Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e...

22
Presentatie ELO & ID Magazijn 32 e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0

Transcript of Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e...

Page 1: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie

Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0

Page 2: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Inhoudsopgave • ELO (Elektronische Leer Omgeving) • ID Magazijn • Onderwijs Catalogus • Domeinstructuur pagina’s • Medewerkersportaal in ELO

Page 3: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

ELO (Elektronische Leer Omgeving) Statistieken

Page 4: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

ELO (Elektronische Leer Omgeving) Live

Page 5: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

ID Magazijn Plaatsen van vastgestelde leermiddelen & informatieproducten!

Page 6: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

ID Magazijn Plaatsen van vastgestelde leermiddelen & informatieproducten!

Het openbare gedeelte voor studenten en collega’s bevat readers, video’s, studiewijzers, BPV-gidsen. Het kluis gedeelte voor collega’s bevat Toets- en Examenplannen, ontwikkelingsgerichte toetsen en ondersteunende documenten voor het beoordelen van deze toetsen.

1. Het ID Magazijn wordt door een domein, via de ‘leermiddelen coördinatoren’ zelf beheerd. 2. De structuur waaraan de leermiddelen worden gekoppeld komt uit de Onderwijs Catalogus. 3. Vastgestelde leermiddelen worden automatisch zichtbaar in zowel de Onderwijs Catalogus als in het

Studentenportaal.

Page 7: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Onderwijs Catalogus Etalage onderwijs aanbod

Page 8: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Onderwijs Catalogus Structuur

DOMEIN

OPLEIDINGSGROEP

COHORT

CREBO

ETC.

Page 9: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Domeinstructuur pagina’s De kracht van technologie in het onderwijs!

OPTIMAAL GEBRUIK

SHAREPOINT

ONTWIKKELING VAN DE TECHNOLOGIE

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE

MINIMAAL GEBRUIK

SHAREPOINT

INTENTSIEF

GEBRUIK

SHAREPOINT

OPPERVLAKKIG

GEBRUIK

SHAREPOINT

Nieuw denken

Nieuw doen

ON

TW

IKK

EL

ING

VA

N D

OC

EN

TE

N

Page 10: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

ONDERWIJS

CATALOGUS

ID MAGAZIJN STUDENTPORTAAL

Vastgestelde leermiddelen

Etalage onderwijs aanbod

Samenwerksites docent & student

Koppelingen

Domeinstructuur pagina’s Combinatie ELO, ID Magazijn en Onderwijs Catalogus voor de student

Page 11: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Domein

Opleidingsgroep

Cohort

Opleiding (Crebo)

Vakpagina

(Onderwijsproduc)

Cluster Taakklasse Leereenheid

Docent vaksite 1 Docent vaksite 2 Docent vaksite 3

Automatische Structuursites o.b.v. Onderwijscatalogus

Zelf aangemaakte (docent) sites

Domeinstructuur pagina’s Automatisch genereren

Page 12: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Domeinstructuur pagina’s Live

Page 13: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Medewerkersportaal in ELO Live Q1 2015

Page 14: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

College van bestuur Diensten Domeinen Samenwerken Sites die ik volg

Onderwijs Catalogus

ID Magazijn

Nog bepalen

Nog bepalen

Nieuws portaal

Samen- werken

Trainings-

portaal

Systeem portaal

Proces portaal

Domein pagina’s

ID tube

Project portaal

Page 15: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

College van bestuur Diensten Domeinen Samenwerken Sites die ik volg Welkom Organisatie model Strategie CvB-overleg Besluiten CvB Vergaderschema Juridische zaken

Onderwijs Catalogus

ID Magazijn

Nog bepalen

Nog bepalen

Samen- werken

Trainings-

portaal

Systeem portaal

Proces portaal

Domein pagina’s

ID tube

Project portaal

Nieuws portaal

Page 16: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

College van bestuur Diensten Domeinen Samenwerken Sites die ik volg

College van bestuur > Welkom

Het College van Bestuur bestaat uit: Otto Jelsma (voorzitter) en Oege de Jong (lid)

Welkom op de pagina van het College van Bestuur

Welkom Organisatiemodel Strategie CvB-overleg Besluiten CvB Vergaderschema Juridische zaken

Documenten

Sites

Video’s

Systemen

Processen

Trainingen

Websites

Projecten

Nieuws

Page 17: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Opties

Geen opties Keuze opties Gekozen opties

Documenten

Sites

Video’s

Systemen

Processen

Trainingen

Websites

Projecten

Nieuws

Systemen

Processen

Sites

Trainingen

Documenten

Video’s

Projecten

Websites

Nieuws

Documenten

Processen

Projecten

Sites

Systemen

Trainingen

Video’s

Websites

Nieuws

Page 18: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Tegels

Kleuren Iconen

Systemen

Processen

Sites

Trainingen

Documenten

Video’s

Projecten

Websites

Nieuws

Systemen

Processen

Sites

Trainingen

Documenten

Video’s

Projecten

Websites

Nieuws

Page 19: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

College van bestuur Diensten Domeinen Samenwerken Sites die ik volg

College van bestuur > Strategie

Het koersdocument 'Ondernemen in ontwikkeling' is vanaf nu te lezen. Download het document op deze pagina! Als ID College hebben we een drieledige doelstelling: we leren een student een vak en zorgen dat hij succesvol door kan stromen naar het hbo en volwaardig mee kan draaien in de samenleving. Hiervoor is het noodzakelijk dat we goed aansluiten bij de trends in de samenleving en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het koersdocument beschrijft hoe we met deze veranderingen omgaan. Het legt uit waar we in de toekomst staan. Het koersdocument is het kompas waarmee we de toekomst tegemoet treden.

Koersdocument ID College

Welkom Organisatiemodel Strategie CvB-overleg Besluiten CvB Vergaderschema Juridische zaken

Documenten

Projecten

Sites

Video’s

Systemen

Processen

Trainingen

Websites

Nieuws

Page 20: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

College van bestuur Diensten Domeinen Samenwerken Sites die ik volg

College van bestuur > Strategie > Documenten

Strategie documenten

Welkom Organisatiemodel Strategie CvB-overleg Besluiten CvB Vergaderschema Juridische zaken

Koersdocument

Projecten

Sites

Video’s

Systemen

Processen

Trainingen

Websites

Documenten

Nieuws

Page 21: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

College van bestuur Diensten Domeinen Samenwerken Sites die ik volg

College van bestuur > Strategie > Projecten

Strategie projecten

Welkom Organisatiemodel Strategie CvB-overleg Besluiten CvB Vergaderschema Juridische zaken

Documenten

Professionalisering

Intensivering

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Excellentie

Voortijdig schoolverlaten (vsv)

Sites

Video’s

Systemen

Processen

Trainingen

Websites

Projecten

Nieuws

Page 22: Presentatie ELO & ID Magazijn - saMBO-ICT · 2015-12-21 · Presentatie ELO & ID Magazijn 32e saMBO-ICT Conferentie Auteur: Svenno Hylkema Datum: 2-10-2015 Versie: 1.0 . Inhoudsopgave

Vragen?