NVM-tekeningencatalogus houtmodelbouw

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Catalogus met modelbouwtekeningen van rijtuigen, boerenwagens, karren e.d.

Transcript of NVM-tekeningencatalogus houtmodelbouw

 • Nederlandse Vereniging van Modelbouwers Modelbouw Informatie Centrum

  Tekeningcatalogus Nr. 5

  Rijtuigen, Boerenwagens, Karren, Boerengerei

  www.modelbouwers.nl

  Let op! Modelbouwtekeningen en andere tekeningen worden door het Modelbouw Informatie Centrum aangeboden zoals zij zijn ontvangen en in het archief ingebracht. De N.V.M. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en dergelijke, ontstaan door fouten in een tekening. Ruilen of teruggave Tekeningen die per postorder zijn gekocht en dus niet tevoren zijn ingezien, kunnen binnen 3 weken na ontvangst worden geruild indien ze in het geheel niet aan de verwachting voldoen. De tekening moet dan wel geheel intact en onbeschadigd worden retourgezonden. Onvolledige levering of een misdruk wordt door ons zonder meer aangevuld of geruild. Neem vr terugzending eerst contact op met het Modelbouw Informatie Centrum. Copyright Alle tekeningen in deze catalogus zijn Copyright NVM, de tekenaar en/of eigenaar van de originele tekening. Wij trachten van alle ons aangeboden tekeningen van de rechthebbenden te achterhalen. Indien u meent dat een tekening ten onrechte in deze catalogus is opgenomen, neemt u dan contact op met de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers of het Modelbouw Informatie Centrum. Commercieel gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers

  Attention! Modelbuilding plans and other plans in this catalogue are offered as is. The Nederlandse Vereniging van Modelbouwers does not accept responsibility for damages, loss or otherwise, caused by errors or omissions in the plans or other information provided by her. Return policy Plans purchased by mail-order and which have not been viewed before purchase may be changed on request if they in no way fulfil your expectations. Complaints must be made within 3 weeks after receipt of the plan. The plan must be returned unused and in perfect state. Incomplete deliveries or misprints will be corrected on receipt of your complaint. Before returning any plans please contact the Modelbuilding Information Centre. Copyright All plans in this catalogue are Copyright NVM, the draughtsman and/or owner of the original drawings. We try to establish the rights to all plans that are offered to us for inclusion in the catalogue. However, when you think that a specific plan is not rightfully included in this catalogue, you are requested to contact the Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, or the Modelbuilding Information Centre. Commercial use of our plans is only allowed when written permission from the Nederlandse Vereniging van Modelbouwers has been obtained.

  Achtung! Modellbauplne und andere Informationen in dieser Katalog werden den Kufer angeboten wie sie in das Archiv aufgenommen sind. Die Nederlandse Vereniging van Modelbouwers akzeptiert kein Verantwortlichkeit fr Sachschaden, Verluste usw. durch Fehler oder Unterlassungen in Bauplne usw. Tausch oder Rckgabe ber Postversand gekaufte Bauplne die nicht vor dem Kauf eingesehen sind knnen innerhalb drei Wochen nach Empfang umgetauscht werden wenn Ihre Erwartungen total nicht erfllt sind. Bauplne mssen beim Rcksendung ungebraucht und unbeschdigt sein. Nicht komplette Lieferungen oder Fehldrcke werde ohnehin korrigiert auf Ihre Angabe. Bitte berichten Sie das Modellbau Informations Center bevor Sie ein Plan zurck sende. Copyright Alle Bauplne in dieser Katalog sind Copyright NVM, der Zeichner und/entweder der Eigner der Plan-Originalen. Wir versuchen immer der Berechtigter fest zu stellen. Falls Sie jedoch der Meinung sind das ein bestimmter Bauplan unberechtigt in diese Katalog ist aufgenommen, bitten wir Ihnen um die Nederlandse Vereniging van Modelbouwers oder das Modellbau Informations Center zu berichten. Bauplne drfen nur mit schriftliche Genehmigung von die Nederlandse Vereniging van Modelbouwers fr Kommerzielle Zwecke bentzt werden

 • Inhoudsopgave Indeling tekeningen Uitleg catalogus Wijze van bestellen Contact informatie Tekeningen en boeken

  Rubricering tekeningen A. MODELBOUWTEKENINGEN WAGENS EN OVERIGE MODELLEN

  IN HOUTBOUW 40.30 Rijtuigen en koetsen 40.31 Boerenwagens en karren 40.32 Kruiwagens 40.35 Diversen, o.a. boerderij inventaris 40.36 Voertuigen zonder wielen 40.37 Voertuigen getrokken door

  ponys, kleinvee en honden 40.38 Bedrijfswagens en karren 40.39 Handkarren 40.40 landbouwmachines en

  gereedschappen 40.41 Onderdelen. Instructies etc. 40.42 Brandweermaterieel 40.43 Fietsen 40.45 Legervoertuigen en materieel B. BOEKEN EN PUBLICATIES 72. Bouwbeschrijvingen 73. Modelbouw informatie 74. Boeken van andere uitgevers 75. Tijdschriften van andere uitgevers C. BOUWTEKENINGEN GEREEDSCHAP 80.00 Hand- en electrisch gereedschap

  en hulpmiddelen

  Verklaring van de catalogus: 30.00.001: bestelnummer van de

  tekening Omschrijving.: Type, naam, bouwjaar

  eigenaar etc. Schaal: de modelschaal; de

  tekening is veelal op schaal van het model getekend

  Aantal bladen: het aantal bladen dat het tekeningpakket omvat

  Blz. tekst: paginas tekst in het pakket; vaak een meegeleverde bouwbeschrijving of -aanwijzingen

  Prijs leden: prijs voor leden van de NVM in Euro

  Prijs niet-leden: prijs voor overige kopers Inhoud: korte beschrijving van de

  inhoud van de tekening Maatschets Eenvoudige tekening

  meestal met aanzichten rondom en enkele afmetingen; indien uitgebreid met veel maten

  Bouwtekening tekening voor modelbouw met detaillering

  Maatvoering zie de opmerking m.b.t. maatvoering hierna

  Aanzicht zij-, voor-, achter of bovenaanzicht

  Gradatie: moeilijkheidsaanduiding; zie nadere verklaring hieronder.

  Auteur: tekenaar of copyrighthouder

  dM: uitgave(n) van De Modelbouwer waarin een artikel over deze tekening

  Contents Classification of plans Explanation of Catalogue How to order plans How to contact us Plans and books

  Classification of plans A. MODELBUILDING PLANS HORSEDRAWN CARRIAGES, WAGGONS, CARTS ETC. 40.30 Coaches 40.31 Farm wagons and carts 40.32 Cartwheels 40.35 Various subjects 40.36 Vehicles without wheels 40.37 Dogcarts, Pony carts etc. 40.38 Commercial vehicles 40.39 Handcarts 40.40 Agricultural appliances and tools 40.41 Parts, techniques etc. 40.42 Fire engines and materials 40.43 Bicycles 40.45 Military vehicles and materials B. BOOKS AND PUBLICATIONS 72. Building descriptions 73. Model building information 74 Books from other publishers 75. Magazines of other publishers C. BUILDING PLANS TOOLING 80.00 Hand and electric tools and

  workshop equipment

  Explanation of the catalogue 30.00.001: ordering number for the

  plan Description: Type, name, year of build,

  owners, etc. Schaal: scale of the model; the plan

  is usually to the size of the model

  Aantal bladen: number of sheets in the set Blz. tekst: text pages; often a building

  description included with the set

  Prijs leden: price for non-members of the NVM in Euro

  Prijs niet-leden: price for other buyers Inhoud: short overview of the

  contents of the plan set Maatschets Simple drawing with views

  and some measurements; if uitgebreid with more measurements

  Bouwtekening More detailed plan for modelbuilding

  Maatvoering Measurements; See remark on measurements further on

  Aanzicht Side- front- rear- or planview

  Gradatie: indication for the difficulty of the plan (see explanation below)

  Auteur: draughtsman or copyright holder

  dM: issues of De Modelbouwer containing article(s) on this plan or model

  Kopie artikel: ordering number and number of pages of a copy of the article(s) mentioned above (see explanation below)

  Inhalt Einteilung der Bauplne Erklrung der Katalog Wie man Bestellungen macht Wie man uns erreichen kann Bauplne und Bcher

  Einteilung der Bauplne A. MODELLBAUPLNE KUTSCHEN, BAUERNGESCHIRR, KARREN 40.30 Kutschen 40.31 Bauernwagen 40.32 Schubkarren 40.35 Verschiedenes u.a. fr den

  Landwirt 40.36 Transportmittel ohne Rder 40.37 Hundewagen, Ponywagen usw. 40.38 Gewerbliche Transportmittel 40.39 Handkarren 40.41 Lamdwirtschaftliche Gerte 40.42 Feuerspritzen 40.43 Fahrrder 40.45 Militr Fahrzeuge und Materiell B. BCHER UND

  PUBLIKATIONEN 72. Bauanleitungen 73. Modellbau Informationen 74. Bcher von andere Verlage 75. Magazine von andere Verlage C. BAUPLNE WERKZEUGGERTE 80.00 Hand- und Elektrogerte,

  Werkstatthilfsgerte

  Erklrung der Katalog 30.00.001: Bestellnummer fr das

  Bauplan Umschreibung: Typ, Nahmen, Eigner,

  Baujahr usw. Schaal: Mastab des Modells; das

  Bauplan zeigt gewhnlich die Abmessungen des Modells

  Aantal bladen: Anzahl der Seiten des Bauplans

  Blz. tekst: Textseiten; meistens eingeschlossene Bau-Anweisungen

  Prijs leden: Preis fr Mitglieder der NVM in Euro

  Prijs niet-leden: Preis fr andere Kufer Inhoud: bersicht der Inhalt des

  Bauplans Maatschets Skizze mit Ansichten und

  Hauptabmessungen Bouwtekening Mehr detailliertes

  Modellbauplan Maatvoering Angabe der Abmessungen;

  Sehe Bemerkung ber Abmessungen in die nchste Sektion

  Aanzicht Seiten-, Hinten-, Vorder- oder Obenansicht

  Gradatie: Andeutung fr die Schwierigkeit des Bauplans (sehe Erluterung unten)

  Auteur: Zeichner oder Eigentmer der Rechte

  dM: Ausgabe(n) von De Modelbouwer mit ein Artikel oder Reihe ber das Plan oder das Modell

  Kopie artikel: Bestellnummer und Anzahl der Seiten von ein Photokopie des oben erwhnte Artikel (sehe Erluterung unten)

 • Verklaring van de catalogus (vervolg) Kopie artikel: bestelnummer en aantal

  paginas van een kopie van het artikel over deze tekening (zie nadere uitleg hieronder)

  Gradatie De moeilijkheid van een tekening wordt aangegeven door de letters A t/m E. Een met A gemarkeerde tekening wordt geschikt geacht voor beginners, D is de aanduiding voor tekeningen waar gevorderden mee uit de voeten kunnen. Bedenk dat dit slechts een subjectieve beoordeling kan zijn. De handvaardigheid van de bouwer is door ons niet te beoordelen. Maatvoering Oudere wagentekeningen volgen veelal de tekenstijl van John Thompson, d.w.z. dat alle onderdelen op schaal zijn getekend, maar alleen enkele hoofdafmetingen worden aangegeven. Latere tekeningen tonen gewoonlijk de afmetingen van alle onderdelen. Bouwbeschrijvingen In enkele gevallen is verklarende tekst bij een tekening bijgesloten. Dit is aangegeven met een getal achter Blz. Tekst in de catalogus. Veel tekeningen of de modellen daarvan zijn beschreven in ons blad De Modelbouwer. De uitgaven waarin dat is gebeurd staan in de catalogus genoemd achter dM. Achter de aanduiding Kopie artikel vindt u het bestelnummer en het aantal bladzijden van een kopie van zon artikel. Soms is dit een verzameling van meerdere artikelen. In enkele gevallen is een langere bouwbeschrijving gebundeld in een boekje, met een eigen bestelnummer (dat begint met 72). Daar wordt dan naar verwezen. Zie hiervoor catalogusgedeelte. Prijzen van kopieartikelen Kopie artikelen kosten 0,10 per pagina. Bij bestelling van een kopie telt u deze prijs op bij de tekeningprijs. Indien u gelijktijdig met de tekening bestelt berekenen wij geen extra portokosten. Voor apart bestelde kopieartikelen rekenen wij de volgende portokosten: Boven de kosten voor de kopie betaalt u voor: 1 2 bladzijden EUR 0.50 3 8 bladzijden EUR 1,00 9 16 bladzijden EUR 1.50 17 45 bladzijden EUR 2,00 meer dan 45 bladz. EUR 2,50 t/m 100 blz; vraag naar de kosten bij meer dan 100 blz.

  Grading The difficulty of a plan is indicated by the letters A (suitable for beginners) till E (for experienced model builders and metalworking tooling required). Obviously this can only be a subjective assessment. The builders skills can not be assessed by us. Measurements Older plans for horse drawn vehicles often follow John Thompsons drawing style, where all parts are drawn to scale, but only the principal dimensions are indicated. Later drawings are mostly fully dimensioned. Building descriptions In a number of cases explanatory notes are included with the plan set. This is indicated by a number after Blz. Tekst in the catalogue For many plans or models a descriptive article has been published in our magazine De Modelbouwer. The relevant issues are indicated in the catalogue after dM with year and number of the issue. Behind the indication Kopie artikel you will find the ordering number and the number of pages for a photocopy of the relevant article or series. In some cases a longer series has been bundled in a booklet with its own ordering number (starting with 72). Such cases are shown with a reference to the catalogue section. Prices of photocopies Photocopies are 0,10 per page. When ordered at the same time as a plan we charge just the price for the plan plus the price for the photocopy. Prices for separately ordered photocopies Additional to the cost of the photocopies we charge postage as follows: Foreign postage; see the Dutch column for postage within the Netherlands

  Within Europe Overseas 1 2 pages EUR 0.85 EUR 0.95 3 8 pages EUR 1.70 EUR 1.90 9 16 pages EUR 2.55 EUR 2.85 17 45 pages EUR 3.40 EUR 5.70 over 45 pages EUR 6.80 EUR 10.45 (until 100 pages, ask for postage if more than 100 pages)

  Gradierung Die Schwierigkeit von ein Bauplan wird angegeben durch die Buchstaben A (eignet sich fr Anfnger) bis E (fr erfahrene Modellbauer gedacht und metallbearbeitungs Werkzeuge bentigt). Es ist natrlich nu rein subjektive Beurteilung. Die Handfertigkeit des Bauers knnen wir nicht beurteilen. Abmessungen Altere Bauplne sind meistens nach der Art John Thompsons gezeichnet, das heit das alle Teile in der richtige Mastab abgebildet sein, aber nur die Hauptabmessungen gezeigt werden. Neuere Plne sind meistens vllig dimensioniert. Bauanleitungen In einige Flle ist ein Bauanleitung beim Bauplan einbegriffen. Das ergibt sich aus ein Ziffer nach Blz. tekst in der Katalog. Manche Bauplne oder Modelle sind in ein oder mehr Artikel in unseres Magazin De Modelbouwer beschrieben. Die relevante Ausgaben sind nach dM in der Katalog vermerkt mit Jahr und Ausgabe. Nach der Andeutung Kopie artikel finden Sie das Bestellnummer und die Anzahl der Seiten von der Photokopie eines solches Artikel oder Reihe. In einige Flle ist ein lngere Reihe von uns in Buchform herausgegeben. Das ist dann angegeben mit das eigene Bestellnummer (das mit 72 anfngt) mit ein Verweisung nach das Katalogteil. Preise fr Photokopieen Photokopieen sind 0,10 pro Seite. Falls gleichzeitig mit ein Bauplan bestellt bezahlen Sie nur die Preise fr das Bauplan und die Kopieen. Preise fr einzeln bestellte Kopieen. Zustzlich zu der Preis der Photokopieen bezahlen Sie die folgende Postgebhren innerhalb Europa (sehe die Englische Sparte unter Overseas fr die Gebhren auerhalb Europa) 1 2 Seiten EUR 0.85 3 8 Seiten EUR 1.70 9 16 Seiten EUR 2.55 17 45 Seiten EUR 3.40 ber 45 Seiten EUR 6.80 (bis 100 Seiten, befragen Sie die Gebhren wenn es mehr als 100 Seiten sind)

 • WIJZE VAN BESTELLEN Tekeningen, bouwbeschrijvingen en andere artikelen kunt u bestellen door: A. Gebruik te maken van onze Webwinkel op www.modelbouwers.nl U volgt de aanwijzingen op het bestelformulier en de bevestigings-email die u ontvangt. B. Overschrijven van het juiste bedrag in EURO op een van de volgende rekeningen: Voor Nederland: Rabobank 16.87.00.360, tnv Ned. Ver. Van Modelbouwers, Rotterdam Voor Belgi: Bank van de Post, BCH 000-1592657-14, tnv Ned. Ver van Modelbouwers, Rotterdam. Voor Duitsland: Postbank Essen, Konto 1015 81-432, BLZ 360 100 43, tnv Ned. Ver. Van Modelbouwers, Rotterdam. Vanuit het buitenland (de Eurozone): door directe overschrijving in Euro naar onze Rabobank-rekening 16.87.00.360, tnv Ned. Ver. Van Modelbouwers, Rotterdam; IBAN: NL14RABO 0168 7003 60; BIC: RABONL2U. Bij de overschrijving vermeldt u de bestelnummers, eventueel uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam en adres. Indien daarvoor te weinig ruimte is op het overschrijfformulier, schrijft u een apart briefje aan: NVM Tekeningenarchief, Postbus 790, 5201 AT s-Hertogenbosch, of stuur een email naar [email protected] en [email protected] met daarin de gevraagde bijzonderheden van uw bestelling en een verwijzing naar uw storting per bank of giro. Rekent u binnen Nederland met een verwerkingstijd van een week bij internetbankieren, anders twee tot drie weken, vanuit het buitenland vier tot zes weken. Snel bestellen binnen Nederland: per email aan [email protected] met een kopie aan [email protected] Gelijktijdig maakt u via internetbankieren het bedrag over naar n van beide genoemde Nederlandse rekeningen. De verwerkingstijd is dan meestal beperkt tot n week. C. Voor bestellingen uit het buitenland (in overleg ook binnenslands): Wij accepteren wij VISA en Mastercard. U kunt per brief, per telefoon, per fax (NIET per email) bestellen onder vermelding van de volgende gegevens:

  de bestelnummers uw volledige naam en adres,

  eventueel uw lidmaatschaps-nummer

  uw telefoonnummer uw card nummer en expiry date de CVC code (Card validation

  Code) of Security Code ; de CVC code is meestal de groep van 3 cijfers achter uw kaartnummer op de handtekeningstrip aan de achterzijde;

  uw naam, zoals die op de kaart vermeld is

  Uw creditcard wordt belast in EURO. Er zijn geen extra kosten verbonden aan betaling per creditcard Denkt u aan de extra portokosten naar het buitenland (zie hiernaast)

  ORDERING INFORMATION Plans and building-descriptions can be ordered in the following way: Within the Euro-zone only: Direct bank transfer of the correct amount in Euro to: Bank account 16.87.00.360 at the Rabobank, BIC RABONL2U IBAN NL14 RABO 0168 7003 60 to the name of Ned. Ver. Van Modelbouwers, Rotterdam. Make sure that at least your name is visible on the transfer. Additionally you should send a letter to: NVM Tekeningenarchief, P.O.Box 790, NL-5201 AT s-Hertogenbosch, the Netherlands, or email to [email protected] with a copy to [email protected] indicating your order and giving your full name and address, if applicable also your membership number. Refer also to your bank transfer. Processing time of your order may be up to six weeks after your bank transfer. We DO NOT ACCEPT personal cheques or cheques in foreign currency , Money orders or Western Union Money Transfers. By Credit Card We accept VISA and Mastercard: You can make credit card orders by letter, fax or telephone. The credit card company does NOT allow orders by email. Refer to the contact information in the next section. We need the following information:

  your order your full name and address your telephone number your card number and expiry date the CVC-code or Security Code

  of your card if applicable (the Card Validation Code is the group of 3 figures behind your card number on the signature-space at the back of your card)

  your name, exactly as it appears on your card.

  Your card will be charged in EURO. There are no extra cost added to card orders. Processing time is usually less then one week after receipt of your order and payment details. ADDITIONAL POSTAGE FOR FOREIGN ORDERS Our prices include taxes and postage in the Netherlands. For foreign orders you should add the following amount for extra postage, depending on the amount of your order: Within Europe: add 5% of the value of your order to a maximum of 20,00 Outside Europe: add 10% of the value of your order to a maximum of 30,00 For books (order numbers starting with 74): Within Europe add 4,00 per book, to a maximum of 20,00 Outside Europe add 6,00 per book to a maximum of 30,00

  BESTELLUNGEN MACHEN Zeichnungen, Planbeschreibungen und weitere Artikel knnen Sie auf folgende Weise bestellen: Den richtigen Betrag berweisen: Postbank Essen, Kontonummer 1015 81-432, BLZ 360 100 43 ans Ned. Ver. Van Modelbouwers, Rotterdam, oder direkte internationalen berweisung (in Euro) in unsere Rabobank Konto: 16.87.00.360 ans Ned. Ver. Van Modelbouwers, Rotterdam; IBAN NL14 RABO 0168700360, BIC RABONL2U Beim berweisung nennen Sie die Bestellnummern, eventuell Ihre Mitgliedsnummer, Ihren vollstndigen Namen und Ihre Anschrift. Wenn auf dem berweisungsformular zu wenig Raum ist fr alle Fakten, schreiben Sie einfach an: NVM Tekeningenarchief, Postfach 790, NL-5201 AT Den Bosch (oder Email an [email protected] und [email protected] ). Erwhnen Sie die Gegebenheiten ihrer Bestellung und nennen Sie die berweisungsdaten. Die Verarbeitung Ihrer Bestellung dauert gewhnlich vier bis sechs Wochen nach Ihre berweisung. Mittels Credit Card Wir akzeptieren VISA und Mastercard Credit Cards. Sie knnen anrufen, schreiben oder ein Fax schicken. Email ist hier leider NICHT mglich Wichtig fr uns sind:

  Die Bestellnummern Ihr vollstndiger Name und

  Anschrift Ihre Telefonnummer Ihre Card-Nummer und das

  Verfallsdatum den CVC-code oder Security

  Code Ihrer Karte wenn angegeben (die Card Validation Code ist die Gruppe von 3 Ziffern hinter der Cardnummer auf die Rckseite Ihrer Kreditkarte)

  Ihren Card-Namen Ihre Card-Zahlung wird in EURO abgerechnet. Weitere Nebenkosten gibt es nicht. Die Verarbeitungszeit ist gewhnlich nur einer Woche nach Empfang der Gegebenheiten Ihrer Bestellung. ZUSTZLICHE POSTGEBHREN FR SENDUNGEN INS AUSLAND Innerhalb Europa: erhhen Sie den Gesamtwert Ihrer Bestellung mit 5% bis ein Maximum von 20,00 Auerhalb Europa: erhhen Sie den Gesamtwert Ihrer Bestellung mit 10% bis ein Maximum von 30,00. Fr Bestellungen von Bcher (Bestellnummer anfangend mit 74.) Innerhalb Europa 4,00 pro Buch mit ein Maximum von 20,00. Auerhalb Europa 6,00 pro Buch mit ein Maximum von 30,00.

 • Contactinformatie en Bezoek Schrijven: NVM Tekeningenarchief, Postbus 790, 5201 AT -Hertogenbosch Telefoon: (073) 6240 773 (op iedere tweede en vierde zaterdag van de maand van 10.00 - 16.00 en elke vrijdag tussen 10.00 en 14.00, buiten die tijden is onze voicemail actief. Fax: (073) 6240 774 Email: [email protected] Website: www.modelbouwers.nl Op maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 21.00 kunt u voor telefonische informatie over tekeningen (NIET over lopende bestellingen of betalingen) meestal ook terecht op (035) 6940 567. Bezoek U kunt het Modelbouw Informatie Centrum bezoeken op de tweede en vierde zaterdag van iedere maand tussen 10.00 en 16.00. Het adres is: Paardskerkhofweg 14, 5223 AJ, s-Hertogenbosch.

  Information and visiting To write: NVM Tekeningenarchief, P.O.Box 790, NL-5201 AT s-Hertogenbosch, the Netherlands. Phone: +31 73 6240 773 every 2nd and 4th Saturday of each month from 10 am to 4 pm Central European time; also on Fridays from 10 am to 2 pm (outside these hours voicemail is available) Fax: +31 73 6240 774 Email: [email protected] Website: www.modelbouwers.nl Usually you may obtain information on plans (NOT on current orders or payments) also on Mondays until Fridays from 7 pm till 9 pm Central European Time by phone at +31 35 6940567. Visiting You may visit the Modelbuilding Information Centre every 2nd and 4th Saturday of each month from 10 AM till 4 PM. The address is: Paardskerkhofweg 14, NL-5223 AJ s-Hertogenbosch, Netherlands.

  Auskunfte und Besuch

  Schreiben: NVM Tekeningenarchief Postfach 790, NL-5201 AT `s-Hertogenbosch. Anrufen: 0031 73 6240773 jeden zweiten und vierten Samstags des Monats von 10 bis 16 und jeden Freitag von 10 bis 14. Voicemail ist aktiv auerhalb diese Zeiten. Fax: 0031 73 6240774 Email: [email protected] Website: www.modelbouwers.nl

  Ausknfte ber Bauplne (aber NICHT ber laufende Bestellungen oder Bezahlungen) knnen Sie meistens auch bekommen Montags bis Freitags von 19 bis 21 auf Telefonnummer 0031 35 6940567.

  Besuch Sie knnen das Modellbau Informations Centrum besuchen jeden 2. und 4. Samstag des Monats von 10.00 bis 16.00: Paardskerkhofweg 14,

  NL-5223 AJ s-Hertogenbosch

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.001dresseerkar

  C. Hoogmoed

  8

  dM 1946/4Kopie artikel: 42.30.001 (5 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,21 Prijs niet leden: 7,82

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.002Hollandse postkoets

  C. Hoogmoed

  8

  dM 1946/6Kopie artikel: 42.30.002 (7 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.003Engelse postkoets

  (+BB, 7 blz)

  John Thompson

  8 6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 21,78 Prijs niet leden: 30,50

  Gradatie: E

  Blz tekst: 7

  40.30.004Hansom cab

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1982/10, 2007/10Kopie artikel: 42.30.004 (6 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.005Tonneau/Governess cart

  (+BB, 1 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 1 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.006zigeuner woonwagen/Ledge waggon

  (+BB, 10 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1983/9, 10, 1992/3Kopie artikel: 42.30.006 (13 blz)

  10Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 26,39 Prijs niet leden: 36,94

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.007Engelse huifwoonwagen

  (+BB, 8 blz)

  John Thompson

  8 8Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 21,78 Prijs niet leden: 30,50

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.009Franse jachtwagen

  (+BB, 4 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 2006/7Kopie artikel: 42.30.009 (1 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.30.010Whitechapel cart

  (+BB, 3blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.012Canoe landauer

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8

  dM 2002/10 (werk van leden)kopie artikel: 42.30.012 (4 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 2 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.013American curtain rockaway

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  8

  dM 2006/8Kopie artikel: 42.30.013 (2 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.014lijkkoets

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.015garden seat bus

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1981/12Kopie artikel: 42.30.016 (3 blz)

  9Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 25,77 Prijs niet leden: 36,08

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.016kerkbrik, of glazen brik

  (+BB, 4 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 2006/7Kopie artikel: 42.30.016 (1 blz)

  6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,84 Prijs niet leden: 40,38

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.017Purschwagen

  (+BB, 4 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 1982/8Kopie artikel: 42.30.017 (1 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 3 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.018Canterbury phaeton

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.019Australian Cobb & Co coach

  (+BB, 7 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1984/4,5,6Kopie artikel:40.30.019 (5 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 21,78 Prijs niet leden: 30,50

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.020Zierikzeese phaeton

  C. Nierse

  8

  dM 1985/4,5, 1992/8Kopie artikel: 42.30.020 (10 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.021Australian Concord waggon

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 17,48 Prijs niet leden: 26,22

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.023roof seat brake

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 17,48 Prijs niet leden: 26,22

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 4 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.024Friese draverskar

  (+BB, 3 blz)

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.025Clarence

  (+BB, 7 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,84 Prijs niet leden: 40,38

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.026Victoria

  (+BB, 7 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 2006/6,7Kopie artikel: 42.30.026 (6 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.027gesloten wagonette omnibus

  (+BB, 6 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 20,56 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.028open wagonette omnibus

  (+BB, 5 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 20,56 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 5 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.029The old times Gig

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.030canopy top surrey

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,33 Prijs niet leden: 28,99

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.031dogcart of tandemcart

  (+BB, 4 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 1983/6Kopie artikel: 42.30.031 (2 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,33 Prijs niet leden: 28,99

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.032Brougham

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,33 Prijs niet leden: 28,99

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.033Utrechtse tentwagen

  C. Nierse

  8

  dM 1985/5,10,11Kopie artikel: 42.30.033 (13 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 6 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.034Stanhope wagonette

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.30.035char a banc.

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  8 10Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.036buckboard

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1988/10Kopie artikel: 42.30.036 (1 blz)

  8Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 11,97 Prijs niet leden: 17,95

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.037brush wagon

  (+BB, 10 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1989/4,6,7Kopie artikel: 42.30.037 (12 blz)

  10Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 30,07 Prijs niet leden: 42,10

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.038speelwagen uit Wieringen van 1851

  C. Nierse

  8

  dM 1994/4,5,10Kopie artikel: 42.30.038 (7 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 7 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.039huifwagen uit Overijssel

  C. Nierse

  8

  dM 1992/8,9,10, 1995/2Kopie artikel: 42.30.039 (10 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 33,13 Prijs niet leden: 46,38

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.040Utrechtse tentwagen met deur

  N.L. Engels

  8

  dM 1995/4Kopie artikel: 42.30.040 (3 blz)

  11Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 51,23 Prijs niet leden: 66,60

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.041luxe kar

  (+BB, 3 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 14Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 11,97 Prijs niet leden: 17,95

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.042brik

  F.P.J. Zwartjes

  10 12Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 11,97 Prijs niet leden: 17,95

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.043Prins Albert pheaton

  (+BB, 2 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  10 19Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 11,97 Prijs niet leden: 17,95

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 8 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.044jachtwagen of duinwagen

  H. Bos

  8

  dM 1997/5-8Kopie artikel: 42.30.044 (13 blz)

  6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 35,59 Prijs niet leden: 49,82

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.045rustieke dogcart

  (+BB, 5 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 8Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,93 Prijs niet leden: 33,51

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.30.046Friese tilbury

  C. Nierse

  8

  dM 1997/8-10, 1998/1-3Kopie artikel: 42.30.046 (19 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,93 Prijs niet leden: 33,51

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.30.047Bradfort cart

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.048krompanelen sjees Fries type

  C. Nierse

  8

  dM 1999/3-8Kopie artikel: 42.30.048 (23 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,22 Prijs niet leden: 39,51

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 9 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.049berline Zwitserse posterijen

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 30,07 Prijs niet leden: 42,10

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.050Utrechtse tentkar

  J.de Boer

  8

  dM 2001/2Kopie artikel: 42.30.050 (5 blz)

  6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 30,68 Prijs niet leden: 42,95

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.051Franse omnibus

  M.v.d. Graef

  8

  dM 2001/7Kopie artikel: 42.30.051 (5 blz)

  8Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 42,02 Prijs niet leden: 54,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.052tonneau

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 2006/2Kopie artikel: 42.30.052 (1 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 18,10 Prijs niet leden: 27,15

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.053Groningse tilbury met veldspoor

  M.v.d. Graef

  8

  dM 2002/6Kopie artikel: 42.30.053 (6 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 20,56 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 10 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.054vierwielige dogcart

  F.P.J. Zwartjes

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,33 Prijs niet leden: 28,99

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.055dresseerkar type "A"

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 2002/1Kopie artikel: 42.30.055 (5 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.056Franse diligence

  P. van MeelDit is geen natuurgetrouwe schaaltekening van een bestaand model; het is meer een "free lance" model dat de stijlkenmerken van een diligence redelijk weergeeft. Door de vereenvoudigingen is het enigszins geschikt voor beginners

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,25 Prijs niet leden: 19,88

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.057dos a dos (USA)

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,44 Prijs niet leden: 32,82

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.058wagonette

  F.P.J. Zwartjes

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 18,41 Prijs niet leden: 27,61

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 11 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.059Romeinse reiswagen

  F.P.J. Zwartjes

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,35 Prijs niet leden: 39,69

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.30.060huifwagen Hoekse Waard

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,69 Prijs niet leden: 33,16

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.30.061Amerikaanse vierpersoons wagon

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 2004/6Kopie artikel: 42.30.061 (3 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,69 Prijs niet leden: 33,16

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.30.062geveerde dogcart

  W. Smedts

  8

  dM 2007/5Kopie artikel: 42.30.062 (2 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,90 Prijs niet leden: 33,46

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.30.063Drosky, Russisch rijtuig met 3 paarden

  F.P.J. Zwartjes

  8

  tegen aanvallen van wolven zijn de buitenste paarden zo ingespannen dat hun hoofd naar buiten staat

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 39,44 Prijs niet leden: 54,00

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 12 van 120

 • Rijtuigen en koetsenHoutbouw

  40.30.064Stuhlwagen

  gedetailleerde modelbouwtekening; volledig bemaat

  J.de Boer

  8 8Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 44,69 Prijs niet leden: 58,09

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.30.065Vinaigrette uit 1730

  volledig gedetailleerde modelbouwtekening

  L.H.M. Vrijhoeven

  8

  een Vinaigrette is een door een persoon getrokken tweewielig rijtuigje; een draagstoel op wielen;dM 6/2011Kopie artikel: 42.30.065 (1 blz) (foto's)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 39,62 Prijs niet leden: 54,00

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 13 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.001Noord-Veluwse boerenwagen

  C. Hoogmoed

  10

  dM 1948/11,12Kopie artikel: 42.31.001 (6 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.002speelwagen uit Enspeyk

  C.L. Houtman

  10

  dM 1964/1; 2002/4 (foto's)Kopie artikel: 42.31.002 (4 blz)ten opzichte van de beschrijving uit 1964 is de tekening in 2003 aanzienlijk uitgebreid en meer gedetailleerd

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,44 Prijs niet leden: 15,65

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.31.003Zuidhollandse boerenwagen

  (+BB, 3 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.004Friese 3-wielige wipkar

  (+BB, 3 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,75 Prijs niet leden: 10,13

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.005Welsh long cart

  (+BB, 1 blz)

  John Thompson

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 14 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.006Hampshire wagon

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.007Forest of Dean waggon

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.008Barge wagon

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.009Engelse mestkar uit Surrey

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.010Wiltshire mestkar

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 15 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.011Welsh gambo

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.31.012Welsh truckle cart

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1992/5,6Kopie artikel: 42.31.012 (7 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 8,89 Prijs niet leden: 13,34

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.31.013hop transport wagen

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.014Cotswold oogstkar

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.015Devon oogstkar

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 16 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.016Essex boerenwagen

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.017Monmouthshire wagen

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8

  dM 1983/5Kopie artikel: 42.31.017 (2 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.018East Anglian wagon

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8 6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.019Hereford boerenwagen

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.021Northumberland oogstkar

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 17 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.022Glamorgan boerenwagen

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.31.023hermaphrodite

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.024Oxfordshire boerenwagen

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.31.026Cornwall hooiwagen

  (+BB, 4 blz)

  John Thompson

  10 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.027Lake District kar

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  10 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 18 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.028Friese hooiwagen

  (+BB, 6 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 20,56 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.029Axelse boerenwagen

  (+BB, 4 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8

  dM 1979/10, 1987/4Kopie artikel: 42.31.029 (2 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,26 Prijs niet leden: 24,38

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.031West-Friese boerenwagen

  R. Janssens

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.036marktkar (market float)

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.037Deense boerenwagen

  (+BB, 2 blz)

  John Thompson

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 19 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.038Zandvoortse schelpenkar

  C. Nierse

  8

  dM 1983/3Kopie artikel: 42.31.038 (2 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.039Boerenwagen

  onbekend

  12

  Tekening uit "Vakblad voor Zadel- Koffer- en Rijtuigmakers".

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,35 Prijs niet leden: 14,02

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.040aardkar

  (+BB, 6 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.0413-wielige wipkar

  C. Nierse

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.042Spaanse ossekar

  F.P.J. Zwartjes

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 20 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.043Waspikse boerenwagen

  (+BB, 6 blz)

  C. Nierse

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,94 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.044Groningse boerenwagen

  (+BB, 5 blz)

  J. van de Haar

  8

  dM 1984/11, 1985/1Kopie artikel: 42.31.044 (5 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.045Groningse stortkar

  H. Esveldt

  8

  dM 1984/9Kopie artikel: 42.31.045 (2 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.31.046Twentse stortkar

  H. Esveldt

  8

  dM 1984/9Kopie artikel: 42.31.046 (2 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.31.047Walcherense melkkar

  (+BB, 4 blz)

  C. Nierse

  8

  dM 1998/5,6Kopie artikel: 42.31.047 (6 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 21 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.048Zeeuwse driewielkar

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.31.051Staphorster boerenwagen

  J. van de Haar

  8

  dM 1985/10Kopie artikel: 42.31.051 (3 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.052driewielige stortkar

  (+BB, 3 blz)

  C. Nierse

  8

  dM 1987/12Kopie artikel: 42.31.052 (4 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.053ossekar Valle d'Aosta

  C.P.H. Verkade

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.054Limburgse ladderwagen

  J. van de Haar

  8

  dM 1988/11Kopie artikel: 42.31.054 (4 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 24,54 Prijs niet leden: 34,36

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 22 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.055melkkaros

  N.L. Engels

  8

  dM 1991/10,11Kopie artikel: 42.31.055 (6 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.056Spaanse hoogkar

  C. Nierse

  8

  dM 1995/10, 1996/1,3,5Kopie artikel: 42.31.056 (13 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,93 Prijs niet leden: 33,51

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.31.057Overijsselse kipkar

  J. van de Haar

  8

  naar gegevens van N. VenhuizendM 1992/6Kopie artikel: 42.31.057 (1 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.058Zuid-Hollandse boerenwagen

  C. Nierse

  8

  dM 1993/7Kopie artikel: 42.31.058 (4 blz)

  9Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 33,13 Prijs niet leden: 46,38

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.059aardkar Zuid Oost Brabant

  J.de Moor

  10 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 23 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.060Achterhoekse wipkar

  H. Dekker

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.061Betuwse wipkar

  H. Dekker

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.062Twentse boerenhooiwagen

  H. Dekker

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.063Drentse oogstwagen

  H. Dekker

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,22 Prijs niet leden: 39,51

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.064Groningse marktwagen

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 24 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.065Noord Gelderse oogstwagen

  H. Dekker

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,22 Prijs niet leden: 39,51

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.066Friese hooiwagen na 1860

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.067verenwagen

  H. Dekker

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.068schelpenkar uit Katwijk

  (+BB, 1 blz)

  F.P.J. Zwartjes

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,56 Prijs niet leden: 32,98

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.069Achterhoekse oogstwagen

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 25 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.070Duitse bagagewagen

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.071Noord-Oost Twentse oogstwagen

  H. Dekker

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 28,22 Prijs niet leden: 39,51

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.072Sallandse gierkar

  H. Dekker

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.073Duitse marktwagen

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 17,48 Prijs niet leden: 26,22

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.074Sallandse wipkar

  H. Dekker

  8

  dM 1997/10Kopie artikel: 42.31.074 (3 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 26 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.075Voortrekkerswagen 1795

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,06 Prijs niet leden: 10,59

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.076Voortrekkerswagen 1836

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,06 Prijs niet leden: 10,59

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.077oogst en transportwagen Zuid Limburg, Ardennen en Eiffel

  H. Dekker

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,93 Prijs niet leden: 33,51

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.078Limburgse wipkar

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,94 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.079Maas en Waalse korte kar

  W.A. van Schaik

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 12,57 Prijs niet leden: 18,86

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 27 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.080Portugese boerenkar

  C. Nierse

  8

  dM 1996/7-10Kopie artikel: 42.31.080 (7 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.081oogstwagen uit Oost-Vlaanderen

  H. Dekker

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,93 Prijs niet leden: 33,51

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.082Friese boerenwagen (Z.O.hoek)

  L.H.M. Vrijhoeven

  8 14Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 27,00 Prijs niet leden: 37,79

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.083Devon wagon

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.084Northamptonshire wagon

  (+BB, 5 blz)

  John Thompson

  8 5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,93 Prijs niet leden: 33,51

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 28 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.085Lincolnshire wagon

  (+BB, 6 blz)

  John Thompson

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,94 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.086farm tipcart

  (+BB, 3 blz)

  John Thompson

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.087Gooise hittekar

  J. van Roekel

  8

  naar gegevens van J. Albers v.d. Linden

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 11,35 Prijs niet leden: 17,02

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.088Zeeuwse driewielskar uit Waarde

  C. Nierse

  8

  naar gegevens van J.H. BrinkdM 1998/4Kopie artikel: 42.31.088 (3 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 18,10 Prijs niet leden: 27,15

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.089Belgische wipkar

  H. Dekker

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 21,78 Prijs niet leden: 30,50

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 29 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.090Turkse wagen

  W. Smedts

  8

  dM 1998/7Kopie artikel: 42.31.090 (3 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 35,59 Prijs niet leden: 49,82

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.091brugkar of "plankentil"

  J. van Roekel

  12

  dM 1999/9Kopie artikel: 42.31.091 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,67 Prijs niet leden: 11,50

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.092hoogkar

  M.v.d. Graef

  8

  dM 2000/3; 2001/3Kopie artikel: 42.31.092 (6 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 27,62 Prijs niet leden: 38,66

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.093Hedelse wagen

  W. Smedts

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.094aardkar voor koe-aanspanning

  W. Smedts

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 18,10 Prijs niet leden: 27,15

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 30 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.095Duitse ladderwagen

  W. Smedts

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.096Limburgse ladderwagen

  W. Smedts

  8

  dM 2000/10; 2006/8 (foto's)Kopie artikel 42.31.096 (2 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.097molenaarskar

  W. Smedts

  8

  dM 2000/10; 2006/8 (foto's)Kopie artikel: 42.31.097 (4 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.098Brabantse trein

  M.v.d. Graef

  8

  dM 2000/6Kopie artikel: 42.31.098 (3 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 37,43 Prijs niet leden: 52,40

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.099Turkse ossenkar

  J. van RoekeldM 2001/4Kopie artikel: 42.31.099 (3 blz)de tekening werd gemaakt aan de hand van een bestaand schaalmodel

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,51 Prijs niet leden: 14,27

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 31 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.100Franse oogstwagen

  J. van Roekel

  8

  naar gegevens van N. van RijswijkdM 2001/9Kopie artikel: 42.31.100 (4 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 14,42 Prijs niet leden: 21,63

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.103Belgische driewielkar met ton

  W. Smedts

  8

  dM 2001/8Kopie artikel: 42.31.103 (2 blz)

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,94 Prijs niet leden: 29,00

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.104driewielkar uit Orvelte

  C. Nierse

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.105Duitse oogstwagen

  H. Bos

  8

  dM 2002/4Kopie artikel: 42.31.105 (3 blz)

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 26,39 Prijs niet leden: 36,94

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.106landbouwwagen

  F.P.J. Zwartjes

  8 4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 23,31 Prijs niet leden: 32,64

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 32 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.107Utrechtse boerenwagen

  W. Smedts

  8

  dM 2002/9Kopie artikel: 42.31.107 (2 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 30,19 Prijs niet leden: 42,26

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.108Roemeense wagen

  (+BB, 3 blz)

  W. Smedts

  8

  dM 2002/10Kopie artikel: 42.31.108 (3 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 26,50 Prijs niet leden: 37,11

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.31.109Turkse ossenkar

  W. Smedts

  8

  dM 2003/7Kopie artikel: 42.31.109 (2 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 16,69 Prijs niet leden: 25,03

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.110Taiwanese ossenkar

  J. Reintjes

  10 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.111Noorse marktwagen

  M. Alderden

  8 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,84 Prijs niet leden: 23,75

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 33 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.112Italiaanse ossenkar

  J. Breedveld

  12 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,93 Prijs niet leden: 16,39

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.113ossenkar uit Italie

  J. Reintjes

  10 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,93 Prijs niet leden: 14,90

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.114Portugese ossenkar

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,52 Prijs niet leden: 14,29

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.115Spaanse ossenkar

  J. Breedveld

  8

  naar opmetingen door L.M. Vrijhoeven

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,52 Prijs niet leden: 14,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.31.116Zeeuwse oogstwagen

  H. Bos

  8

  getekend naar gegevens van J. Houtwipper

  5Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 29,33 Prijs niet leden: 41,07

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 34 van 120

 • Boerenwagens en karrenHoutbouw

  40.31.117Kuilenslee

  L.H.M. Vrijhoeven

  8

  naar opmetingen van N. EngelsWagen voor vervoer van landbouwgereedschap, zakgoed etc.

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,50 Prijs niet leden: 20,25

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.31.118Breedwielwagen uit Kent

  gedetailleerde tekening; gedeeltelijk bemaat

  J. Breedveld

  8

  naar oorspronkelijke tekening door H.E. Philpot, uit collectie John Thompson.

  6Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 47,69 Prijs niet leden: 62,00

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 35 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.004houtskool branders kruiwagen

  (+BB, 1 blz)

  John Thompson

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 3,68 Prijs niet leden: 5,52

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.007Zuidhollandse mestkruiwagen

  F.P.J. Zwartjes

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.008kruideniers of wasvrouwen kruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.009steenwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.010kruiwagen voor wegwerken

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 36 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.011schuierwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.012Oostenrijkse bakkerskruiwagen

  C. Nierse

  8

  dM 1996/4,6,8Kopie artikel: 42.32.012 (6 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.013superloods kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.014Friese mestkruiwagen

  H. Esveldt

  8

  zie ook de in kleine details afwijkende tekening 40.32.024

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.32.015Westlandse kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 37 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.016gasfabriek kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.017oude Twentse kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.018pionierskruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.019pionier kruiwagen Koninklijk Nederlandsch Indische Leger 1915

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.020Drentse turfkruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 38 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.021aardappel kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.32.022Oostenrijkse kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.024Friese mestkruiwagen

  C. Nierse

  8

  zie ook de in kleine detaIls afwijkende tekening 40.32.012

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.32.025Noord-Brabantse kruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.026veen- en aardappelkruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 39 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.027turfkruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.028boerenkruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.029bakkerskruiwagen

  N.V.M.

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.030sackkarre

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.034kruiwagen uit de Valle d'Aosta

  C.P.H. Verkade

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 40 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.035kruiwagen uit de Valle d'Aosta

  C.P.H. Verkade

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.036Gelderse kruiwagen

  C. Nierse

  8

  dM 1989/18,9Kopie artikel: 42.32.036 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.037scharensliepkruiwagen

  C. Nierse

  8

  dM 1989/12Kopie artikel: 42.32.037 (3 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  40.32.038metselaarskruiwagen

  C. Nierse

  8

  dM 1990/12Kopie artikel: 42.32.038 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.039fabriekskruiwagen

  C. Senders

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 41 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.040steekwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 4,30 Prijs niet leden: 6,45

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.041Ierse kruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.32.042Luxemburgse hooikruiwagen

  T. Hermans

  8

  dM 1993/6Kopie artikel: 42.32.042 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.043vlaskruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.044Oostenrijkse bakkruiwagen (klein model)

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 42 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.045baanwerkerskruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.046mestkruiwagen uit het Zwarte Woud

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.047drogeturfkruiwagen

  C. Nierse

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.048Gelders-Overijssels type kruiwagen

  J. Ziemerink

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.049houten kruiwagen

  H. Esveldt

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 4,30 Prijs niet leden: 6,45

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 43 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.050Pohlheimer kruiwagen en landbouwgereedschap

  C.L. Dijkgraaf

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,67 Prijs niet leden: 11,50

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.051Belgische kruiwagen

  H. Dekker

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.052Moezel-Wolff kruiwagen

  H. Bos

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.053bakkruiwagen uit midden- en noord Limburg

  T. Hermans

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.054Limburgse bakkruiwagen van vr 1940

  J.P.L. Heemls

  5 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 44 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.055lattenkruiwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.32.056turfkruiwagen uit de Peel

  M.v.d. Graef

  8

  dM 1999/1Kopie artikel: 42.32.056 (1 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,67 Prijs niet leden: 11,50

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.32.057Zuidlimburgse graskruiwagen

  H. van Hemert

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.058steenkruiwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.059drogeturfkruiwagen

  W. Smedts

  8

  naar gegevens van C. SendersdM 2001/9

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 45 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.060houtkruiwagen

  W. Smedts

  8

  naar gegevens van Cees SendersdM 2001/9

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.061visventerskruiwagen

  J. van Roekel

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,57 Prijs niet leden: 14,36

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.32.062Schotse hoge kruiwagen

  W. Smedts

  8

  dM 2003/9Kopie artikel: 42.32.062 (1 blz) (geen bouwbeschrijving)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 8,34 Prijs niet leden: 12,52

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.32.063scharensliepkruiwagen

  J. Breedveld

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,25 Prijs niet leden: 19,88

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.064Hongaarse bouwkruiwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,38 Prijs niet leden: 8,06

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 46 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.065Hongaarse lattenwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,38 Prijs niet leden: 8,06

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.066Hongaarse vatkruiwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,38 Prijs niet leden: 8,06

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.067Chinese kruiwagen

  J. Reintjes

  8

  dM 2001/6Kopie artikel: 42.32.067 (4 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.068heibezemkruiwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,95 Prijs niet leden: 11,92

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.069Oostenrijkse 3-wielige kruiwagen

  W. Smedts

  8

  dM 2006/5Kopie artikel: 42.32.069 (2 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 12,68 Prijs niet leden: 19,02

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 47 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.070Oostenrijkse houtskoolkruiwagen

  W. Smedts

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,89 Prijs niet leden: 11,83

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.071Duitse 3-wielige kruiwagen

  J. Breedveld

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,35 Prijs niet leden: 14,02

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.072Oostenrijkse kruiwagen uit de Kalkalpen

  J. Breedveld

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,32 Prijs niet leden: 7,98

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.32.073Steenkruiwagen uit Heemskerk

  gedetailleerde modelbouwtekening; info en kleurenafbeelding

  J.G. Houtwipper

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,30 Prijs niet leden: 7,95

  Gradatie: A

  Blz tekst: 1

  40.32.074droge turf kruiwagen uit Schonebeek

  gedetailleerde modelbouwtekening; info en kleurenafbeelding

  J.G. Houtwipper

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,30 Prijs niet leden: 7,95

  Gradatie: A

  Blz tekst: 1

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 48 van 120

 • KruiwagensHoutbouw

  40.32.075geveerde aardbeienkruiwagen uit Aalsmeer

  gedetailleerde modelbouwtekening; info en kleurenafbeelding

  J.G. Houtwipper

  8 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,30 Prijs niet leden: 7,95

  Gradatie: C

  Blz tekst: 1

  40.32.076hooikniert met wiel

  J.G. Houtwipper

  8

  dM 2006/10Kopie artikel: 42.41.039 (3 blz)de hooikniert werd gebruikt om hooi van de hooimijt naar de stal te transporteren

  3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,75 Prijs niet leden: 16,13

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 49 van 120

 • DiversenHoutbouw

  40.35.001bascule

  H. Esveldt

  4

  dM 1985/9Kopie artikel:42.35.001 (2 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 19,33 Prijs niet leden: 28,99

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.35.002Brabants spinnewiel

  H. EsveldtdM 1986/8Kopie artikel: 42.35.002 (1 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 33,13 Prijs niet leden: 46,38

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.35.003klokkestoel uit Boijl

  D. Betram

  20

  dM 1984/7,8Kopie artikel: 42.35.003 (6 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.35.005Duits spinnewiel

  A.H. van Eijk

  5 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,75 Prijs niet leden: 10,13

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.35.006Hindeloper spinnewiel

  A.H. van Eijk

  4 2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,75 Prijs niet leden: 10,13

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 50 van 120

 • DiversenHoutbouw

  40.35.007speelhuis

  A.F.J. DunwegdM 1987/11Kopie artikel: 42.35.007 (4 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.35.008speelboerderij

  A.F.J. DunwegKopie artikel: 42.35.008 (11 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.35.009hobbelpaard

  C. Nierse

  2 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 4,30 Prijs niet leden: 6,45

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.35.010pakhuis

  N.V.M.

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 11,97 Prijs niet leden: 17,95

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.35.011vliegende hollander

  F.P.J. Zwartjes

  5 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 51 van 120

 • DiversenHoutbouw

  40.35.012klokkenstoel van Wijnjewoude

  K. van der Sluis

  30

  dM 1994/6-10, 1995/1,2Kopie artikel: 42.35.012 (10 blz)

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 21,16 Prijs niet leden: 29,63

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.35.013trappenhuis (1710)

  C.A.den Hartog

  12

  dM 1995/9,10, 1996/2Kopie artikel: 42.35.013

  7Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 15,03 Prijs niet leden: 22,54

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.35.014spinnewiel uit Staphorst

  C.A.den Hartog

  12

  dM 1996/2Kopie artikel: 42.35.014 (2 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,12 Prijs niet leden: 15,18

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.35.015Utrechtse pleinlantaarn (ca 1900)

  J. van RoekeldM 1997/5Kopie artikel: 42.35.015 (1 blz)

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.35.016Spaarnekraan, Haarlem (reconstructie)

  C. Nierse

  25

  dM 1997/7-10, 1998/1-3Kopie artikel: 42.35.016 (22 blz)

  8Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 37,74 Prijs niet leden: 52,83

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 52 van 120

 • DiversenHoutbouw

  40.35.017draagbare ladenkast

  J. van Roekel

  2 3Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 10,74 Prijs niet leden: 16,11

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.35.018handwasmachine

  J. van Roekel

  8 1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 9,51 Prijs niet leden: 14,27

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.35.019linnenpers

  C. Bunk

  12

  dM 1998/9Kopie artikel: 42.35.019 (2 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 6,14 Prijs niet leden: 9,20

  Gradatie: C

  Blz tekst: 0

  40.35.020zak uitklopmachine

  M. Luursema

  10

  dM 1999/2Kopie artikel: 42.35.020 (5 blz)

  4Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 21,16 Prijs niet leden: 29,63

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.35.021mangel

  C. Bunk

  12

  dM 2000/3Kopie artikel: 42.35.021 (7 blz)dit model is overwegend uit metaal vervaardigd

  2Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 13,19 Prijs niet leden: 19,79

  Gradatie: E

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 53 van 120

 • DiversenHoutbouw

  40.35.022boompers (honingpers)

  M.v.d. Graef

  8

  dM 2000/2Kopie artikel: 42.35.022 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.35.023schroeflijnmobiel

  J. van RoekeldM 2000/6Kopie artikel: 42.35.023 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,53 Prijs niet leden: 8,29

  Gradatie: A

  Blz tekst: 0

  40.35.024Peugeot 1896

  J. van Roekelnaar gegevens van P. JanssendM 2002/10Kopie artikel: 42.35.024 (2 blz)geen exact schaalmodel, maar in verschillende houtsoorten uitgevoerd een leuk object

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,98 Prijs niet leden: 11,97

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  40.35.025Peugeot 1892

  J. van Roekelnaar gegevens van P. JanssendM 2003/1Kopie artikel: 42.35.025 (2 blz)geen exact schaalmodel, maar in verschillende houtsoorten uitgevoerd een leuk object

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 7,98 Prijs niet leden: 11,97

  Gradatie: B

  Blz tekst: 0

  dinsdag 26 juni 2012 R05 Blad 54 van 120

 • DiversenHoutbouw

  40.35.026storm-olielamp

  J. van Roekel

  8

  naar gegevens van J. van ZantendM 2003/4Kopie artikel: 42.35.026 (2 blz)

  1Schaal: 1 : Aantal bladen:

  Auteur:

  Inhoud:Prijs leden: 5,40 Prijs niet leden: 8,10

  Gradatie: D

  Blz tekst: 0

  40.35.028drukpers

  F.P.J. Zwartjes

  10 17Schaal: