Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

54
VEILIG REPRESSIEF OPTREDEN Deel 3

Transcript of Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Page 1: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

VEILIG REPRESSIEF OPTREDENDeel 3

Page 2: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Leerdoelen 3e les

Na deze bijeenkomst:• Ben je bekend met de inhoud van het

kwadrantenmodel• Ken je het kenmerkenschema en weet je wat

de invloed ervan is op de kwadrantkeuze• Gaan we bewuste keuzes maken!!!

02-05-2023

Page 3: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Repressieve inzet

• Waarop baseer je dit nu?

• Schrijf op in groepjes, per inzetfase:– Inzetkeuze– Gebaseerd op

02-05-2023

Page 5: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 1 – uitrukfase

02-05-2023

Page 6: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 1 – verkenningsfase

02-05-2023

Page 7: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 1 – inzetfase

02-05-2023

Page 8: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Verschillende overwegingen bij casus 1

• Wat is het doel van je inzet? Strategie

• Hoe ga je dat bereiken?Tactiek

• Met welke middelen ga je dat doen? Techniek

02-05-2023

Page 9: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Brandweerdoctrine

In de brandweerdoctrine verwoordt de Nederlandse brandweer de fundamentele, gezamenlijke uitgangspunten voor het handelen van de brandweer bij het voorkomen en bestrijden van incidenten. Het is de theorie achter het brandweervak, die is opgedaan door onderzoek en analyse van praktijkervaring.

02-05-2023

Page 10: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Brandweerdcotrine

• Strategische doctrine

• Tactische doctrine

• Operationele doctrine

02-05-2023

Page 11: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

02-05-2023

Page 12: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Kwadrantenmodel

02-05-2023

Page 13: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

DEFENSIEVE BUITENINZETDoel1. Overslag voorkomen2. Effecten (milieu en maatschappelijk) beperken

Toelichting Brandweerpersoneel wordt buiten ingezet buiten het gebouw, buiten de valschaduw. Inzet is niet meer gericht op het brandende gebouw.

Criteria Constructie zodanig dat gebouw in kan storten. Schadebeperking aan gebouw is niet mogelijk.

Voorbeelden gebouwtypenElk gebouwtype.

02-05-2023

Page 14: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Offensieve buiteninzetDoel1. Overlevingscondities verbeteren en veilige betreding mogelijk maken2. Uitbreiding voorkomen3. De brand blussen

Toelichting Brandweerpersoneel wordt ingezet buiten het gebouw. Kan voorbereidend zijn op een ander kwadrant.

Criteria Er zijn mogelijk slachtoffers binnen die niet direct via binneninzet gered kunnen worden. Je kunt inzetten binnen de valschaduw, de constructie is integer. Binneninzet is te gevaarlijk.

Voorbeelden gebouwtypenHoofdzakelijk bedrijfspanden, gebouwen zonder compartimentering en geschakelde gebouwen.

02-05-2023

Page 15: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

DEFENSIEVE BINNENINZETDoel1. Ontruiming/redding aangrenzende (sub)brandcompartimenten mogelijk maken2. Uitbreiding voorkomen, brand binnen (sub)brandcompartimenten houden

Toelichting Brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw, in een naastgelegen

(sub)brandcompartiment. Kan voorbereidend zijn op een ander kwadrant.

Criteria (Sub)Brandcompartiment kan (nog) niet veilig worden betreden vanwege brand- en/of

rookontwikkeling. Aangrenzende (sub)brandcompartiment moet veilig betreden worden. In een gebouw bestaande uit meer dan één (sub)brandcompartiment.

Voorbeelden gebouwtypenHoofdzakelijk cellengebouw, gezondheidsgebouwen, bijeenkomstgebouwen, hotels en hoogbouw.

02-05-2023

Page 16: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

OFFENSIEVE BINNENINZETDoel1. Redding2. Bestrijding rook en brand in compartiment

Toelichting Brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw, binnen het brandcompartiment.

Criteria Brand- en rookverspreiding moet zodanig zijn dat het betreden van het

brandcompartiment nog een aanvaardbaar risico is.

Voorbeelden gebouwtypenHoofdzakelijk bij brand in woningen.

02-05-2023

Page 17: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Defensief buiteninzet

Het brandweerpersoneel wordt ingezet buiten het gebouw.

Doelstelling: overslag naar belendende gebouwen voorkomen.

Offensief buiteninzet

Het brandweerpersoneel wordt ingezet buiten het gebouw..

Doelstelling: brand binnen het compartiment aanvallen.

Defensief binneninzet

Het brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw.

Doelstelling: de brand binnen het compartiment van ontstaan houden.

Offensief binneninzet

Het brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw binnen een bandcompartiment.

Doelstelling: brand direct aanvallen.

02-05-2023

Page 18: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Kwadrantenmodel

02-05-2023

Page 19: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 2

02-05-2023

Page 20: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

02-05-2023

Page 21: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 2

02-05-2023

Page 22: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Kenmerkenschema

02-05-2023

Page 23: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Kenmerkenschema

Belangrijk element om te komen tot doel en tactiek bepalingAspecten die een rol spelen:

Gebouw Brand Mens Interventie Omgeving

02-05-2023

Page 24: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Gebouw kenmerken

02-05-2023

Page 25: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Gebouwkenmerken

• Constructie• Preventieve voorzieningen/installaties• Brandweer hulpmiddelen

02-05-2023

Page 27: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Brand kenmerken

02-05-2023

Page 28: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Brand kenmerken

02-05-2023

Page 29: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Brand kenmerken

RISICO02-05-2023

Page 30: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Mens kenmerken

02-05-2023

Page 32: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Omgevings kenmerken

02-05-2023

Page 34: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Interventie kenmerken

02-05-2023

Page 35: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Interventie kenmerken

02-05-2023

Page 36: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Dus de theorie:

Strategie

Tactiek

Techniek

En nu naar de praktijk!!!

02-05-2023

Page 38: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

02-05-2023

Page 41: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 3

02-05-2023

Page 42: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Kwadrantenmodel

Bij verandering van kwadrant is het belangrijk dat dit weloverwogen gebeurt. Dit moet vooral goed gecommuniceerd worden met de overige eenheden en/of leden van de ploeg, zodat iedereen weet wat de nieuwe doelstelling van de inzet is.

02-05-2023

Page 44: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 4

02-05-2023

Page 45: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

02-05-2023

Page 46: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 4

02-05-2023

Page 47: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

DEFENSIEVE BUITENINZETDoel1. Overslag voorkomen2. Effecten (milieu en maatschappelijk) beperken

Toelichting Brandweerpersoneel wordt buiten ingezet buiten het gebouw, buiten de valschaduw. Inzet is niet meer gericht op het brandende gebouw.

Criteria Constructie zodanig dat gebouw in kan storten. Schadebeperking aan gebouw is niet mogelijk.

Voorbeelden gebouwtypenElk gebouwtype.

02-05-2023

Page 48: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Kwadrantenmodel

02-05-2023

Page 51: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

02-05-2023

Page 52: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 5

02-05-2023

Page 53: Presentatie bij sessie 3 VRO voor elo

Casus 5

02-05-2023