Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein...

of 18 /18
Pilots verantwoording sociaal domein BALV 30 November 2018

Transcript of Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein...

Page 1: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

Pilots verantwoordingsociaal domein

BALV

30 November 2018

Page 2: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

2© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Inhoud

Vragen vanuit de zaal

Tussentijdse bevindingen pilots

1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

• Wat is anders verantwoorden?

• Terugblik start pilots

• Ambities pilots

• Toelichting pilot Almere

• Overzicht tussentijdse bevindingen

• Toelichting pilot Almere

• Vragen rondom rapportage

• Overige vragen

Page 3: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Page 4: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

4© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Wat is anders verantwoorden? 1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Ga naar www.menti.com

en vul de code 172715 in.

Page 5: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

5© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Terugblik start pilots 1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Decentralisatie van het sociaal domein

― Decentralisatie sinds 2015 een feit

― Eerste jaren met name focus op waarborgen continuïteit van zorg en ondersteuning

― Zijn aspecten die aandacht behoeven

Pilottraject ‘anders verantwoorden in het sociaal domein’

― Traject binnen het programma sociaal domein in opdracht van ministerie van BZK

― Gericht op het zoeken en uitwerken van innovatieve vormen van verantwoording in het sociaal domein

Vernieuwende vormen van verantwoording

― Doelstelling om verantwoording meer aan te laten sluiten bij de doelen van het sociaal domein

- Het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid van burgers,

- Meer preventie en lichtere ondersteuning/zorg waar mogelijk,

- Meer maatwerk

- Een grotere nadruk op de effectiviteit van de verleende zorg.

― Gemeenten willen verantwoording innovatiever en efficiënter vormgeven

― Daarnaast onderzoek naar ontstaan van knelpunten en hoe deze opgelost kunnen worden

Page 6: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

6© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Overzicht deelnemende gemeenten1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Deelnemende gemeenten

― Almere

― Alphen aan den Rijn

― Leeuwarden

― Nijmegen

― Renkum

― Utrecht

― Veenendaal

― Waalre

― West-Brabant West

― Zaanstad

Page 7: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

7© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Omvang

< 50.000

2 gemeenten

50.000-100.000:

2 gemeenten

>100.000

5 gemeenten

G4:

1 gemeente

Bekostigings-vorm

Inspanningsgericht:

7 gemeenten

Outputgericht:

5 gemeenten

Taakgericht:

2 gemeenten

Verantwoordings-

insteek8 gemeenten volgen het accountantsprotocol

2 gemeenten volgen niet het

accountantsprotocol, 1 daarvan past

horizontaal toezicht toe

Samenwerking

9 gemeenten kopen in een

samenwerkingsverband in1 gemeente koopt geheel zelfstandig in

Accountants-verklaring

8 gemeenten hebben een goedkeurende

verklaring

2 gemeenten hebben een verklaring met

beperking

Overzicht variëteit deelnemende gemeenten1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Variëteit deelnemende gemeenten

Page 8: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

8© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Ambities pilots1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Page 9: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

9© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Toelichting ambitie pilot Almere1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein

Page 10: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

2. Tussentijdse bevindingen pilots

Page 11: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

11© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Overzicht tussentijdse bevindingen2. Tussentijdse bevindingen pilots

Bevindingen op

het proces van

‘anders verantwoorden’

Lef en ruimte

om te

experimenteren

Inrichten

interne

organisatie

Juiste balans

standaardisatie

onduidelijk

Voldoende

capaciteit

en prioriteit

Volledige

verhaal

vertellen

Verminderde

administratieve

lasten

Meer grip

gedurende

het jaar

Data

gedreven

werken

Afname

diversiteit

in controles

Alternatieve

verantwoording

zonder

productieverklaring

Bevindingen op de

ingrediënten voor

‘anders verantwoorden’

Bevindingen op de

uitkomsten van

‘anders verantwoorden’

Page 12: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

12© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Toelichting resultaten pilot Almere2. Tussentijdse bevindingen pilots

Page 13: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

3. Vooruitkijken

Page 14: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

14© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Toelichting vervolgstappen pilot Almere3. Vooruitkijken

Page 15: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

15© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Landelijke bijeenkomst pilottraject3. Vooruitkijken

Doel

― Terugkijken en evalueren van de pilots

― Ervaringen delen en leren van elkaar

― Vooruit kijken naar vervolgstappen en ontwikkelthema’s

Wanneer en waar?

― Maandag 3 december

― 9:00-13:00

― Social Impact Factory, Utrecht

Deelname?

― Aanmelden kan bij Renée na de sessie of door een mail te sturen naar [email protected]

Page 16: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

Vragen?

Page 17: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

17© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative

(‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

ContactgegevensMarijke Ploegman

[email protected]

06 46748697

Renée de Valk

[email protected]

06 23173024

Page 18: Pilots verantwoording social domein...1. Pilots Anders verantwoorden in het sociaal domein Decentralisatie van het sociaal domein ―Decentralisatie sinds 2015 een feit ―Eerste jaren

KPMG on social media KPMG app

© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, en lid van het KPMG-netwerk van

zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten

voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.