Digitaal leermateriaal in mijn elo

of 31 /31
Digitaal leermateriaal in mijn ELO? Wat zijn de (on)mogelijkheden

Embed Size (px)

description

De presentatie die tijdens de Docentendagen Digitaal Onderwijs is gebruikt voor de workshop Digitaal leermateriaal in mijn elo. Voor meer informatie over de Docentendag: www.vo-content.nl/docentendagen. De Docentendagen zijn georganiseerd door Wikiwijs en VO-content

Transcript of Digitaal leermateriaal in mijn elo

  • 1. Digitaal leermateriaal in mijn ELO?Wat zijn de (on)mogelijkheden

2. Inhoud Het leermiddelenlandschap in 2020 Voorwaarden voor realisatie De rol van VO-content Gebruik van de Electronischeleeromgeving 3. Het leermiddelenlandschap in 2020 4. Leermiddelenlandschap anno 2020 5. Leermiddelenlandschap anno 2020 6. Leermiddelenlandschap anno 2020 7. Leermiddelenlandschap anno 2020 Reclameposter voor de nieuwe leermiddelen 8. Leermiddelenlandschap anno 2020Kenmerken van de leermiddelen:Afwisselend en uitdagendActiverendRekening houdend met leerstijlen en inspelenop individuele behoeften (= gepersonaliseerdleren) 9. Leermiddelenlandschap anno 2015Verschil met de huidige situatie: Methode Zelf gearrangeerd 10. Leermiddelenlandschap anno 2020Docent bepaalt hoe zijn/haar onderwijsprogramma eruitziet (regisseur over eigen onderwijsproces) en niet demethode. 11. Voorwaarden voor realisatie 12. Invulling rol van de docent:Boek Excursie Boek Digiles DigilesExcursieBoek Digiles Boek ExcursieDocent is weer regisseur van zijn onderwijsproces en geenacteur onder regie van een methode. 13. Leerlijnen Einddoel Tussen doel Tussen doel Tussen doelInhoud Inhoud Inhoud InhoudLeermiddelen LeermiddelenLeermiddelen 14. Voorwaarden voor realisatieBenodigdheden: 1. Losse leereenheden van gouden kwaliteiterUitgev t DigileDocenssenV O2. Leereenheden die volgens algemene h oolDigisc Docafspraken feilloos op elkaar aansluitene ntOVC Uitgeveren vindbaar zijn.3. Voorbeeldarrangementenvan lessenseries 15. De rol van VO-content 16. Stercollecties + eerste themas Duits en scheikunde 17. Stercollecties 01-08-12 18. Stercollecties per 01-08-13 19. Andere vindplaatsen voor (digitale)vulling van mijn leerlijn: Methode Videos Eigen papieren materialen Digibordmaterialen Excursies Podcasts Digitale materialen: Digischool Uitgevers Etc. 20. Huidige situatieToekomstige situatieVolgen methode door docent Leerlingen Arrangeren zelf leerproces viagekozen keuzemenu dat door docent issamengesteld (op basis vaneigen wensen en behoeften)Kiezen methode en volgen Docenten Maken keuze uit modules vandezevele aanbieders en stellenkeuzemenu (op maat) voorleerling samenBieden methode per vak aan UitgeversBieden modules aan dieafzonderlijk kunnen wordenaangeschaftAfnemer van methodesScholen Worden naast afnemer vanmodules ook aanbieder vanmodules 21. Gebruik van de Electronische Leeromgeving(ELO) 22. Electronische leeromgevingen Its learning Webskoel (Moodle) Fronter Cloudwise Natschool Studieweb Magister Som 23. Bij uitstek de plek om als docent tegaan arrangeren met allerlei materialen! 24. Twee voorbeelden 25. Webskoel (Moodle) Klik hier voor voorbeeldleerlijn in Moodleomgeving 26. Its learning Klik hier voor uitleg over VO-content in deomgeving van Its learning 27. Wat leveren wij aan? 28. Electronische leeromgevingen Its learning Webskoel (Moodle) Fronter Cloudwise Natschool Studieweb Magister Som 29. Geen ELO?ofELO biedt onvoldoende mogelijkhedenMaak gebruik van Wikiwijs maken 30. Demo Aukje Koenderink 31. Vragen?