veel van onze terreinen gewoon gevaarlijk!

Maar wij hebben toch een contract met een erkende keurder? Die weten het wel zeker?

We moeten zorgen dat we geen risico lopen …

Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.

Moeten wij alle risico’s bannen? Of vormen berekende risico’s een noodzakelijk deel van spelen en de speelse omgeving? Een goede risicoanalyse helpt het enge ‘norm’-denken te doorbreken.

Veel actoren oefenen invloed uit door de manier waarop het bestuur zich als uitbater organiseert

En die invloed kan grillig zijn, door(gebrekkige) kennis van de wetgeving veilige uitbating speelterreinenpersoonlijke bespiegelingen van lokale medewerkers van de uitbater.uitspraken van derden (vb. andere uitbaters, toestellenverkopers, …)precieze opdrachtomschrijving van eventuele externe controleurs…

WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

Page 8: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

8

WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

ONWETENDHEID

ANGST

DESINTERESSE,

SLECHTE WIL

ONDERSCHATTING

MISVATTING

Ik denk dat dat niet mag van de wet!

Ik vind veel van onze terreinen gewoon gevaarlijk!

Maar wij hebben toch een contract met een erkende keurder? Die weten het wel zeker?

We moeten zorgen dat we geen risico lopen …

Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.

Moeten wij alle risico’s bannen? Of vormen berekende risico’s een noodzakelijk deel van spelen en de speelse omgeving? Een goede risicoanalyse helpt het enge ‘norm’-denken te doorbreken.

Page 9: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

9

WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

Ik denk dat dat niet mag van de wet!

Ik vind veel van onze terreinen gewoon gevaarlijk!

Maar wij hebben toch een contract met een erkende keurder? Die weten het wel zeker?

We moeten zorgen dat we geen risico lopen …

Dat moet nu allemaal volgens de normen zijn.

Moeten wij alle risico’s bannen? Of vormen berekende risico’s een noodzakelijk deel van spelen en de speelse omgeving? Een goede risicoanalyse helpt het enge ‘norm’-denken te doorbreken.

=> ONJUIST BEELD

ONJUISTE UITSPRAKENONWETENDHEID

ANGST

DESINTERESSE,

SLECHTE WIL

ONDERSCHATTING

MISVATTING

Page 10: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

JEUGDWERKER

10

CHEF TECH. D.

SCHEPEN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

BUURTBEWONERS

CONTROLE-BEDRIJF

TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

VEILIGHEIDS-COÖRDINATOR

ONDERHOUD

Page 11: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

11

De wetgeving in een notendop

Page 12: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

12

KB veilige uitbating speelterreinen

Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.

De wetgeving in een notendop

Page 13: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

13

De wetgeving in een notendop

Page 14: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

14

De wetgeving in een notendop

Algemene wet Veiligheid producten en diensten KB veiligheid

speeltoestellen

KB uitbating speelterreinen

Page 15: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

= zeer algemeen kader)

De wetgeving in een notendop

WET 25 APRIL 2013

Elk product / dienst moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van het wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

25 APRIL 2013. — Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht (1)

Page 16: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

= zeer algemeen kader)

De wetgeving in een notendop

WET 25 APRIL 2013

Elk product / dienst moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van het wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

25 APRIL 2013. — Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht (1)

Het KB uitbating speelterreinen zegt hoe de uitbater dat moet aantonen.

Het KB speeltoestellen zegt hoe de fabrikant speeltoestellen op de markt moet brengen

KB speeltoeste

llen KB speelterrei

nen

Page 17: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

= zeer algemeen kader)

De wetgeving in een notendop

WET 25 APRIL 2013

Elk product / dienst moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van het wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

Het KB uitbating speelterreinen zegt hoe de uitbater dat moet aantonen.

Het KB speeltoestellen zegt hoe de fabrikant speeltoestellen op de markt moet brengen

KB speeltoeste

llen KB speelterrei

nen

Page 18: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

18

De wetgeving in een notendopWat zegt het KB veiligheid speelterreinen?

Page 19: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

19

Speelterrein opgebouwd en geïnspecteerdSpeeltoestellen geïnstalleerd, gemonteerd, beproefd, geïnspecteerd

Moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van de wetVeiligheid van producten en diensten

Het KB zegt hoe de uitbater dat moet aantonen.

De wetgeving in een notendopKB zegt

Page 20: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

20

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speelterrein ?

Page 21: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

21

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt;

Page 22: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

22

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt;

OPDRACHT

Welke is/zijn volgens de definitie VRIJWEL ZEKER een speelterrein ?

Welke is/zijn volgens de definitie wellicht GEEN speelterrein ?

1 2 3

Page 23: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

23

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt;

Page 24: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

24

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt;

Page 25: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

25

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt;

CONTROLE-BEDRIJF

?

Page 26: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

26

De wetgeving in een notendopKB zegt: wat is een speeltoestel ?

Page 27: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

27

De wetgeving in een notendop

speeltoestel:

een product bestemd voor vermaak of ontspanning,

ontworpen of kennelijk bestemd

om te worden gebruikt door personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt

en bestemd voor collectief gebruik

op een tijdelijk of blijvend speelterrein.

KB zegt: wat is een speeltoestel ?

Page 28: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

28

De wetgeving in een notendop

speeltoestel:

een product bestemd voor vermaak of ontspanning,

ontworpen of kennelijk bestemd

om te worden gebruikt door personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt

en bestemd voor collectief gebruik

op een tijdelijk of blijvend speelterrein.

KB zegt: wat is een speeltoestel ?

NIET

Page 29: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

29

De wetgeving in een notendop

speeltoestel:

een product bestemd voor vermaak of ontspanning,

ontworpen of kennelijk bestemd

om te worden gebruikt door personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt

en bestemd voor collectief gebruik op een tijdelijk of blijvend speelterrein.

Page 30: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

30

De wetgeving in een notendop

Page 31: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

31

De wetgeving in een notendop

OOSTENDE MECHELEN

Page 32: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

32

De wetgeving in een notendop

OOSTENDE MECHELEN

UITBATER

?SPEELTOESTEL OF NIET=SPEELTERREIN OF NIET

SCHEPEN

Page 33: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

33

De wetgeving in een notendop

OOSTENDE MECHELEN

UITBATER

?SPEELTOESTEL OF NIET=SPEELTERREIN OF NIET

neen ja

SCHEPEN

Page 34: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

- Risicoanalyse • Identificeren van gevaren• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen.veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelenorganisatorische maatregelentoezichtinformatieverstrekking

- JA. (dit concept mag worden uitgebaat).

De wetgeving in een notendopKB zegt

Dat waren de definities. Nu de inhoud…!

Page 35: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

- Risicoanalyse • Identificeren van gevaren• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen.veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelenorganisatorische maatregelentoezichtinformatieverstrekking

- JA. (dit concept mag worden uitgebaat).

De wetgeving in een notendopKB zegt

Page 36: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

- Risicoanalyse • Identificeren van gevaren• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen.veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelenorganisatorische maatregelentoezichtinformatieverstrekking

- JA. (dit concept mag worden uitgebaat).

Administratie = het bewijs dat dit gebeurd is

!!!!!

De wetgeving in een notendopKB zegt

Page 37: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

Nu moet de uitbater verder onderhouden: Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema (een plan) opVoor

• Regelmatig nazicht• Onderhoud• Periodieke controles

Hij voert deze acties ook uit!•Regelmatig nazicht•Onderhoud•Periodieke controles

De wetgeving in een notendopKB zegt

Page 38: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

Nu moet de uitbater verder onderhouden: Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema opVoor

• Regelmatig nazicht• Onderhoud• Periodieke controles

Hij voert deze acties ook uit!•Regelmatig nazicht•Onderhoud•Periodieke controles

Administratie = 2. het bewijs dat de controles gebeurd zijn !!!!!

Administratie = 1. het plan van aanpak

De wetgeving in een notendopKB zegt

Page 39: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

39

De wetgeving in een notendop

En dat is het eigenlijk…

De rest zijn details.

KB zegt

Page 40: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

40

De wetgeving in een notendop

QUIZ zoek de 5 fouten

Page 41: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

41

De wetgeving in een notendop

Zegt het KB ?

QUIZ zoek de 5 fouten

Risicoanalyse = Kijken of alles volgens de norm is.

Speeltoestel niet in overeenstemming met een Europese norm = onveilig

Op basis van de risicoanalyse => indien onveilig, toestel verwijderen.

Of bord plaatsen: ‘niet verantwoordelijk voor ongevallen’.Op basis van de risicoanalyse stelt de uitbater een inspectie- en onderhoudsschema opVoor

• Regelmatig nazicht• Onderhoud• Uitbater moet jaarlijks zijn speeltoestellen laten

controleren door een erkend keuringsorganisme.

Page 42: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

42

De wetgeving in een notendop

Risicoanalyse = Kijken of alles volgens de norm is.

Speeltoestel niet in overeenstemming met een Europese norm = onveilig

Op basis van de risicoanalyse => indien onveilig, toestel verwijderen.

Of bord plaatsen: ‘niet verantwoordelijk voor ongevallen’.Op basis van de risicoanalyse stelt de uitbater een inspectie- en onderhoudsschema opVoor

• Regelmatig nazicht• Onderhoud• Uitbater moet jaarlijks zijn speeltoestellen

laten controleren door een erkend keuringsorganisme.

Zegt het KB ?

QUIZ zoek de 5 fouten

Page 43: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

43

De wetgeving in een notendop

- Risicoanalyse • Identificeren van gevaren• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig zijn. => Preventiemaatregelen toepassen.veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelenorganisatorische maatregelentoezichtinformatieverstrekking

- JA. (dit concept mag worden uitgebaat).Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema (een plan) opVoor

• Regelmatig nazicht• Onderhoud• Periodieke controles

Zegt het KB ?

QUIZ De antwoorden = KB zegt

Page 44: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

44

Zelf doen? Derden inhuren?

Page 45: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

45

CBS

Zelf doen? Derden inhuren?

Page 46: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

46

CBS

Ik kan dat!Ik mag dat!

Zelf doen? Derden inhuren?

Page 47: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

47

CBS

Ik kan dat!Ik mag dat!

Dat is waar!

Zelf doen? Derden inhuren?

Page 48: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

48

CBS

Ik kan dat!Ik mag dat!

Risicoanalyse Regelmatig nazichtOnderhoudPeriodieke controle

Zelf doen? Derden inhuren?

Dat is waar!

Page 49: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

49

CBS

Ik kan dat!Ik mag dat!

Risicoanalyse Regelmatig nazichtOnderhoudPeriodieke controle

**

Zelf doen? Derden inhuren?

Dat is waar!

Page 50: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

50

CBS

Ik kan dat!Ik mag dat!

Risicoanalyse Regelmatig nazichtOnderhoudPeriodieke controle

Graag: VormingVb. speelom

**

Zelf doen? Derden inhuren?

*

Dat is waar!

Page 51: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

51

CBS

“Wij, erkende instantie !!!”

Zelf doen? Derden inhuren?

Page 52: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

52

CBS

“Wij, erkende instantie !!!”

Yeah, right!

Zelf doen? Derden inhuren?

Page 53: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

ONTWERPERSPEELRUIMTE

AANLEGGER SPEELTERREIN

SPEELTOESTELLEN-VERKOPER

CONTROLE-BEDRIJF

53

CBS

Zelf doen? Derden inhuren?

Belangrijk.

Eigen kennis, en inzetgoede opdracht formuleren aan

derden.firma’s aanspreken met brede kennis

m.b.t. speelkansen en veiligheid

Page 54: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

54

RISICOANALYSE

RISICOANALYSE

Page 55: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

55

Zie je op 1 of meer van deze foto’s een detail waarvan je denkt: “oei, daar zou een kind zich wel eens ernstig bij kunnen bezeren…!”

RISICOANALYSE

Page 56: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

56

MECHELENOPDRACHT

Zoek de verschillen…Hier zijn wijzigingen gebeurd, om veiligheidsredenen… Doel van de wijziging: verlagen van ‘risico’.

Bediscussieer met 2 (buur):Waarom, denk je, heeft men deze wijziging doorgevoerd.

VOOR NA

RISICOANALYSE

Page 57: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

57

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen• risicoanalyse

RISICOANALYSE

Page 58: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

58

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen• risicoanalyse

RISICOANALYSE

Benoemen van het soort gevaar

Een redenering maken over kans / ernst

Toelaatbaar / ontoelaatbaar

Verandering aan product of uitbating om risico te verminderen.

Page 59: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

59

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen• risicoanalyse

normen

Checklist A en stappen van risicoanalyse

RISICOANALYSE

Page 60: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

60

“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid”

RISICOANALYSE

Page 61: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

61

“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid”

ATTEST

1176

RISICOANALYSE

Page 62: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

62

De rest van het terrein = meer werk aan de risicoanalyse…

“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid”

RISICOANALYSE

Page 63: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

63

De rest van het terrein = meer werk aan de risicoanalyse…

“Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = vermoeden van veiligheid”

Handboek is een hulp

RISICOANALYSE

Page 64: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

64

ValgevaarRISICOANALYSE

Page 65: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

65

ValgevaarRISICOANALYSE

Page 66: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

66

ValgevaarRISICOANALYSE

Page 67: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

67

BeknellingRISICOANALYSE

Page 68: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

68

BeknellingRISICOANALYSE

Page 69: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

69

BeknellingRISICOANALYSE

Page 70: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

70

BeknellingRISICOANALYSE

Page 71: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

71

RISICOANALYSE

Page 72: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

72

Gebruik giftige plantenRISICOANALYSE

Page 73: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

73

Door kinderen gemaakt, onder toezicht, in het kader

van hun spel => geen speeltoestel.

RISICOANALYSE

Page 74: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

74

OPDRACHT

Waar gaat mijn lampje branden?

RISICOANALYSE

Page 75: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

75

Noem punten die je nader zou willen onderzoeken.

RISICOANALYSE

OPDRACHT

Page 76: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

76

RISICO

ANALYSE

• Identificeren van gevaren• Vaststellen en nader bepalen van

risico’s• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen• risicoanalyse

Benoemen van het soort gevaar

Een redenering maken over kans / ernst

Toelaatbaar / ontoelaatbaar

RISICOANALYSE

Page 77: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

77

Zie je op 1 of meer van deze foto’s een detail waarvan je denkt: “oei, daar zou een kind zich wel eens ernstig bij kunnen bezeren…!”

RISICOANALYSE

Page 78: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

78

redeneringen

+ Eventuele preventiemaatregelen

RISICO

ANALYSE

RISICOANALYSE

Page 79: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

79

redeneringen

+ Eventuele preventiemaatregelen

RISICO

ANALYSE

Vóór de uitvoering

Na de uitvoering

RISICOANALYSE

Page 80: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

80

Een voorbeeld.Stad Antwerpen

RISICOANALYSE

Page 81: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

81

RISICOANALYSE

Page 82: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

82

RISICOANALYSE

OPDRACHTVervang ‘boomhut’ door een term van je eigen speelterrein

Page 83: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

83

Inspectie- en onderhoudsschema

Planning: Wie ? Wanneer?

Page 84: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

84

Planning: Wie ? Wanneer?

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 85: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

85

Planning: Wie ? Wanneer?

Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 86: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

86

Planning: Wie ? Wanneer?

Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 87: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

87

Planning: Wie ? Wanneer?

Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 88: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

88

Inspectie en onderhoudsschemaPlanning: Wie ? Wanneer?

Regelmatig nazicht onderhoud periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 89: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

89

Inspectie en onderhoudsschema

Opdracht: Maak uw eigen inspectie- en onderhoudsschema

Regelmatig nazicht:wie? ………………….

Onderhoud:Wie? …………………

Periodieke controleWie? ………………….

JAN FEB MAART APRIL MEI JUNI

JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

x

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 90: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

90

Administratie

Page 91: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

91

Administratie

Controleer, noteer ….. En steek het in een map ! Regelmatig

nazicht

Onderhoud

Periodieke controle

RISICOANALYSE

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 92: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

92

Administratie

Controleer, noteer ….. En steek het in een map ! Regelmatig

nazicht

Onderhoud

Periodieke controle

RISICOANALYSE

Inspectie- en onderhoudsschema

Page 93: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

93

Formuleer goede opdracht aan derden

Gij zult ……..

Page 94: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

94

CBS

Welke opdracht?En aan wie vragen we het?

Page 95: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

95

Deze persoon komt de jaarlijkse inspectie doen. Welke opdrachtformulering hieronder is de minst slechte:

1.Kom onze toestellen controleren op de normen

2.Controleer ons speelterrein op de normen

3.Controleer de details van ons speelterrein en geef aan wat niet meer aan het gewenste veiligheidsniveau voldoet.

4. Controleer onze toestellen op gevaarlijke slijtage

OPDRACHT

Page 96: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

96

Deze persoon komt de jaarlijkse inspectie doen. Welke opdrachtformulering hieronder is de minst slechte:

1.Kom onze toestellen controleren op de normen

2.Controleer ons speelterrein op de normen

3.Controleer de details van ons speelterrein en geef aan wat niet meer aan het gewenste veiligheidsniveau voldoet.

4. Controleer onze toestellen op gevaarlijke slijtage

OPDRACHT

En geef mogelijkheden voor preventiemaatregelen

Page 97: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

97

Visie op speelkansen

Page 98: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

98

Willen wij zoiets ?

Visie op speelkansen

Page 99: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

99

Willen wij zoiets ?

Dat wil ik wel!

Durven wij dat ?

Dat kan bij ons niet, denk ik.

Zoiets is bij ons niet nodig denk ik.

Page 100: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

100

KB Is de wetgeving hier eigenlijk van tel ?

Page 101: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

101

En zo ja… krijg je dat dan ook goedgekeurd?

KB

Page 102: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

KB

102

Of kun je maar beter proberen van die wetgeving weg te blijven?

Page 103: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

103

Waar dromen we van?Wat willen wij kinderen bieden?

Zoek uit hoever je kunt, en wilt en durft gaan

Kom zo tot een praktijkvisie.

NOOD AAN VISIE

Page 104: Sessie 8 Risicoanalyse als instrument voor veilig speelbeleid

104

vragenronde

Kind & Samenleving Nijverheidsstraat 10 1000 Brussel+32 (0) 02 894 74 66 [email protected] www.k-s.be