PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand...

of 7 /7
20-10-2016 1 BINNENSTAD ALS JOINT VENTURE WEET U NOG? CONCEPT BINNENSTAD WERKEN LEISURE FOOD WONEN Collectiviteit, het WIJ gevoel Zelfredzaamheid Publieke sector terug naar de basis Privaat initiatief en zeggenschap Thematisering in retail Tailor made services Zeggenschap over investeringen Eigenaarschap voor publieke omgeving TRENDS RACE TO THE BOTTOM

Embed Size (px)

Transcript of PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand...

Page 1: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

1

BINNENSTAD ALS

JOINT VENTURE

WEET U NOG?

DroombeeldenCONCEPT

BINNENSTAD

WERKEN

LEISURE

FOOD

WONEN

Collectiviteit, het WIJ gevoel

Zelfredzaamheid

Publieke sector terug naar de basis

Privaat initiatief en zeggenschap

Thematisering in retail

Tailor made services

Zeggenschap over investeringen

Eigenaarschap voor publieke omgeving

TRENDS RACE TO THE BOTTOM

Page 2: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

2

RoermondDen HelderEmmenRoosendaal

Helmond

Schiedam

Hengelo

Emmeloord

Heerlen

BestTielBarendrecht

Goes

Drachten

WoerdenOssGeleenNieuwegein

“Van het rechter naar het linker rijtje….”

PROMOVEREN

WAARDEDALING

Versnippering

Ieder voor zich

OmzetdalingKosten stijgen

Afglijden

Machteloos

Geen invloed

Verelendung

WAARDEDALING

VERKOKERING

TEAM JOINT VENTURE

Veca/PBAGemeente

EmmenPlatform 31

SITEGemeente

Oss

JOINTVENTURE

# CITY

Uw aandeel in de binnenstad

Page 3: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

3

BAATBELASTING

ONDERNEMERSFONDS

PRECARIO

RECLAMEBIZ

CENTRUMMANAGEMENT

NIET TOEREIKENDE OPLOSSINGEN

PARKMANAGEMENT

VAN…...

- Verhoging belastingdruk

- Verschotten

- Beperkte zeggenschap

- Kleine ‘plus’

- Waardebehoud (plafond)

- Voor ondernemers

- Verplichte ‘deelnemers’

- Winkeliersclub

VAN…...

- Verhoging belastingdruk

- Verschotten

- Beperkte zeggenschap

- Kleine ‘plus’

- Waardebehoud (plafond)

- Voor ondernemers

- Verplichte ‘deelnemers’

- Winkeliersclub

- Stroomlijnen bestaande stromen

- Ontschotten

- Complete zeggenschap

- Integraal dienstenpakket

- Waardeontwikkeling (revolverend)

- Van ondernemers, eigenaren, bewoners

- Aandeelhouders

- Binnenstad als bedrijf

NAAR…... DIVERSE BELANGEN

Stabiele huurinkomsten

Rendement Aantrekkelijke winkelstraat

Traffic

Omzet

Bereikbaar

Veilige woonomgeving

ReuringEn rust

Toegankelijkheid

Schoon, heel& veilig

leefbaarheid

Sterke economieBezetting

BELEGGER ONDERNEMER BEWONER GEMEENTE

GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

Stabiele huurinkomsten

Rendement Aantrekkelijke winkelstraat

Traffic

Omzet

Bereikbaar

Veilige woonomgeving

ReuringEn rust

Toegankelijkheid

Schoon, heel& veilig

leefbaarheid

Sterke economieBezetting

BELEGGER ONDERNEMER BEWONER GEMEENTE

Aantrekkelijke openbare

ruimte Gevulde panden

Gastvrij

Bereikbaarheid

ImagoTraffic

Bestedingen Schoon, heel veilig

Joint Venture Binnenstad ontstaat

vanuit gedeeld geloof dat de binnenstad

winstgevender kan zijn door een

efficiëntere benutting van bestaande

geldstromen en betere organisatie van

diensten

VISIE

Page 4: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

4

Latente meerwaarde activeren en binnenstad meer laten zijn dan som der delen

DOEL

=

=

VAN…...

NAAR…...

GEBIEDSGERICHTE ORGANISATIE MET EIGEN VERDIENMODEL EN

AANDEELHOUDERS

1. Binnenstad als belegging die rendeert

2. Zeggenschap over investeringen

3. Gebundelde krachten en geldstromen

4. Sturen op resultaten d.m.v. heldere prestatie-indicatoren

5. Geld verdienen, kosten delen

BINNENSTAD ALS JOINT VENTURE

ONZE AANDEELHOUDERS

“Als institutionele belegger zien wij de kracht van

lokale samenwerking. Met Joint Venture Emmen

kunnen wij het verschil maken voor de stad als geheel

en dus ons rendement”

René Vierkant, Director Winkelbeleggingen, Syntrus Achmea

ONZE AANDEELHOUDERS

“Joint Venture Gouda heeft de binnenstad in een

professioneel maatpak gehesen. We delen kosten en

diensten waardoor ik meer tijd en geld over heb om mijn

bedrijf écht een stap verder te brengen”

Michael de Vries, Eigenaar Urban Outfitters in Gouda

ONZE AANDEELHOUDERS

“De binnenstad is cruciaal voor een aantrekkelijke stad

met meer banen en gelukkige inwoners. Door de

bedrijfsmatige én lokale aanpak van Joint Venture

Nijmegen kunnen we dit in een stroomversnelling

brengen.

Ben van Hees, Wethouder Binnenstad Nijmegen

ONZE AANDEELHOUDERS

“Als bewoner in de binnenstad heb ik best een visie op

wat er beter kan, ook voor de ondernemer. Ook ik heb

een aandeel gekocht in Joint Venture Roermond. Ik

praat nu eindelijk mee!”

Lotte Versteegh, bewoner binnenstad Roermond

Page 5: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

5

WAT BIEDT DE JOINT VENTURE?

Services vanuit klant en waarde:

SmartPublieke ruimte

Compact &Compleet

Events MarketingBereikbaar & Parkeren

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN

parkeerbedrijffiets parkeren

routinglogistiek

distributie

SMART

PersoneelspoolESCO

BeveiligingWifi en cityportal

Gastvrijheid

COMPACT EN COMPLEET

Compact &

Compleet

brancheringstedelijke

herverkavelingacquisitie

PUBLIEKE RUIMTE

streetscapingonderhoud

toilettengroene ruimte

placemaking

EVENTS

Eventspermanent

pop upcultureel

Page 6: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

6

MARKETING

loyalty promotie

brandstorytelling BUSINESS MODEL

Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): € 224 mln

Investeringen cultuur: € 5,1 mln

Ondernemerswinst (+- 5% omzet): € 11,2 mln

Loonkosten (+- 16% omzet): € 35 mln

Huurkosten (+- 10% omzet): € 22,4 mln

Belastingen gemeente etc.: € 1,7 mlnBesteedbare inkomens binnenstadsbewoners: € 143 mln

Investeringen openbare ruimte: € 3,5 mln

Incidentele investeringen: € 2,5 mln

Totaal: € 235 miljoen per jaar

Inkoop (+- 40% van de omzet): € 90 mln

BTW-heffing: € 47 mln

Winst-/verliesrekening Binnenstad Emmen

Inkoop diensten / overige kosten: € 27,7 mln

Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): € 224 mln

Investeringen cultuur: € 5,1 mln

Ondernemerswinst (+- 5% omzet): € 11,2 mln

Loonkosten (+- 16% omzet): € 35 mln

Huurkosten (+- 10% omzet): € 22,4 mln

Belastingen gemeente etc.: € 1,7 mlnBesteedbare inkomens binnenstadsbewoners: € 143 mln

Investeringen openbare ruimte: € 3,5 mln

Incidentele investeringen: € 2,5 mln

Totaal: € 235 miljoen per jaar

Inkoop (+- 40% van de omzet): € 90 mln

BTW-heffing: € 47 mln

Winst-/verliesrekening Binnenstad Emmen

Inkoop diensten / overige kosten: € 27,7 mln

Ter vergelijking

Cool Cat (130 winkels): € 155 mlnEfteling: € 181 mlnBavaria: € 400 mln

KIES JOUW SERVICE

Basispakket €

•We willen collectieve diensten ontwikkelen voor alle shareholders (BIZ,

draagvlakmeting)

•Verplicht, geen Freeriders

•Gezamenlijk minimaal kostendekkend

Premium €€

•Én specifieke diensten voor delen van de shareholdersgroep

•Abonnementen

•Diensten ieder voor zich kostendekkend

•Facultatief

Abonnement |

opt-in/out

Specifieke dienst 1

Abonnement |

opt-in/out

Specifieke dienst 1

Joint venture

binnenstad

€ €€ €

BASIS vs. SPECIFIEKE DIENSTEN

Page 7: PowerPoint-presentatie - platform31.nl · 20-10-2016 6 MARKETING loyalty promotie brand storytelling BUSINESS MODEL Consumenteninkomsten (detailhandel + horeca): €224 mln Investeringen

20-10-2016

7

Waardestromen in de binnenstadValue capturing

Consumentenbestedingen

Investeringen in openbare ruimte

Investeringen in vastgoed

Investeringen in bedrijven

Lonen

Huren

Kosten van services

Bedrijfswinst

STRUCTUUR

Joint venture binnenstad is:

• een for-profit organisatie

• eigendom van de aandeelhouders.

Primaire doel: creёren van aandeelhouderswaarde

• alleen aandelen voor directe stakeholders verbonden aan de stad (statutair vastgelegd).

• we leggen statutair vast dat dividend weer in de binnenstad moet worden geinvesteerd

• aandelen zijn verhandelbaar, maar onder bepaalde randvoorwaarden (o.m. lokale

verbondenheid)

• Directeur krijgt basissalaris + aandelen

ROADMAP

1. Visie + businessplan

2. Trekker (toekomstig kwartiermaker, toekomstig directeur)

3. Founding partners / shareholders (krijgen slechts deel van de aandelen)

4. Sterke statuten / governance (Hoeveel aandelen mag je maximaal kopen?

Stemverhouding bij verschillende typen beslissingen etc.)

5. Inbreng seed capital

6. Inrichting bureau

7. Start werkzaamheden

8. Geleidelijke uitgifte overige aandelen, vergroting kapitaal en werkzaamheden

WIJ ZOEKEN

Are you in?

5 testlocaties

Samenwerkingscultuur

Min. 2 jaar per locatie

Investeringsbereidheid

JOINT

VENTURE

# CITY

Uw aandeel in de binnenstad