Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

of 56 /56
www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Samen nóg deskundiger in de toekomst Frans Schouwenburg Sectormanager po en vo

Embed Size (px)

description

Kennisnet studiereis (SdmdP) Zweden 2009

Transcript of Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Page 1: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

www.kennisnet.nl

Naam van de Auteur

7 januari 2008

Samen nóg deskundiger in de toekomst

Frans Schouwenburg

Sectormanager po en vo

Page 2: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Dagprogramma

09.30-09.50 Arno inleiding

09.50-10.20 Waarom anders?

10.20-11.00 Discussie met stellingen

11.00-11.15 Koffie

11.15-11.35 Aanvalplan

11.35-12.30 Samen bouwen

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Centraal terughalen en afspraken

14.30-15.15 Speedpresenting

15.15-15.30 Reflectie: Het vervolg

Page 3: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Inhoud

Leren vernieuwen met ict

Waarom anders?

Pakken we samen de uitdaging?

Page 4: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Waar is deze school?

Page 5: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

“het basisonderwijs heeft een hoog efteling-gehalte”

Page 6: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 7: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Veranderende dominante communicatie

Page 8: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Boekdrukkunst

Page 9: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Industriële revolutie

Page 10: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Seriewerk op scholen

Page 11: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Cito-drempel

gedragsproblemen

Passend onderwijsfaalangst

motivatieproblemen

huiswerkklassen

hoogbegaafden

zorgleerlingen

Remedial teaching

dyslectiedyscalculie

adhd

leerachterstanden1040 uur

Pdd-nos

Page 12: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

…en anders zetten we toch weer een ander soort school neer?

Page 13: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 14: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

14Ambassadeurs PO januari 2009

Page 15: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

15Ambassadeurs PO januari 2009

Page 16: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Alles is samenwerken en netwerken

Page 17: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

De wereld dendert digitaal voort

Page 18: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Iedereen verbonden met iedereenIedereen toegang tot alle informatie

Page 19: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Onderwijsketen

Page 20: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

OndersteuningsaanbodOpleidingenCursussenLeerdoelenmatrix

EloPortfolioLeerlijnplannersAuteurstools

EdurepEntreeStandaardenEdupoort/eduroute

• Fragment• Informatie-eenheden• Leereenheden

Samenwerkingen (ovc, studiovo, digilessenvo, ipvo)Commercieel aanbodWikiwijsCultureel erfgoedTeleblik, ed*it

Page 21: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Uitwisselbaar leermateriaal

Standaarden:IMS QTI voor toetsenLOM voor metadataSCORM voor leerobjecten

Een (SCORM) pakketje met verschillende onderdelen..

Page 22: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

leermiddelendatabase digischool

Page 23: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 24: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 25: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

RoosterKlassikaalJaarplanning

Rijke leeromgevingActuele bronnenArrangementenLeerpleinenflexibele organisatie

Page 26: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Maar werkt het ook?

door onderzoek weten westeeds meer

Hoogeveen 8-1-09

Page 27: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Onderzoek digitaal prentenboek

Page 28: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Leerlingprestaties wiskunde en taal

475

500

525

tradit

ionee

l

Combi

met

ict

Combi

met

ict

Uitslui

tend

ict

TaalWiskunde

hoeveelheid computertijd van laag naar hoog

Page 29: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Zet uw leerlingen in!

Page 30: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Onderzoek naar zoekvaardigheden

• leerlingen beoordelen informatie niet

• inschatting van titel en samenvatting

• verleiding tot kritiekloos knippen en plakken

Aanbeveling:

• Instructie bevordert kritische houding

• Instructie integreren in het vak, niet apart

Page 31: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

van wie leerde ik werken met de computer?

niets/weinig redelijk wat veel

leraar 66 23 11

computercursus 81 9 10

computerboek 74 15 11

mijn vader 49 18 33

mijn moeder 80 8 12

mijn broer/zus 58 16 26

vriendinnen 51 28 21

zelf proberen 9 19 73

bron: m. van veen

Ambassadeurs PO januari 2009

Page 32: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Opbrengsten van ict

Page 33: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan

33Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen 10-2-2009

Page 34: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

3434

Leerlingen hebbenhun leraar harder nodig dan ooit!

Ambassadeurs PO januari 2009

“bewust, kritisch en actief”

Page 35: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

21st century education

LICA approach? (didactisch, technisch, theoretisch)(knowledge, understanding, skill, ability, attitude, approach)

CDIO.org (concieve, design, implement, operate)Teamwork, projects, quality approach, communicate,

leadership (soft generic skills)

Kennisbasis ict (Adef)

Mediawijsheid

Page 36: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

3636

U kunt de zaak naar u toe trekken

U kunt de verbindingen leggen

U leert kinderen kritisch denken

U kunt beoordelen hoe internet ingezet kan worden

U kunt, met alle middelen van nu, voor gevarieerd aanbod zorgen

Ambassadeurs PO januari 2009

Page 37: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Uitdaging:

"I cannot teach anybody anything, I can only make them think."Socrates.

De Socratische methode

Page 38: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Stappen we op de trein?

Page 39: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Dit was het programma, hoe nu verder?

Page 40: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Dit was het programma, hoe nu verder?

Page 41: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Doelen voor vervolg

Page 42: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Hoe bereiken we dit?

Page 43: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Leermiddelen als katalysator

Page 44: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 45: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 46: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 47: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 48: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Kennisbasis ICT van Adef beschikbaar

Instrumentele vaardigheden

Algemene didactiek

Informatievaardigheden

presenteren

samenwerken

individueel werken

begeleiden en evalueren

digitaal toetsen

Arrangeren en ontwikkelen

Page 49: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

de lero in de keten - not 2009

Page 50: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

50Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen 10-2-2009

Page 51: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Aanvalsplan

Page 52: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Samenwerkingsvorm

• Huidige opzet doorontwikkelen naar gelijkwaardige

samenwerking

• Eventuele andere partners

• Focus op ict-beleid in de pabo

• Focus op de expertrol van de pabo in de school

• Gezamenlijk plannen ontwikkelen en draagvlak vinden

• Kennisnet als partner, niet als financier

Page 53: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Bouwen in het land van Ikea

Page 54: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01
Page 55: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Opdracht per groep

1. Schets de droomsituatie, niet gehinderd door belemmeringen: Het pad naar de moderne leraaropleiding

Pabo als duwer bij innovatie?Pabo als volwaardig speler?

2. Wat is de laatste stap ervoor? Wie zetten die stap, wat is ervoor nodig

3. Zo terugredeneren

4. Wat is de eerste stap die nu gezet moet worden?

5. Terug in de grote groep: wat is het bereikbare doel

Page 56: Samennogdeskundigerindetoekomstpabozweden 090513052309 Phpapp01

Thema’s (aanvullen graag)

Netwerkend leren

Internationale focus

21st century skills (incl. generic skills)

Leermiddelen arrangeren

Onderzoek