Presentatie Operationeel Management 261011 A

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  399
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het belang van Houding, gedrag en vaardigheden van de operationeel manager

Transcript of Presentatie Operationeel Management 261011 A

 • 1. Het gaat niet om het ontwerp, maar hoe jehet laat werkenHouding, gedrag en vaardigheden van de operationeel managerdrs. Freek Hermkens CMCBPM congres, Zeist 26 oktober 2011

2. Agenda Waarom dit onderwerp? Wat zien we om ons heen (praktijk en wetenschap). Operationeel management. Van procesontwerp naar implementatie. Het belang van operationeel management. Waarom lukt het dan niet? De operationeel manager. Veranderen noodzakelijk maar zeker niet makkelijk. 2 3. Wenskaart Wenskaart ................ Ik zou wensen dat een goed operationeel manager:: .............................................................. Een goed voorbeeld van een operationeel manager voor mij is: ......................................................... .. .. 3 4. Waarom dit onderwerp?4 5. Productiviteit verbeterenLarge scale improvements in productivity willdepend on a new attitude on the part of businessmanagers a willingness to think of an organizationas a set of processes that can be understood,managed, measured and constantly improved. 5Bron: Paul Harmon 11 oktober 2011 6. Implementatie lean bij AchmeaBelangrijker echter nog dan kennis is inbedding in cultuur,houding en gedrag. Daarvoor is de rol van hetmiddenmanagement cruciaal. De leidinggevenden moetenhun mensen weten te inspireren tot verandering, aldus VanBreda Vriesman. Anders is Lean management net een elastiek: als je eraan trekt, kun je het uitrekken in de gewenste richting, maar als je het loslaat, schiet hetmeteen weer terug.6Bron: Management executive september/oktober 2010 7. Lean Iceberg Model 7Bron: Hines 2011 8. Middle managementThe middle manager stands in a unique organizational position. Theyare close to the daily operations but far enough away to see the biggerpicture (Huy 2001). As Huy (2001 2002) stated, middle managers playan important role in facilitating change in organizations. The importanceis furthermore confirmed by various authors (Moss Kanter 1982, Currie& Procter 2005; Floyd & Wooldridge 1992, 1997).8Operational management and middle management are used interchangeable 9. Operationeel managementideologystrategic toptechno- supporting structure staffMiddle level operating core 9Bron: Mintzberg 1991 10. Operationeel management als integraal onderdeel (1)Manier waarop proces enperformance van proces wordt gemanagedManier waarop processen en Operationeelorganisatie zijn ingericht ommanagementmaximale waarde te crerenProces Manier waarop medewerkers Houding, Gedrag denken, voelen en acteren en vaardigheden die medewerkers en Vaardighedenen managers bezitten om hun werk te doen10 Bron: McKinsey, 2008 11. Operationeel management als integraalonderdeel (2)11 12. Van procesontwerp naar implementatie 12 13. Hoe komt daadwerkelijke performance(verbetering) tot stand?13 14. Het belang van operationeel management 14 15. Samenhang tussen proces en gedragDe directe route (1) geeft meestal onvoldoende resultaat.15Benvloeding van gedrag via een omweg - sturingsmechanisme,operationeel management en leiderschap (2) - is een noodzakelijk middel. 16. Waarom lukt het dan niet?16Meer dan het afvinken van een lijstje 17. Waarom ontbreekt het aan goedeoperationeel managers1. Operationele zaken worden binnen bedrijven vaak niet als interessant genoeg gezien: ze zijn niet sexy.2. De functie van operationeel manager over het algemeen is ingevuld: als start- of als leerfunctie of door een ervaren specialist.3. Binnen veel bedrijven ontbreekt het aan een trainee/opleidingsprogramma voor operationeel leidinggevenden.4. De operationeel manager is stuck in the middle en hij zit op de plek waar de klappen vallen. 17 18. De operationeel managerverwonderend kijken-18 19. Achter je bureau vandaan komen A desk is a dangerous place from which to view this world 19Bron: John Le Carre 20. De operationeel manager20 21. Wat je zou kunnen veranderen De juiste leidinggevenden op alle niveaus binnen deorganisatie (the right people on the bus (Collins, 2001)). Operationeel managers de juiste bevoegdheden gevenin te grijpen en acties te nemen in de operatie. Zorg dat er ook op RvB niveau aandacht is voor deoperatie (Rapportages rol van COO). Operationeel sturen leuk gaan maken en daarmeesucces kunnen boeken (bonussen zijn alleen goed alsdit hand in hand gaat met operationele targets). 21 22. Veranderen noodzakelijk maar zekerniet makkelijkWil men de beschreven manier van operationeel managen realiseren dan gaat 22 het om het daadwerkelijk bereiken van de gedragsverandering. 23. Afsluiting 23 24. Voor meer informatie Freek Hermkens [email protected]