Primo mei 2012

44
meer doen met ict frans schouwenburg Primo, mei 2012 twitter @allfrans

description

Gehouden op 30 mei 2012 in Rockanje, voor de directeuren en ambassadeurs van Primo

Transcript of Primo mei 2012

meer doenmet ict

frans schouwenburgPrimo, mei 2012

twitter @allfrans

In deze presentatie

Ict onmisbaar in streven naarkwaliteit, doelmatigheid en transparantie

Pleidooi voor de integralebenadering

age of data

Tijdschrift of kapotte iPad?

700.000 banen in ict

Rollen veranderen, wie leert ze...

• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?

Geen mening hebben is geen optie

Wat verwachten ouders van school?

een actieve rol in digitale - en online opvoeding;

een heldere visie op kinderen en internet;

ouderavonden over dit onderwerp;

schoolopdrachten met computer en internet;

kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken;

een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind;

vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen.

Ofwel: ouders verwachten

Visie Expertise Communicatie Betrokkenheid Integratie in het onderwijs Veiligheid

Biedt u dat?

Gezien het voorgaande:

is het terecht dat we de leerkracht zelf de keuze latenof zij/hij digitale technologieintegreert in haar/zijnonderwijs?

Vraag:

Urgentie bij ict in het leren

maatschappelijkeambities

Dit integrale streven kan niet zonder ict

en zonder de betrokkenheid van

iedereen!

Maar hoe?

Start met visie

Onmiddellijke feedback

Winst uit integratie

leerproces

organisatie

verant-

woording

Gedragen visie

Deskundige docent

Weten wat werkt

leermiddelenbeleid

infrastructuur

Vensters v Verantwoording

Krachtenbundeling

Tijdwinst in registratie

Personeelsbeleid

Geld en gebouw

Ict-bekwaamheidseisen

24

Opdracht voor ontwikkeling

Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame set van ict-bekwaamheidseisen voor leraren

Op basis van voorbeelden van effectief ict gebruikwaarbij vanuit onderzoek hoger (leer-) rendement wordt aangetoond

Nauwe aansluiting op algemene bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie)

Ict bekwaamheid gedefinieerd

De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere hulpmiddelen en past deze adequaat toe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij een meerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.

Ict bekwaamheid gedefinieerd

De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere hulpmiddelen en past deze adequaat toe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij een meerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.

Ict bekwaamheid gedefinieerd

De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere hulpmiddelen en past deze adequaat toe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij een meerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten.

3 professionele kerntaken van een leraar

Context specifieke voorbeelden

De leraar stimuleert de rekenvaardigheden van leerlingen met behulp van webbasedleerprogramma’s met feedback

De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten;

De leraar bewaakt de voortgang van zijn leerlingen met behulp van het door de instelling gefaciliteerde leerlingvolgsysteem

Online mindmappen

Toepassing in praktijk

Set biedt kader voor:

– ontwikkeling en beoordeling in HR-beleid (ontwikkelgesprekken)

– formuleren van eindtermen in lerarenopleidingen

Kennisnet schetst de kaders en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen vanuit de wet BIO en het lerarenregister.

32

Ict-bekwaamheidseisen

Hoe kan deze set bekwaamheidseisen u helpenhet totale niveau van uwlerende organisatie omhoog tebrengen?

Vraagje:

Leermiddelen

1

2

3

4

Van leerstof naar leerling

Content gestuurd

Leerlinggestuurd

leerlijn

leerlijn

LVS

He! Die heb ik

al!

LVS

1

2

3

4

Van leerstof naar leerlingContent gestuurd

Leerlinggestuurd

leerlijn

leerlijn

Vertrouwendoor geloof Vertrouwen

door inzicht

Traditionele keten van Auteur tot School

Digitale keten van Auteur tot School

Open federatie oplossing voor alle ICT

Wat doet de sector PO?

Niets?

Zelf ontwikkelen en produceren?

De keten beïnvloeden?

Initiatief 25 juni PO-raad, Kennisnet

Aanbevelingen

Formuleren visie op onderwijs

– Visieversneller

– Bezoek aan De Verdieping

Weten wat speelt

– Onderzoek en dossiers Kennisnet

– Samenwerking

– Ambassadeurstraject.

presentatie staat op

www.slideshare.net/kennisnet