Leading men of Cassatie, mr. Meijer

of 14 /14
MAGNA CHARTA MAGAZINE NEW SERIES LEADING MEN OF CASSATIE ROB MEIJER JANUARI 2015

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Leading men of Cassatie, mr. Meijer

Page 1: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

MA

GN

A C

HA

RTA

MA

GA

ZIN

ENEW SERIES

LEADING MEN OF CASSATIEROB MEIJER

JAN

UA

RI

20

15

Page 2: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

L E A D I N G M E N O F C A S S A T I E

v.l.n.r. mr. H van Wijk, mr. R. Meijer en mr. D. Rijpma

Page 3: Leading men of Cassatie, mr. Meijer
Page 4: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

4

E D I T O R ’ S L E T T E R

In 2015 zijn wij gestart met de series LEADING MEN en FIRST LADIES. Drie

specialisten bespreken onder leiding van Wouter Kurpershoek drie stellingen.

U kunt tijdens de live uitzending hierop reageren. Tijdens deze serie zullen op

een informele manier bepaalde juridische vraagstukken worden besproken.

Geen lange inhoudelijke teksten bij deze editor’s letter omdat dit niet onze stijl

is. De uitzending spreekt voor zich. In plaats van een lange tekst te verzinnen

voor deze letter ga ik liever de volgende uitzending voorbereiden.

Veel kijkplezier,

Etienne

LEADING MEN OF CASSATIE

Page 5: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

M R . R O B M E I J E R

Rob Meijer is gespecialiseerd in aansprakelijkheidskwesties, verzekeringsrecht en procesvoering bij de Hoge Raad (metname op het gebied van aansprakelijkheid, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, verzekeringsrecht, transportrecht enintellec tueel eigendomsrecht). Hij treedt daarnaast op als arbiter bij het Nederlandse Arbritage Instituut en bij andereorganisaties. Rob is voorzitter van de Adviescommissie Burgerlijk Recht en is lid van de Adviescommissie Verzekerings -recht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5LEADING MEN OF CASSATIE

Page 6: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

6 LEADING MEN OF CASSATIE

D E U I T Z E N D I N G

*

Page 7: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

7MAGNA CHARTA ARBEIDSRECHT

* alumni van de AvdR kunnen voor deze uitzending 1 PO behalen. Neem contact op met Arien.030-2201070

Page 8: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

Hans van Wijk:

“Hoger beroep kan zonder grieven, cassatie niet zonder

middelen.”

Derk Rijpma:

“Devolutieve werking van het appel, ook met betrekking tot

door de rechter in eerste aanleg behandelde maar verworpen

stellingen van de geïntimeerde, is en blijft noodzakelijk vanuit

het oogpunt van een evenwichtige rechtsbescherming. Dat

klemt eens te meer wanneer men het grievenstelsel overboord

zou zetten.”

Rob Meijer:

“Door verruiming van de correctiemogelijkheden van de

artikelen 31 en 32 Rv, met navenante aanpassing van de

cassatietermijn, nemen de werkbelasting en doorlooptijd bij de

Hoge Raad aanzienlijk af en de kwaliteit van de rechts -

bescherming in appel en cassatie aanzienlijk toe.”

D E D R I E S T E L L I N G E N

8 LEADING MEN OF CASSATIE

Page 9: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

9LEADING MEN OF CASSATIE

Page 10: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

D E V O O R B E R E I D I N G

10 LEADING MEN OF CASSATIE

Page 11: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

13LEADING MEN OF CASSATIE 11LEADING MEN OF CASSATIE

Page 12: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

A V D R W E B I N A R S

267 WEBINARS LIVE EN ON DEMAND

EURO 125,-- EXCL. BTW PER MAAND

267 DOCUMENTATIEMAPPEN

267 POWER POINTS

INSCHRIJVEN

Page 13: Leading men of Cassatie, mr. Meijer
Page 14: Leading men of Cassatie, mr. Meijer

THIS ISMAGNACHARTA