Digitaal leermateriaal in mijn elo

31
Digitaal leermateriaal in mijn ELO? Wat zijn de (on)mogelijkheden

description

De presentatie die tijdens de Docentendagen Digitaal Onderwijs is gebruikt voor de workshop Digitaal leermateriaal in mijn elo. Voor meer informatie over de Docentendag: www.vo-content.nl/docentendagen. De Docentendagen zijn georganiseerd door Wikiwijs en VO-content

Transcript of Digitaal leermateriaal in mijn elo

Page 1: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Digitaal leermateriaal in mijn ELO?

Wat zijn de (on)mogelijkheden

Page 2: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Inhoud

• Het leermiddelenlandschap in 2020

• Voorwaarden voor realisatie

• De rol van VO-content

• Gebruik van de Electronische leeromgeving

Page 3: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Het leermiddelenlandschap in 2020

Page 4: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2020

Page 5: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2020

Page 6: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2020

Page 7: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2020

Reclameposter voor de nieuwe leermiddelen

Page 8: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2020Kenmerken van de leermiddelen:

Afwisselend en uitdagend

Activerend

Rekening houdend met leerstijlen en inspelen op individuele behoeften (= gepersonaliseerd leren)

Page 9: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2015

Methode Zelf gearrangeerd

Verschil met de huidige situatie:

Page 10: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Leermiddelenlandschap anno 2020

Docent bepaalt hoe zijn/haar onderwijsprogramma eruit ziet (regisseur over eigen onderwijsproces) en niet de methode.

Page 11: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Voorwaarden voor realisatie

Page 12: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Boek

Digiles

Excursie

Digiles

Excursie

Boek

Boek Digiles Boek Excursie

Docent is weer ‘regisseur’ van zijn onderwijsproces en geen ‘acteur onder regie van een methode’.

Invulling rol van de docent:

Page 13: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Tussendoel

Tussendoel

Tussendoel

Einddoel

Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud

Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen

Leerlijnen

Page 14: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Voorwaarden voor realisatieBenodigdheden:

3. Voorbeeldarrangementen van lessenseries

1. Losse leereenheden van ‘gouden’ kwaliteit

2. Leereenheden die volgens algemene afspraken feilloos op elkaar aansluiten en vindbaar zijn.

Uitgever

Docent

Uitgever

Digischool

DigilessenVO

DocentOVC

Page 15: Digitaal leermateriaal in mijn elo

De rol van VO-content

Page 16: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Stercollecties

+ eerste thema’s Duits en scheikunde

Page 17: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Stercollecties 01-08-12

Page 18: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Stercollecties per 01-08-13

Page 19: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Andere vindplaatsen voor (digitale) vulling van mijn leerlijn:

• Methode• Video’s• Eigen papieren materialen• Digibordmaterialen• Excursies• Podcasts• Digitale materialen:

• Digischool• Uitgevers• Etc.

Page 20: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Huidige situatieHuidige situatie Toekomstige situatieToekomstige situatie

Volgen methode door docent Volgen methode door docent gekozen gekozen

LeerlingenLeerlingen Arrangeren zelf leerproces via Arrangeren zelf leerproces via keuzemenu dat door docent is keuzemenu dat door docent is samengesteld (op basis van samengesteld (op basis van eigen wensen en behoeften)eigen wensen en behoeften)

Kiezen methode en volgen Kiezen methode en volgen dezedeze

DocentenDocenten Maken keuze uit modules van Maken keuze uit modules van vele aanbieders en stellen vele aanbieders en stellen keuzemenu (op maat) voor keuzemenu (op maat) voor leerling samenleerling samen

Bieden methode per vak aanBieden methode per vak aan UitgeversUitgevers Bieden modules aan die Bieden modules aan die afzonderlijk kunnen worden afzonderlijk kunnen worden aangeschaftaangeschaft

Afnemer van methodesAfnemer van methodes ScholenScholen Worden naast afnemer van Worden naast afnemer van modules ook aanbieder van modules ook aanbieder van modulesmodules

Page 21: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Gebruik van de Electronische Leeromgeving (ELO)

Page 22: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Electronische leeromgevingen

• It’s learning• Webskoel (Moodle)• Fronter• Cloudwise• Natschool• Studieweb

• Magister• Som

Page 23: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Bij uitstek de plek om als docent te gaan arrangeren met allerlei

materialen!

Page 24: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Twee voorbeelden

Page 25: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Webskoel (Moodle)

• Klik hier voor voorbeeldleerlijn in Moodle omgeving

Page 26: Digitaal leermateriaal in mijn elo

It’s learning

• Klik hier voor uitleg over VO-content in de omgeving van It’s learning

Page 27: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Wat leveren wij aan?

Page 28: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Electronische leeromgevingen

• It’s learning• Webskoel (Moodle)• Fronter• Cloudwise• Natschool• Studieweb

• Magister• Som

Page 29: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Geen ELO?

of

ELO biedt onvoldoende mogelijkheden

Maak gebruik van Wikiwijs maken

Page 30: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Demo

• Aukje Koenderink

Page 31: Digitaal leermateriaal in mijn elo

Vragen?