salarisniveaus 2006

38
Salarisniveaus Overheidspersoneel 2006 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

Transcript of salarisniveaus 2006

Page 1: salarisniveaus 2006

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2006

Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters enWethouders, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

Page 2: salarisniveaus 2006

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2006

Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders,

Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

1

Page 3: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 111.347 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2005 tot 31-12-2006

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen)

Personeel Rijk

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

schaal 1 e 1287-1618

assistent postkamer

schaal 2 e 1316-1781

bode, medewerker repro

schaal 3 e 1377-1942

medewerker financieel administratieve

ondersteuning, medewerker semi-statisch archief,

medewerker tekstverwerking, medewerker

telefooncentrale

schaal 4 e 1477-2052

onderhoudstechnicus, medewerker

administratieve ondersteuning, medewerker

facilitaire dienst

schaal 5 e 1547-2161

administratief medewerker rechtspositie,

medewerker bibliotheek en documentatie,

medewerker documentaire informatievoorziening,

administratief medewerker rechtspositie

schaal 6 e 1672-2270

salarisadministrateur, directiesecretaresse

schaal 7 e 1888-2488

documentalist, medewerker applicatiebeheer,

medewerker projectondersteuning,

medewerker personeels- en salarisadministratie,

documentalist, medewerker management-

ondersteuning

schaal 8 e 2052-2805

netwerkbeheerder, systeembeheerder, financieel-

economisch administratief medewerker,

bibliothecaris

schaal 9 e 2216-3169

beleidsondersteunend medewerker, systeemanalist

2

Rijk

Man Vrouw

0 4000 8000 12000 16000 20000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Rijk

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

Page 4: salarisniveaus 2006

schaal 10 e 2161-3528

directiesecretaris, juridisch medewerker,

bedrijfsmaatschappelijk werker,

communicatiemedewerker, stafmedewerker

gegevensbeheer

schaal 11 e 2587-4025

beleidsmedewerker, wetenschappelijk

onderzoeker, projectadviseur

schaal 12 e 3047-4573

senior beleidsmedewerker, directie secretaris,

speechschrijver, wetgevingsjurist, senior

projectleider, senior medewerker begrotings-

voorbereiding

schaal 13 e 3406-5126

senior beleidsspecialist, senior wetgevingsjurist,

senior communicatieadviseur

schaal 14 e 3855-5677

beleidsveldmanager, hoofd internationale

betrekkingen, hoofd financieel-economische

zaken/controller

schaal 15 e 4389-6228

hoofd beleidsafdeling, bestuurlijk-juridisch

specialist, projectcoördinator

schaal 16 e 4942-6778

directeur voorlichting, directeur personeel,

inspecteur ruimtelijke ordening (west)

schaal 17 e 5493-7331

hoofd centrale directie FEZ,

hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat

schaal 18 e 6043-7934

hoofddirecteur KNMI, plv. secretaris-generaal

e 8457

secretaris-generaal, directeur generaal, ambtenaar

van de Dienst Buitenlandse Zaken XIX,

thesaurier-generaal, voorzitter Wetenschappelijke

Raad voor het Regeringsbeleid, directeur Centraal

Planbureau, inspecteur-generaal, directeur Sociaal

en Cultureel Planbureau, Directeur bureau voor de

Industriële eigendom, voorzitter Adviesraad van

het Wetenschaps- en Technologiebeleid, griffier

Tweede Kamer, hoofd Algemene Inlichtingen en

Veiligheidsdienst

e 9015

staatssecretaris, ambtenaar van de Dienst

Buitenlandse Zaken XX

e 9611

minister

3

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

Page 5: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 167.806 fte’s

Looptijd CAO: van 1-4-2005 tot 1-6-2007

Peildatum salarisschaal: 1-6-2005

(bruto schaalbedragen)

Personeel Gemeenten

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

GemeentenGemeenten

Man Vrouw

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

4

Page 6: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 1263-1620

schaal 2 e 1293-1787

schaal 3 e 1327-1950

schaal 4 e 1366-2058

schaal 5 e 1407-2168

schaal 6 e 1503-2279

schaal 7 e 1692-2498

schaal 8 e 1943-2830

schaal 9 e 2161-3196

schaal 10 e 2335-3553

schaal 10a e 2578-3822

schaal 11 e 2806-4093

schaal 11a e 3093-4373

schaal 12 e 3380-4656

schaal 13 e 3779-5051

schaal 14 e 4017-5554

schaal 15 e 4323-6099

schaal 16 e 4633-6701

schaal 17 e 5131-7362

schaal 18 e 5692-8090

In dit overzicht zijn voor de sector Gemeenten

geen voorbeeldfuncties opgenomen.

Alle gemeenten stellen zelfstandig hun functies

vast waarbij verschillende functiewaarderings-

systemen gehanteerd worden.

Hierdoor is er geen uniforme functie-indeling voor

alle gemeenten mogelijk.

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

5

Page 7: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 11.975 fte’s

Looptijd CAO: van 1-3-2003 tot 1-4-2005

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen op basis

onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO)

Personeel Provincies

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

ProvinciesProvincies

Man Vrouw

0 300 600 900 1200 1500 1800

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

6

Page 8: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 1263-1598

algemeen assistent, assistent

schaal 2 e 1392-1762

medewerker postbehandeling, medewerker

bedrijfsrestaurant, administratief assistent

schaal 3 e 1346-1923

chauffeur, telefonist/receptionist, uitvoerend

medewerker,

schaal 4 e 1420-2028

administratief ondersteuner, vaktechnisch

uitvoerend medewerker, onderhoudsmonteur,

schouwkantonnier, medewerker muskusratten-

bestrijding, sluiswachter

schaal 5 e 1493-2132

informatieverzorger, kantonnier, muskusratten-

bestrijder, secretaresse, onderhoudstechnicus,

vaktechnisch medewerker electro

schaal 6 e 1564-2234

technisch medewerker, medewerker helpdesk,

medewerker budgetbewaking, steunpuntbeheerder,

landmeter, afdelingssecretaresse

schaal 7 e 1725-2465

meettechnicus, rekenaar, analist, allround

informatieverzorger, directiesecretaresse,

cartografisch/GIS medewerker

schaal 8 e 1954-2791

medewerker personeelszaken, netwerkbeheerder,

toezichthouder kleine industrie, medewerker

verkeersongevallen, hoofd secretariaat,

planadviseur (medewerker vergunningen),

technisch medewerker vergunningen, medewerker

financiële administratie, technisch applicatie-

beheerder, opzichter nieuwe werken

schaal 9 e 2211-3158

functioneel applicatiebeheerder, rayonhoofd,

beleidsondersteuner, inkoper, projectleider

voorbereiding, projectleider uitvoering,

schaal 10 e 2424-3463

personeelsadviseur, toezichthouder grote industrie,

GIS medewerker, persvoorlichter, medewerker

I&A, hoofd facilitaire dienst, beleidsondersteunend

medewerker, junior beleidsmedewerker, bedrijfs-

kundig medewerker, medewerker grondverwer-

ving, medewerker begrotingsvoorbereiding en

begrotingsuitvoering

schaal 11 e 2834-4049

juridisch medewerker, senior projectleider wegen,

beleidsmedewerker FEZ, beleidsmedewerker,

beleidsmedewerker vergunningen,

informatieanalist

schaal 12 e 3230-4615

senior juridisch medewerker, hoofd bureau beheer

en onderhoud (wegen), senior adviseur I&A, hoofd

bedrijfsbureau, senior beleidsmedewerker FEZ,

senior beleidsmedewerker, senior adviseur

arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

schaal 13 e 3508-5011

hoofd bureau beleid, coördinerend beleidsmede-

werker, projectleider, hoofd bureau vergunning-

verlening, archiefinspecteur

schaal 14 e 3975-5678

programmamanager, projectmanager

schaal 15 e 4371-6245

hoofd afdeling beleid

schaal 16 e 4809-6869

provinciaal controller

schaal 17 e 5289-7556

beleidsdirecteur

schaal 18 e 5818-8311

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

7

Page 9: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 2.998 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2004 tot 1-1-2005

Peildatum salarisschaal: 1-5-2003

(bruto schaalbedragen)

Personeel Rechterlijke Macht

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Rechterlijke MachtRechterlijke Macht

Man Vrouw

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004De sector Rechterlijke Macht bestaat uitsluitend uit ledenvan de Rechterlijke Macht. Het administratieve personeelen ander hulppersoneel in dienst bij het ministerie vanJustitie behoort tot de sector Rijk.

8

Page 10: salarisniveaus 2006

e 2162-3427

rechterlijk ambtenaar in opleiding

e 3536-4547

gerechtsauditeur

e 4049-4932

gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger

in het gerechtshof waarbij hij is aangesteld;

gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger

in de rechtbank waarbij hij is aangesteld;

subsituut-officier; officier enkelvoudige zittingen;

senior-gerechtsauditeur; griffier van de Hoge Raad

e 4741-6143

rechter in een rechtbank, officier

e 6143-6751

raadsheer in een gerechtshof, vice-president van

een rechtbank, ressortsadvocaatgeneraal, officier

1e klasse

e 6143-7188

vice-president van een gerechtshof, coördinerend

vicepresident van een rechtbank, plaatsvervangend

hoofdadvocaat-generaal, plaatsvervangend

hoofdofficier

e 7188

fungerend hoofdofficier

e 6541-7901

coördinerend vice-president van een gerechtshof

e 7901

coördinerend vice-president senior van de overige

rechtbanken; hoofdadvocaat-generaal; hoofd-

officier bij de overige arrondissementsparketten

e 8424

raadsheer in en advocaatgeneraal bij de Hoge

Raad; coördinerend vice-president senior van een

gerechtshof; coördinerend vice-president senior

van de rechtbanken te Amsterdam, ’s-Gravenhage

en Rotterdam; procureur-generaal, lid van het

College van procureurs-generaal; hoofdofficier

bij de arrondissementsparketten te Amsterdam,

’s-Gravenhage en Rotterdam; hoofdofficier bij het

landelijk parket

e 8980

vice-president van en plaatsvervangend procureur-

generaal bij de Hoge Raad

e 9573

president van en procureurgeneraal bij de Hoge

Raad

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

9

Page 11: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 9.226 fte’s

Looptijd CAO: van 1-6-2004 tot 1-4-2007

Peildatum salarisschaal: 1-7-2005

(bruto schaalbedragen)

Personeel Waterschappen

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

WaterschappenWaterschappen

10

Man Vrouw

0 500 1000 1500 2000 2500

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

Page 12: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 1356-1612

medewerker huishoudelijke zaken, schoonmaker

schaal 2 e 1386-1777

algemeen administratief ondersteunend mede-

werker, medewerker facilitaire dienstverlening

schaal 3 e 1417-1940

medewerker postkamer, medewerker reprografie

schaal 4 e 1446-2045

administratief medewerker, bode, medewerker

beheer en onderhoud, medewerker receptie/

telefonist, muskusrattenbestrijder

schaal 5 e 1503-2150

administratief medewerker secretariële onder-

steuning, fiscaal administratief medewerker,

kassier, medewerker secretariaat, medewerker

servicepunt, monteur

schaal 6 e 1612-2252

medewerker personeels- en salarisadministratie,

technisch medewerker/hoofdmonteur (gemalen

en installaties), administratief financieel

medewerker, afdelingssecretaresse, medewerker

archief, medewerker helpdesk, monsternemer

schaal 7 e 1832-2484

ambtelijk secretaris OR, analist, bestuurs-/

directiesecretaresse, bibliotheekmedewerker,

CAD-tekenaar/gegevensbeheerder, landmeter,

medewerker communicatie, medewerker DIV,

medewerker GIS, medewerker handhaving,

medewerker inkoop, medewerker invordering,

medewerker P&O

schaal 8 e 2096-2809

beheerder gemalen, deurwaarder, medewerker

vergunningenverlening (Keur), medewerker

vergunningenverlening WVO,webmaster,

werkvoorbereider, applicatiebeheerder,

elektrotechnicus, financieel medewerker,

hoofdklaarmeester/coördinator, medewerker

aanslagregeling en bezwaar, medewerker

eigendommenbeheer

schaal 9 e 2306-3178

adviseur heffingen, beleidsondersteunend

medewerker, bestuursadviseur, communicatie-

adviseur, coördinator DIV, districtsopzichter,

gebouwenbeheerder, handhaver (BOA), inkoper,

juridisch medewerker, personeelsconsulent,

systeem- en netwerkbeheerder, werktuigbouw-

kundige

schaal 10 e 2201-3491

beleidsmedewerker, aquatisch ecoloog, beleids-

medewerker stedelijk waterbeheer, coördinator

calamiteitenzorg, GIS adviseur, KAM-coördinator,

medewerker planning en control, proces-

technoloog zuivering, teamcoördinator, technisch

specialist waterkwaliteit, vergunningverlener

WVO (emissiebeheerder)

schaal 11 e 2963-4081

beleidsadviseur, beleidsadviseur communicatie,

beleidsadviseur planvorming/RO, hydroloog,

juridisch adviseur, senioradviseur informatisering

en automatisering, financieel adviseur,

informatieanalist,P&O adviseur, projectleider

civiele werken

schaal 12 e 3603-4652

kennismanager, projectmanager, senior

beleidsadviseur

schaal 13 e 4135-5052

afdelingshoofd

schaal 14 e 4346-5558

controller (centraal)

schaal 15 e 4719-6113

sectorhoofd

schaal 16 e 5122-6723

schaal 17 e 5558-7395

schaal 18 e 6113-8135

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

11

Page 13: salarisniveaus 2006

e 1426

wethouder van een gemeente met minder dan

2.000 inwoners (tijdfactor 45%)

e 1940

wethouder van een gemeente met 2.001-4.000

inwoners tijdfactor 55%)

e 2012

wethouder van een gemeente met 6.001-8.000

inwoners tijdfactor 50%)

e 2616

wethouder van een gemeente met 4.001-8.000

inwoners tijdfactor 65%)

e 3220

wethouder van een gemeente met 6.001-8.000

inwoners tijdfactor 80%)

e 2744

wethouder van een gemeente met 8.001-14.000

inwoners tijdfactor 60%)

e 3330

wethouder van een gemeente met 8.001-14.000

inwoners tijdfactor 75%)

e 4116

wethouder van een gemeente met 8.001-14.000

inwoners tijdfactor 90%)

e 3076

wethouder van een gemeente met 14.001-18.000

inwoners (tijdfactor 60%)

e 3845

wethouder van een gemeente met 14.001-18.000

inwoners (tijdfactor 75%)

e 4614

wethouder van een gemeente met 14.001-18.000

inwoners (tijdfactor 90%)

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen)

Burgemeesters en WBurgemeesters

12

Page 14: salarisniveaus 2006

e 3047-4025

burgemeester van een gemeente met minder dan

2.000 inwoners

e 3406-4573

burgemeester van een gemeente met 2.001-4.000

inwoners

e 3855-5126

burgemeester van een gemeente met 4.001-8.000

inwoners

e 5126

wethouder van een gemeente met 18.001-24.000

inwoners

e 4389-5677

burgemeester van een gemeente met 8.001-14.000

inwoners

e 5493

wethouder van een gemeente met 24.001-40.000

inwoners

e 6044

wethouder van een gemeente met 40.001-60.000

inwoners

e 4942-6228

burgemeester van een gemeente met

14.001-24.000 inwoners

e 5493-6778

burgemeester van een gemeente met

24.001-40.000 inwoners

e 6044-7331

burgemeester van een gemeente met

40.001-60.000 inwoners

e 6594-7934

burgemeester van een gemeente met

60.001-100.000 inwoners

e 6594

wethouder van een gemeente met 60.001-100.000

inwoners

e 7147

wethouder van een gemeente met

100.001-150.000 inwoners

e 7532

wethouder van een gemeente met 150.001-375.000

inwoners

e 8457

wethouder van een gemeente met meer dan

375.000 inwoners

e 7147-8457

burgemeester gemeente met 100.001-150.000

inwoners

e 7732-9015

burgemeester van een gemeente met

150.001-375.000 inwoners

e 9611

burgemeester van een gemeente met meer dan

375.000 inwoners

Wethouderss en WethoudersSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

13

Page 15: salarisniveaus 2006

Overig Bijzondere FOverig Bijzondere FuPeildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen)

14

Page 16: salarisniveaus 2006

e 6360

leden van het Europees Parlement

e 7172

leden van de Tweede Kamer

e 7331

gedeputeerden

e 8624

substituut Ombudsman, lid van de Raad van State,

lid van de Algemene Rekenkamer

e 9611

Commissaris van de Koningin, president van de

Algemene Rekenkamer, nationale Ombudsman,

vice-president Raad van State

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006Functiesuncties

15

Page 17: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 218.443 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2005 tot 1-7-2007

Peildatum salarisschaal: 1-8-2005

(bruto schaalbedragen)

Personeel Primair en Voortgezet Onderwijs

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Man Vrouw

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Primair en VoortgezetPrimair en Voortgeze

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

16

Page 18: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 1336-1579

schoonmaker

schaal 2 e 1366-1736

kantinebeheerder

schaal 3 e 1366-1890

conciërge

schaal 4 e 1393-1989

klasse- of onderwijsassistent

schaal 5 e 1423-2090

schaal 6 e 1477-2190

schaal 7 e 1579-2415

schaal 8 e 1788-2732

schaal 9 e 2141-3089

BO: leraar (schaal LA)

schaal 10 e 2220-3393

SO: leraar, VO: leraar (schaal LB)

e 2457-3619

BO: directie kleine school (schaal DA)

schaal 11 e 2233-3959

VO: leraar (schaal LC)

e 2553-4102

BO: directie middelgrote school (schaal DB)

SO: directie kleine school (schaal DB)

schaal 12 e 2242-4504

VO: leraar (schaal LD)

e 2650-4586

BO: directie grote school (schaal DC)

SO: directie kleine school (schaal DC)

e 2650-4780

BO: directie zeer grote school (schaal DC + uitloop)

SO: directie grote school (schaal DC + uitloop)

schaal 13 e 3501-4884

vwo/havo: directie kleine school

schaal 14 e 4011-5367

vwo/havo: directie middelgrote school

schaal 15 e 4214-5896

vwo/havo: directie grote school

schaal 16 e 4568-6478

schaal 17 e 4951-7119

schaal 18 e 5367-7824

BO = basisonderwijsSO = speciaal (basis)onderwijsVO = voortgezet onderwijs

t Onderwijset OnderwijsSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

17

Page 19: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 43.100 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2006 tot 1-2-2007

Peildatum salarisschaal: 1-8-2005

(bruto schaalbedragen)

Personeel Beroeps- en Volwasseneneducatie

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Man Vrouw

0 1600 3200 4800 6400 8000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Beroeps en VolwasseBeroeps en Volwassen

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

18

Page 20: salarisniveaus 2006

e 1307-1337

aanlooptraject voor functies in het kader van de

Besluit in- en doorstroombanen

schaal 1 e 1337-1580

schaal 2 e 1366-1737

schaal 3 e 1366-1891

schaal 4 e 1394-1990

schaal 5 e 1424-2091

schaal 6 e 1478-2191

schaal 7 e 1580-2416

schaal 8 e 1789-2733

schaal 9 e 2038-3091

schaal 10 e 2038-3395

docent (schaal LB)

schaal 11 e 2234-3961

docent (schaal LC)

schaal 12 e 2884-4506

coördinerend docent (schaal LC)

schaal 13 e 3503-4887

schaal 14 e 4013-5370

sectordirecteur*

schaal 15 e 4214-5899

schaal 16 e 4570-6481

schaal 17 e 4953-7124

schaal 18 e 5370-7829

lid centrale directie

* Dit betreft een voorbeeldfunctie in het

functiewaarderingssysteem voor de BVE-sector.

Te denken valt hierbij aan stafdiensten als

Personeel, Financiën, en Ict. De Cao Bve laat de

instellingen vrij in het inrichten van het functie-

bouwwerk en de zwaarte van de onderscheiden

functies.

De onderhavige voorbeeldfunctie is te beschouwen

als de zwaarste staffunctie die in de praktijk

voorkomt.

neneducatieneneducatieSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

19

Page 21: salarisniveaus 2006

Hoger BeroepsonderwHoger BeroepsonderwWerkgelegenheid: 24.703 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2006 tot 1-8-2007

Peildatum salarisschaal: 1-7-2005

(bruto schaalbedragen)

Personeel Hoger Beroepsonderwijs

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

20

Page 22: salarisniveaus 2006

wijswijsschaal 1 e 1335-1587

schaal 2 e 1364-1750

schaal 3 e 1394-1910

schaal 4 e 1425-2013

schaal 5 e 1480-2117

schaal 6 e 1587-2218

schaal 7 e 1804-2446

schaal 8 e 2064-2767

instructeur technische vaardigheden

schaal 9 e 2271-3129

instructeur praktijkonderwijs

schaal 10 e 2271-3438

hoofdinstructeur praktijkonderwijs

schaal 11 e 2920-4012

docent

schaal 12 e 3548-4563

hogeschooldocent

schaal 13 e 4064-4950

hogeschoolhoofddocent

schaal 14 e 4266-5438

lector, voorzitter centrale directie kleine school,

lid centrale directie middelgrote school

schaal 15 e 4627-5974

voorzitter centrale directie middelgrote school,

lid centrale directie grote school

schaal 16 e 5016-6565

voorzitter centrale directie grote school, lid centrale

directie zeer grote school

schaal 17 e 5438-7214

voorzitter centrale directie zeer grote school

schaal 18 e 5974-7928

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

21

Page 23: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 2.458 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2005 tot 1-10-2006

Peildatum salarisschaal: 1-4-2005

(bruto schaalbedragen)

Personeel Onderzoekinstellingen

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Man Vrouw

0 100 200 300 400 500

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

OnderzoekinstellingeOnderzoekinstellingen

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

22

Page 24: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 1328-1578

schaal 2 e 1356-1740

schaal 3 e 1386-1898

schaal 4 e 1417-2000

schaal 5 e 1472-2104

e 1788-2257

onderzoeker in opleiding

schaal 6 e 1578-2204

schaal 7 e 1794-2432

schaal 8 e 2051-2750

schaal 9 e 2257-3109

e 2257-3416

wetenschappelijk assistent

schaal 10 e 2156-3416

schaal 11 e 2901-3987

e 2901-4917

wetenschappelijk hoofdmedewerker

schaal 12 e 3526-4533

schaal 13 e 4037-4917

schaal 14 e 4238-5401

schaal 15 e 4597-5933

schaal 16 e 4984-6521

schaal 17 e 5401-7166

schaal 18 e 5933-7874

ennSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

23

Page 25: salarisniveaus 2006

WetenschappWetenschappelijk OndeWerkgelegenheid: 43.091 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2006 tot 1-9-2007

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen)

Personeel Wetenschappelijk Onderwijs

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

24

Page 26: salarisniveaus 2006

pelijk Onderwijserwijsschaal 1 e 1376-1630

schoonmaakmedewerker

schaal 2 e 1405-1795

logistiek medewerker 3

schaal 3 e 1434-1956

logistiek medewerker 2, onderwijs-/

onderzoeksassistent 3

schaal 4 e 1467-2060

logistiek medewerker 1, onderwijs-/

onderzoeksassistent 2, secretaresse 5

schaal 5 e 1521-2165

medewerker frontoffice 3, onderwijs-/

onderzoeksassistent 1, secretaresse 4

schaal 6 e 1630-2267

medewerker frontoffice 2, secretaresse 3,

bibliotheek technisch medewerker 2

schaal 7 e 1849-2499

medewerker frontoffice 1, medewerker drukkerij

en repro 1, secretaresse 2, archiefmedewerker 1,

bibliotheek technisch medewerker 1, medewerker

personeelsbeheer 2

schaal 8 e 2111-2822

secretaresse 1, medewerker personeelsbeheer 1,

projectleider 3

schaal 9 e 2322-3188

arboconsulent 1, beleidsmedewerker 5,

projectleider 2

schaal 10 e 2217-3498

docent 4, onderzoeker 4, beleidsmedewerker 4,

projectleider 1, communicatieadviseur 3, jurist 3

schaal 11 e 2976-4075

docent 3, onderzoeker 3, universitair docent 2,

beleidsmedewerker 3, communicatieadviseur 2,

jurist 2

schaal 12 e 3607-4631

docent 2, universitair docent 1, onderzoeker 2,

beleidsmedewerker 2, communicatieadviseur 1,

projectmanager 3, jurist 1

schaal 13 e 4126-5022

docent 1, onderzoeker 1, universitair hoofddocent 2,

beleidsmedewerker 1, projectmanager 2

schaal 14 e 4333-5515

universitair hoofddocent 1, projectmanager 1,

directeur onderwijsinstituut 3

schaal 15 e 4698-6057

directeur onderwijsinstituut 2, directeur

onderzoeksinstituut 3, directeur bedrijfsvoering 2,

secretaris van de universiteit 3

e 4568-6654

hoogleraar 2

schaal 16 e 5090-6654

directeur onderwijsinstituut 1, directeur

onderzoeksinstituut 2, beleidsdirecteur 1, directeur

bedrijfsvoering 1, secretaris van de universiteit 2

schaal 17 e 5515-7310

decaan 2, directeur onderzoeksinstituut 1,

secretaris van de universiteit 1

schaal 18 e 6057-8032

decaan 1

e 5090-8032

hoogleraar 1

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

25

Page 27: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 46.630 fte’s

Looptijd CAO: van 1-6-2005 tot 1-6-2007

Peildatum salarisschaal: 1-3-2003

(bruto schaalbedragen)

Personeel Universitair Medische Centra

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2003

schaal 1 e 1361-1619

schaal 2 e 1391-1785

laboratorium assistent, administratief medewerker

schaal 3 e 1421-1946

administratief medewerker, medewerker

restauratieve voorzieningen, facilitair medewerker

schaal 4 e 1445-2053

zorgassistent, medewerker ziekenhuisapotheek,

analytisch assistent, secretariaat medewerker,

facilitair medewerker, sterilisatie medewerker

schaal 5 e 1510-2157

verzorgende, medisch assisterend medewerker,

analist, secretaresse, administratief medewerker,

ICT medewerker, medewerker restauratieve

voorzieningen, technisch medewerker

schaal 6 e 1619-2261

verzorgende, medewerker ziekenhuisapotheek,

medisch assisterend medewerker, analist,

secretaresse, medisch instrumentatie technicus

schaal 7 e 1839-2494

verpleegkundige, medisch assisterend

medewerker, radiotherapeutisch medewerker,

analist, manager, administratief medewerker,

secretaresse, ICT medewerker, technisch

medewerker

schaal 8a e 2211-2663

verpleegkundige

schaal 8b e 2104-2822

medisch assisterend medewerker, mondhygiënist,

researchanalist, analist, ICT medewerker, medisch

instrumentatie technicus, verpleegkundige,

verpleegkundige IC

Man Vrouw

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Universitair MediscUniversitair Medische

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

26

Page 28: salarisniveaus 2006

schaal 9a e 2429-2977

verpleegkundige IC

schaal 9b e 2316-3190

medisch assisterend medewerker, logopedist,

fysio-/ergotherapeut, diëtist, medisch

maatschappelijk werker, researchanalist,

manager, stafadviseur, verpleegkundige IC,

verpleegkundig consulent

schaal 10 e 2211-3506

nurse practitioner, academisch klinisch

medewerker, klinisch practitioner, gz-psycholoog,

verloskundige, wetenschappelijk laboratorium

medewerker, wetenschappelijk onderzoeker,

ICT medewerker

schaal 11a e 2772-3828

arts assistent

schaal 11 e 2977-4090

wetenschappelijk laboratorium medewerker,

wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk

docent, manager, stafadviseur

schaal 12 e 3618-4651

academisch klinisch medewerker, klinisch

psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker,

wetenschappelijk docent

e 4225-4910

medisch specialist

schaal 13 e 4143-5044

wetenschappelijk laboratoriummedewerker,

manager, stafadviseur

schaal 14 e 4348-5542

klinisch fysicus, chemicus, wetenschappelijk

onderzoeker, wetenschappelijk docent

schaal 15 e 4718-6090

ziekenhuisapotheker, manager

schaal 16 e 5114-6692

e 5515-7936

academisch medisch specialist

schaal 17 e 5542-7354

manager

schaal 18 e 6090-8082

e 6716-8733

academisch hoofdspecialist

e 7687-9416

hoogleraar/medisch specialist

e 8877-10895

hoogleraar, hoogleraar/afdelingshoofd

he CentraCentraSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

27

Page 29: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 37.937 fte’s

Looptijd CAO: van 1-10-2001 tot 1-1-2004

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen op basis van

onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO)

Personeel Land- en luchtmacht en Marechaussee

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Land- en luchtmacht Land- en luchtmach

Man Vrouw

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

28

Page 30: salarisniveaus 2006

e 849-1596

soldaat der 3e klasse

e 885-1677

soldaat der 2e klasse

e 1083-1897

soldaat der 1e klasse

e 1148-1994

korporaal

e 1148-2167

korporaal der 1e klasse

e 1213-2262

sergeant

e 1758-2445

sergeant der 1e klasse

e 1262-2747

sergeant-majoor

e 1310-3029

adjudant-onderofficier

e 2083-2821

tweede luitenant

e 2152-3319

eerste luitenant

e 2910-3597

kapitein

e 3464-4862

majoor

e 3718-5555

luitenant-kolonel

e 4672-6707

kolonel

e 5721-7330

brigadegeneraal, commodore

e 6569-8101

generaal-majoor

e 8457

luitenant-generaal, generaal-majoor met de functie

van Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee

e 9015

generaal

en Marechausseeht en MarechausseeSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

29

Page 31: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 11.180 fte’s

Looptijd CAO: van 1-10-2001 tot 1-1-2004

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen op basis van

onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO)

Personeel Marine

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

MarineMarine

Man Vrouw

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

30

Page 32: salarisniveaus 2006

e 849-1596

matroos der 3e klasse

e 885-1677

matroos der 2e klasse

e 1219-2006

matroos der 1e klasse

e 1248-2262

korporaal

e 1287-1554

sergeant

e 1918-2805

sergeant-majoor

e 1992-3077

adjudant-onderofficier

e 2120-2848

luitenant-ter-zee der 3e klasse

e 2217-3380

luitenant-ter-zee der 2e klasse

e 2983-3672

luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie

e 3460-4862

luitenant-ter-zee der 1e klasse

e 3783-5555

kapitein-luitenant-ter-zee

e 3718-5555

kapitein-ter-zee

e 5721-7330

commandeur

e 6569-8101

schout-bij-nacht

e 8457

vice-admiraal

e 9015

luitenant-admiraal

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

31

Page 33: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 18.911 fte’s

Looptijd CAO: van 1-10-2001 tot 1-1-2004

Peildatum salarisschaal: 1-1-2006

(bruto schaalbedragen op basis van

onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO)

Personeel Burgerpersoneel

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

Defensie BurgerpersoDefensie Burgerpers

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

32

Page 34: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 855-1672

schaal 2 e 888-1845

typist, magazijnmedewerker

schaal 3 e 997-2006

medewerker postbehandeling, semistatisch

archief, tekstverwerking

schaal 4 e 1020-2109

medewerker administratieve ondersteuning,

elektromonteur, arrestantenbewaker, medewerker

facilitaire dienst, kok

schaal 5 e 1060-2217

secretaresse, gasturbinehersteller, medewerker

bibliotheek en documentatie, onderhoudstechnicus

schaal 6 e 1622-2322

medewerker personeels- en salarisadministratie,

codifi-/identificateur, directiesecretaresse,

chef-kok, chef-hofmeester

schaal 7 e 1845-2561

documentalist, medewerker administratie

goederenbeheer/artikelmanagement, chef

werkplaatstechniek

schaal 8 e 2109-2833

bibliothecaris, netwerkbeheerder,

systeembeheerder

schaal 9 e 2322-3205

bedrijfsmaatschappelijk werker, systeemanalist,

hoofd facilitaire dienst

schaal 10 e 2217-3515

directiesecretaris, beleidsondersteunend

medewerker, hoofd afdeling brandweer, juridisch

medewerker

schaal 11 e 2985-4099

persvoorlichter, beleidsmedewerker, wetenschap-

pelijk onderzoeker, docent tactiek en inlichtingen

schaal 12 e 3627-4663

senior beleidsmedewerker, contractmanager

materieel, bedrijfsarts

schaal 13 e 4152-5197

coördinerend beleidsmedewerker, accountant

schaal 14 e 4360-5734

hoofd afdeling gedragswetenschappen

schaal 15 e 4729-6301

sous-chef directie materieel krijgsmachtdeel

schaal 16

zie: Sector Rijk

hoogleraar officiersacademie

schaal 17

zie: Sector Rijk

schaal 18

zie: Sector Rijk

oneelsoneelSALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

33

Page 35: salarisniveaus 2006

Werkgelegenheid: 53.840 fte’s (incl. aspiranten)

Looptijd CAO: van 1-4-2004 tot 1-6-2006

Peildatum salarisschaal: 1-7-2003

(bruto schaalbedragen)

Personeel Politie

naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2004

PolitiePolitie

Man Vrouw

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

<1815

1815 tot 2269

2269 tot 2723

2723 tot 3176

3176 tot 3630

3630 tot 4084

4084 tot 4538

4538 tot 5672

5672 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2004

34

Page 36: salarisniveaus 2006

schaal 1 e 1123-1701

schaal 2 e 1314-1873

medewerker horeca A

schaal 3 e 1324-2028

administratief medewerker A

schaal 4 e 1403-2132

politieassistent A, vakman A, administratief

medewerker B

schaal 5 e 1474-2231

politieassistent B, vakman B, dactyloscoop A

schaal 6 e 1503-2386

politie medewerker, voorman, technisch beheerder

schaal 7 e 1693-2579

medewerker basis politiezorg A, inkoper A

schaal 8 e 1924-2935

medewerker basis politiezorg B, chef salaris-

administratie

schaal 9 e 2015-3208

groepschef B, beleidsmedewerker A

schaal 10 e 2110-3496

unithoofd A, personeelsmanagementadviseur B

schaal 11 e 2734-3952

unithoofd B (bijv. zware crim.),

beleidsmedewerker B

schaal 12 e 3281-4395

unithoofd C, beleidsmedewerker C (senior)

schaal 13 e 3646-4795

sectorhoofd A, hoofd stafafdeling

(P&O/I&A/FEZ/Fac. Zkn/communicatie)

schaal 14 e 3920-5179

sectorhoofd B (bijv. zware crim.), hoofd

stafafdeling (P&O/FEZ)

schaal 15 e 4219-5668

sectorhoofd C (bijv. hoofd algemene politiezorg)

schaal 16 e 4557-6206

regionaal korpschef omvang korps < 750, plv.

regionaal korpschef, hoofd operationeel beleid

schaal 17 e 4900-6798

regionaal korpschef omvang korps 750-3000

schaal 18 e 5362-7448

regionaal korpschef omvang korps > 3000

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2006

35

Page 37: salarisniveaus 2006

Colofon

UitgaveMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDirectoraat-generaal Management Openbare SectorDirectie Arbeidszaken Openbare SectorAfdeling Kennisinfrastructuur en AnalysePostbus 200112500 EA Den Haag

Extra exemplaren van de ‘Salarisniveaus Overheidspersoneel’ zijn aan te vragen op bovenstaand adres of via telefoon (070) 426 65 48, telefax (070) 426 60 76.

Informatie en suggestiesW. Grijseels (070) 426 68 90E-mail: [email protected]

OntwerpGrafisch Buro van Erkelens, Den Haag

DrukHega Offset, Den Haag

ISSN1872-0463

36

Page 38: salarisniveaus 2006

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 8SC

HA

AL

9SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 18

9611

9015

8457

6043

-793

454

93-7

331

4942

-677

843

89-6

228

3855

-567

734

06-5

126

3047

-457

325

87-4

025

2161

-352

822

16-3

169

2052

-280

518

88-2

488

1672

-227

015

47-2

161

1477

-205

213

77-1

942

1316

-178

112

87-1

618

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

a

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 10

a

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

5692

-809

051

31-7

362

4633

-670

143

23-6

099

4017

-555

437

79-5

051

3380

-465

630

93-4

373

2806

-409

325

78-3

822

2335

-355

321

61-3

196

1943

-283

016

92-2

498

1503

-227

914

07-2

168

1366

-205

813

27-1

950

1293

-178

712

63-1

620

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

5818

-831

152

89-7

556

4809

-686

943

71-6

245

3975

-567

835

08-5

011

3230

-461

5

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

1564

-223

41954

-279

122

11-3

158

2424

-346

32834

-404

9

1725

-246

5

1493

-213

2

1263

-159

8

1420

-202

813

46-1

923

1392

-176

2

9573

7901

8424

8980

7188

6541

-790

1

6143

-718

861

43-6

751

3536

-454

740

49-4

932

4741

-614

3

2162

-342

7SC

HA

AL

18SC

HA

AL

17SC

HA

AL

16SC

HA

AL

15SC

HA

AL

14SC

HA

AL

13SC

HA

AL

12

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

6113

-813

555

58-7

395

5122

-672

347

19-6

113

4346

-555

841

35-5

052

3603

-465

229

63-4

081

2306

-317

822

01-3

491

2096

-280

9

1386

-177

7

1503

-215

016

12-2

252

1832

-248

4

1446

-204

514

17-1

940

1356

-161

296

11

8457

7732

-901

5

7532

6594

-793

4

7147

6044

-733

1

6594

5493

-677

8

6044

5493

4942

-622

8

4389

-567

751

26

4614

3855

-512

634

06-4

573

3845

4116

3047

-402

5

3076

3330

2744

3220

2616

1426

194020

12

7147

-845

7

9611

717273

31

8624

6360

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

5367

-782

4

4214

-589

64568

-647

84951

-711

9

3501

-488

440

11-5

367

2553

-410

2

2650

-458

626

50-4

780

2457

-361

922

20-3

393

2141

-308

9

2242

-450

4

1393

-198

914

23-2

090

1477

-219

0

1788

-273

215

79-2

415

1336

-157

913

66-1

736

1366

-189

0

2233

-395

9

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

5370

-782

949

53-7

124

4570

-648

142

14-5

899

4013

-537

035

03-4

887

2884

-450

622

34-3

961

2038

-339

520

38-3

091

1307

-133

713

37-1

580

1366

-173

713

66-1

891

1394

-199

014

24-2

091

1478

-219

115

80-2

416

1789

-273

3

5974

-792

8

4266

-543

84627

-597

45016

-656

55438

-721

4

2920

-401

235

48-4

563

4064

-495

0

1587

-221

814

80-2

117

1425

-201

313

94-1

910

1335

-158

713

64-1

750

2064

-276

718

04-2

446

2271

-343

822

71-3

129

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

aSC

HA

AL

11SC

HA

AL

10

SCH

AA

L 9a

SCH

AA

L 8a

SCH

AA

L 8b

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

SCH

AA

L 14

SCH

AA

L 13

SCH

AA

L 12

SCH

AA

L 11

SCH

AA

L 10

SCH

AA

L 9

SCH

AA

L 8

SCH

AA

L 7

SCH

AA

L 6

SCH

AA

L 5

SCH

AA

L 4

SCH

AA

L 3

SCH

AA

L 2

SCH

AA

L 1

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

5933

-787

454

01-7

166

4984

-652

145

97-5

933

4238

-540

140

37-4

917

3526

-453

329

01-4

917

2901

-398

721

56-3

416

2257

-341

622

57-3

109

2051

-275

017

94-2

432

1788

-225

715

78-2

204

1472

-210

414

17-2

000

1386

-189

813

56-1

740

1328

-157

850

90-8

032

6057

-803

2

4333

-551

54698

-605

745

68-6

654

5090

-665

45515

-731

0

2322

-318

8

2976

-407

536

07-4

631

4126

-502

2

2217

-349

8

1521

-216

516

30-2

267

1849

-249

921

11-2

822

1434

-195

614

67-2

060

1376

-163

014

05-1

795

SCH

AA

L 18

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 9b

8877

-108

9576

87-9

416

6716

-873

3

5515

-793

655

42-7

354

6090

-808

2

4348

-554

24718

-609

05114

-669

2

4225

-491

041

43-5

044

2211

-350

627

72-3

828

3618

-465

1

2104

-282

2

2316

-319

024

29-2

977

2977

-409

0

2211

-266

3

1445

-205

315

10-2

157

1619

-226

118

39-2

494

1361

-161

913

91-1

785

1421

-194

6

9015

8457

4672

-670

757

21-7

330

6569

-810

1

3464

-486

237

18-5

555

2152

-331

929

10-3

597

1083

-189

7

1148

-216

711

48-1

994

1213

-226

217

58-2

445

849-

1596

885-

1677

2083

-282

113

10-3

029

1262

-274

7

9015

8457

5721

-733

065

69-8

101

2983

-367

234

60-4

862

3718

-555

537

83-5

555

1992

-307

721

20-2

848

2217

-338

0

1918

-280

5

885-

1677

849-

159612

19-2

006

1248

-226

212

87-1

554

SCH

AA

L 16

SCH

AA

L 15

6043

-793

454

93-7

331

3627

-466

341

52-5

197

4360

-573

44729

-630

149

42-6

778

2217

-351

523

22-3

205

2985

-409

9

888-

1845

997-

2006

1020

-210

910

60-2

217

1845

-256

116

22-2

322

2109

-283

3

855-

1672

5362

-744

8

3281

-439

53646

-479

539

20-5

179

4219

-566

8

4900

-679

845

57-6

206

1924

-293

520

15-3

208

2110

-349

627

34-3

952

1503

-238

616

93-2

579

1314

-187

313

24-2

028

1403

-213

214

74-2

231

1123

-170

1

SCH

AA

L 17

SCH

AA

L 18

Gemeenten Provincies RechterlijkeMacht

Waterschappen Burgemeesters en Wethouders OverigBijzondere

Functies

OnderwijsPrimair en Voortgezet

Onderwijs

OnderwijsBeroeps en

Volwasseneneducatie

OnderwijsHoger Beroepsonderwijs

OnderwijsOnderzoekinstellingen

OnderwijsWetenschappelijk

Onderwijs

Universitair Medische Centra DefensieMarine

DefensieBurgerpersoneel

PolitieDefensieLand- en luchtmacht en

Marechaussee

Rijk