Prctiquesdeltema3 120507040704-phpapp01

download Prctiquesdeltema3 120507040704-phpapp01

of 15

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Prctiquesdeltema3 120507040704-phpapp01

 • 1. Alejo Misol Monsalvo4t A E.S.O

2. Prctica 1Prctica 2Prctica 3Prctica 4Prctica 5Prctica 6Prctica 7Prctica 8Prctica 9Prctica 10Prctica 11 3. 1- Seleccionarem del Tauler de control.2-Sens obrir una finestra, en la qual seleccionarem lopci3- Escriurem el nom del compte dusuari, en el nostre cas, i premerem el bot4- Elegirem el tipus de compte, i clicarem el bot 4. 1- Accedirem al compte de la llista de comptes.2-Farem clic sobre el compte i, en la finestra que apareix, hiseleccionarem lopci bot3- Hi escriurem el nou nom: Alumne ESO.4- Premerem el bot5- Premerem el bot6- Introduirem la contrasenya: CaSaRoSa7-Farem clic en el bot per acabar.8-Premerem el bot9-Per acabar, farem clic en el bot 5. En aquesta prctica, donarem perms dadministrador a lusuari.1- Seleccionarem, en la pantalla dinici de comptes dusuari, el compte i hi farem clic.2- Clicarem lopci3- Seleccionarem .4- Premarem el bot 6. 1- Premarem [Windows+I] . I apareixer la pantalla dinici de sessi ambtots els usuaris disponibles.2- Seleccionarem lusuari al qual volem tornar a iniciar sessi.3-Si volem tancar una sessi dusuari, iniciarem sessi a lordinador ambaquest usuari, premarem el bot inicia i clicarem lopci tanca la sessi. 7. 1- Seleccionarem del Tauler de control.2- Hi seleccionarem lopci3- Desmarcarem la casellai premerem el bot4- Reiniciarem lordinador o canviarem dusuari, desprs de la qualcosasens mostrar una finestra dintroducci de dades en qu hauremdescriure, a ms de la contrasenya, el nom dusuari. 8. 1- Seleccionarem del Tauler de control.2- Farem clic sobre el compte dinvitat3- Sens obrir una finestra com la que es mostra en la foto.Hi premerem el bot4- Premerem [Windows+l]. Ja tindrem actiu lusuari invitat, queapareixer disponible a la llista dusuaris. 9. 1- Seleccionarem del Tauler de control.2- Seleccionarem el compte dusuari que volem esborrar.3- Farem clic sobre lopci4- I decidirem si volem conservar els arxius personals de lusuari, iguardar-los en una carpeta que es dir com el compte dusuari enlEscriptori o esborrar tota la seva informaci, definitivament. 10. 1- Farem doble clic sobre2- Apareixeran totes les carpetes en la secci Fitxers emmagatzematsen aquest ordinador. 11. 1- Seleccionarem el compte i hi farem clic.2- Seleccionarem lopci3- Seleccionarem .4- Premerem el bot5- Premerem el bot i escriurem lacontrasenya.6- Premerem el bot Establecer como elemento privado 12. 1- Premerem el bot dret del ratol sobre el programa dinstallacidescarregat i seleccionarem en el men contextual que apareix lopciExecutar com a...2- Sobre una finestra en la qual seleccionarem lusuari i nintroduirem lacontrasenya.3- Clicarem Dacord i sinstallar el programa sense problemes. 13. 1- Seleccionarem des del Tauler de control.2- Seleccionarem en la finestra que apareix.O b, 1- podem clicar el bot dret sobre licona2- Elegir lopci Administra en el men contextual que es mostra.3- Seleccionarem Usuaris locals i grups, i premerem Usuaris per veuretots els usuaris de lequip local.4- Farem clic amb el bot dret del ratol sobre lusuari i clicarem lopcide Propietats en el men que apareix. 14. 5- Sens obrir una finestra en la que sens mostraran les propietats delusuari i el grup o grups al qual pertany.6- Premerem el bot Cancellar.7- Farem clic a la carpeta Usuaris amb el bot dret per crear un usuarinou. I en el men contextual que es desplega seleccionarem lopciUsuari nou...8- Completem les dades que ens demana, excepte la contrasenya,daquesta manera, fem que lusuari hagi dintroduir una contrasenyanova.9- Premerem el bot i desprs el bot10- Canviem dusuari prement les tecles [Windows+I] i hi apareix el nouusuari que acabem de crear 15. 11- Cliquem sobre lusuari , i ens apareixer unavs perqu es canvi la contrasenya en el primer inici de sessi.12- Acceptem lavs que apareix i ho completem amb les dades delantiga contrasenya i les de la nova contrasenya.13- Premem el bot Acceptar, ens apareixer un altre avs de que shacanviat la contrasenya i podrem iniciar la sessi normalment.