Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

47
VEILIG REPRESSIEF OPTREDEN

Transcript of Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Page 1: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

VEILIG REPRESSIEF OPTREDEN

Page 2: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

AanleidingDe brand in de Punt in mei 2009 gaf aanleiding tot nader onderzoek.

Page 3: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Aanleiding

Het filmpje is een impressie van de impact op alle betrokkenen, een jaar na het incident.

Page 4: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

92Dit getal staat voor alle brandweer mensen die tijdens een repressieve inzet zijn omgekomen sinds 1945. Van deze groep zijn er 3 omgekomen tijdens het redden van slachtoffers.

Page 5: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Leerdoelen 1e les

Na deze bijeenkomst kun je:• De fasen van brandverloop benoemen• De verschillende brandregimes herkennen• Verschillende brandtermen omschrijven en

kun je deze herkennen.

Page 6: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

DEZELFDE TAAL SPREKEN

Page 7: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Termen

Page 8: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

KwadrantenmodelDeurprocedure

Temperatuur check

Rookgasexplosie

RSTV

Branddriehoek

Offensieve binneninzet

Defensieve binneninzet

Flash-over

Backdraft

Defensieve buiteninzet

Offensieve buiteninzet

G-RSTV

Brandvijfhoek

Brand Regimes

Brand Fenomenen

Page 9: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

KwadrantenmodelDeurprocedure

Temperatuur check

Onder geventileerde brand

Ventilatie gecontroleerde brand

Brandstof gecontroleerde brand

Rookgasexplosie

RSTV

Branddriehoek

Offensieve binneninzet

Defensieve binneninzet

Flash-over

Backdraft

Defensieve buiteninzet

Offensieve buiteninzet

G-RSTV

Brandvijfhoek

Brand Fenomenen

Page 10: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 11: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Branddriehoek/vijfhoek

Page 12: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Branddriehoek/vijfhoek

Page 13: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Standaard brandverloop

Page 14: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Standaard brandverloop

Page 15: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Fase 1

Page 16: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Fase 2

Page 17: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 18: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Fase 3

Page 19: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Fase 4

Page 20: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Fase 5

Dooffase: brandstof raakt op

Page 21: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 22: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Brandstofgecontroleerd

Page 23: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Een brand waarbij het brandvermogen en de groeisnelheid worden geregeld door de eigenschappen van de brandstof, zoals hoeveelheid en geometrie, en waarbij voldoende lucht voor verbranding beschikbaar is.

Page 24: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 26: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

RISICO´S EN HOE TE HERKENNEN

Begin stadium Vol ontwikkelde brand naar doof stadium Vlammen zichtbaar Stralingswarmte Kan doorgroeien naar ventilatie gecontroleerd

Page 27: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Ventilatiegecontroleerd

Page 28: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Het brandvermogen of groei van de brand wordt geregeld door de hoeveelheid aanwezige lucht

Page 29: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 30: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 31: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

BRANDSTOF gecontroleerd VENTILATIE gecontroleerd

Page 32: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

RISICO´S EN HOE TE HERKENNEN

Rookproductie Straling en convectie van warmte Groeit door naar flashover Niet overleefbaar Ondergeventileerd

Page 33: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Ondergeventileerd

Page 34: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Door zuurstof tekort wordt de brand gehinderd, brandverloop wordt op “pauze” gezet. Bij ventilatie wordt brandproces weer hervat.

Page 35: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

1- Intensiteit brand word minder

2- De verbranding met vlam stopt (-15%)

3- Rookproductie vergroot

4- Hitte blijft aanwezig (afgesloten ruimte)

5- Pyrolyse gaat verder

6- Ontvlambare gassen stapelen zich op

Page 36: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo
Page 37: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

RISICO´S EN HOE TE HERKENNEN

Afgesloten ruimte Flashover Backdraft

Page 39: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Flashover

Page 40: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Flashover

Toename temperatuur Vuurtongen in rook laag Neutrale laag zakt naar vloeroppervlakte Snelheid uittredende gassen Pyrolyse Zwarte – grijze rook

Page 41: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Backdraft

Page 42: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Backdraft

Rook Kieren, openingen, kleur, onder de deur Geluiden Geen vlammen zichtbaar Hitte waarneembaar Aanslag ruiten / deurposten

Page 43: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Rook gas explosie

Page 44: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Rook gas explosie Ruimte (nog) (niet) betrokken bij de brand Lichte rook / optisch niet verdicht Pyrolyse gassen / Zwarte onverbrande gassen Rook hangt stil, geen stroming Weinig temperatuur Hoge / verborgen ruimtes

Page 45: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Rook gas explosie

Brand Pupillenstraat Rotterdam

Page 46: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Brand Westvlietweg in Den Haag

Page 47: Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

Evaluatie