Podium nummer 1

download Podium nummer 1

of 30

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs

Transcript of Podium nummer 1

 • podiumplatform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs november 2011

  1

  Rotterdams bestuur regelt zlf meestersDe meerwaarde van de bestuurder

  Krimp in aantocht? Bereid je tijdig voor!

 • Rotterdams bestuurregelt zlf meesters

  Het aantal mannelijke leerkrachten neemt

  drastisch af. Op veel basisscholen bestaan

  de teams uit enkel vrouwen. Ongewenst,

  vindt het Rotterdamse schoolbestuur RVKO.

  Dankzij het Hij-instroomtraject volgen

  35 mannen momenteel een tweejarige

  deeltijd pabo-opleiding. Ondertussen staan

  ze ook al voor de klas.

  Pagina 6

  Krimp in aantocht?Bereid je tijdig voor!

  Krimp hoeft geen ramp te zijn, als je deze

  ontwikkeling maar tijdig onder ogen wilt

  zien. Drie schoolbestuurders die al met

  krimp te maken hebben, vertellen hoe zij

  zich hierop hebben voorbereid. Soms stuwt

  de krimp besturen op tot grotere creativiteit.

  Dat kan leiden tot hele nieuwe ideen.

  Pagina 12

  inhoud november 2011

  2 podium november 2011

 • podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideen, problemen en oplos-singen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde meningen. Hoofdredacteur: Marc Mathies. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Redactieraad: Elise van Bockhorst, Corine van Helvoirt, Gert-Jan van Midden, Onika Pinkus. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto omslag: Hans Roggen. Redactieadres: podium@poraad.nl

  verder in deze editie 4 Voorwoord Kete Kervezee over podium, het nieuwe platform voor de leden, schoolbesturen

  en de schoolleiderskamer van de PO-Raad

  24 Webpoll Goed dat er een sterkere focus ligt op taal en rekenen. Lees hoe de bezoekers

  van onze website stemden. Twee bestuurders lichten hun standpunt toe.

  28 Column In elk nummer reageert een politicus op een actueel onderwerp.

  Nu: Cynthia Ortega-Martijn (CU) over de focus op taal en rekenen

  De meerwaarde van de bestuurder

  Bestuurders worden nogal eens weggezet

  als veelverdieners, en besturen als een

  bureaucratische leemlaag die de mensen

  op de werkvloer vooral van het werk houdt.

  Maar is dat terecht voor wat betreft het

  primair onderwijs?

  Pagina 18

  3 podium november 2011

 • Met trots presenteert de PO-Raad het eerste nummer van haar nieuwe blad: podium. Met dit blad willen we een platform geven aan onze leden, de schoolbesturen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs en aan de nieuwe schoolleiderskamer van de PO-Raad.

  podium voor schoolbesturen in het primair onderwijs

  4 podium november 2011

 • We hebben ervoor gekozen om geen traditioneel blad te maken. Er zijn

  andere onderwijsbladen en u krijgt al zoveel papier op uw bureau. We

  bieden podium daarom aan als elektronisch tijdschrift. Het blad is op een

  vertrouwde manier gemaakt, maar wordt aangeboden via onze website.

  Met de koppeling, die we per mail versturen, komt u rechtstreeks bij het

  blad. Vervolgens kunt u zelf kiezen om het digitaal te lezen of om het uit te

  printen en op papier te lezen.

  Met de komst van podium kan de PO-Raad meer aandacht geven aan

  goede voorbeelden uit de praktijk en achtergrondverhalen over en voor

  schoolbestuurders in het primair onderwijs. Het is een aanvulling op de

  informatievoorziening aan onze leden. Op de website en in de tweeweke-

  lijkse nieuwsbrief blijft u de actuele nieuwsberichten vinden. De artikelen in

  podium daarentegen zijn meer bedoeld voor uitwisseling van informatie en

  ter inspiratie van de leden van de PO-Raad.

  In dit eerste nummer van podium leest u onder andere over krimp op basis-

  scholen in steeds meer regios van Nederland. Diverse schoolbestuurders

  vertellen hoe zij hierop inspelen. Daarnaast discussieert Wiely Hendricks

  (De Haagse Scholen) over de meerwaarde van een schoolbestuurder met

  vakbondsman Patrick Banis (CNV Onderwijs). In Rotterdam spreken we met

  een schoolbestuur dat het aantal mannelijke leraren wil verhogen. Tot slot

  in deze podium reacties vanuit onze achterban en vanuit de politiek op een

  stelling. Voor elk nummer van podium zetten we een stelling op onze web-

  site. Deze keer was dat: Het is goed dat er een sterkere focus ligt op taal en

  rekenen.

  Ik ben heel benieuwd naar uw reacties op podium. Wat vindt u leuk aan het

  blad? Hoe kunnen we het nog beter maken? En wat wilt u zelf naar voren

  brengen in podium? U kunt reageren naar POdium@poraad.nl. Ik hoor graag

  van u.

  Ik wens u veel leesplezier met podium. Ik hoop dat het blad een bijdrage

  levert aan de bevlogenheid van schoolbestuurders en schoolleiders bij de

  invulling van het onderwijskundig leiderschap en bij de uitvoering van de

  opdracht: goed onderwijs voor elk kind.

  Kete Kervezee,

  Voorzitter PO-Raad

  5 podium november 2011

 • Rotterdams s regelt zelf me

  Begin september nog opent het AD met de kop Steeds minder mannen voor de klas. De toon van het artikel is negatief: men ziet geen heil in landelijke initiatieven om de situatie te verbeteren. Ondertussen pakt het Rotterdamse bestuur RVKO het probleem zelf aan. Inmiddels volgen 35 mannen een tweejarige deeltijd pabo-opleiding die hen klaarstoomt voor leerkracht terwijl ze al op RVKO-scholen werken.

  6 podium november 2011

 • choolbestuur esters

  TEKST JOLLE POORTVLIET FOTOS HANS ROGGEN

  7 podium november 2011

 • Mannen voor de klas: wetenschap-

  pers zijn het niet eens over het belang

  daarvan voor kinderen. Ook Den Haag

  is hierover niet eenduidig. Het ministerie

  van OCW erkent het probleem van de

  feminisering van het onderwijs, maar

  in het huidige Regeerakkoord meldt

  het kabinet dat zij het diversiteits/

  voorkeursbeleid op basis van geslacht

  en etnische herkomst beindigt. Een

  ander spanningsveld betreft regionale

  verschillen: in de Randstad kent het po

  al een zeker personeelstekort (en daar-

  door mogelijk een wat acutere behoefte

  aan meer mannen), terwijl op landelijk

  niveau eerder een overschot dreigt van-

  wege de terugloop van leerlingen.

  Elders mag er verdeeldheid heersen; het

  Rotterdamse schoolbestuur RVKO staat

  vierkant achter haar Hij-instroomtraject.

  Algemeen directeur Lia Zwaan: Uit

  gesprekken met schoolleiders en leer-

  krachten merk je de behoefte. Het is vaak

  iets resultaatgerichter werken met een

  man in het team, al moet je oppassen dat

  je niet in clichs vervalt. Teams die vorig

  jaar al met een hij-instromer hebben

  gewerkt, zeggen dat de sfeer positief

  verandert. Zwaan: Maar in de eerste

  plaats gaat het om de leerlingen. Ons

  doel is dat ieder kind op de basisschool

  minimaal twee jaar een meester heeft.

  Een aantal RVKO- scholen staat in sociaal

  zeer zwakke wijken met veel alleen-

  Handvaardigheidsles op de Pabo Thomas More. Hij-instromer Diederik van Dalen: Straks volgt didactiek, dat is veel inhoudelijker, maar ook in deze praktijkles heb ik goede tips gekregen. Om kinderen met klei te kunnen laten werken, moet je het materiaal kennen en weten wat je bij de kinderen wilt bereiken.

  8 podium november 2011

 • staande moeders. Zwaan: Hun kinderen

  komen amper mannen tegen. Dat is een

  gemis. Jongens kunnen zich identifice-

  ren met mannen. Zij hebben baat bij het

  fysieke, het voetballen en stoeien. Maar

  ook voor meisjes is het goed. Meesters

  geven andere dingen mee. Mannen en

  vrouwen zijn nu eenmaal anders en dat

  verschil is waardevol.

  Niet stoer genoegDe RVKO koos voor het Hij-instroom-

  traject omdat het moeilijk bleek om

  mannelijke studenten voor de pabo-

  opleiding te werven. Werken in het

  primair onderwijs is voor jongens tussen

  de 17 en 20 jaar simpelweg geen stoer

  beroep. Zij kiezen voor het bedrijfsleven.

  Pas jaren later komen ze tot de conclusie

  dat ze in een omgeving zitten die niet

  goed bij ze past. Ex-manager Diederik

  van Dalen (31) zocht bijvoorbeeld een

  manier om met mensen te werken zon-

  der de commercile gedachte erachter.

  In augustus begon Diederik als hij-in-

  stromer op kbs De Oosthoek in Bleiswijk.

  Iedereen in mn omgeving zei: eindelijk

  gaat-ie het onderwijs in.

  Cees van Hartingsveldt (33) begeleidt

  op zijn Rotterdamse stageschool de

  Vijfster de kleuters. Kinderen die niet

  bij me in de klas zitten zijn ook blij dat

  er een meester is. Ze spreken me aan en

  willen dingen aan me laten zien. Voor

  een muziekles in een hogere klas nam

  hij onlangs zn gitaar mee. Een man met

  een gitaar in de school: hun mond viel

  open. Cees werkte jarenlang als verko-

  per bij een internationale wijnhandel.

  Een mannenwereld die hem te grimmig

  en onpersoonlijk werd. Nu is hij de enige

  man in het schoolteam. Dat maakt mij

  niet uit. Het zijn pittige dames die hun

  mannetje staan. En dan ook nog eens bij

  de kleuters? Ja, ik had het van te voren

  niet verwacht. Uit de gesprekken met de

  RVKO bleek dat ik open en eerlijk ben.

  Kleuters zijn dat ook.

  Recruitmentbedrijf Bronnson HR

  selecteert de mannen voor dit traject.

  Degenen die door de selectie komen

  gaan bij de RVKO op gesprek. Hun moti-

  vatie wordt gecheckt, onder andere met

  een drijfverenonderzoek. Ook word