Bijeenkomst20citadel20tco financiering20maart20201420-140321060144-phpapp01

download Bijeenkomst20citadel20tco financiering20maart20201420-140321060144-phpapp01

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Bijeenkomst20citadel20tco financiering20maart20201420-140321060144-phpapp01

PowerPoint-presentatie

1

2Bent u toeschouwer of doet u mee?Gert Harm ten Bolscher

2

InhoudTrends voor de bouw-/ vastgoedwereld?Anders denkenAanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk

3

4

Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Relevante ontwikkelingen voor de komende jarenNiet denken vanuit bezit, maar vanuit gebruikFlexibilisering arbeidOverweldigende techniek behoefte aan de menselijke maatGenetwerkt samenwerken5

Niet bezit maar gebruik centraalGevolgen:TCO-benaderingPrestatiegaranties/bonus-malus DBFMO-constructiesAndere rollen voor traditionele partijen uit de bouwkolomKennis delen/samenwerken6

Flexibilisering arbeidThuiswerk: werk- en priv door elkaar Werken als het nodig is/kanWaar wifi is, is een werkplekOntmoeting met collegas cruciaal voor creativiteit, organisatiecultuur enz.7

Behoefte aan menselijke maatEinde aan ontwikkeling groot, groter, grootstTechniek geen doel maar hulpmiddel voor de gebruikerBehoefte aan echt contact8

Genetwerkt samenwerkenProfessionals hebben elkaar nodig in de complexe en dynamische werkelijkheid Samenwerken vanuit een gezamenlijk doelKernwoorden: vertrouwen en gezamenlijke win9

Ecologische voetafdruk

11

Gemiddeld 2,7 haBeschikbaar: 2,1 ha

Waarde duurzame huisvesting (1)Jones Lang LaSalle nov. 2013: Twee-derde is bereid 1 tot 5% meer huur te betalen voor extra duurzaamheidsprestatiesRabobank juni 2013: Beleg in duurzaam vastgoedDTZ feb. 2011: Energiezuinig kantoor leidt tot hogere inkomsten

12

Waarde duurzame huisvesting (2)Universiteit Maastricht (i.s.m. Amerikaanse Universiteit): duurzame gebouwen hebben 16% hoger rendementDrijvende krachten: verlaging exploitatiekostenimagoduurzaam inkopen overheid

13

Productiviteit en ziekteverzuim14Productiviteitswinst[%]Ziekteverzuimdaling[1,5%]Geen luchtvervuiling3 - 71,5Voldoende ventilatie1 - 20,5Temperatuur regelbaar2 - 30,5Temperatuur goed7-Goede verlichting2 - 3-Daglicht-0,5Geen geluidshinder3 - 9-Totaal10 - 152,5%

Perspectief duurzaam pandKostenplaatje (kantoorpand)Salariskosten: 2.500 - 3.000 /mEnergiekosten: 12 - 18 /mBatenplaatje jaarlijks5% productiviteitswinst: 125 - 150 /m2% lager ziekteverzuim: 40 - 60 /mLagere energiekosten: 3 - 8 /mHogere vastgoedwaarde: 15 - 30 /mInvesteringsruimte?Jaarlijks voordeel: min. 185 /mMeerinv. duurzaam pand: 200 - 400 /m

15

Wat staat centraal?Bij ontwikkeling en renovatie:Investeringskosten financierings- en/of huurkosten

Veel minder of geen aandacht voor:ExploitatiekostenGebouw als productiemiddelEffect huisvesting op: duurzaam imago, gezondheid, productiviteit, flexibiliteit enz.16

PerspectiefKantoorpand:Ontwerpkosten: 65 80 /mInvesteringskosten: 1.300 1.500 /mEnergie-, onderhouds- en schoonmaakkosten: 45/m (per jaar)Primaire proces: 3.000/m (per jaar)

17

Perspectief over 25 jaarKantoorpand:Ontwerpkosten: 65 80 /mInvesteringskosten: 1.300 1.500 /mEnergie-, onderhouds- en schoonmaakkosten: 1.700/m Primaire proces: 115.000/m

18

In verhouding over 25 jaarOntwerp : Investering : Exploitatie : Primair Proces

1 20 20 100 19

In verhouding over 25 jaarOntwerp : Investering : Exploitatie : Primair Proces

1 20 20 100

Focus?

Keuzes?

Voldongen feiten?20

Logisch?

21Van inspanning naar prestatie

Financiering uit vitaliteitsfonds?22

23Andere rollen voor ALLE betrokkenen

24Voorbeeld scholenaanpak

Voorbeeld Scholen Verduurzaming scholenIsolatie (gevel, glas, dak)CV-ketel vervangen, inregelen klimaatinstallatiesVervanging verlichtingPlaatsing pv-panelenVerbeteren binnenklimaatBudgetneutraal25

26Business casesLening Energiefonds Overijssel: ca. 3,5% rente

Netto contante waarde: 135.000Rendement investering (IRR): 9,5%

ExploitatiemogelijkhedenPlaatje gebruiken om definities vast te stellen!21-7-201627

Gentegreerde contractvormen?Voordelen:geen eindpunt bij opleveringverantwoording en betrokkenheid na oplevering gaan doorcomponent keuzes worden gemaakt uit het oogpunt van kosten effectiviteit

28Door de juiste manier van aanbesteden, zijn kostenbesparingen van meer dan 35% op het onderhoud eerder regel dan uitzondering.

Uitbesteding totaal onderhoudAfsluiten prestatie-contract voor onderhoud, energiereductie en goed binnenklimaatNIET: verschillende prestatiecontracten per techniek (verlichting, PV-panelen)WEL: gentegreerd prestatiecontract voor totale onderhoudBeoordeling op KPIs (Kritieke Prestatie Indicatoren)EnergiegebruikBinnenklimaatOnderhoud en beheer

29

30Prestatiecontract afsluitenOnderhoudsbeleid matchen met bedrijfsvoeringsbeleidKSF's bepalen en vertalen in KPI'sBepalen meest bijpassende onderhoudsvorm / management bij organisatie en budgetAfstemmen monitoringsbehoefte passend bij organisatie: van alles uitbesteden tot zelf aansturen.Aanbesteding met prestatie onderhoudsbestek obv KPI'sImplementatie monitoringOpstarten onderhoudscontract

Clustering van projecten

Andere benaderingCirculaire economie32

33Enorme leegstand kantoren:Probleem of grondstoffenbank?

Circulaire economieBetalen voor gebruik/prestatiesFabrikant/leverancier blijft eigenaar van de grondstoffenContracttermijn bepaalt de prijs voor het gebruik34

Vragen?35Onze belangrijke problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau waarmee we ze creerden.

Albert Einstein (1879 1955)

Droom36

Gezamenlijk project vanuit F2F-/Citadel-netwerk

UitwerkingGezamenlijk: iedereen die iets kan en wil toevoegen (halen en brengen principe)Renovatieconcept ontwikkelen voor concreet project of met concept genteresseerde vastgoedeigenaren zoeken

37

PlanningAftrap: 20 maart Contouren bepalen: 9 april (vanaf 16.00 uur)Uitwerking: april augustus 2014Definitief concept: september 2014Start concreet project: Q4 201438

Interactie

39

40Wie gaat mee?