SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

52
Schoolgids 2012-2013

description

De schoolgids is 2012-2013 is te bekijken door op onderstaande animatie te klikken.

Transcript of SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Page 1: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Schoolgids

2012-2013

Page 2: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

internet: www.zernike.nl e-mail: [email protected]

Montessori JuniorCollege Groningen zaterdag 4 februari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurHelperbrink 30, 9722 EP Groningen, tel. 050-5201170 • vestigingsdirecteur: Jaap Bakkelo atheneum, havo - jaar 1, 2 en 3 vmbo - jaar 1 en 2

Harm Jan Zondag JuniorCollege Groningen zaterdag 4 februari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurthuiswerkvrij onderwijs • vestigingsdirecteur: Jeanne Hubert Vondellaan 83, 9721 LD Groningen, tel. 050-3656670 atheneum, havo, vmbo tl - jaar 1, 2, 3 en 4vmbo kb/bb - jaar 1 en 2

JuniorCollege Haren [Technasium] zaterdag 21 januari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurRummerinkhof 8, 9751 SL Haren, tel. 050-4065760 • vestigingsdirecteur: Bob van den Berg atheneum, havo met technasium - jaar 1, 2 en 3 vmbo-tl/kb - jaar 1 en 2

JuniorCollege Zuidlaren zaterdag 28 januari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurJulianalaan 78, 9471 EC Zuidlaren, tel. 050-4065770 • vestigingsdirecteur: Gea Hoornsmanatheneum-X-tra, atheneum, havo - jaar 1, 2 en 3 vmbo tl - jaar 1, 2 en 3vmbo-op-maat - jaar 1 en 2tl - sportklas - jaar 1 en 2

Atheneumplus Haren zaterdag 28 januari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurWesterse Drift 98, 9752 LK Haren, tel. 050-4065730 • vestigingsdirecteur: Klaas Pen atheneumplus - jaar 1, 2 en 3 atheneum - jaar 4, 5 en 6 studiehuis en Montessori havo - jaar 4 en 5 studiehuis en Montessori

VMBO Bovenbouw Groningen Zuid zaterdag 28 januari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurVan Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, tel. 050-3656700 vmbo tl, kunst & media, • schooldirecteur: Peter Zwartergrafimedia, techniek breed - jaar 3 en 4

VMBO Bovenbouw Groningen Zuid zaterdag 28 januari 2012 / tussen 10.00-13.00 uurVan Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, tel. 050-3656600 vmbo sector economie • schooldirecteur: Peter Zwarter zorg & welzijn - jaar 3 en 4

OPEN DAGEN

Page 3: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013
Page 4: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Gedurende het schooljaar kunnen fotoreportages gemaakt worden. Wanneer u bezwaar heeft tegen publicatie van een foto van uw zoon of dochter kunt u dit aangeven bij de vestigingsdirecteur. Wij wijzen u er op dat mogelijke publicaties van foto’s in kranten en tijdschriften, of film- of televisieopnamen, met daarop leerlingen van onze school, onder de zgn. vrije nieuwsgaring vallen.

Voor de leesbaarheid van dit boekje wordt volstaan met ‘ouders’, waarmee vanzelfsprekend ook ‘verzorgers’ en ‘voogden’ bedoeld worden. De locatie Harm Jan Zondag wordt in ons samenwerkingsverband met het Noorderpoort organisatorisch meegenomen met het Zernike College. Deze school valt niet onder de vermelde gemeentelijke regelingen.

mbo mbo

havo 4

hbo wo

Page 5: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013
Page 6: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

ZERNIKE COLLEGEEigenwijs onderwijsDe school als ontdekkingsreis

In deze gids geven wij een beeld van onze school. Een beeld om je een indruk te geven van wat je kunt verwachten als je begint aan een nieuwe ontdekkingsreis na de basisschool. In vogelvlucht ziet het Zernike College er zo uit.

Waaraan herken je ons?• Vijf kleine juniorlocaties in Groningen, Haren, Zuidlaren;• VMBO op drie kleine locaties;• Zorgschool; • Montessori van 1e t/m 6e klas;• Technasium van 1e t/m 6e klas;• Cultuurprofielschool;• Sportschool;• Kwaliteitsschool;• Opleidingsschool.

Wie zijn wij?Vierhonderd enthousiaste medewerkers met het hart op de goeie plek. Mensen die met passie aan een gemeenschappelijk doel werken voor 3200 leerlingen verspreid over zeven scholen.

Waar vind je ons?• In Groningen-Zuid (vier locaties);• In Haren (twee locaties);• In Zuidlaren (één locatie).

Waar staan wij voor?We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in school, keuzes leren maken en zich gaandeweg verantwoordelijk voelen voor hun eigen schoolloopbaan

en hun keuze voor de toekomst. Daarom krijgen leerlingen ruime kansen om hun ambities te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen die voor het Zernike College kiezen hebben een actieve werkhouding. De inzet en kwaliteit van de docenten bepalen de kwaliteit van de school. De medewerkers voelen zich betrokken bij de school, bij elkaar en de leerlingen. Ouders zijn actief betrokken bij de school en hebben vertrouwen in de koers.

We zijn openbaar en uitdagendOnze school hoort bij Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) waar alle openbare scholen in Groningen deel van uit maken.We zijn een brede openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo en vmbo. De school staat open voor iedereen. Zwart, wit, gelovig, niet-gelovig. Iedereen is welkom. Uitdagend voor leerlingen: activerend en didactisch afwisselende onderwijsprogramma’s. Leerlingen kunnen diverse leerroutes volgen die rekening houden met verschillen in tempo, niveau, leerstijl en leerbehoeftes. Uitdagend voor medewerkers: het Zernike College is uitdagend voor de medewerkers en speelt in op hun kwaliteiten en talenten.

We bieden je veel kansen om te kiezenWij gaan ervan uit dat je het maximale uit jezelf haalt. Plezier in school en leren, goede prestaties en ontdekken wat je kunt, staan centraal.Het Zernike College leert kinderen van vmbo tot en met atheneum keuzes te maken via keuzevakken, projecten, actieve taken, profielen, leerwegen en sectoren. In de onderbouw met structuur en begeleiding, later meer zelfstandig, afhankelijk van de leerling.

Page 7: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Wij bieden kansen voor doeners en denkers in het vmbo, havo en atheneum dankzij verschillende profileringen zoals:• In Groningen Zuid het Montessori JuniorCollege

met het talentprogramma werkplaats/atelier en het thuiswerkvrije Harm Jan Zondag JuniorCollege met o.a. havoplus klassen.

• In Haren het JuniorCollege aan de Rummerinkhof met het technasium voor havo- en atheneumleerlingen.

• Voor leerlingen die meer aan kunnen hebben wij in Haren de atheneumplus opleiding.

• In Zuidlaren het JuniorCollege aan de Julianalaan met de atheneum-X-tra en de vmbo-op-maat opleiding.

• In de havo/atheneum bovenbouw in Haren Montessori-onderwijs.

• VMBO-leerlingen bovenbouw op twee kleine locaties: Van Iddekingeweg voor de theoretische leerweg (tl) en Van Schendelstraat voor beroepsgerichte opleidingen, zoals administratieve dienstverlening, horeca, toerisme & voeding en zorg & welzijn.

Wij zijn een erkende school voor topssportersDat betekent dat wij ons Topsport Talent School mogen noemen. Als je talent hebt voor sport, kun je bij ons studeren en sport goed combineren.

CultuurprofielschoolWij zijn een cultuurprofielschool. Dus heel veel culturele activiteiten in het schoolprogramma zoals dans, drama en muziek. Je kunt meedoen in popkoren en bigband. Je kunt de show maken op muziekavonden. De onderbouw kent een complete cultuurmarathon. Ons vmbo bereidt je goed voor op de mbo-opleiding kunst, theater & media of grafimedia.

We zijn groot en kleinschaligDat klinkt gek, maar is het echt niet. Groot zijn: heel veel leerlingen hebben voor ons gekozen waardoor we de grootste scholengroep van Groningen zijn. We geloven niet in ‘Big is Beautiful’. We organiseren alles klein-schalig: op vijf JuniorColleges ontmoet je je mede-leerlingen van de eerste drie klassen. Op die manier hebben we kleine en veilige vestigingen gemaakt. Elke locatie heeft zijn eigen gezicht en sfeer.De bovenbouw (atheneum/havo) brengt de leerling door op onze grootste locatie in Haren (Westerse Drift). Ook daar kennen we een kleinschalige inrichting van de school met twee studiehuizen. We bouwen aan een com-pleet nieuwe school in Haren die hopelijk in 2014 klaar is. Als het goed gaat, kun je daar dus je diploma halen! Groot zijn heeft ook voordelen: we kennen een groot aanbod aan vakken, projecten, culturele activiteiten en excursies. We hebben een ruim aanbod voor alle leerlingen, geven extra zorg waar nodig en stimuleren uitblinkende leerlingen in kennis, sport en cultuur.

We zijn grenzeloos en vertrouwdOver je eigen grenzen heen gaan. Je verlegt letterlijk je grenzen door op reis te gaan en andere mensen in andere landen met andere gewoontes te ontmoeten. Dat doen we in het vmbo. In havo 4 en atheneum 4 hebben we een uitwisselingsprogramma met twaalf Europese scholen. Wij halen de buitenwereld de school in en we brengen de school de buitenwereld in. Denk aan maat-schappelijke stages, Pre-University College, Cambridge English, de cultuurmarathon en excursies. We maken intensief gebruik van de elektronische leeromgeving en multimedia. We zorgen voor een goede doorstroom van onder- naar bovenbouw en het vervolgonderwijs in mbo, hbo en universiteit.

Page 8: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Met trots dragen wij als school de naam van deze geleerde. Wij eren hiermee zijn kennis, doorzettingsvermogen, passie en creativiteit. Als school willen we zestig jaar na de eerste Nobelprijs voor de RUG diezelfde waarden doorgeven aan al onze leerlingen en medewerkers.Wij werken vanuit ons hart met leerlingen voor leerlingen. Als je voor het Zernike College kiest, weet je waar je voor kiest: eigenwijs onderwijs, de school als ontdekkingsreis. Ik nodig je uit met ons mee te reizen.

Henk Tameling, rector

We hopen dat je je vertrouwd voelt: Alle locaties van het Zernike College bieden een overzichtelijk en veilig leer- en leefklimaat dat past bij de leeftijd van de leerlingen. De school biedt extra zorg als dat nodig is. De groei naar zelfstandigheid van leerlingen staat voorop. Op alle locaties gelden dezelfde basisregels voor gedrag van leerlingen en leerkrachten. We vinden het belangrijk dat tussen alle lagen van de schoolbevolking contacten zijn. Dat versterkt de dagelijkse sfeer en de veiligheid en draagt bij aan wederzijds begrip en respect.

We werken nauw samen met • Het Noorderpoort in Groningen voor de vmbo-klassen

3 en 4; • Het Prins Claus Conservatorium in Groningen;• Dansacademie Lucia Marthas;• Topsport Talent Scholen;• Topsport Steunpunt Noord (TSN);• ACLO en sportbonden op het gebied van hockey,

roeien, tafeltennis;• Rijksuniversiteit Groningen, Noordelijke Hogeschool

Leeuwarden en Hogeschool Windesheim Zwolle.

Wil jij of je ouders nog meer weten? Kijk dan naar: www.zernike.nl. Ons schoolplan 2011-2014 is vanaf de site te downloaden. Over de kwaliteit van onze school: www.onderwijsinspectie.nl.Heb je nog vragen? Je kunt altijd langskomen om rond te kijken. Bel voor een afspraak met Yvonne Ullers, hoofd administratie: 050-4065730.

Frits Zernike (1888-1966)De naam van onze school verwijst naar een groot geleerde van de Rijksuniversiteit Groningen: Frits Zernike, hoogleraar in de natuurkunde en winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1953.

Page 9: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

7

JuniorColleges 8Montessori JuniorCollege Groningen 8Harm Jan Zondag JuniorCollege Groningen 10Atheneumplus Haren 12JuniorCollege Haren 14JuniorCollege Zuidlaren 16Bovenbouw atheneum/havo, studiehuis en Montessori 18Bovenbouw vmbo, Groningen Zuid 21Leerlingbegeleiding 25Zernike College: Topsport Talent School 30Cultuureducatie 32Binnen- en buitenschoolse activiteiten 34Algemene informatie 35Kwaliteitszorg 38Schoolkosten 40Busverbindingen 43 Onderwijstijd 44In-, door- en uitstroomgegevens 45Kwaliteitskaart onderwijsinspectie 46Opbrengstkaart 2011 48

Inhoud

Page 10: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Doelgroep atheneum, havo jaar 1, 2 en 3 vmbo tl t/m bb jaar 1 en 2, incl. lwoo

Ons uitgangspuntDe leerling staat centraal in het leerproces. Leidend idee is: ‘Leer mij het zelf te doen’. Dit betekent dat de leerling zorgvuldig begeleid wordt op weg naar zelfstandigheid.Het onderwijs van het Montessori JuniorCollege is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori en andere reformpedagogen van het vernieuwingsonderwijs, zoals Helen Parkhurst (Dalton) en Peter Petersen (Jenaplan).

Hoe merk je dat de leerling centraal staat?Leerlingen leren op een zorgvuldig begeleide manier verantwoordelijkheid te dragen voor hun studie, voor hun gedrag en voor het functioneren in en van de groep.

Wat doen docenten?• zelfontdekkend actief leergedrag stimuleren;• goede samenwerking tussen leerlingen activeren;• uitdagend lesmateriaal gebruiken, waarmee

leerlingen zelfstandig kunnen werken;• een motiverende, stimulerende en persoonlijke

begeleiding door docenten en mentor.

Hoe is de inrichting van het gebouw? Ons gebouw is ingericht volgens de principes van de voorbereide omgeving d.w.z. veel studieplekken, een doorlopende expositie van leerlingenwerkstukken en een ultramoderne mediatheek/open leercentrum.

Hoe groot is de school? Ongeveer 650 leerlingen. Waar is het vervolg? De Montessori-bovenbouw is gehuisvest aan de Westerse Drift 98 in Haren.

Hoe is de inrichting van de klassen? In jaar 1 en 2 onderscheiden we een atheneum-klas, atheneum/havo-klassen, havo/tl-klassen, tl/kb-klassen

JuniorCollegesCollegesJJ1

Montessori JuniorCollege Groningen

8

‘LEER MIJ HET ZELF TE DOEN’

Page 11: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

en bb-klassen. Aan het einde van leerjaar 2 wordt definitief gekozen voor atheneum 3, havo 3 of vmbo 3. Na atheneum 3 en havo 3 stromen onze leerlingen door naar de Montessori-bovenbouw.

Hoe wordt er gewerkt? Circa 70% van de leertijd werken de leerlingen in de werkplaats aan vakken en leergebieden. In de werkplaats worden vakoverstijgende en uitdagende opdrachten aangeboden. Authentiek leren en buitenschools leren zijn kernbegrippen.

Pedagogisch klimaat en mentoraatWe vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn in een veilige en vertrouwde leeromgeving. Leerlingen worden hierbij actief betrokken bijvoorbeeld via het leerlingenparlement.Binnen de klassen wordt gewerkt met een dubbelmentoraat. Twee mentoren zijn verantwoordelijk

voor de klas en verzorgen de mentorlessen met aandacht voor het zelfstandig leren werken, het zelfstandig leren en het plannen van de toetsen en keuzewerktijduren.

Extra vakken Cambridge English, denklessen, filosofie en Chinees.

Communicatie Ouders en leerlingen kunnen de resultaten bekijken via het computerprogramma Magister. Er is een actieve leerlingenraad en een oudercommissie.

9

Page 12: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Naast reguliere klassen heeft de locatie speciale lwoo-groepen met maximaal 16 leerlingen. Daar wordt zeer gestructureerd les gegeven door een klein gespecialiseerd docententeam. Iedere klas heeft een eigen lokaal. Dit systeem zorgt ervoor dat de overstap van de leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs natuurlijk verloopt.Combinatiegroepen van maximaal twintig leerlingen, bestaande uit reguliere tl, havo-atheneumleerlingen en tl, havo-atheneumleerlingen met ASS-problematiek vaak met een RENN4-indicatie krijgen inclusief onderwijs. We hebben dakpanklassen voor havo/tl en atheneum/havo. De tl-leerlingen uit de havo/tl-klas doen examen op het Harm Jan Zondag JuniorCollege. Zij stromen door na hun tl-examen naar het studiehuis atheneum/havo of mbo niveau 4. In de tweede klas vmbo is er in het programma praktische sector oriëntatie (pso) veel aandacht voor de keuzes in de bovenbouw van het vmbo. De leerlingen krijgen praktijklessen op de twee bovenbouwlocaties van het vmbo.

Doelgroep atheneum, havo, vmbo tl jaar 1, 2, 3 en 4 vmbo kb, bb jaar 1 en 2, incl. lwoo

Ons uitgangspunt De locatie kenmerkt zich door thuiswerkvrij-/luw onderwijs en actieve individuele zorg. De school heeft zich ook speciaal toegelegd op leerlingen met een gedragspsychiatrische stoornis, die cognitief op atheneum/havo functioneren.

Hoe merk je dat de leerling centraal staat?In een kleine setting met veel structuur en begeleiding kunnen de leerlingen optimaal leren en presteren. De leerling is zeker geen nummer en iedereen kent iedereen.

Hoe groot is de school? De locatie herbergt 260 leerlingen en heeft 10 theorie-lokalen en diverse praktijklokalen.

Hoe is de inrichting van de klassen?Het onderwijs is ingericht volgens het dakpanmodel. Verschillende niveaus zitten bij elkaar in de klas. Hierdoor is het mogelijk, dat een leerling opstroomt naar een hoger niveau, maar in de eigen groep blijft zitten. Bij afstroom naar een lager niveau kan de leerling vaak in de eigen groep blijven.

10

Harm Jan Zondag JuniorCollege Groningen

THUISWERKVRIJ-/LUW ONDERWIJS EN ACTIEVE INDIVIDUELE ZORG

Page 13: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Hoe wordt er gewerkt?De leerling wordt uitgedaagd om het niveau te halen dat bij hem past. Elke lwoo-leerling en elke leerling met een RENN4-indicatie heeft een individueel handelings-plan, dat besproken wordt met de ouders en na elke leerlingbespreking zo nodig wordt bijgesteld.

Pedagogisch klimaat en mentoraatHet gehele leerproces vindt op school plaats en daarbij past het werken in eigen tempo. De school houdt zo zicht op de vorderingen van elke leerling en kan snel en adequaat ingrijpen als dat nodig mocht zijn. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de rust en orde in de lokalen, in de gangen en in de kantine. Zij leren daarbij elkaar aan te spreken en te motiveren om op een goede manier met hun leeromgeving om te gaan. De sociale veiligheid in school is zo geborgd. Er is extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de groei naar zelfstandigheid van leerlingen. Het mentoraat vervult hierin een belangrijke rol.

Extra vakkenSoms heeft een leerling extra aandacht nodig, waar in de les geen tijd voor is. Leerlingen die vastlopen in hun aanpak van leren kunnen met remedial teaching worden geholpen. Sommige leerlingen hebben baat bij een training sociale vaardigheden en training faalangstreductie. Andere leerlingen maken gebruik van de dyslexieregeling, die recht geeft op extra voorzieningen en een beoordeling die bij hen past. Alle zorg wordt geleverd via het zorgteam. Voor alle leerlingen van de Harm Jan Zondag JuniorCollege met een persoonsgebonden budget bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een coaching traject.

Communicatie De oudercommissie is actief betrokken is bij de school. De ouders worden via de digitale nieuwsbrief geïnfor-meerd. De dagelijkse roosterwijzigingen zijn te vinden op www.vondelklets.nl.

11

Page 14: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

12

atheneum 4, 5 en 6 worden gegeven. In de bovenbouw wordt ook een plus-programma aangeboden. In de bovenbouw behoort naast de reguliere vakken het volgen van een PUC-module (Pre-University-College) van de Open Universiteit, het halen van een Cambridge certificaat voor het vak Engels en het volgen van het vak cultuur en wetenschap tot de mogelijkheden.

Hoe merk je dat de leerling centraal staat?Het programma en de werkvormen zijn aangepast aan de capaciteiten en vaardigheden van de leerling. In atheneumplus willen we leerlingen uitdagen meer te doen door aan te sluiten bij wat ze al kennen/kunnen en van daaruit ze te stimuleren. Dat betekent dat we in overleg met een leerling en ouders soms afwijken van het ‘gewone’ lesprogramma.

Hoe groot is de school? De locatie herbergt 1000 leerlingen atheneum/havo uit de klassen 4 t/m 6 en 150 leerlingen van de onderbouw (klas 1 t/m 3) atheneumplus.

Hoe is de inrichting van de klassen? De lessen vinden zo veel mogelijk plaats in vaklokalen, in wisselende opstellingen afhankelijk van de werk-vorm. In de meeste lokalen is er een LCD scherm met internetverbinding aanwezig. Daarnaast wordt er ook lesgegeven in de mediatheek.

Hoe wordt er gewerkt? De meeste lessen zijn klassikale lessen, waarbij de docent de regie heeft. Meestal bestaat de les uit een

Atheneumplus Haren

Doelgroep atheneumplus jaar 1, 2 en 3

Ons uitgangspuntDe atheneumplus opleiding is bedoeld voor leerlingen die de uitdaging willen aangaan om een zwaarder en uitge-breider vakkenaanbod te volgen dan door de reguliere atheneumopleiding wordt aangeboden. Getalenteerde leerlingen die openstaan voor diepgang in de lesstof en creatief en wetenschappelijk denken, zullen in deze atheneumplus opleiding extra gemotiveerd worden. De lessen vinden plaats in het gebouw aan de Westerse Drift te Haren, waar ook de lessen aan

UITDAGEND

Page 15: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

deel instructie en een deel zelfwerkzaamheid, waar-bij er individueel maar ook in groepen gewerkt kan/mag worden. Uitzondering is WO+, waarbij uitsluitend in groepen zelfstandig aan opdrachten wordt gewerkt. Deze docenten hebben de rol als coach en niet als instructeur.

LeerstofaanbodBij de vakken ligt in het algemeen het tempo hoger en wordt er meer diepgang geboden dan met de reguliere atheneum opleiding. Leerlingen van atheneumplus kunnen waar mogelijk een gedifferentieerd leerstof-

traject volgen. Ze worden aangemoedigd meer te doen dan de verplichte basisstof.

Pedagogisch klimaat en mentoraatIn de atheneumplus willen we leerlingen op veel gebieden uitdagen, maar stellen we ook grenzen. Er is een open communicatie tussen leerlingen en docenten, waarbij het uitgangspunt is dat de leerling iets wil leren en daar de docent bij kan gebruiken. Andersom willen docenten graag leerlingen iets leren en verwachten we dat leerlingen daarvoor open staan.

Atheneumplus vakken zijnWetenschap, onderzoek en ontwerpen, dit vak biedt voornamelijk projectgestuurd onderwijs, Spaans. Cultuur en filosofie.

CommunicatieEr is een oudercommissie van de atheneumplus onder-bouw en een leerlingenraad van de locatie Westerse Drift.

13

Page 16: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

14

Doelgroep atheneum, havo met technasium jaar 1, 2 en 3 vmbo tl/kb jaar 1 en 2

Onze uitgangspunten

Meer structuur in het VMBOOp de Rummerinkhof krijgen de VMBO klassen les volgens een opzet met meer structuur. Dit houdt in dat

de leerlingen (in de eerste klas) in een vast lokaal alle theorievakken hebben en, in zowel klas 1 als 2, les krijgen van een vaste groep docenten. Daarnaast werken deze leerlingen met een weektaak en hebben ze een andere lessentabel met minder theorie-, en meer praktijkvakken. Deze klassen beginnen en eindigen de week met een mentorles, waarin onder andere de weektaak wordt besproken. Ook krijgen ze per week twee studielessen. De week eindigt met een ‘huiswerkuur’: onder begeleiding van een van de mentoren maken de leerlingen hun werk van de week af.

JuniorCollege Haren

STRUCTUUR EN TECHNASIUM

Page 17: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

TechnasiumOp de onderbouw van het Technasium hoeven leerlingen niet te wachten om groot te mogen zijn. Tijdens het vak onderzoek & ontwerpen krijgen zij tijdens zeven weken durende projecten namelijk de kans om, behalve leerling, ook architect, milieudeskundige, schoolarts of ruimtekundige/astronaut te zijn. Zij kunnen op die manier, onder begeleiding van docenten, ervaren hoe het is om te werken voor een externe opdrachtgever uit de maatschappij. De opdrachtgever biedt een actuele case aan als project, geeft feedback op het werkproces en beoordeelt, samen met docenten, het eindproduct.

Hoe merk je dat de leerling centraal staat?Door de kleinschaligheid van onze locatie kennen wij elke leerling van naam en gezicht. Onze kantineruimte is letterlijk de centrale ontmoetingsplek voor de leerlingen waar zij (in een veilige) omgeving zichzelf kunnen zijn. De pedagogisch toezichthouder zorgt ervoor dat de rust tijdens de lessen gewaarborgd wordt. Door de persoonlijke aandacht van elke mentor voor de aan zijn/haar zorg toevertrouwde leerlingen en

het directe contact dat de mentor met het thuisfront verzorgt, kan elke leerling het gevoel krijgen dat hij/zij centraal staat.

Hoe groot is de school? Het schoolgebouw kent 18 (vak)lokalen, waaronder een technasiumwerkplaats en herbergt 480 leerlingen in 17 klassen die geleid worden door 50 medewerkers.

Hoe is de inrichting van de klassen?In leerjaar 1 en 2 wordt het vakonderwijs aangeboden in dakpanklassen op het niveau van de leerling. Aan het einde van het tweede leerjaar zorgen wij ervoor dat de leerlingen op de juiste plek zitten qua niveau, hierin speelt de mentor een belangrijke rol.

Hoe wordt er gewerkt?Pedagogisch klimaat en mentoraatIn de eerste klas hebben alle leerlingen in de eerste periode wekelijks les in studievaardigheden. In het mentoruur is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Ook wordt er in het mentoruur aandacht besteed aan het presteren volgens verwachting van het advies van het basisschoolteam. De mentor zorgt voor een open en direct contact met het thuisfront.

Extra vakkenonderzoek & ontwerpen

Communicatie Er is een leerlingenraad en een oudercommissie.

15

Page 18: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Hoe merk je dat de leerling centraal staat? De ontwikkeling van iedere leerling staat voorop. Leerlingen worden begeleid naar zelfstandigheid en volwassenheid. Aan de lwoo-leerlingen in het vmbo wordt extra zorg en begeleiding gegeven op basis van een individueel handelingsplan.

Hoe groot is de school? De locatie biedt aan 370 leerlingen onderdak die door 40 medewerkers begeleid worden.

Doelgroepatheneum-X-tra, atheneum, havo jaar 1, 2 en 3vmbo tl jaar 1, 2 en 3tl-sportklas jaar 1 en 2vmbo-op-maat jaar 1 en 2, incl. lwoo

Ons uitgangspunt De brede instroom en kleinschalige setting zorgen voor een open en veilige sfeer, gebaseerd op respect voor elkaar.

JuniorCollege Zuidlaren

RESPECT VOOR ELKAAR

Page 19: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Hoe is de inrichting van de klassen? De meeste leerlingen hebben onderwijs in dakpan-klassen in de eerste twee jaar van de onderbouw. Er is voldoende gelegenheid om te switchen qua niveau.

Hoe wordt er gewerkt? Naast het vakonderwijs en keuzelessen heeft de locatie vakoverstijgende projecten. Leerlingen uit jaar 1 en 2 hebben twee uur per week projecten zoals science, mo-derne vreemde talen, cultuur en mens en maatschappij waarin samenhang tussen vakken centraal staat. De expressievakken muziek, tekenen, drama, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en de computerles geven de leerlingen de gelegenheid om creatief en actief bezig te zijn.

Pedagogisch klimaat en mentoraat De locatie besteedt veel aandacht aan het aanleren van studievaardigheden, huiswerkplanning, proefwerkvoor-bereiding en gebruik van hulpmiddelen als encyclopedie, woordenboek en atlas. Dat gebeurt in het mentoraat, de eerste periode van keuzelessen en tijdens de les-sen informatievaardigheden. Daarnaast wordt tijdens de mentorlessen gewerkt met de methode Breingehei-men. Hierin is veel aandacht voor de sociale omgeving en gedrag. Cognitief getalenteerde leerlingen kunnen zich verder ontwikkelen in de atheneum-X-tra klas. Er is

daarnaast aandacht voor vmbo-op-maat-leerlingen, die meer praktisch gericht zijn en meer gebaat zijn bij een kleine setting en meer structuur.

Extra vakkenLeerlingen kunnen in 3 atheneum, op vrijwillige basis, kiezen voor Cambridge English. Dit betekent dat zij in de gelegenheid worden gesteld het internationaal erkende First Certificate te halen, in de bovenbouw kunnen zij vervolgens ook nog het Advanced Certificate halen. Havo en atheneum leerlingen kunnen vanaf de eerste klas Fast Lane English volgen. In de bovenbouw van de havo kunnen zij dan vervolgens het First Certificate halen.De locatie heeft de stroom atheneum-X-tra. De nadruk ligt op een uitgebreider vakkenaanbod: vier moderne vreemde talen, filosofie, cultuur en informatiekunde zijn verplichte vakken. De doelgroep bestaat uit getalenteerde en gemotiveerde leerlingen met een positief atheneum-advies van de basisschool en een hoge cito-score. Het onderwijs in de diverse vakken is in de digitale leer-omgeving ingebed. De locatie heeft voor vmbo-leerlin-gen een TL-sportklas en een op-maat-klas. De verbin-ding tussen praktijk en theorie staat in het onderwijs centraal. De nadruk in deze stroom ligt op het werken aan zelfvertrouwen van de leerlingen en zin in leren.

Communicatie Er is een leerlingenraad en een ouderraad.

17

Page 20: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

18

Bovenbouw atheneum/havo, Haren Na de onderbouw vervolgen leerlingen het onderwijs in de bovenbouw, de tweede fase. Voor de Montessorileer-lingen is op 1 augustus 2009 de Montessori bovenbouw gestart. In de tweede fase wordt onderwijs gegeven volgens het pedagogisch didactische model ‘het stu-diehuis’. In het studiehuis worden de vaardigheden die de leerling heeft opgebouwd in de onderbouw verder uitgebouwd en uitgediept. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van het zelfstandig werken en leren en het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerpro-ces. Beheersing van deze vaardigheden is een noodza-kelijke voorwaarde voor succes in het hoger beroepson-derwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Onderwijs in één van de vier profielen Een voorwaarde voor succes in de vervolgopleiding is een brede algemene vorming met een accent op de

sector waar de interessesfeer van de leerling ligt. De tweede fase voorziet in die vraag door onderwijs aan te bieden in vier profielen: • cultuur en maatschappij (cm); • economie en maatschappij (em); • natuur en gezondheid (ng); • natuur en techniek (nt).

Alle leerlingen volgen lessen in algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, cul-turele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo). Op het atheneum komen daar een tweede moderne vreemde taal en algemene natuur-wetenschappen (anw) bij. Deze vakken vormen het gemeenschappelijk deel. De leerling kiest één profiel uit bovenstaande vier mogelijkheden. Binnen dat profiel zijn er verplichte vakken en vakken waaruit een keuze moet worden gemaakt. In alle profielen behalve cm op de havo is wiskunde verplicht. Daarnaast bestaat het vrije deel. Hierin kiest een leerling minimaal één vak, dat aansluit bij zijn of haar interessesfeer of dat past bij zijn of haar profiel. De

BovenbouwBB2

Atheneum/havo, studiehuis en Montessori

ATHENEUM – JAAR 4, 5 EN 6 HAVO - JAAR 4 EN 5

Page 21: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

leerling kan in het vrije deel kiezen uit de traditionele vakken, maar ook uit nieuwe vakken, zoals manage-ment en organisatie, Spaans, filosofie of bewegen, sport en maatschappij (bsm). In het vrije deel van de opleiding vinden ook andere activiteiten plaats zoals studiebege-leiding in het mentoraat, internationalisering en loop-baanoriëntatie.

Onderwijs in het studiehuis Om te kunnen voldoen aan de eisen die het pedagogisch didactische model ‘het studiehuis’ stelt aan het onder-

wijs in de tweede fase, heeft het Zernike College geko-zen voor een invulling met twee belangrijke kenmerken: • De lessen in de vakken bestaan uit kernlessen en

keuzelessen. In de kernlessen krijgt de leerling alle relevante leerstof van een vak aangeboden en maakt hij of zij zich vaardigheden eigen. In de keuzelessen kiest de leerling welk vak hij of zij gaat volgen. Alle vakken bieden verschillende keuzelessen aan, bij-voorbeeld vakverrijkende activiteiten, vakbegeleiding of remediërende lessen. Iedere leerling maakt zelf een keuze in overleg met de mentor. De leerlingen die een maatschappijprofiel op de havo kiezen hebben daarnaast nog de keuze uit een aantal projecten in de lessen 2FM.

• Een studiejaar bestaat uit 1600 studiebelastinguren (sbu). In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat de leerling gemiddeld genomen 40 uur per week met school bezig is. Van die 40 uur zijn ongeveer 24 uur docentgestuurd en de overige 16 uur zijn leerlingen zelf met hun studie bezig.

Onderwijs in de Montessori bovenbouw Het onderwijs in de Montessori bovenbouw is gebaseerd op de uitgangspunten van het Voortgezet Montessori Onderwijs. Dit zijn: ‘hoofd, hart, handen’; ‘leren kiezen’; ‘leren reflecteren’; ‘sociaal leren’; ‘samenhang leerstof’ en ‘verbinding binnen-buiten school’. Het onderwijs is vormgegeven in een drietal verschillende lesvormen. De klasselessen zijn inspirerende en activerende vaklessen waarin vakinhoud en aanpak van het leren aan de orde zijn. De klasselessen worden gegeven door de eigen vakdocent en zij vormen de leidraad van het vakonder-wijs. In de klasseles zijn de groepen homogeen van samenstelling. Naast (vrijwel) elke klasseles kiest de leerling zelf een begeleidingsles, ook dit is een vakles. In deze lessen vindt de verdere verwerking van de leer-

19

Page 22: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Eindexamen Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar het schoolexamenboek waarin het schooljaar uitgebreid wordt beschreven. Een leerling die in het vierde leer-jaar begint met de tweede fase, begint ook gelijk aan zijn of haar eindexamen. Gedurende de gehele tweede fase is een leerling bezig met het examendossier. In dat examendossier laat de leerling zien dat hij of zij bepaalde opdrachten gedaan heeft en zich bepaalde vaardigheden eigen heeft gemaakt. Dit soort onderde-len wordt aangeduid met ‘handelingsdeel’. Ook zijn er vakken en onderdelen van vakken die afgesloten worden in de vooreindexamenklassen. Het eindexamen bestaat uit twee delen. Eerst legt de leerling een schoolexamen (se) af. Daarnaast doet de leerling in mei mee aan het landelijk eindexamen, het centraal examen (ce). Som-mige vakken kennen alleen een schoolexamen. De resultaten van het se en het ce samen bepalen of een leerling geslaagd is.

20

stof plaats onder begeleiding van een vakdocent. In de begeleidingslessen zijn de groepen heterogeen van sa-menstelling. Voor de klasse- en begeleidingsles speelt de ‘leerwijzer’ een centrale rol. Dit is een ‘spoorboekje’ bij het vak, vergelijkbaar met de werkwijzer/takenkaart uit het Montessori JuniorCollege. Tenslotte heeft een leerling elke week een mentorles en keuzewerktijd. In de keuzewerktijd worden specifieke vakondersteuning of –verrijking aangeboden, maar ook zaken als extra begeleiding, schoolkrant, leerlingenraad en podiumpre-sentaties. Specifiek voor de bovenbouw is het vakgebied ‘Studium Generale’. Bij Studium Generale werken de leerlingen samen aan een aantal (vak)integratieve mo-dules, passend bij de ontwikkelingsfase van de leerling. Ook in de Montessori-bovenbouw bestaat een studiejaar uit 1600 sbu. Gemiddeld genomen betekent dit dat de leerling 40 uur per week met school bezig is. Van die 40 uur zijn er ongeveer 24 uur docentgestuurd, de overige 16 uur zijn leerlingen zelf met hun studie bezig.

Page 23: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

lege als het Noorderpoort is op deze manier in staat de leerlingen optimaal te laten profiteren van het brede onderwijsaanbod binnen het vmbo. Bovendien staat de samenwerking met het Noorderpoort garant voor een goede doorstroming naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

VAN IDDEKINGEWEG De vernieuwde theoretische leerweg Deze leerweg geeft leerlingen de mogelijkheid door te stromen naar de hoogste niveaus van het mbo (niveau 3 en 4) of alsnog naar havo 4 over te stappen. In de afge-lopen schooljaren is steeds meer dan 20 % van de leer-lingen vanuit de theoretische leerweg jaar 4 (tl) door-gestroomd naar havo 4. Voor veel leerlingen is het nog niet duidelijk welke keuze het meest geschikt is: mbo of havo. Wij vinden dat de keuze voor het mbo een andere

21

LeerwegenHet vmbo kent vier leerwegen. De leerling kiest in aan-sluiting op jaar 1 en 2 een leerweg die het beste bij hem of haar past. Elke leerweg heeft een eigen programma en een eigen karakter. De ene weg is theoretisch, de andere praktisch en weer een ander zit er tussenin. Vanaf jaar 3 werken leerlingen voor hun diploma door het afsluiten van onderdelen van het examenpro-gramma. Het Zernike College biedt in aansluiting op het leerjaar 1 en 2 de volgende leerwegen aan:• De theoretische leerweg (tl);• De kaderberoepsgerichte leerweg (kb);• De basisberoepsgerichte leerweg (bb).

Samenwerking met het NoorderpoortHet Zernike College werkt op het gebied van het vmbo nauw samen met het Noorderpoort. Vmbo-leerlingen aan de Van Iddekingeweg/Van Schendelstraat volgen daar de theoretische en de beroepsgerichte leerwegen in de afdelingen grafimedia, techniek breed, commer-ciele dienstverlening, administratieve dienstverlening, consumptief en zorg & welzijn.De eerste twee leerjaren van het vmbo verblijven de leerlingen in de Juniorlocaties Helperbrink en Vondel-laan te Groningen, het Rummerinkhof te Haren en in de Julianalaan te Zuidlaren.Voor jaar 3 en 4 gaan deze leerlingen naar één van de locaties in Groningen Zuid: de Van Iddekingeweg 140 of de Van Schendelstraat 1. Zowel het Zernike Col-

Bovenbouw vmbo Groningen Zuid

VMBO JAAR 3 EN 4

Page 24: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

22

vak, grafimedia. Met dit profiel is doorstroom naar havo eveneens mogelijk. De inhoud is gericht op een toe-komstig beroep in de (re-) creatieve en vermaakssector, op mbo of hbo niveau. Naast grafimedia (multimedia, audiovisueel) is tekenen, naast de normale vakken, een verplicht examenvak. Dit profiel sluit goed aan op de Montessori onderbouw, maar is eveneens geschikt voor (creatief aangelegde) leerlingen van alle andere Junior-Colleges. In de basisberoepsgerichte leerweg verzorgt een klein docententeam het onderwijs. Integratie van theorie en praktijk staat bij de competentiegerichte opdrachten centraal.

Grafimedia De wereld wordt digitaal. Deze digitale wereld is het domein van onze jeugd. De grafische wereld gaat over communicatie en media, niet alleen over gedrukte media, maar ook over nieuwe media. Het is voor de jeugd die zich oriënteert op haar toekomst interes-sant te weten dat binnen de opleiding grafimedia veel

voorbereiding vergt dan die voor het havo. Vandaar dat we besloten hebben om twee profielen te ontwikkelen: een mtl-profiel gericht op het mbo en een htl-profiel dat voorbereidt op het havo. In beide gevallen halen de leerlingen een tl-diploma. In de mtl-stroom krijgen de leerlingen een dagdeel per week loopbaanoriëntatie en keuze sector (‘loeks’). In de derde klas oefenen ze op de verschillende locaties van het Noorderpoort prak-tijksimulaties in de verschillende sectoren van het mbo (administratie, techniek, economie, landbouw en zorg & welzijn, niveau 3 en 4.). De praktijksimulaties worden verzorgd door mbo-docenten. Doel is om de leerlingen een zo helder mogelijk beeld te geven van de moge-lijkheden in het mbo, zodat ze in de vierde klas theore-tische leerweg een gefundeerde sectorkeuze kunnen maken. Weinig leerlingen kiezen na dit programma nog ‘verkeerd’, dus weinigen verliezen een schooljaar in het mbo zelf. In de htl-stroom krijgen de leerlingen extra leerstof (waaronder wiskunde) en daarmee bereiden ze zich zeer degelijk voor op de havo. De kracht van deze route is dat de leerlingen een aantoonbaar grotere kans op succes hebben. We hebben hiermee een alterna-tieve route naar het havo-examen zonder dat leerlingen eventueel een jaar doubleren. Een tweede vernieuwing in de theoretische leerweg (tl) betreft het profiel kunst & media, voor het eerst gestart in augustus 2010. De leerlingen volgen de tl met een extra beroepsgericht

Page 25: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

23

College samen met het Noorderpoort, zodat leerlingen ook kunnen kiezen voor de afdelingen in de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn.

VAN SCHENDELSTRAATCommercieel Breed Commercieel Breed heeft te maken met het verkopen van producten en diensten en alle werkzaamheden die daarmee te maken hebben. Dat verkopen kan van al-les zijn: smart phones, kleding, auto’s, huizen, skates. Handel, verkoop en administratie betekenen ook: recla-meteksten maken, presentaties doen, in- en verkoop, magazijnbeheer en de administratieve verwerking er-van. Leerlingen leren blind typen en werken met onder andere Word, Excel en PowerPoint.Leerlingen moeten over verschillende eigenschap-pen beschikken: klantvriendelijkheid, initiatief kunnen nemen, zorgvuldigheid, creativiteit en verantwoorde-lijkheidsgevoel. Om te oefenen is er een schoolwinkel waarin de winkelpraktijk geleerd wordt en ze oefenen

veranderingen in de digitale wereld zijn opgenomen. Zo is de huidige afdeling het outputmedium geworden voor allerlei vormen van gedrukte en geprinte media. Bij de vakken press en print, en afterpress is dat het drukken van affiches, visitekaartjes, folders, het maken van boekbanden. Naast deze zogenaamde printmedia werken leerlingen aan het ontwikkelen en maken van nieuwe media. Hieronder vallen bijvoorbeeld websites, digitale presentaties en multimedia producties. Bij de vakken vormgeven en multimedia en electronic pre-press leren leerlingen o.a. het vormgeven van teksten en beeldmateriaal, het maken van lay-outs, het opma-ken van complete pagina’s en het maken van websites. Integratie van theorie en praktijk en het gebruik van ict staan centraal binnen de afdeling grafimedia.

Techniek breed Als leerlingen geïnteresseerd zijn in techniek, maar nog niet zo zeker zijn van hoe of wat, dan bieden wij vele mogelijkheden. Leerlingen oriënteren zich bij ons in allerlei richtingen binnen de techniek. Denk aan bouw en elektrotechniek of toegepaste ict. Maar ook bijvoor-beeld aan werktuigbouwkunde. Of human technology als schakel tussen ontwerper en gebruiker. Leerlingen maken kennis met veel gereedschappen en technieken waarbij allerlei materialen door de vingers gaan in onze verschillende werkhoeken. Voor alle onderdelen geldt dat leerlingen leren ontwerpen en voorbereiden op de computer, om daarna verder te gaan met het uitvoeren, gebruiken en verbeteren.

De beroepsgerichte leerwegen Voor de leerwegen met beroepsgerichte vakken kunnen leerlingen terecht bij de kaderberoepsgerichte en basis-beroepsgerichte leerweg grafimedia die aan het Zernike College verbonden is. Daarnaast werkt het Zernike

sector afdeling leerweg

techniek grafimedia kb/bb techniek breed kb/bb

economie commerciële dienstverlening kb/bb

administratieve dienstverlening kb

consumptief bb horeca, toerisme,

voeding kb

zorg & welzijn zorg & welzijn breed kb/bb

Page 26: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

ook in een lokaal met een kantooromgeving en pro-gramma. Naast dit beroepsgerichte programma zijn er de algemene vakken zoals talen, economie, wiskunde en maatschappijleer. Dit bestaat uit de onderdelen: inrichten van een winkel, kassa, reclame maken, ad-ministratie voeren en het maken van een plan voor het opzetten van een eigen winkel. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de praktijkstage. Hierdoor leren leerlingen heel veel, bijvoorbeeld omgaan met mensen in allerlei situaties.

Consumptief Onder consumptief valt meer dan alleen maar restau-rants, cafés, hotels, snackbars, theaters en sportkanti-nes. Ook op schepen en in de luchtvaart bestaan allerlei zaken die met consumptieve service te maken hebben. Voorbeelden van werken in de toeristische sector zijn: campings, recreatieparken en reisbureaus. Leerlingen moeten hierbij goed om kunnen gaan met mensen en van variabele werktijden houden. Zowel in de horeca als in het toerisme wordt vaak gewerkt op tijdstippen waarop anderen vrij zijn. Leerlingen moeten ook flexibel en dienstverlenend zijn. De basis voor een beroep in één van deze sectoren wordt gelegd in het derde leerjaar van de afdeling consumptief. We onderscheiden de programma’s horeca (koken en serveren) en consump-tief breed (horeca, toerisme en voeding). Leerlingen

volgen o.a. de vakken koken en serveren. De leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg van de afdeling consumptief volgen bovendien het vak toerisme. Bij alle vakken wordt veel gebruik gemaakt van computers. Veel informatie moet worden opgezocht en verwerkt met de computer. Naast de theorie is het opdoen van de nodige praktijkervaring erg belangrijk. Dat gebeurt in de keuken en het restaurant van onze school. Leerlingen koken en serveren voor de gasten die er komen eten. Praktijkervaring doen leerlingen niet alleen op school op. Tijdens het laatste leerjaar gaan ze bovendien een aantal weken op stage bij een bedrijf.

Zorg en welzijn Zorg en Welzijn biedt een kennismaking met alle beroepsmogelijkheden die er zijn. Er wordt steeds vier weken met een groepje gewerkt aan een casus. Tijdens het derde en vierde jaar worden 14 casussen doorlopen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: baby/peuter, sport-centrum, basisschool, ziekenhuis, kapsalon, gehandi-captenzorg, schoonheidssalon, facilitaire dienst, buurt-huis en verzorgingscentrum. Theorie wordt afgewisseld met praktijk. In het derde jaar wordt een aantal lessen op de kappersvakschool gevolgd en kan het eerste kap-perscertificaat worden behaald. Op de derde verdieping van de school wordt een keer in de week in de keuken of in het restaurant gewerkt en samen met de klas een maaltijd voor een groep gasten verzorgd. In het vierde jaar werken de leerlingen bij toerbeurt in de schoon-heidssalon waar mensen van buiten een gezichtsbehan-deling kunnen krijgen of hun nagels extra mooi laten maken. Tijdens de opleiding wordt vier keer gedurende twee weken stage gelopen op een plek die de leerling zelf uitkiest, maar die wel in het verlengde van de studie ligt.

24

Page 27: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Op het Zernike College staat de leerling centraal. Wij vinden een intensieve opvang en begeleiding van onze leerlingen vanzelfsprekend. Wij besteden veel aandacht aan de leerlingen waar het gaat om de begeleiding van het leerproces, van studie- en beroepskeuze en van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Mentoraat Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor speelt een centrale rol in de communicatie tussen school, leerlingen en ouders en is in principe de vertrouwens-persoon van de leerling en de klas. In het lesrooster is

een vast mentoruur opgenomen. De mentor helpt leer-lingen bij de gewenning aan de nieuwe school, afdeling of klas en met het aanleren van studievaardigheden. De mentor houdt studieresultaten van leerlingen bij en bespreekt deze met de leerling, lesgevende docenten en de teamleider. Ook voert de mentor klasse- en individu-ele gesprekken en helpt activiteiten als klasse-avonden en vieringen organiseren.

TeamsDe school werkt in alle leerjaren met teams die onder leiding staan van een teamleider. Met de mentoren vergaderen ze regelmatig over klassen en individuele leerlingen. Teamleiders stimuleren in hun team moge-lijke onderwijskundige verbeteringen en vernieuwingen. Daarnaast verzorgen zij de communicatie tussen de teamdocenten. De teamvergaderingen en rapportverga-deringen vinden onder hun leiding plaats. Teamleiders organiseren de mentor- en docentenspreekavonden.

HuiswerkklasSommige leerlingen hebben thuis geen geschikte stu-deerplek of zijn snel afgeleid. Daarom wordt er op en-kele JuniorColleges van maandag tot en met woensdag huiswerkbegeleiding aangeboden. Leerlingen maken daar onder toezicht hun huiswerk.

DecanaatHet Zernike College werkt met een decanaatbureau. Gesprekken over sector- of profielkeuze in de onder-bouw, maar ook over studie- en beroepskeuze in de bo-venbouw (loopbaanoriëntatie) worden in eerste instantie gevoerd met de mentor, met ondersteuning van het

25

Leerlingbegeleiding3

Page 28: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

26

decanaat. Het decanaat informeert mentoren over open dagen, meeloopdagen en tal van andere zaken op het gebied van loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). Voor studiefinancieringzaken kunnen leerlingen en ouders ook bij het decanaat terecht.

ZorgcentrumHet zorgcentrum van het Zernike College heeft als doel leerlingen in de ruimste zin van het woord te ondersteu-nen. Dit kan didactisch van aard zijn, maar evenzeer sociaal-emotioneel, dan wel gedragsmatig gericht zijn. Om dit te bereiken, werken er binnen het zorgcentrum een taalspecialist, twee remedial teachers, één zorg-coördinator en twee orthopedagogen.

Digitaal instroomonderzoek Alle nieuwe leerlingen doen aan het begin van het schooljaar een instroomonderzoek. In dit digitale onder-zoek wordt aandacht besteed aan de reken- en taalvaar-digheden. Daarnaast worden alle beschikbare gegevens over de leerling, waaronder het onderwijskundig rapport van de basisschool in kaart gebracht om mogelijke hiaten op te sporen.

Faalangstreductietraining en training sociale vaardigheid Deze worden in groepjes gegeven en starten bij vol-doende deelname.

Dyslexie/dyscalculie De school heeft een duidelijk beleid voor leerlingen met dyslexie. Uitgangspunten zijn beschreven in de brochure die verkrijgbaar is op het zorgcentrum. Het zorgcentrum kan naar aanleiding van diagnostisch onderzoek een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring afgeven. De verklaring geeft recht op het gebruikmaken van faciliteiten, zoals verlenging van toetsduur, pta’s, schoolonderzoeken en examens.

Aanmelding De mentor meldt in overleg met de teamleider en ouders een leerling aan bij het zorgcentrum. Op elke vestiging is een zorgcoördinator. Aan de werkzaamhe-den, uitgevoerd door leden van het zorgcentrum, zijn geen kosten verbonden

Zorgadviesteam In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen gehol-pen moeten worden omdat zij niet goed kunnen func-tioneren op school ten gevolge van sociaal-emotionele problemen. De teamleider kan in dat geval een beroep

Page 29: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

27

doen op het zorgadviesteam bestaande uit deskundige interne functionarissen (de orthopedagoog, de zorgco-ordinator en de teamleider), evenals externe functiona-rissen (o.a.de schoolarts en de leerplichtambtenaar). Waar mogelijk bieden deskundigen hulp. Het team brengt op basis van deskundigheid een advies aan de teamleider uit.

Schoolarts Mw. H. Schildt (schoolarts) en mw. P. Mentink (sociaal verpleegkundige) van de GGD, stellen zich jaarlijks voor aan de nieuwe brugklassers. Elke leerling, maar ook

elke ouder, kan telefonisch contact met hen opnemen, tel. 050-3674000 of het maandelijkse spreekuur zonder afspraak bezoeken.

Signaalgever in Zorg voor Jeugd Groningen Onze school is aangesloten op het signaleringssys-teem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar werken. Professionals kunnen via een signaal hun zorg over een jeugdige en/of zijn omgeving aangeven bij andere betrokken organisaties. Zijn meerdere instellin-

Page 30: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

28

gen betrokken bij een jeugdige, dan start de coördinatie van zorg. Het systeem wijst hiervoor één organisatie aan: óf de GGD óf Bureau Jeugdzorg. Dit betekent dat de coördinator van een van deze organisaties in overleg met alle betrokken professionals en indien mogelijk met de ouders/verzorgers en de jeugdige de hulpverlening coördineert en afstemt. Natuurlijk gebeurt dit alleen als dat nodig of gewenst is. Binnen onze organisatie kunnen medewerkers van ons zorgcentrum zorgsig-nalen afgeven in Zorg voor Jeugd Groningen. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de leerling en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd, tenzij dit echt niet kan. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een leerling. Er is geen sprake van dossiervorming. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen is be-schikbaar gesteld door de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg de taak om problemen bij jeugdigen vroegtij-dig te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen.

Interne vertrouwenscontactpersonen Voor allerlei persoonlijke problemen (pesten, discrimi-natie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten)

kunnen de leerlingen behalve bij de mentor ook terecht bij de vertrouwenspersonen van de school. Aan het be-gin van het schooljaar worden de namen van de interne vertrouwenscontactpersonen per locatie bekendge-maakt. Deze personen maken zichzelf bekend aan het begin van het schooljaar door de klassen te bezoeken.

LeerplichtAlle kinderen in Nederland moeten worden voorbe-reid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald.

Kwalificatieplicht voor jongeren zonder start-kwalificatieSinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat de leer-ling elke dag naar school of kiest hij/zij voor de combi-natie van leren en werken.

Spijbelen en verzuim van schoolAls een leerling spijbelt of wegblijft van school zonder goede reden, overtreedt die de Leerplichtwet. Dit geldt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs . Spijbelen of verzuim wordt gemeld via het verzuimloket. De leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont nodigt de ouder en de leerling uit voor een gesprek.Op het Zernike College maken we gebruik het leer-plichtspreekuur. Leerlingen worden op dit spreekuur

Page 31: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

uitgenodigd als er sprake is van te vaak te laat op school komen. Bij beginnend verzuim tot maximaal 10x kan de leerplichtambtenaar naar Halt verwijzen. Door gebruik te maken van het leerplichtspreekuur proberen we dit te voorkomen.Het Zernike College maakt gebruik van de afspraak tussen leerplicht en GGD om bij leerlingen die meer dan gemiddeld ziekteverzuim hebben, deze leerling uit te nodigen op het spreekuur van de schoolarts. Het doel hiervan is om tijdig signalen die de schoolgang beper-ken in beeld te krijgen.

Meldcode voor huiselijke geweld en kinder-mishandelingHet Zernike College heeft de wettelijke verplichte meld-code huiselijkgeweld en kindermishandeling ingevoerd. Deze meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat de professional het beste kan doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld ofkindermishandeling. De meldcode leidt de professional stap voor stap door het proces.

De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort:1. In kaart brengen van signalen;2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Ad-

vies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk geweld;

3. Gesprek met de cliënt;4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling:

inschatten risico, aard en ernst van het geweld;5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

PestprotocolHet pestprotocol geeft aan hoe we binnen het Zernike College met pestproblematiek omgaan ten einde duide-lijkheid te scheppen in de organisatie en op een eendui-dige en voorspelbare manier met pestproblematiek om te gaan.Het maakt gebruik van een probleem-oplossende me-thode. Er wordt niet uitgegaan van straffen, maar van een positieve aanpak.

29

Page 32: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

30

Het Zernike College is sinds 1 augustus 2008 LOOT-school. Een LOOT-school biedt topsporters faciliteiten om sport en studie op hoog niveau te combineren. De LOOT-status geeft de school mogelijkheden roosters aan te passen, lessen te verplaatsen, proefwerken te verplaatsen, een extra herkansing te doen en zelfs af te wijken van de verplichte lessentabel. Het Zernike College heeft samen met de Koninklijke Nederlandse Hockeybond een programma ontwikkeld om leerlingen die hockeytalent zijn, drie keer per week extra training te geven. Vier toptrainers verzorgen dit programma.Ook met de Koninklijke Nederlandse Zwembond, afde-ling waterpolo, en de Nederlandse Tafeltennisbond is er een overeenkomst gesloten. Ben je een goede waterpo-loër of tafeltennisser, dan mag je onder schooltijd twee keer gaan trainen.Daarnaast zijn er gesprekken gaande met bonden en verenigingen om te komen tot extra trainingsmogelijk-heden voor de volgende sporten: zeilen, wielrennen, golf, korfbal en motorsport.

Iedere locatie heeft zijn eigen topsportmentor, die bege-leiding op maat levert voor elke topsporter. De topsport-mentoren verstrekken alle benodigde informatie.Op het moment van schrijven begeleiden de topsport-mentoren samen 98 sporttalenten!

Wie zijn deze topsportmentoren?:

Montessori JuniorCollege Groningen, Helperbrink Jeroen Zijlstra, [email protected]

Harm Jan Zondag JuniorCollege Groningen, Vondellaan Niek Beelen, [email protected]

JuniorCollege Haren, Rummerinkhof Gert van Haitsma, [email protected]

JuniorCollege Zuidlaren, Julianalaan Gerdien Veneboer-Hof, [email protected]

Bovenbouw atheneum/havo, Haren, Westerse Drift Jeanette Rijswijk, [email protected]

Atheneumplus, Haren, Westerse Drift Jeanette Rijswijk, [email protected]

Bovenbouw vmbo, Groningen Zuid, Van Iddekingeweg Peter Hoomans, [email protected]

Bovenbouw vmbo, Groningen Zuid, Van Schendelstraat Mike Vlietstra, [email protected]

De algehele coördinatie is in handen van Rolf Veneboer, [email protected]

Zernike College: Topsport Talent School4

30

Page 33: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

31

Page 34: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

32

Cultuurprofielschool Onze school is cultuurprofielschool. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen vroeg in contact komen met kunst en cultuur onder andere omdat dit tot blijvende belangstelling voor kunst- en cultuuruitingen kan bij-dragen.

Culturele en kunstzinnige vorming in de onderbouw De leerlingen van jaar 1 tot en met 3 nemen deel aan de vakken drama, muziek en tekenen en in de Montessori-stroom ook aan handvaardigheid. Binnen de vakken tekenen en handvaardigheid staat een bezoek aan een museum of een galerie voor beeldende kunst elk jaar op het programma. De leerlingen van jaar 1 en 2 bezoeken per schooljaar minimaal één culturele activiteit. Dit kan een toneelstuk op school, een workshop in een museum, een dansworkshop of een muzikale invulling zijn. In de atheneumplusopleiding (Haren) en de athene-um-X-tra opleiding (Zuidlaren) wordt het vak cultuur gegeven. Hier komen diverse thema’s aan bod. Deze worden zowel theoretisch als praktisch ingevuld.

Culturele en kunstzinnige vorming als schoolvak Alle leerlingen van de bovenbouw havo en atheneum volgen het vak ckv. Voor het vak nemen de leerlin-gen deel aan zes (havo), of tien (atheneum) culturele activiteiten. Deze culturele activiteiten zijn verbonden aan een thema. De leerlingen gaan zowel binnen als buiten school zelfstandig op zoek naar informatie over de culturele activiteiten en nemen er vervolgens (vaak zelfstandig) aan deel.

Culturele en kunstzinnige vorming binnen het vmbo Binnen de vmbo-afdeling van het Zernike College heeft het vak ckv een andere vorm dan in de bovenbouw van de havo en het atheneum. De leerlingen zijn vooral praktisch met het vak aan het werk. Zij nemen deel aan culturele activiteiten en zijn zelf kunstzinnig bezig.

Kunst beeldend, drama en muziek In de bovenbouw van havo en atheneum kunnen de leerlingen binnen het profiel cultuur en maatschappij en binnen de ‘vrije ruimte’ kiezen voor de vakken kunst beeldend, kunst drama en kunst muziek. De nadruk bij deze vakken ligt op het uitvoeren, daarnaast heb je ook het onderdeel kunst algemeen. Dit is theorie over de ver-schillende kunstdisciplines. In de bovenbouw vmbo kun je kiezen voor de vakken muziek en tekenen als examenvak.

Muziekavond Elk jaar organiseert het Zernike College een aantal muziekavonden waar leerlingen van alle locaties aan kunnen deelnemen. The Night of the Classic is gericht op klassieke muziek. Hier treedt onder andere het Night of the Classic koor op. De grote muziekavond is het podium voor pop en jazz. Voor dit podium worden er audities gehouden. Daarnaast is er het JTW-concert (Jong Talent Werkplaats). Hier treden de leerlingen op die deelnemen aan één van de activiteiten in de Jong

Cultuureducatie5

Page 35: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Talent Werkplaats. Zoals de schoolband XXL of het popkoor Vocal Power. Als afsluiting van het vak in de bovenbouw organiseren de examenleerlingen muziek de examen presentatie muziek. Naast de optredens die de examenleerlingen verzorgen, organiseren de leerlingen ook de hele avond.

Theaterproductie Ieder jaar nemen leerlingen vanuit alle locaties, na een auditie, deel aan een grote theaterproductie. Deze theaterproductie neemt ook deel aan het Provinciaal Scholieren Theater Festival. Dit wordt georganiseerd door Petra Agricola, docente drama van het Zernike College. De examenleerlingen drama maken diverse voorstellingen voor o.a. basisscholen, maar ook als examenpresentatie.

Broodje Montessori Op het Montessori JuniorCollege vindt regelmatig een door leerlingen georganiseerde activiteit tijdens een vooraangekondigde pauze in de vorm van een muzikaal optreden of dramaproductie plaats.

Afternoon MusicDe leerlingen die de keuzelessen muziek volgen, pre-senteren zich een aantal keer per jaar. Op de locatie Rummerinkhof tijdens de Afternoon Music Junior en op de locatie Westerse Drift tijdens de Afternoon Music. Deze optredens zijn openbaar. Naast onze leerlingen verwelkomen we ook graag publiek van buiten.

Cultuurmarathon Een cultureel programma in de onderbouw past bij een goede voorbereiding op de bovenbouw van de school. Zowel in het studiehuis als in het vmbo is voor alle leerlingen het verplichte vak culturele en kunstzin-

nige vorming (ckv) opgenomen. Binnen dit kader past de cultuurmarathon, van 24 tot en met 27 april 2012, een vierdaagse cultuur- en sportmanifestatie voor de leerlingen van alle JuniorColleges in Groningen, Haren en Zuidlaren. Leerlingen kunnen deelnemen aan ruim 200 workshops op het gebied van cultuur, theater, dans, muziek en sport. Ze kunnen ook deelnemen aan diverse excursies. Deze worden zowel binnen als buiten school georganiseerd. Aan het eind van de week vindt een spetterende eindpresentatie plaats.

Projecten waar het Zernike College aan deelneemt:• kunstenaar op school; • muziekprojecten die voortkomen uit de samenwerking

met het Prins Claus Conservatorium en de Culturele Raad Haren;

• diverse projecten uitgaande van het aanbod van bijvoorbeeld het Groninger Museum, Noorderlicht, World Press Photo, Universiteitsmuseum en Grafisch Museum.

Cultuur in de SpiegelHet Zernike College neemt deel aan het project ‘Cul-tuur in de spiegel’. Dit project van de Rijksuniversiteit

Groningen, gefinancierd door de overheid en het VSB fonds, schept een kader voor een doorlo-pende leerlijn cultuur. Vanuit de diverse (kunst) disciplines en filosofie is een team samengesteld dat hiertoe het kader zal vormgeven.

33

Page 36: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

34

EXCURSIES Op onze school spelen excursies een belangrijke rol. Alle excursies vormen een vast en verplicht onderdeel van het onderwijsleerprogramma. Ze worden in de les-sen veelal grondig voorbereid. Hieronder treft u een lijst per leerjaar aan. • jaar 1: atheneumplus, introductie- en kennismakings-

kamp Winsum; • jaar 1: vroege vogelexcursie; • jaar 1: excursie Noorder Dierenpark Emmen; • jaar 1 en jaar 2: Montessori JuniorCollege, introduc-

tie-en kennismakingskamp Eernewoude; • jaar 3: Montessori JuniorCollege: introductiekamp

Gasselternijveen; • vanaf jaar 3: ski-reis in krokusvakantie; • vmbo 4: beroepsoriënterende stage, duur drie weken; • vmbo 4: buitenlandexcursie; • havo 4, atheneum 4: uitwisselingsproject internationa-

lisering; • havo 4 en atheneum 4: ckv, deelname aan cultuurac-

tiviteiten; • havo 4 en 5, atheneum 5 en 6: kunstvakken, verplichte

museabezoeken; • examenleerlingen tekenen/handenarbeid: verplichte

musea-excursies.

Internationalisering In het kader van de internationalisering organiseert de school in atheneum 4 en havo 4 een uitwisselingsweek met twaalf scholen in het buitenland. Mede dankzij de inhoudelijke kwaliteit van het uitwisselingsprogramma krijgen we subsidie van het Europees Platform en kun-

nen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Er wordt jaarlijks een aparte ouderavond over de excursies georganiseerd.

Activiteiten lichamelijke opvoedingOnder het ‘motto gezond van lijf en leden’ organiseert de school jaarlijks onderstaande activiteiten: ijs en weder dienende een schaatstoertocht, de 4 mijl van Groningen, ploegachtervolging schaatsen in Kardinge, boogschieten, basketbal-, voetbal-, volleybal- en uni-hockeytoernooien, sportoriëntatie, skiën, oriëntatieloop, de Athenespelen en een buitenspelsportdag.

Binnen- en buitenlandse activiteiten 6

Page 37: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

35

Contacten basisscholen/vensterscholen De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen een zeer ingrijpende gebeurtenis. Deze overstap moet zorgvuldig gebeuren. Het Zernike College heeft intensieve contacten met de basisscholen. Het Zernike College participeert tevens binnen de Vensterschool Stadspark en de Vensterschool Hoornse Wijken en werkt in het kader van het Venster-schoolproject samen met de basisschool de Starter en de Boerhaaveschool.

Open dagen Op de open zaterdagen van het Zernike College kunnen ouders en toekomstige brugklasleerlingen een kijkje nemen op de JuniorColleges. Elke locatie organiseert met haar eigen docententeam een informatieochtend. De data voor de open dagen staan voorin deze school-gids vermeld.

Openbaar Onderwijs Groep GroningenToelatingsbeleid Voortgezet OnderwijsRegeling Aanmelding en Plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 voor de Openbaar Onderwijs Groep Groningen

Op grond van artikel 27 lid 1 Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) kunnen scholen voorwaarden voor de toelating vaststellen. Op basis van artikel 2 lid 1 aanhef en onder b van het Inrichtingsbesluit beslist het be-voegd gezag over de toelating van leerlingen. Dit vormt de basis voor deze Regeling Aanmelding en plaatsing van leerlingen, kort gezegd de “Toelatingsregeling”.

Deze Toelatingsregeling geldt voor leerlingen die geplaatst willen worden op een van de scholen voor voortgezet onderwijs die onder de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) vallen. Voor elke school wordt het aantal voor dat schooljaar toe te laten leerlingen vastgesteld. Voor de leerlingen die volgens de normen toelaatbaar zijn, zullen de volgende regels in acht wor-den genomen:

1. Voorrangregel: a. (stief)broertjes / (stief)zusjes van leerlingen die

reeds op de school ingeschreven zijn (ongeacht welke locatie) worden zonder loting geplaatst (on-der voorbehoud van punt 3.1).

2. Data aanmeldperiode Aanmeldperiode: t/m 15 maart 2012 Lotingsdatum: 22 maart 2012

Algemene informatie7

Page 38: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

36

3. Loting bij overaanmelding: Een school voor voortgezet onderwijs gaat loten als

zij na behandeling van alle aangemelde leerlingen niet genoeg plaatsen heeft om alle toelaatbare leer-lingen te kunnen plaatsen. De loting moet contro-leerbaar en vooraf bekend zijn. Een notaris verricht de lotingsprocedure. Voor alle scholen die gaan loten geldt de lotingsdatum van 22 maart 2012.

Bij overaanmelding kunnen zich twee situaties voor-doen:

1. overaanmelding van leerlingen die voldoen aan de voorrangsregels

Wanneer na gebruik van de voorrangsregels op een school overaanmelding ontstaat, wordt na de laatste inschrijfdag onder alle aangemelde leerlin-gen die aan de voorrangsregel voldoen, geloot om een plaats op de school. Alle overige aangemelde leerlingen worden direct afgewezen.

2. overaanmelding van leerlingen die niet voldoen aan de voorrangsregels

Wanneer het aantal aangemelde leerlingen dat aan de voorrangsregels voldoet kleiner is dan het aantal beschikbare plaatsen, worden deze leer-lingen direct geplaatst. Voor de overige plaatsen wordt geloot onder de aangemelde leerlingen die niet voldoen aan de voorrangsregels.

Leerlingen die worden uitgeloot, vernemen dat op 23 maart 2012. Zij kunnen worden geplaatst op een andere school (of locatie) die valt onder O2G2. Volgorde van aanmelding is hierbij niet van toepassing.

4. Communicatie Deze regeling en alle daarbij behorende gegevens

worden opgenomen in de schoolgidsen en gepubli-ceerd op de websites van de scholen die vallen onder O2G2.

5. Duur van de regeling De vastgestelde regeling geldt voor de aanmelding

en plaatsing voor het schooljaar 2012-2013. In mei 2012 zal de regeling worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

De bovengenoemde regeling aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het voortgezet onderwijs 2012-2013 voor de Openbaar Onderwijs Groep Groningen is vastgesteld door de schoolbesturen en het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onder-wijs Groep Groningen.

Kennismakingsgesprek Na de aanmelding wordt met de toeleverende basis-school contact opgenomen. Wij vinden het heel belang-rijk om de ouders en nieuwe leerlingen voor de zomer-vakantie persoonlijk uit te nodigen voor een definitief kennismakingsgesprek met een mentor, teamleider of vestigingsdirecteur.

Kennismakingsmiddag Geplaatste brugklasleerlingen ontvangen een uitnodi-ging voor de kennismakingsmiddag op woensdag 11 juli 2012 om 14.00 uur in de JuniorColleges in Groningen, Haren en Zuidlaren. De klassensamenstel-ling wordt dan bekendgemaakt en leerlingen maken kennis met hun aanstaande klasgenoten en mentor.

Page 39: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Introductiedagen In de eerste schoolweek volgen de leerlingen van jaar 1 onder leiding van de mentor een speciaal introductie-programma. Doel daarvan is de leerling zo snel moge-lijk te laten wennen aan de nieuwe omgeving: de me-deleerlingen, de mentor, het onderwijs ondersteunend personeel, het gebouw en de wijk. Daarnaast krijgen ze uitleg over organisatorische zaken, bijvoorbeeld over het lesrooster en het invullen van de agenda.

Lestijden Het eerste lesuur begint óf om 08.20 uur óf om 08.30 uur, dit om een goede aansluiting op de aankomsttijden van de diverse stads- en streekbussen te waarborgen. Op donderdag en vrijdag stoppen de lessen op alle JuniorColleges uiterlijk om 14.30 uur. Over de buspas-regeling krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar informatie.

Invalregeling De gebouwdirectie zal om tussenuren te vermijden bij afwezigheid van een docent het lesrooster waar mo-gelijk aanpassen. De lessen in jaar 1 en 2 gaan zoveel mogelijk door. Een collega neemt ze over, tenzij het gaat

om het eerste of laatste lesuur van de dag. Bij uitval van het eerste lesuur zal de telefoonpiramide in werking worden gezet. Om de normale voortgang van de lessen niet te verstoren, vindt het merendeel van de vergade-ringen op donderdag- en vrijdagmiddag plaats.

Klachtenregeling Onze school valt onder de klachtenregeling van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). Deze regeling is te downloaden op www.openbaaronderwijs-groepgroningen.nl. De regeling is bedoeld voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is: leerlingen, ouders en personeel. Zij kunnen een klacht indienen als zij onte-vreden zijn over de manier waarop problemen behan-deld zijn of als er sprake is van een of andere vorm van intimidatie of geweld. Op iedere locatie is minstens één interne vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Tevens is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld, te weten mevrouw D. Oxley van O2G2, tel. 050 - 3688800.

Vakantieregeling en huiswerkvrije dagen jaar 1, 2 en 3Ouders en leerlingen worden - via de informatiegids en de website - geïnformeerd over de geplande vakanties en huiswerkvrije dagen

37

Page 40: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

38

U heeft er recht op dat de school van uw zoon of dochter voortdurend aandacht besteed aan kwaliteit. Wij vinden het vanzelfsprekend dat u onze werkzaamheden volgt vanuit een kritische, constructieve opstelling. Hieron-der gaan wij uit van de meetbare en de niet-meetbare gegevens.

Meetbare gegevens Bij het evalueren van de onderwijs- en vormingsdoelen van het Zernike College en het Harm Jan Zondag JuniorCollege staat de school een aantal meetbare gegevens ter beschikking, dit zijn: A. De eindexamenresultaten B. De in-, door- en uitstroomgegevens C. Kwaliteitskaart Onderwijsinspectie 2011 D. Opbrengstenkaart 2011

A. Eindexamenresultaten 2011Atheneum 90,5% Havo 89% Theoretische leerweg*) 97%Grafimedia /Techniek breed 94%Consumptief/Handel en verkoop/ }Handel en administratief/ } 91%Zorg & welzijn }*vmbo in samenwerking met Noorderpoort

B. In-, door- en uitstroomgegevens 2011 (zie pag. 45) De vermelde gegevens zijn gerelateerd aan die van de diverse afdelingen binnen de school: • de klas of afdeling; • het aantal leerlingen; • het aantal nieuwe leerlingen; • het aantal vertrokken leerlingen; • het aantal bevorderde leerlingen; • het aantal niet bevorderde leerlingen; • het aantal gediplomeerde leerlingen; • het aantal niet gediplomeerde leerlingen; • het aantal leerlingen.

C. Kwaliteitskaart Onderwijsinspectie 2011 (zie pag. 46)

D. Opbrengstenkaart 2011 (zie pag. 48)

Aanvulling op de meetbare gegevens De meetbare gegevens vormen een waardevolle informatiebron voor de evaluatie van het onderwijs binnen de school. Bestaand beleid kan geëvalueerd

Kwaliteitszorg8

Page 41: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

39

en waar nodig bijgesteld worden. De volgende beleidsbeslissingen hebben bovenstaande gegevens beïnvloed. Het is van belang deze hier te vermelden. • Leerlingen die binnen de genoemde stromen op een

bepaald moment op hun tenen lopen, worden niet verplicht af te stromen naar een lagere stroom, maar krijgen de kans te groeien.

• Sommige leerlingen ontwikkelen zich later dan anderen of hebben meer tijd nodig om op hun niveau uit te komen. Het vrijwillig zitten blijven is daarom toegestaan.

• Bij de keuze van een eindexamenpakket op profiel kunnen ook vakken worden gekozen waarvoor een leerling op dat moment niet voldoende staat.

Niet-meetbare gegevens Kwaliteit houdt meer in dan examenresultaten en overgangs-doorstroomresultaten. Een aantal gegevens is niet terug te vinden in de kengetallen van de school, maar is zeker van even groot belang. Het gaat om beleidsbeslissingen die de school een belangrijke toegevoegde waarde verschaffen. • De school hanteert een onderwijsconcept waarbij het

zelfstandig leren centraal staat. • De school biedt onderwijs aan in kleinschalige,

overzichtelijke gebouwen. • De school kent naast de reguliere stromen de

Montessori-afdeling, de atheneumplus opleiding, de atheneum-X-tra opleiding en de vmbo-op-maat opleiding.

• De school biedt een aantal bijzondere vakken aan, zoals Spaans, Chinees, Russisch, (oriëntatie op) Cambridge English, filosofie en handvaardigheid.

• De school kent een mentoraatsysteem in alle klassen.• Zorgleerlingen krijgen gratis ondersteuning via het

zorgcentrum.

• Leerlingen en medewerkers ervaren de goede onderlinge sfeer als bijzonder belangrijk.

• Oud-leerlingen van de school reflecteren op terugkomdagen met docenten en schoolleiding over de overstap van het Zernike College naar de vervolgopleidingen.

Kwaliteitscyclus Onze school beschouwt zich als een lerende organisatie die de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie legt. Onze medewerkers willen hun werk jaarlijks evalueren, bijstellen en verbeteren. Daartoe stellen de managementleden, teamleiders en sectiehoofden jaarlijks een activiteitenplan vast. In de oudercommissie kunt u als ouder meepraten over het onderwerp kwaliteitszorg.

Scholing Het Zernike College voert een gedifferentieerd personeelsbeleid, waarbij wij aandacht besteden aan loopbaanplanning en het functioneren van alle medewerkers. De kwaliteit van de medewerkers bepaalt immers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de school. Daarom geven wij veel geld uit aan scholing van onze medewerkers. De deskundigheid van de mentor is speerpunt binnen het scholingsbeleid.

Contacten basisscholen Een goede communicatie met de basisscholen is een belangrijk aspect van kwaliteitszorg. Wij informeren de basisscholen jaarlijks over ons onderwijs en over de vorderingen van hun oud-leerlingen.

Page 42: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

40

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt de hoogte van het lesgeld. Alle andere kosten die in rekening gebracht worden, zijn gebaseerd op de kostprijs van de activiteit. Uitgaande van de principes van het openbaar onderwijs is de school van mening dat er geen financiële barrières mogen zijn om leerlingen te laten deelnemen aan het onderwijs. Bij alle plannen die gemaakt worden is steeds een aandachtspunt, dat het onderwijs betaalbaar moet blijven voor de ouders.

Burgerservicenummer Het Burgerservicenummer dient u zodra u uw zoon of dochter op school aanmeldt, door te geven aan de centrale administratie van het Zernike College, Postbus 149, 9750 AC Haren.

Schoolboeken De schoolboeken worden zonder kosten ter beschikking gesteld. Aan het begin van het schooljaar worden de boeken meegegeven en aan het eind van het schooljaar in principe zonder kosten weer ingenomen. De schoolboeken moeten meerdere jaren worden gebruikt. De financiële vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor schoolboeken staat niet toe deze jaarlijks te vervangen. Als bij de inname van een schoolboek blijkt dat het beschadigd is, dan worden daarvoor kosten (boetes) in rekening gebracht. Schadegevallen zijn bijvoorbeeld: verlies, waterschade, ontbrekende pagina(’s), losliggende inhoud, beschreven pagina(’s), ezelsoren, etc. Vervanging van een verloren schoolleerboek komt voor rekening van de leerling. Voor bovenbouwleerlingen van havo en atheneum (Montessori en het studiehuis)

moet voor het vak wiskunde rekening gehouden worden met extra kosten voor de aanschaf van een grafische rekenmachine (ca. € 100,00).

Schoolfonds Het Zernike College biedt alle leerlingen een pakket met extra diensten en voorzieningen aan. Deze diensten behoren niet tot de reguliere onderwijsvoorzieningen en vallen niet binnen de bekostiging van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De school vraagt voor de bekostiging van de extra voorzieningen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De schoolfondsbijdrage is een totaal bedrag en is bedoeld voor o.a. specifieke leerling- en ouderinformatie, sportactiviteiten, muziek en theateractiviteiten, studiekeuze materiaal, onderwijs- gerelateerde beurzen en exposities, beschermende kleding practica , extra materiaal handvaardigheid en techniek, schoolfeesten en kerstvieringen, mediatheek en bibliotheekabonnementen, een ongevallen-verzekering, en medezeggenschaps- respectievelijk ouderactiviteiten. De excursiekosten zijn niet in deze bijdrage opgenomen.Zie onder schoolkosten op de website ook het Overzicht Vrijwillige Ouderbijdragen 2011-2012 en de Overeenkomst Vrijwijlige Ouderbijdrage 2011-2012.

Tegemoetkoming in de studiekosten Voor uitgebreide brochures en de benodigde aanvraagformulieren kunt u terecht bij de school (decanaat) en de regionale Steunpunten Studiefinanciering, tel. 050-5997755 te bereiken op werkdagen van 09.00 16.30 uur. Informeer ook bij uw eigen gemeente.

Schoolkosten9

Page 43: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Stichting provinciaal Groninger studiefonds Aanvragen voor een financiële bijdrage in de school- en/ of reiskosten voor het betreffende schooljaar kunnen bij de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds worden ingediend. Voor een toelage komen leerlingen of ouders in aanmerking, die in de provincie Groningen wonen en niet of slechts gedeeltelijk in staat zijn de studie te bekostigen. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen niet voor een bijdrage uit het Provinciaal Studiefonds in aanmerking komen. Telefonische informatie is aan te vragen via tel. 050-3164321 en via de website: www.studiefondsgroningen.nl.

Tegemoetkoming ouderbijdrage schoolfonds gemeente Groningen Als jongeren naar school gaan kost dat geld, zoals voor leermiddelen en schoolgeld, maar ook voor een (vrijwillige) bijdrage voor het schoolfonds, een

schoolexcursie, bijzondere activiteiten, e.d. Kosten die niet gemakkelijk op te brengen zijn wanneer u een inkomen heeft dat op het minimumniveau ligt. Daarom heeft de gemeente Groningen een fonds opgericht: ‘Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds’. Deze tegemoetkoming bedraagt voor het voortgezet onderwijs € 73,00 voor elke jongere t/m 17 jaar (zie ook de website: eloket.groningen.nl). Bij de Gemeente Groningen is bekend wanneer u behoort tot de Groningers die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. Voor iedere jongere ontvangt u een aparte brief. Deze brief dient zo spoedig mogelijk en voor 1 december van het betreffende kalenderjaar ingeleverd te worden bij de school. De school declareert de tegemoetkoming rechtstreeks bij de dienst Sociale Zaken en Werk en brengt het bedrag in mindering op de ouderbijdrage.

41

Page 44: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Participatiefonds gemeente Haren De gemeente Haren heeft het Participatiefonds opgericht om minder draagkrachtige Harenaren tegemoet te komen. Het Harener Participatiefonds is bedoeld voor Harenaren van 18 jaar en ouder, die leven op of even boven het bijstandsniveau en niet veel vermogen hebben. Wanneer u in het participatiefonds bent opgenomen, kunt u diverse vergoedingen ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen in de kosten van het onderwijs en excursiekosten. Meer informatie is te vinden in de gemeentewinkel in Haren, tel. 050-5339911.

Verzekeringen Voor alle leerlingen is een collectieve ongevallen-verzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering

dekt niet het verlies, diefstal of het vernielen van eigen leermiddelen of apparatuur, zoals een mobiel, rekenmachine of andere spullen. Ouders moeten hiervoor zelf een aanvullende verzekering afsluiten.

Schade en wettelijke aansprakelijkheid Het bevoegd gezag, de schoolleiding, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel stellen zich niet verantwoordelijk voor de eigendommen van leerlingen in of nabij het schoolgebouw. Schade, veroorzaakt door leerlingen aan gebouwen en terreinen, meubilair, leermiddelen, verlichting, sanitair of op excursies, etc. wordt op de ouders van de leerlingen verhaald.

42

Page 45: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

43

Busverbindingen10

BeschikbaarheidAlle locaties zijn prima te bereiken met het openbaar vervoer en terug te vinden op het bijgevoegde schema. Voor verdere actuele reisinformatie c.q. dienstregeling verwijzen wij naar: 0900-9292 of www.9292ov.nl.

Groningen, Helperbrink 30Lijn 59, 54, 50 halte van IddekingewegLijn 5 vanaf Groningen CS, Halte Groenestein

Groningen, Vondellaan 83Lijn 1, 2, 650, 659 halte P.C. HooftlaanLijn 318 halte van Ketwich Verschuurbrug

Groningen, Van iddekingeweg/ van SchendelstraatLijn 1, 2 halte Jan LuykenstraatLijn 12 halte van SchendelstraatLijn 59, 54, 50 halte van Iddekingeweg

Haren, Rummerinkhof 8Lijn 59, 58, 54, 51 halte JulianalaanNS Station Haren 4 min. Loopafstand

Haren, Westersedrift 98Lijn 59, 58, 54, 51 halte Hertenlaan

Zuidlaren, Julianalaan 78Lijn 59, 58 vanaf Groningen CS, Halte LaarwoudLijn 58 vanaf Assen NS station, Halte BrinkLijn 59 vanaf Emmen, Halte BrinkLijn 318 vanaf Groningen CS, Halte Julianalaan

Voor routebeschrijvingen kunt u ook internet raad-plegen: www.routemaster.nl, www.routenet.nl en www.lokatienet.nl.

Page 46: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Onderwijstijd/kwaliteit11

De wettelijke minimumnorm in de eerste twee leerjaren bedraagt 1040 klokuren onderwijstijd. Voor de examen-klassen geldt 700 klokuren en voor de overige leerjaren 1000 klokuren. Wettelijk gestelde criteria onderwijstijd: • begeleid onderwijs; • onder verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam

onderwijspersoneel; • door school geprogrammeerde tijd; • als onderdeel van het voor alle leerlingen verplichte

onderwijsprogramma. Voorbeelden van activiteiten die onder onderwijstijd worden verstaan zijn:

• contacttijd, voorbereidingslessen voorafgaande aan een proefwerk, vaste proefwerkuren, herkansingstoet-sen, toetsbesprekingen, mediatheekuren;

• ondersteuningsactiviteiten, b.v. mentoractiviteiten, spreekavonden, leer- en studiebegeleiding via Brain-box of op school;

• (verplichte) keuzeactiviteiten buiten de reguliere con-tacttijd, bijvoorbeeld de cultuurmarathon;

• meerdaagse excursies, uitwisselingen, kampen; • ckv-opdrachten binnen en buiten school; • deelname open dagen eigen school, andere scholen;• deelname leerlingenraad, medezeggenschapsraad,

Vraag het de Leerling; • beroepsvoorbereidende stage; • maatschappelijke stage;• praktische sectororiëntatie.

Ter voorkoming van uitval van lessen hebben we een aantal maatregelen getroffen: • in de eerste twee leerjaren zullen de lessen zo veel

mogelijk worden waargenomen door docenten die op het uitvalmoment een invaluur hebben;

• vergaderingen vinden plaats op de roostervrije don-derdagmiddag vanaf 14.30 uur; Leerlingen kunnen dan kiezen voor buitenschoolse activiteiten.

• keuze-activiteiten vinden deels buiten de reguliere contacttijd plaats;

• open dagen worden op zaterdagen georganiseerd; • sommige mentoractiviteiten vinden in het weekend

plaats, zoals bijvoorbeeld eindejaarsactiviteiten in enkele leerjaren;

• (sport)activiteiten als bijvoorbeeld ski-excursie, kerst-volleybaltoernooi en EuroDisney worden in vakanties georganiseerd.

44

Page 47: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

45

In-, door- en uitstroomgegevens

Page 48: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

46

Kwaliteitskaart Onderwijsinspectie

Page 49: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Kwaliteitskaart Onderwijsinspectie (vervolg)

47

Page 50: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

Opbrengstenkaart 2011

48

Page 51: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013
Page 52: SCHOOLGIDS Zernike 2012-2013

www.zernike.nl www.zernike.nl

openbaar en uitdagendkansen en kiezengroot en kleinschaliggrenzeloos en vertrouwd

eigenwijs onderwijs