Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

18
Onderwijslogistiek Fase 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0

description

Op 1 december werd aan de nieuwe deelnemers van Fase 3 van het project Onderwijslogistiek een 'opfriscursus' aangeboden waarin terug geblikt werd naar Fase 2

Transcript of Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Page 1: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

OnderwijslogistiekFase 3

1 december 2010

Page 2: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Agenda

Door samenwerking nog sterker!

• Terugblik– Aanloop Triple A– Programma ‘Borging Triple A’– Onderwijslogistiek

• Toelichting scenario’s, PvE, FO• Producten Fase 2• Fase 3• Opzet van het traject

Page 3: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Terugblik: aanloop Triple A

Door samenwerking nog sterker!

Page 4: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Terugblik: ‘Borging Triple A’

Door samenwerking nog sterker!

Kernreg.studenten

Uitw.gegevens

Primair procesondersteuning

Onderwijslogistiek

Portfolio

Onderwijscatalogus

Beherenmiddelen

Externeverantwoording

Roosteren

Gewenst…

Page 5: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Terugblik: ‘Borging Triple A’

Door samenwerking nog sterker!

Kernreg.studenten

Uitw.gegevens

Primair procesondersteuning

Onderwijslogistiek

Portfolio

Onderwijscatalogus

Beherenmiddelen

Externeverantwoording

Roosteren

Werkelijk…

Page 6: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Terugblik: onderwijslogistiek

Door samenwerking nog sterker!

Uitgangspunt is het Triple A gedachtegoed; met name de delen onderwijslogistiek en onderwijscatalogus uit de Triple A – Encyclopedie

Resultaat van het project :1. Functioneel ontwerp (FO) voor een systeem2. Programma van eisen (PvE) voor de organisatie

Het PvE wordt opgesteld omdat door de deelnemende instellingen is onderkend dat flexibilisering van onderwijs naast eisen aan de systeemondersteuning ook eisen stelt aan de organisatie.

Page 7: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Toelichting: scenario’s (1)

Door samenwerking nog sterker!

Er is gewerkt met scenario’s om de invloed van flexibilisering inzichtelijk te maken. De scenario’s geven vervolgens de instellingen een referentiekader op basis waarvan verdere uitwerking van het begrip flexibiliteit kan plaatsvinden.

Een scenario wordt gedefinieerd door de volgende 4 schalen:• Schaal van organiseren• Uitgangspunt voor het roosteren• Gebruik van de onderwijscatalogus• Flexibiliteit van de middeleninzet

Page 8: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Toelichting: scenario’s (2)

Door samenwerking nog sterker!

De volgende 4 scenario’s zijn uitgewerkt:• Scenario rood: zelforganiserende teams• Scenario groen: flexibiliseren op basis van onderwijsaanbod• Scenario blauw: vast aanbod• Scenario geel: individuele leervraag, individueel aanbod

Een scenario is dus geen modelschoolAan de scenario’s wordt geen waarde toegekend (het ene scenario is niet beter dan het andere) Er zijn nog vele andere scenario’s denkbaarBinnen een instelling kunnen meerdere scenario’s van toepassing zijn

Page 9: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Toelichting: scenario’s (3)

Door samenwerking nog sterker!

Page 10: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Toelichting: PvE

Door samenwerking nog sterker!

Vertaling per scenario naar:• Strategie• Structuur• Cultuur• Personeel

Page 11: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Toelichting: FO

Door samenwerking nog sterker!

• Use cases• Clusters van use cases• Systeemgebieden• Functionaliteiten en -tabel

Page 12: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Door samenwerking nog sterker!

Functionaliteitentabel (1)

Page 13: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Door samenwerking nog sterker!

Functionaliteitentabel (2)

Page 14: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Door samenwerking nog sterker!

Functionaliteitentabel (3)

Page 15: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Producten Fase 2

Door samenwerking nog sterker!

• FO en PvE• Wiki• Informatieboekjes• Verslag marktconsultatie• A3 overzichtsplaat

Page 16: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

A3 overzichtsplaat

Door samenwerking nog sterker!

Page 17: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Fase 3

Door samenwerking nog sterker!

Doel• Vaststellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen

het FO (of gedeeltes daarvan) afdekken

Aanpak• Er worden pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een

marktpartij samenwerken om systemen van de marktpartijen te testen • Er wordt een protocol opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en

vergelijkbaarheid van gegevens te borgen• Tijdens de pilots vindt volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling

plaats

Resultaat• Een onafhankelijk, in de praktijk getoetst en geactualiseerd FO Onderwijslogistiek

Page 18: Onderwijslogistiek pilots, opfriscursus 1 december 2010

Door samenwerking nog sterker!

Opzet

• Kennisdeling• Kennisdeling

• protocol

• Pilot• Inste

lling• +• lever

ancier

• Resultaat• Feedback• FO

• protocol

• Pilot• Inste

lling• +• lever

ancier

• Resultaat• Feedback• FO

• protocol

• Pilot• Inste

lling• +• lever

ancier

• Resultaat• Feedback• FO

• Kennisdeling

• Aangepas

t• FO• = subsidie activiteit• = “private” activiteit instelling/leverancier