PDOK Presentatie Pieter Meijer

download PDOK Presentatie Pieter Meijer

of 15

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  382
 • download

  2

Embed Size (px)

description

PDOK Presentatie Pieter Meijer, Programmamanager

Transcript of PDOK Presentatie Pieter Meijer

 • 1. 022012PubliekeDienstverleningopdeKaart PieterMeijer ProgrammamanagerPDOK

2. Hoofddoelstelling Landsdekkendeoverheidsgeoinformatieefficint,betrouwbaarentoekomstvastbeschikbaarstellen 3. WatheeftPDOKtotnutoeopgeleverd? EenwerkendePDOKvoorzieningmetca.20openwebservices Meerdan150aangeslotenoverheidspartijen Nationaalgeoregister met>2.500datasets Afsprakenovermeerjarigefinanciering(20132015) Helderplanvoordeafrondingvanhetprogrammain20123 4. Beschikbare webservices 5. Architectuur + afbakening PDOK programma 6. FocusPDOK2012 INSPIREconformiteit (klaarvoorannexIII) Ontsluitendatasetsvannationaalbelang,incl.geobasisregistraties Ontsluitenopengeodata Transitieenborgingvanprogrammanaarexploitatie/beheer Toegangvoorhetbedrijfsleven6 7. PDOKenbedrijfslevenWaarstoptPDOKenkanhetbedrijfslevenverder: Applicatieontwikkeling OndersteuningaansluitenafnemersWatdoetPDOKwel: Etalage,metbasalebestelfuncties(NationaalGeoregister) Handleidingen,FAQenfaciliterenonlinecommunity(pdok.pleio.nl) Aansluitensectoren Relatiebeheerpotentilepartners(toeleveranciers) 8. OpenData,waaromactueel? I&M/Kadaster:BesluitministerSchultz EL&I:beleidDigitaleagenda.nl RWS:vrijgevenNWB NoodzaakaantonenmaatschappelijkemeerwaardePDOK 9. OpbouwPDOKdienstverlening Toegangtot servicesenVrijBeveiligd bestanden(doelbinding)Geen Wel Dienstenniveaugaranties garanties(SLA) 10. SoortenPDOKdienstenPDOKFairUseToegangtotservicesenVrijBeveiligdbestanden(doelbinding)Geen Wel Dienstenniveaugaranties garanties (SLA) 11. SoortenPDOKdiensten PDOKBasis Toegangtot servicesen VrijBeveiligd bestanden(doelbinding)Geen Wel Dienstenniveau garantiesgaranties (SLA) 12. BeschikbaarheiddienstenPDOKFairUse Vooriedereen Gratis Beperktecapaciteit,geenperformancegaranties BedoeldvoorkleinschaliggebruikenproductontwikkelingPDOKBasis Voorbepaaldedoelgroepen(getoetstbijaanmelding) Financieringgebruikmoetgedektzijn Capaciteitafgestemdopgebruik,performanceconformSLA Geschiktvoorgrootschaligebedrijfskritischeprocessen Voorlopigalleenbeschikbaarvooroverheidsorganisaties 12 13. GebruikPDOKdooroverheidspartijen Zolaagdrempeligmogelijk(afnemersrol) PDOKwiloverhedenontzorgen Effectiefenefficintgebruikbasisregistraties Aanmeldproces+gebruiksondersteuningisgeregeld 14. Aanmelden?www.geonovum.nl/dossiers/pdok 15. Vragen&discussie pieter.meijer@rws.nl @MeijerPieter @PDOK_online 0651397577