Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

of 47/47
VEILIG REPRESSIEF OPTREDEN

Embed Size (px)

Transcript of Powerpoint bij sessie 1 VRO voor elo

PowerPoint-presentatie

Veilig repressief optreden

1

AanleidingDe brand in de Punt in mei 2009 gaf aanleiding tot nader onderzoek.

Vraag aan de groep of men weet wat de aanleiding is geweest dat men de brandweer doctrine is gaan ontwikkelen.

Geef een korte toelichting op de film die hierna komt, het is een gedeelte van een reportage van een jaar na de punt, het gaat om het verhaal van de mensen zelf. 2

Aanleiding

Het filmpje is een impressie van de impact op alle betrokkenen, een jaar na het incident.

Het verkorte filmpje van de Punt, te vinden in het bestand met de filmpjes, les 1, filmpje 1.3

92

Dit getal staat voor alle brandweer mensen die tijdens een repressieve inzet zijn omgekomen sinds 1945. Van deze groep zijn er 3 omgekomen tijdens het redden van slachtoffers.

Vraag aan de groep of men weet waar het getal 92 voor staat. Het getal staat voor brandweer mensen die na 1945 zijn omgekomen tijdens een repressieve inzet. Van deze groep zijn er maar 3 mensen omgekomen tijdens de redding van slachtoffers.

Zorg dat je weet wat je vertelt, het moet wel kloppen!! Op het moment staan er 91 namen op het monument (telling van 11 juni 2015).

Als je een vergelijking wilt trekken met het aantal slachtoffers in Amerika, geef

4

Leerdoelen 1e lesNa deze bijeenkomst kun je:De fasen van brandverloop benoemenDe verschillende brandregimes herkennenVerschillende brandtermen omschrijven en kun je deze herkennen.

HoofddoelenDe deelnemer kan de fasen van brandverloop benoemen

De deelnemer kan de verschillende brandregimes herkennen.

De deelnemer weet wat de brandtermen betekenen en kan deze herkennen.

Subdoelen- de deelnemer is bekend met de branddriehoek/vijfhoek (MvW: de deelnemer kan de 3/5 onderdelen van de branddriehoek/vijfhoek benoemen)- de deelnemer kent de 5 fasen van de het standaard brandverloop, te weten: beginfase, ontwikkelingsfase, flashover fase, volontwikkelde fase en de dooffase

- De deelnemer kent en herkent een brandstofgecontroleerde brand- De deelnemer kent en herkent een ventilatiegecontroleerde brand- De deelnemer kent en herkent een ondergeventileerde brand

- De deelnemer kent en herkent een flashover- De deelnemer kent en herkent een backdraft- De deelnemer kent en herkent een fire gas ignation (rookgas explosie)

5

DEZELFDE TAAL SPREKEN

En doordat we door dezelfde bril gaan kijken, wordt het ook belangrijk dat we dezelfde taal gaan spreken.

6

Termen

Geef je groep nu de opdracht om eens te bedenken welke brandtermen ze allemaal kennen. Je kunt hiervoor kiezen voor verschillende vormen, klassikaal, laten opschrijven in groepjes, individueel en daarna klassikaal verzamelen. Zoek een manier die je zelf prettig vindt, maar haal zoveel mogelijk uit je groep.

Mocht de groep het lastig vinden, help ze dan een beetje op weg. Nog een mogelijke werkvorm: Chris omschrijft deze en stuurt deze naar Jip7

KwadrantenmodelDeurprocedureTemperatuur checkRookgasexplosieRSTVBranddriehoekOffensieve binneninzetDefensieve binneninzetFlash-overBackdraftDefensieve buiteninzetOffensieve buiteninzetG-RSTV

BrandvijfhoekBrand Regimes

Brand Fenomenen

Bekijk met je groep welke termen ze al genoemd hebben.

Geef dan aan dat er mogelijk nog meer termen zijn, ze hebben nu een duidelijk idee in welke richting er gezocht moet worden.

Kijk wat er nog meer uit de groep komt en ga dan door naar de volgende dia.

LET OP: DE TERM FIRE GAS IGNITION IS ERUIT GEHAALD!!!!8

KwadrantenmodelDeurprocedureTemperatuur checkOnder geventileerde brandVentilatie gecontroleerde brandBrandstof gecontroleerde brandRookgasexplosieRSTVBranddriehoekOffensieve binneninzetDefensieve binneninzetFlash-overBackdraftDefensieve buiteninzetOffensieve buiteninzetG-RSTV

Brandvijfhoek

Brand Fenomenen

Bekijk en benoem kort even welke termen er bij gekomen zijn. Geef aan dat de meeste termen in deze en in de volgende lessen aan de orde zullen komen en zo duidelijk worden. 9

Om de kennis op te frissen, beginnen we bij de basis, wat leren we het eerste over brand. 10

Branddriehoek/vijfhoek

Vraag aan de groep wie iets weet over de branddriehoek en de brandvijfhoek. 11

Branddriehoek/vijfhoek

Ga hier in op de branddriehoek/vijfhoek, richt je daarbij op het niveau van de groep. 12

Standaard brandverloop

Vraag aan de groep wat ze hier van weten. 13

Standaard brandverloop

Het standaard brandverloop. In de komende dias heb je per fase een plaatje en kun je de fase toelichten.

14

Fase 1

15

Fase 2

16

17

Fase 3

Je geeft hier al even kort aan wat een flash over is, maar je komt hier later nog uitgebreider op terug. Verwijs daar ook naar!!

18

Fase 4

19

Fase 5

Dooffase: brandstof raakt op

Een mogelijke filmpje wat je hier kan gebruiken, is het filmpje van de kerstboom met de teddybeer. 20

De basis is nu benoemd, standaard brandverloop en de branddriehoek. Met deze dia laat je zien dat we de branddriehoek ook gebruiken als we kijken naar de brand, boven zien we de brandstof, onder de zuurstof en voor ons de temperatuur.

Als je een proefje wil laten zien, zou je hier het waxine lichtje kunnen demonstreren met de lepel.

Van hieruit gaan we verder naar de brandregimes21

Brandstofgecontroleerd

Vraag aan de groep wie weet wat deze term betekent. 22

Een brand waarbij het brandvermogen en de groeisnelheid worden geregeld door de eigenschappen van de brandstof, zoals hoeveelheid en geometrie, en waarbij voldoende lucht voor verbranding beschikbaar is.

Zorg dat je het helder en duidelijk uitlegt aan de groep, maak een tekening, gebruik voorbeelden, wees creatief!!23

24

Bij dit plaatje aangeven dat wij vaak oefenen in een container en dat dit niet vergelijkbaar is met de werkelijkheid, brandstof is zeer beperkt. En omgevingslucht altijd voldoende. Hierdoor is in 99% van de oefeningen sprake van brandstof gecontroleerde branden25

RISICOS EN HOE TE HERKENNENBegin stadiumVol ontwikkelde brand naar doof stadiumVlammen zichtbaarStralingswarmteKan doorgroeien naar ventilatie gecontroleerd

Benoem hier nog even kort hoe te herkennen en controleer ook of de groep dit goed begrijpt. 26

Ventilatiegecontroleerd

Vraag aan de groep wie weet wat deze term betekent.

27

Het brandvermogen of groei van de brand wordt geregeld door de hoeveelheid aanwezige lucht

Ook hier leg het regime goed en duidelijk uit, gebruik voorbeelden, zowel van jezelf als uit de groep. Veel mensen gebruikte hiervoor de term zuurstof gecontroleerd. Je kunt uitleggen waarom we dat niet meer doen >> ventilatie is iets waar we invloed op hebben. 28

Hier goed uitleggen dat niet de overgang van brandstof naar ventilatie gecontroleerd de flash over fase markeert. Hat kan een gevolg zijn van een flashover. 29

Doof fase treed niet alleen op bij een brandstof gecontroleerde brand, maar ook bij een ventilatie gecontroleerde brand. 30

BRANDSTOF gecontroleerd VENTILATIE gecontroleerd

Standaard dia

31

RISICOS EN HOE TE HERKENNENRookproductieStraling en convectie van warmteGroeit door naar flashoverNiet overleefbaarOndergeventileerd

32

Ondergeventileerd

Vraag aan de groep wie weet wat deze term betekent.

33

Door zuurstof tekort wordt de brand gehinderd, brandverloop wordt op pauze gezet. Bij ventilatie wordt brandproces weer hervat.

Goed uitleggen dat een onder geventileerde brand is niet echt een apart brand regimes, maar een van de vormen van een ventilatie gecontroleerde brand.

Gebruik hier ook een tekening, je kan dan goed laten zien waar in het standaard brandverloop een onder geventieleerde brand zich bevindt en aan de hand daarvan kun je goed laten zien wat er mogelijk kan gebeuren. 34

1- Intensiteit brand word minder

2- De verbranding met vlam stopt (-15%)

3- Rookproductie vergroot

4- Hitte blijft aanwezig (afgesloten ruimte)

5- Pyrolyse gaat verder

6- Ontvlambare gassen stapelen zich op

Zorg dat je dit plaatje goed begrijpt en weet uit te leggen, anders haal je hem uit de presentatie!!!!!35

Dit kun je nog een keer gebruiken als illustratie bij je verhaal, weet je er niets bij te vertellen, haal hem dan uit je presentatie. 36

RISICOS EN HOE TE HERKENNENAfgesloten ruimteFlashoverBackdraft

Geef aan dat je zo uitgebreider ingaat op flash over en back draft. 37

Laat hier filmpje 2 zien, dit is de keukenbrand gefilmd door de overburen. Je kunt hier mooi de brandregimes laten zien.

Als je wilt, kun je hier een aantal fotos toevoegen van branden waar je duidelijk kan zien in welk regime de brand zich bevindt. Mocht je hiervoor goede fotos hebben, deel dit dan met elkaar!!!!38

Flashover

Vraag aan de groep wie weet wat deze term betekent.

39

FlashoverToename temperatuurVuurtongen in rook laagNeutrale laag zakt naar vloeroppervlakteSnelheid uittredende gassenPyrolyseZwarte grijze rook

Laat hierbij het filmpje van Stardust zien, te vinden op de site. JE kan dan ook goed een aantal zaken benoemen en laten 40

Backdraft

Vraag aan de groep wie weet wat deze term betekent.

41

BackdraftRookKieren, openingen, kleur, onder de deurGeluidenGeen vlammen zichtbaarHitte waarneembaarAanslag ruiten / deurposten

42

Rook gas explosie

Vraag aan de groep wie weet wat deze term betekent.

43

Rook gas explosie

Ruimte (nog) (niet) betrokken bij de brandLichte rook / optisch niet verdichtPyrolyse gassen / Zwarte onverbrande gassenRook hangt stil, geen stromingWeinig temperatuurHoge / verborgen ruimtes

44

Rook gas explosieBrand Pupillenstraat Rotterdam

Laat hier het filmpje 3 zien van de brand in de pupillenstraat Rotterdam, je ziet hier een rook gas explosie plaatsvinden. Je kunt de groep wijzen op de witte gordijnen die je aan het eind ziet wapperen.

45

Brand Westvlietweg in Den Haag

Hier het filmpje 4 van de Westvlietweg laten zien. Stel de groep de vraag wat ze zien, wat zouden hun overwegingen zijn, enz..Filmpje is ook te vinden op de site.

Je geeft dan ook alvast een doorkijk naar les 2. 46

Evaluatie

Evaluatie formulier rond laten gaan. Komt zo snel mogelijk. 47