Novo Magazine Nr. 3

of 44/44
MAGAZINE MAGAZINE VAN NOVOSTAR OVER KLANT CONTACT CENTRA & PUBLIEKE DIENSTVERLENING NR 03 STUREN EN BESPAREN MET HET KCC POSTKANALE DEPRESSIE VERGADERTIPS WIJCHEN BESPAART MET HET KCC ROERDALEN AAN DE SLAG VOOR ONDERNEMERS W E R K I N G K C C
 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Magazine van Novostar Publieke Dienstverlening, uitgave 3. Besparen met het KCC.

Transcript of Novo Magazine Nr. 3

 • MAGAZINE

  magazine van novostar over Klant ContaCt Centra & PublieKe dienstverleningNr

  03

  sturen en besparen met het kccpostkanale depressie vergadertips wijchen bespaart met het kcc roerdalen aan de slag voor ondernemers

  werkiNg kCC

 • 1Cursus KCC MedewerKer

  NovoStar biedt 1e eN 2e lijNS medewerkerS de mogelijkheid omalS profeSSioNeel kCC medewerker aaN de Slag te gaaN.

  Vaardigheidstrainingen Productkennis Team trainingen Multitasking

  7 cursusdagen, verspreid over 14 dagdelen. Start in September. Ook incompany mogelijk.kijk voor meer informatie en het complete programma op www.novostar.nl/academy

  Detacheren voor Sociale Zakenmaar dan anders.Meer weten? Neem contact op via [email protected] of 013 - 59 44 736

  ACADEMY

  Geheel Vernieuwd

 • BEZETTING

  AANBOD

  INTAKE

  AFHANDELING

  UITVAL

  KLANTTEVREDENHEID BEZETTIN

  GSGRAADOPERATION

  EEL VERZUIM

  KRITIEKE FOUTEN

  NIET-KRITIEKE FOUTEN

  OPDRACHTGEVER-

  TEVREDENHEID

  BINN

  EN S

  ERVI

  CE IN

  TERV

  AL

  VERL

  ATEN

  WAC

  HTRI

  J

  DIRE

  CT B

  EANT

  WOO

  RD

  BEHA

  NDEL

  DUUR

  AANT

  AL K

  LANT

  CONT

  ACTE

  N

  NAUW

  KEUR

  IGHE

  ID V

  OORS

  PELL

  ING

  AANB

  OD

  KLAC

  HTEN

  Novo MagaziNe 2

  verder in deze editie:

  09. De aPK keuring voor dienstverlening in het KCC

  11. Hillegom introduceert nieuwe medewerker

  14. Samenwerking Novostar met Bobeldijck

  15. Mystery visitors toetsen uw servicenormen!

  18. Frieke, the Queen of King

  19. inwoners bepalen servicenormen

  25. Roerdalen maakt personas van burgers

  26. Klantvraaganalyse: het hoe en waarom

  29. Betere dienstverlening aan bedrijven

  35. 9 stappen voor een succesvolle social media campagne

  38. 10 tips om korter te vergaderen

  39. Wijchen gaat verdienen aan het KCC

  inhoudsoPgave

  03. integratie vanhet postkanaal

  07. Kennis delen voor betere dienstverlening

  21. Het dashboard als managementtool

  33. Culemborg isklaar voor het KCC

  NOVO magazine is een periodieke uitgave van Novostar Publieke Dienstverlening en wordt samengesteld in samenwerking met BureauZuid

  (www.bureauzuid.nl). Overname van artikelen is niet toegestaan. Voor opmerkingen, suggesties en vragen kunt u contact opnemen met de

  redactie, [email protected] Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze editie werkten mee: Manon van Dijk,

  Loek van den Boogaart, Gerard Hermans, Denise Hermans, Youri Vos, Tommy de Lange (Tommy Fotografie) en de adviseurs van Novostar.

  www.novostar.nl | [email protected] | 013 - 59 44 730

 • 3wat doen we met het postkanaal?veel gemeentes worstelen met de vraag: hoe integreer ik het postkanaal (brieven, mail en

  e-formulieren) in het KCC? anders gezegd; hoe kan ik de stap zetten in de ontwikkeling van

  het KCC, van kanaal (fase 2) naar frontoffice (fase 3)? Het kanaal telefonie en balie zijn

  inmiddels voldoende gentegreerd en ontwikkeld. Nu willen we dan ook doorpakken met de

  kanaalsturing en de regie op het postkanaal onderbrengen bij het KCC.

  even omscholen ...vaak richten de ogen van KCC-cordinatoren en projectleiders, evenals die van bestuur en

  management, zich op het team dat verantwoordelijk is voor de documentaire informatievoor-

  ziening (Div), ook wel documentair informatiemanagement of record management genoemd.

  De achterliggende gedachte is dat brieven bij Div (de postkamer) binnenkomen en de

  gemeentelijke mailbox door Div beheerd wordt. Kortom, dat Div dus post behandelt en dat het

  betreffende team logischerwijs overgeheveld moet worden naar het KCC-organisatieonderdeel.

  vervolgens scholen we beide groepen KCC-medewerkers oude stijl namelijk de receptio-

  nisten, telefonisten, baliemedewerkers en de Div-medewerkers even bij met elkaars taken

  en klaar is Kees: het postkanaal is onder regie van het KCC gebracht en de target om in 2013

  80% in de eerste lijn te beantwoorden, is weer een stuk dichterbij!

  Was het maar zo vanzelfsprekend...

  De voorgaande gedachte gaat echter voorbij aan twee belangrijke zaken:

  Het ontvangen en registreren van post is iets anders dan het 1. beantwoorden ervan;Het DiV-taakveld is veel breder dan postbehandeling.2.

  Bij het eerste punt is het belangrijk te beseffen dat Div geen brieven of mails beantwoordt,

  maar de betreffende documenten registreert en in de organisatie uitzet ter behandeling.

  Het komt voor dat van hieruit ontvangstbevestigingen verstuurd worden, maar dit zijn meestal

  automatisch gegenereerde berichten zonder verdere inhoudelijke informatie.

  Div-medewerkers hebben kennis van de gemeentelijke werkprocessen en kunnen snel de

  inhoud van documenten analyseren en van metadata voorzien (registreren en doorsturen).

  De antwoorden op de betreffende vragen worden echter tot op heden grotendeels gegeven door

  bijvoorbeeld administratief medewerkers van de betreffende vakafdeling of door de vakspecia-

  list zelf. Daar ligt ook de kennis voor de inhoudelijke beantwoording van de brief of mail.

  Heeft u last van een postkanale depressie? frieke Helpt u er vanaf!

  IntegratIe van het postkanaalHeeft u last van een postkanale depressie? frieke Helpt u er vanaf!

  IntegratIe van het postkanaal

 • Novo MagaziNe 4

  Heeft u last van een postkanale depressie? frieke Helpt u er vanaf!

  IntegratIe van het postkanaal

  De oplossing voor een postkanale depressie!

  Heeft u last van een postkanale depressie? frieke Helpt u er vanaf!

  IntegratIe van het postkanaal

 • 5Team DiVDat Div verder sterk geassocieerd wordt met postbehan-

  deling, zijn de naween van het beeld van Div oude

  stijl. Modern digitaal documentbeheer gaat veel verder

  dan het openen, stempelen en verdelen van post en het

  maken van dossiers. een huidig team Div:

  houdt zich bezig met de ontwikkeling van de

  zaaktype catalogus en is vaak de motor achter de

  nieuwe werkmethodiek zaakgericht Werken,

  digitaliseert analoge (papieren) informatie en

  vangt digitale informatie op voor alle gemeen-

  telijke werkprocessen, dus ook de bestuurlijke en

  facilitaire, inclusief projecten,

  staat in nauw contact met procesverantwoordelijke

  personen om wijzigingen in werkprocessen direct

  te verwerken in het informatiedomein,

  werkt mee aan de creatie van de digitale werkplek

  (voorwaardelijk voor Het Nieuwe Werken),

  heeft een visie op en mening over de zich rap

  ontwikkelende informatiearchitectuur, over de

  invloed van social media, over privacy-issues in het

  informatiedomein,

  probeert en passant dit geheel met een metho-

  dische en lange termijn blik te benaderen om een

  dementerende overheid te helpen voorkomen.

  De activiteiten van het team Div zijn van wezenlijk

  belang voor een goed geordende en toegankelijke infor-

  matievoorziening. Het doel en de opdracht is te voorzien

  in actuele, authentieke en betrouwbare informatie die

  tijdig en op controleerbare wijze beschikbaar is. als je een

  Div-team wilt onderbrengen in het KCC en verwacht dat

  men een bijdrage gaat leveren aan het beantwoorden

  van vragen, dan zal snel de vraag opkomen: wat voor

  effect heeft dit op het informatiemanagement en hoe

  organiseren we die activiteiten?

  informatie is de sleutel tot succesvolg je de ontwikkelingen op het gebied van informatie-

  management (zie kader: 3 informatiemanagement-tips),

  dan valt op dat de factor informatie een sleutelrol

  speelt in vele huidige vraagstukken: de impact van het

  Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en

  e-overheid met haar 19 bouwstenen, (her-)inrichting van

  de informatiearchitectuur en keuzes voor software, orga-

  nisatorische consequenties van de e-overheid. Hoe visionair

  je dienstverleningsconcept ook is en hoe goed opgeleid je

  KCC-medewerkers ook zijn, zonder een antwoord (visie)

  op goed informatiemanagement en ontwikkeling van

  de antwoord bouwsteen Systemen en informatie, zal

  de gemeentelijke dienstverlening de stap naar de fase

  Frontoffice heeft antwoord niet kunnen maken.

  integratie van het postkanaalTerug naar de vraag: hoe integreer ik het postkanaal

  (brieven, mail en e-formulieren) in het KCC? Het mag

  duidelijk zijn dat er een aantal vragen te beantwoorden is

  en dat er keuzes moeten worden gemaakt.

  Ons antwoord:Toets in hoeverre de informatievoorziening / het

  postkanaal op orde is. Mogelijk moet hier eerst

  een inhaalslag gemaakt worden voordat integratie

  met het kanaal telefonie en balie en overdracht

  naar het KCC-organisatieonderdeel realiseerbaar is,

  Bepaal uw antwoord op de vraag hoe wil ik het

  antwoord geven op binnenkomende schriftelijke

  vragen organiseren? Bekijk dit vraagstuk organi-

  satiebreed en breng de korte- en langetermijn

  in kaart,

  zorg voor een oplossing die past in zowel de

  organisatie-, informatie- als dienstverleningvisie.

  Het gaat niet zozeer om wat je kiest, maar om

  een integrale benadering die de best werkbare

  scenarios voor de eigen organisatie oplevert.

  Meer weten?Neem contact op met onze adviseur KCC / informatie-

  beheer, mevrouw drs. Frieke Hazendonk via

  [email protected] of maak met haar een

  afspraak via [email protected] of via 013-59 44 730.

  Frieke Hazendonk

  Adviseur KCC / Informatievoorziening

  Novostar Publieke Dienstverlening

 • Novo MagaziNe 6

  Novostar adviseur Frieke Hazendonk bezocht op 16 maart het seminar De gemeente in de cloud: het nieuwe (zaakgericht) werken. Voor een groot publiek, bestaande uit vertegenwoordigers van leveranciers en medewerkers uit allerlei overheidslagen, werd het resultaat van het onderzoek van Wouter Keller (Vrije Universiteit en M&I/Argitek) gepresenteerd. Hieronder drie opvallende adviezen:

  1 PrioriteitKellers ervaring leert dat veel gemeenten verzuipen in de uit NUP voortkomende verplichtingen. De complexiteit en

  hoeveelheid aan projecten die een gemeente allemaal binnen korte tijd dienen uit te voeren, is op dit moment voor veel

  organisaties niet te behappen.

  TiP Maak iCT hanteerbaar en richt je op Zaakgericht werken en het inrichten van

  de Basisregistraties.

  2 inKooP/teChnisChKeller is door onderzoek tot de volgende conclusies gekomen op het gebied van de technische inrichting van de

  informatievoorziening:

  Het aanschaffen van een groot scala aan applicaties, verbonden via allerlei koppelingen (de dunne midoffice) is duur

  en legt het integratieprobleem (het met elkaar kunnen praten van applicaties) bij de gemeenten;

  Bij veel gemeenten komt 90% van de zaken (schriftelijke vragen en verzoeken) op dit moment via de post binnen. Dit

  is nog niet geautomatiseerd vanuit de website door middel van e-formulieren;

  Back office software is ouderwets en duur. Dit houdt de ontwikkeling naar een e-overheid tegen.

  TiP Steek qua informatiearchitectuur in op een midoffice-suite van het type ZTC+. geef

  de zaaktypecatalogus een zwaardere rol, namelijk inclusief documentopslag en meer

  procesfunctionaliteit. Trek frontoffice functionaliteit erbij en kies voor een klantcontactsysteem als

  informatie-integrator over alle kanalen.

  3 organisatieWeg met a, lang leve i. aan informatiemanagement (o.a. zgW, basisregistraties, WaBo) is dringend behoefte.

  Die informatiefunctie is meer dan achteraf informatie verwerken. Het is een actieve rol pakken in het actueel houden van

  alle meta-informatie in het zaaksysteem (zTC+).

  TiP Automatisering kan naar de cloud (uitbesteed worden) en de A-medewerkers kunnen de

  i-functie gaan versterken. i moet in het hart van de organisatie komen te staan. Van oude, koude

  DiV naar frisse, jonge, warme procesteams!

  3 iNFoRMaTieMaNageMeNT-TiPS

 • 7Lotte Jongeleen

  Adviseur / Docent

  Novostar Publieke Dienstverlening

 • Novo MagaziNe 8

  Voordelen kennismiddagenHet intern organiseren van kennisoverdracht, met hulp van collegas op de vakafdelingen, heeft diverse voordelen:

  de KCC Kennismiddagen steenbergen

  kennis delen voor betere dienstverleningDe gemeente Steenbergen ontwikkelt allround balies. Dit zijn balies voor de uitgifte van z.g. allround (meest gevraagde) producten. Om deze uitgifte probleemloos te kunnen regelen, de balies flexibel te kunnen bezetten en pieken te kunnen opvangen, dienen alle baliemedewerkers (met en zonder specialisaties) te worden opgeleid.

  vooral de medewerkers telefonie, receptie en publieksbalies moeten continu worden getraind:

  kennis moet worden bijgehouden en nieuwe taken en applicaties moeten worden aangeleerd.

  om die reden zijn we bij de gemeente Steenbergen gestart met de z.g. kennismiddagen.

  De kennismiddagen dienen als vliegwiel voor een klantgerichte cultuur. een aanrader dus voor

  iedere gemeente. Hieronder vind je de voordelen van kennismiddagen en geven wij u enkele

  aandachtspunten.

  Aandachtspunten (&) organisatieDe kennismiddagen worden op de volgende wijze georganiseerd:

  op basis van de verzamelde onderwerpen (zie intro) wordt een half jaar planning

  opgesteld voor kennismiddagen;

  vooraf wordt met een specialist van de betreffende vakafdeling overlegd over de

  inhoud van de kennismiddag en wat precies van de medewerkers verwacht wordt.

  verder wordt samen met deze vakspecialist een werkinstructie opgesteld met

  vraag-antwoord combinaties (vaCs) die door hem/haar wordt toegelicht tijdens

  de kennismiddag;

  De vakspecialist blijft ook na kennisoverdracht het aanspreekpunt en daarmee

  productverantwoordelijk voor de overgedragen producten en dient als backup voor

  de medewerkers;

  Na afloop van de kennismiddag wordt de werkinstructie met vaCs aangepast met

  alle ter sprake gekomen aanvullingen;

  Kies onderwerpen die duidelijk af te bakenen, vertaalbaar in producten en

  herleidbaar naar praktijksituaties zijn. elk onderwerp moet de trainer vertalen naar:

  welke vraag zou de klant hierover kunnen stellen?;

  Door vaardigheids trainingen, zoals gesprekstechnieken, multitasken,

  teamsamenwerking etc., te combineren met 1e en 2e (en zelfs 3e) lijns

  medewerkers heb je gelijk het gehele KCC te pakken;

  Het overdragen van producten (en dus kennis) heeft alleen maar nut als de klant

  hiermee geholpen is. Bij elke kennismiddag moet men zich dan ook afvragen of dit

  voor de klant sneller/efficinter gaat;

  als men uitleg krijgt over de werking van bepaalde systemen (bijvoorbeeld

  recentelijk belastingsysteem), is het noodzakelijk dat er een testversie of

  raadpleegmogelijkheid is om dit te kunnen demonstreren;

  Het geven van feedback is zeer belangrijk. als er fouten worden gemaakt, mogen

  de medewerkers hierop aangesproken worden: het doel is immers om beter te

  worden. Uiteraard is positieve feedback als het wl goed gaat ook onmisbaar;

  Kennismiddagen hebben het meeste effect als deze met regelmaat plaatsvinden

  (ongeacht of dit eens per maand of eens per kwartaal is).

  Vergroten van commitment binnen de organisatie. De medewerkers van de vakafdelingen worden min of meer gedwongen intensief contact te onderhouden met de medewerkers in de 1e lijn. er is altijd directe feedback;

  kennismiddagen leveren altijd vruchtbare actiepunten op;

  Door de dialoog tussen vakspecialisten en kCC medewerkers, wordt de dienstverlening steeds verder verbeterd. Ook het uitwisselen van ervaringen tussen kCC medewerkers onderling levert veel belangrijke input op;

  De eigen werkwijze van de gemeente blijft overeind. Bovendien worden op deze wijze ook diverse gemeentespecifieke klantvragen behandeld;

  Door het organiseren van kennismiddagen worden medewerkers van buiten het kCC (vakspecialisten) betrokken bij de ontwikkelingen naar een professioneel kCC;

  Terugkoppelingen van voorgaande kennismiddagen kunnen als input worden gebruikt om de kwaliteit van het kCC verder te ontwikkelen.

 • 9Kwaliteitsmodel van novostar

  De APk keuring voor dienstverlening in het kCCNovostar ontwikkelt samen met een aantal gemeenten een kwaliteitsinstrument om de resultaten van alle KCC / Antwoord inspanningen te meten. De pilot moet een simpel te hanteren, niet bureaucratisch instrument opleveren. Inmiddels doen 5 gemeenten mee.

  Zichtbaar resultaatHoe ver bent u nu cht met de professionalisering van de dienstverlening? Natuurlijk kunt

  u wel een checklistje invullen en dan even benchmarken met de buurgemeenten, maar

  dat zegt eigenlijk maar weinig. De bereikte resultaten moeten zichtbaar gemaakt worden.

  en dat zo eenvoudig mogelijk. Maar dan wel zo dat u daaruit voortvloeiend nieuwe acties

  kunt plannen en prioriteiten kunt stellen.

  APk keuring kCCMet bovenstaand doel voor ogen ontwikkelt Novostar, samen met een aantal gemeenten,

  een kwaliteitsmodel voor het KCC. Noem het maar de aPK keuring voor dienstverlening.

  Deze keuring moet het op niet-bureaucratische wijze mogelijk maken om periodiek

  de peilstok in het KCC te steken. Daarmee worden niet alleen de tot nu toe behaalde

  successen, maar ook de investeringsgebieden zichtbaar. Deze kunnen binnen het KCC

  zelf liggen, maar ook elders in de gemeentelijke organisatie. Het KCC kan immers niet

  optimaal functioneren zonder de rest van de organisatie!

  Bij de pilot wordt het plan-do-check-act principe gehanteerd, evenals het bekende model met

  de aandacht- en resultaatgebieden van het iNK. Het kwaliteitsinstrument neemt het KCC als

  uitgangspunt, waarbij de meetpunten samen met de deelnemende gemeenten worden bepaald.

  De fasering van antwoord en de minimum normenlijst van het vNg, worden ook in het

  instrument verwerkt. Maar ook voor uw eigen ambitieuze servicenormen is plek binnen het model!

  Ook deelnemen aan de pilot? Bel of mail voor meer informatie naar Michiel ter Horst

  van Novostar via 013 - 59 44 730.

  Helder en realistisch zicht op de bereikte resultaten

  een lijst met quick wins, prioriteiten en aan te pakken verbeterpunten

  Alle relevante en vooral betrouwbare input voor het

  eerstvolgende afdelingsjaarplan

  Het ultieme instrument voor sturing en verantwoording

  De ultieme onderbouwing voor de sponsoren

  Tijd en gemoedsrust, doordat u eindelijk in control bent

  Resultaten kwaliteitsmodel

 • Novo MagaziNe 10

  Plan

  Check

  Act Do

  MiSSie eN ViSie OP DieNSTVerleNiNg

  DieNSTVerleNiNgSCONCePT

  klANTTeVreDeNHeiD (kTO) SerViCeSCAN

  klANTVrAAgANAlySe DVO-OVerleg

  kwAliTeiTSHANDVeSTeN

  DieNSTVerleNiNgS-

  OVereeNkOMST (DVO)

  iNriCHTiNg kANAleN

  CHOACHiNg / TrAiNiNg

  iNNOVATie

  VerSCHuiVeN TAkeN VAN BO NAAr FO

  PrOCeSOPTiMAliSATie

 • 11

  Michiel Ter Horst

  Senior Adviseur

  Novostar Publieke Dienstverlening

  informatiebehoefte vormt de basis voor nieuwe funCtie

  Hillegom introduceert de kCC medewerker informatie & DienstverleningInformatie wordt steeds belangrijker voor de KCC dienstverlening. KCC medewerkers zijn dan ook steeds beter uitgerust met informatie-systemen om de klant van dienst te kunnen zijn, zoals een product- en dienstcatalogus, vraag-antwoord combinaties (VACs) en/of een kennisbank.

  ook het management is meer en meer afhankelijk van informatie. veel gemeenten werken

  inmiddels met een kwaliteitshandvest waarin de servicebeloften aan de klant zijn vastgelegd.

  Daarnaast zijn er gemeenten die bepaalde taken en werkzaamheden uitbesteden aan de

  markt, zoals openbare Werken, Milieudienst, Sociale zaken, Wmo of Belastingen. Dit vergt

  een goede cordinatie en afstemming die veelal is gebaseerd op gemaakte afspraken in de

  dienstverleningsovereenkomst. en ook daarvoor is informatie nodig.

  informatiespecialist is de schakelDe gemeente Hillegom is recentelijk gestart met een module van vraag-antwoord

  combinaties als belangrijke informatiebron voor de KCC medewerkers. ook het

  kwaliteitshandvest is inmiddels breeduit naar de buitenwereld gecommuniceerd.

  en als zelfbenoemde regie-gemeente heeft Hillegom veel taken uitbesteed aan de markt.

  Kortom, de afhankelijkheid van en behoefte aan informatie in deze gemeente is groot.

  omdat het KCC d plek is binnen de gemeente waar alle signalen over de dienstverlening

  binnenkomen, heeft Hillegom ervoor gekozen om binnen het KCC de functie Medewerker

  informatie & Dienstverlening in het leven te roepen. Deze informatiespecialisten zijn, zoals de

  naam reeds doet vermoeden, d schakel tussen de dienstverlening en de informatievoorziening

  in de breedste zin des woords. onderstaande opsomming van taken en verantwoordelijkheden

  laat zien welke elementen er in de nieuwe functie worden opgenomen:

  1e aanspreekpunt dienstverlening voor marktpartijen waaraan diensten zijn uitbesteed

  1e aanspreekpunt dienstverlening voor backoffice

  Webredacteurschap

  zorgdragen al dan niet door anderen voor vertaling van signalen die de KCC

  medewerkers ontvangen, naar bruikbare informatie (vaCs, aanpassingen PDC,

  actualiseren website)

  zorgdragen al dan niet door anderen voor managementinformatie ten aanzien

  het kwaliteitshandvest

  wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze senior adviseur, drs. Michiel Ter Horst via

  [email protected] of bel naar 013 - 59 44 730.

 • Novo MagaziNe 12

 • 13

  PraKtijKgeriCht en ComPaCt

  kCC workshopsNovostar organiseert zeer praktische workshops bestemd voor:

  Hoofden KCCProject- en programmamanagers AntwoordLeden van project- en werkgroepen

  IN Het NAjAAr StArteN De VOLgeNDe WOrKSHOPS:

  WOrKSHOP "Het KCC ALS VLIegWIeL VOOr KLANtgerICHte CULtUUr" Klantgerichtheid blijft niet beperkt tot de voorste linies van het KCC. in feite moet de hele organisatie om. Dat blijkt

  nog steeds weerbarstige materie. Sessies op de hei zijn vaak cosmetisch en tamelijk clichmatig. Dat het ook

  anders kan, wordt aangetoond in deze workshop. We schetsen een praktische, stelselmatige en complete aanpak voor

  de hele gemeentelijke organisatie. Uitgangspunt: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor klant en dienstverlening

  in front en back office. Na afloop heeft u een uiterst praktische blauwdruk voor een consequente aanpak.

  WOrKSHOP "INtegrAtIe POStKANAAL/INFOrMAtIeVOOrzIeNINg IN Het KCC" U wilt de volgende stap zetten en de beantwoording van schriftelijke vragen integreren in het KCC.

  U krijgt te maken met een organisatieaanpassing, maar ook met de antwoord-bouwsteen, systemen en

  informatievoorziening. zonder goede informatievoorziening, geen goede dienstverlening in het KCC...

  in deze interessante workshop laten wij u zien hoe u dit alles bereikt.

  WOrKSHOP "StUreN OP Het KCC Met KLANtVrAAgANALySe" Hoe krijgt u op eenvoudige wijze de juiste stuurinformatie voor het KCC op tafel? De Klantvraaganalyse is de eerste

  aanzet. De uitkomsten daarvan gebruikt u om uw dienstverlening in te richten. Het klantcontact monitort u met uw

  eigen informatie uit het Klant volg Systeem, de telefooncentrale, de mailboxen, google analytics etc. zo krijgt uw

  KCC dashboard geleidelijk vorm en dan wordt sturen een stuk gemakkelijker. een hele praktische workshop, die wordt

  gelinked aan CoPC en iNK.

  kijk voor meer informatie over deze workshops en alle beschikbare data op www.novostar.nl/academy

  ACADEMY

 • Novo MagaziNe 14

  Novostar Publieke Dienstverlening en Bobeldijck werken sinds februari van dit jaar samen binnen het vakgebied Burgerzaken en dan met name bij de detachering van specialisten Burgerzaken.

  BoBeLDiJCK is inmiddels bij veel gemeenten bekend als leverancier van vakbekwame en

  gemotiveerde tijdelijke medewerkers. Het gaat om detachering van medewerkers voor :

  Publiekszaken, Burgerzaken en kCC

  Belastingen/wOZ en Basisregistraties

  Daarnaast verzorgt BoBeLDiJCK kwaliteitsopleidingen op diverse vakgebieden, waaronder

  Burgerzaken, Woz en Bag.

  Novostar en Bobeldijck samen in Burgerzaken Novostar en Bobeldijck bieden ondersteunende medewerkers en tijdelijke leidinggevenden

  voor Burgerzaken. vakbekwame medewerkers met een gezonde ambitie, een uiterst

  dienstverlenende instelling en een positieve en energieke uitstraling.

  Onze specialisten voor Burgerzaken: Allround medewerkers back-office

  gBA-specialisten

  Applicatiebeheerders

  Medewerkers Burgerlijke stand

  Adviseurs kwaliteitszorg

  Cordinatoren publieksbalies en back office/teamleiders;

  Front office plus

  Onze leidinggevenden voor Burgerzakenonze leidinggevenden kennen de werkprocessen en de producten van Burgerzaken.

  zij kunnen bovendien, vanuit de optiek van Burgerzaken, een goede bijdrage leveren aan

  de KCC ontwikkeling. Novostar en Bobeldijck bieden u:

  Tijdelijke leidinggevenden Burgerzaken

  Cordinator publieksbalies

  Teamleider call centrum/telefonie

  Onze speciale producten en diensten voor Burgerzaken:Formatieonderzoek Burgerzaken

  onze specialisten berekenen de juiste formatie op basis van de meest

  efficint ingerichte werkprocessen.

  Beschrijven werkprocessen en werkinstructies

  zijn de processen nog efficint (lean) georganiseerd en ligt de knip op de juiste plaats?

  Competentieonderzoek

  Hebben uw medewerkers Burgerzaken voldoende competenties als dienstverlener in het KCC?

  Burgerzaken en het kCC

  Wij kunnen u helpen bij de integratie van Burgerzaken in het Klant Contact Centrum.

  De samenwerking balie en telefonie met de 2de en 3de lijn.

  Burgerzaken en het postkanaal

  Hoe wordt omgegaan met post, de schriftelijke huwelijksaangifte en doorgeven

  van verhuizingen d.m.v. het papieren formulier?

  Digitalisering van processen.

  informatievoorziening op de website (vaC's), digitalisering van brondocumenten.

  Samenwerking Novostar met Bobeldijck advertorial

  VOOr Meer INFOrMAt I e OVer De SAMeNWerK INg Met BOBeLD I jCK NeeM CONtACt OP Met NOVOStAr : 013 -59 44 730

 • 15

  leer uw Klant Kennen

  Mystery Visitors toetsen uw servicenormen!

  !

  Service Scan = verbeteringDienstverlening is hot. De gemeenten hebben hun eigen antwoord

  op de hogere eisen die burgers aan dienstverlening stellen. Maar hoe

  beleeft de klant die (verbeterde) dienstverlening van de gemeente als

  hij de balie bezoekt, belt naar het telefonisch infopunt, een brief of

  mail stuurt of de website bezoekt? om daar achter te komen doen

  veel gemeenten periodiek klanttevredenheidonderzoek, zoals het

  landelijke Benchmarkonderzoek. Daarnaast zet een

  toenemend aantal gemeenten de Service Scan in: mystery visitors

  (pseudo klanten) toetsen op basis van bij gemeenten zelf ontwikkelde

  scenarios en scripts, het serviceproces en de daaraan verbonden

  servicenormen. De Service Scan geeft een direct beeld van de kwaliteit

  van de dienstverlening in de ogen van de klant. Het is vooral ook een

  uniek verbeterinstrument voor management en medewerkers van

  publieksbalies in het gemeentelijke Contact Centrum.

  De mystery visitor uit uw eigen gemeente is de spil die uw

  servicekanalen (publieksbalies, telefonie, website, brieven

  en e-mail) benadert zoals uw klanten dat doorgaans doen.

  vervolgens beoordeelt hij/zij de kwaliteit aan de hand van bij

  gemeenten ontwikkelde scenarios en vragenlijsten.

  De uitkomsten volgen binnen 48 uur na elk onderzoek en

  zijn voor u meteen op detailniveau inzichtelijk via een

  online applicatie.

  Traditioneel klantonderzoek houdt het vaak bij een vooraf

  aangekondigd onderzoek op 1 of 2 kanalen. De Service Scan

  van Novostar checkt actief & doorlopend op alle servicekanalen

  en doet dat minimaal 160 keer per jaar. Dat biedt een breed,

  betrouwbaar en voor de leiding een zeer bruikbaar resultaat.

  Wilt u meer weten, neem dan contact op met Novostar via telefoonnummer 013 - 59 44 730 of stuur een

  e-mail naar [email protected] Wij kunnen dan vrijblijvend een persoonlijke presentatie voor u verzorgen.

  Nederland is het horkerige gedrag van call centers, zoals die van de telecombedrijven, helemaal zat. Maar het zijn niet alleen de telecombedrijven die op dit punt wanprestaties leveren. Ook verzeke-ringmaatschappijen, zorginstellingen, energiebedrijven en de belastingdienst, om er maar een paar te noemen, kunnen de klant soms tot wanhoop drijven. Het moet dus echt anders! gemeenten hebben het juiste Antwoord.

 • Novo MagaziNe 16

  Service ScanManagmenttool waarbij de beleving van de klant wordt gemeten bij een bezoek aan de balie.

  Doormiddel van mistory visitors worden met diverse scenarios het serviceproces getest.

  De uitkomsten van elk bezoek zijn binnen 48 uur online beschikbaar. Directe interventie is mogelijk.

  De Service Scan heeft direct effect op het management en het balieteam en geeft doorkijkje naar de backoffice.

  voor rechtstreekse input voor verbeteractiesmet het team.

  Perodiek klanttevredenheidonderzoek dat is gebaseerd op de perceptie van de burger.

  vooraf aangekondigd bezoek waarbij rapportcijfers voor diverse onderdelen worden gegeven.

  De uitkomsten zijn na een aantal maanden beschikbaar in de vorm van een rapportage.

  Het klanttevredenheidonderzoek is met name geschikt om de gehele organisatie te beoordelen.

  voor het beoordelen van uw orgamisatie op een aantal vaste waardes.

  vS

  wat

  waarmee

  wanneer

  wie

  waarom

  Benchmark

 • 17

  De service scan:Uw servicenormen op de voet gevolgd

  Binnen 48 uur rapportages en resultaten Check op uw eigen servicenormen Betrouwbaar beeld van de procesgang tussen front- en backoffice Ook in te zetten voor 0-metingen per kanaal

  www.novostar.nl

 • Novo MagaziNe 18

  geCertifiCeerde King e-adviseur van novostar

  Frieke, the Queen of KiNgOp 8 april jl. kreeg onze senior adviseur KCC-Informatievoorziening, mevrouw drs. Frieke Hazendonk, het certificaat KINg e-adviseur. De KINg adviseur adviseert gemeenten over vraagstukken op het gebied van ICt, informatiemanagement en elektronische dienstverlening en is tevens in te zetten als projectleider of projectondersteuner voor de ontwikkeling van het Klant Contactcentrum.

  Het kiNg keurmerk e-adviseur betekent dat de adviseur: ervaring heeft met de lokale overheid en in het bijzonder met

  de ontwikkeling van elektronische dienstverlening

  Werkt conform landelijke standaarden (geMMa)

  zijn/haar kennis en vaardigheden continu ontwikkelt

  van de opdrachtgever feedback vraagt en diens klanttevredenheid toetst

  De aanmeldingen van de KiNg adviseurs zijn door de onafhankelijke organisatie

  DeKRa beoordeeld op basis van de door KiNg opgestelde normen.

  Het persoonsgebonden certificaat (iSo 17024) is het bewijs dat de adviseur

  vakbekwaam is en aantoonbare kwaliteit levert bij de ondersteuning van gemeenten

  bij de implementatie van hun elektronische dienstverlening (e-overheid).

  Heeft u interesse in een gratis adviesgesprek met Frieke Hazendonk, maak dan een

  afspraak en stuur een mail naar [email protected] of bel naar 013- 59 44 730.

  Over kiNg Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KiNg) is een zelfstandig instituut, in 2009

  opgericht door de vNg, met een duidelijke eigenstandige positie. KiNg heeft niet de ambitie

  ondersteuning aan gemeenten bij de implementatie van onderdelen uit de e-overheid

  in de volle breedte zelf of alleen te bieden. Wat KiNg wel wil doen, is vakbekwame

  adviseurs aan zich verbinden die gemeenten kunnen helpen. De verbindingen legt KiNg

  door deze mensen te certificeren en ze het KiNg Keurmerk te geven. De gemeente blijft

  zelf verantwoordelijk voor de vraagformulering en de opdrachtverstrekking. zij bepaalt

  zelf met wie ze daadwerkelijk in zee gaat. Meer informatie over het keurmerk kunt u

  vinden op de website van KiNg www.kinggemeenten.nl

  Bron: Handleiding KING Keurmerk e-adviseurs, versie 1.0, 7 februari 2011

 • 19

  Staat er in het Antwoord concept ook niet ergens: gij zult de burger betrekken bij de dienstverlening? Vast wel! De gemeente Bergen heeft haar inwoners in ieder geval op een originele en vooral praktische manier betrokken bij het opstellen van de juiste servicenormen. en dat leverde interessante uitkomsten op.

  Dorpenrondeelke 2 jaar wordt in de gemeente Bergen een Dorpenronde

  gehouden in de dorpskernen. gedurende 6 avonden worden

  dan wisselende themas aan de orde gesteld waar inwoners

  zich over uit kunnen spreken. De afgelopen ronde stond in

  het teken van de dienstverlening van de gemeente. Hierbij

  was de hamvraag: wat vinden onze inwoners eigenlijk

  belangrijk? een mini-interview met Charlotte Reijnen,

  adviseur dienstverlening bij de gemeente Bergen (L).

  waarom hebben jullie gekozen voor dienstverlening als thema?Dat is voor ons het meest actueel. We zijn bezig met het

  opzetten van een Klant Contact Centrum en met het opstellen

  van ons kwaliteitshandvest. De klant kan als geen ander

  aangeven wat hij belangrijk vindt, dus daar hebben we dit

  jaar de bijeenkomsten voor gebruikt.

  Hoe zag de agenda eruit?Het wordt door burgers zeer gewaardeerd dat de

  burgemeester en wethouders elke 2 jaar een bezoek brengen

  aan de dorpen. De burgemeester heeft de aftrap gedaan en

  ook de wethouder Dienstverlening heeft wat verteld over de

  dienstverlening bij de gemeente Bergen. ikzelf heb een korte

  presentatie gegeven over wat er gaat veranderen als er per

  1 juli aanstaande een Klant Contact Centrum komt. We gaan

  verbouwen in onze gemeente, dus dat levert ook zichtbaar

  verandering op. Burgers werden daarna aan het werk gezet

  in groepjes om samen te bepalen wat zij nu echt belangrijk

  vinden en wat er kan of moet veranderen of verbeteren in de

  huidige dienstverlening.

  werden de avonden goed bezocht?Ja, elke avond hadden we tussen de 40 en 90 deelnemers.

  er hing een goede sfeer, er werden vragen gesteld en volop

  gediscussieerd. Burgers kwamen met goede ideen en

  verwachtingen over de dienstverlening in onze gemeente.

  ook concrete punten die we direct aan gaan pakken, zoals

  onze openingstijden die verruimd moeten worden.

  wordt zo iets niet snel een klachtenuurtje?Dat viel heel erg mee, hoewel er zeker ook punten

  waren van kritiek. een paar van de opmerkingen:

  afgesproken termijnen worden niet altijd gehaald,

  waarbij er dan ook nog regelmatig geen of te laat

  terugkoppeling plaatsvindt. ook de begrijpelijkheid

  iNwONerS BePAleN SerViCeNOrMeNin Bergen heeft de klant het voor het zeggen

 • "Zij verwachten gewoon heldere uitleg en terug-

  koppeling over de stand van zaken"

  Novo MagaziNe 20

  van onze correspondentie bleek een heikel punt. Wat me verder opviel, is dat mensen niet

  zitten te wachten op een bosje bloemen of een cadeaubon als er een keer iets mis gaat. zij

  verwachten gewoon heldere uitleg en terugkoppeling over de stand van zaken van hun vraag

  of productaanvraag. allemaal kritiekpunten die we zeker zullen meenemen.

  Hoe gaat het nu verder? We hebben geconstateerd dat we veel goodwill hebben gekweekt met deze opzet. De uitkomsten

  worden vertaald in onze nieuwe servicenormen. We nemen de kritiekpunten ter harte en zijn aan

  de slag gegaan met de quick wins. een daarvan is dat we hebben gekeken naar het taalgebruik

  in onze schriftelijke uitingen. een schrijftraining is in de maak.

  en de nieuwe servicenormen?Ja, die gaan we publiceren en dan ligt de lat meteen hoger. onze klant krijgt op deze manier

  immers wel hogere verwachtingen van onze dienstverlening. Maar daar gaan we aan voldoen,

  zoveel is zeker!

  Charlotte Reijnen, adviseur dienstverlening gemeente Bergen (L)

 • 21

  BEZETTING AANBOD INTAKE AFHANDELING UITVAL

  KLANTTEVREDENHEID

  BEZETTINGSGRAAD OPERATIONEEL VERZUIM

  KRITIEKE FOUTEN

  NIET-KRITIEKE FOUTEN

  OPDRACHTGEVER-TEVREDENHEID

  BINN

  EN S

  ERVI

  CE IN

  TERV

  AL

  VERL

  ATEN

  WAC

  HTRI

  J

  DIRE

  CT B

  EANT

  WOO

  RD

  BEHA

  NDEL

  DUUR

  AANT

  AL K

  LANT

  CONT

  ACTE

  N

  NAUW

  KEUR

  IGHE

  ID V

  OORS

  PELL

  ING

  AANB

  OD

  KLAC

  HTEN

  dienstverlening wordt meet- en bestuurbaar

  Het dashboard als managementtoolVoor een goede dienstverlening moeten er af-spraken worden gemaakt over wat er van welke afdelingen wordt verwacht en hoe die afspraken te meten zijn. Belangrijker nog is dat deze afspraken ook echt worden nageleefd. Degenen die moeten toezien op die naleving, moeten daadwerkelijk

  met elkaar in gesprek gaan. Het dashboard van Novostar is in dit geval uw gespreksagenda. Daar-naast is dit dashboard ook een cruciaal onderdeel van het kwaliteitsmodel/systeem dat u wellicht gaat inrichten voor uw KCC (zie ook het Novostar Kwaliteitsmodel de APK-keuring voor uw KCC).

  om sturing te geven aan het KCC is overzicht nodig.

  Dit overzicht kan voor een deel worden verkregen

  door middel van een KPi (Key Performance indicator)

  dashboard, dat volledig gebouwd is op doelen in

  dienstverlening. een dashboard vormt, zoals de naam

  het aangeeft, het paneel met knoppen waarmee de

  dienstverlening kan worden aangestuurd. Hoe meer

  we weten, hoe beter we kunnen sturen, optimaliseren

  en rapporteren naar de opdrachtgevers.

 • Novo MagaziNe 22

  BEZETTING AANBOD INTAKE AFHANDELING UITVAL

  KLANTTEVREDENHEID

  BEZETTINGSGRAAD OPERATIONEEL VERZUIM

  KRITIEKE FOUTEN

  NIET-KRITIEKE FOUTEN

  OPDRACHTGEVER-TEVREDENHEID

  BINN

  EN S

  ERVI

  CE IN

  TERV

  AL

  VERL

  ATEN

  WAC

  HTRI

  J

  DIRE

  CT B

  EANT

  WOO

  RD

  BEHA

  NDEL

  DUUR

  AANT

  AL K

  LANT

  CONT

  ACTE

  N

  NAUW

  KEUR

  IGHE

  ID V

  OORS

  PELL

  ING

  AANB

  OD

  KLAC

  HTEN

  waarom een dashboard?Dienstverlening is geen vrijblijvend fenomeen. in een

  dashboard maken we dienstverlening meetbaar en vooral

  bestuurbaar, waardoor het mogelijk is om elkaar aan te

  spreken op gemaakte afspraken en resultaten.

  ook kunnen we rapporteren en verantwoording afleggen

  over de resultaten waardoor verbeteringen in de

  dienstverlening in- en extern zichtbaar kunnen worden

  gemaakt en worden aangepakt.

  Binnen diverse gemeenten wordt reeds gewerkt met

  Dienstverleningovereenkomsten (Dvos) waarin wederzijdse

  verplichtingen tussen het KCC en de vakafdelingen worden

  vastgelegd. een goed voorbeeld hiervan is de gemeente

  Den Haag (zie de inzet op pagina 24) die zelfs heeft

  vastgelegd welke kosten worden doorberekend per gesprek

  en per terugbelnotitie.

  Het dashboard is de verzamelplaats van de informatie

  en harde afspraken die met de afdelingen en met de

  klant (kwaliteitshandvesten) worden gemaakt. Het

  geeft daarmee de input om over dienstverlening (en de

  verbetering daarvan) in gesprek te gaan. in feite vormt het

  dashboard de operationalisering van de Deming Circle (plan,

  do, check, act) in de dienstverlening.

 • 23

  Samen bouwen aan het openbaar bestuur

  Leidinggeven aan een centrale publieksbalie of

  een Klant Contact Centrum (KCC) vergt speci-

  fieke kwaliteiten. Bij de invoering van centrale

  publieksbalies of een KCC ligt de nadruk op het

  ontwikkelen van dienstverleningsconcepten en

  de productencatalogi. Veel gemeenten hebben

  dit proces achter de rug, anderen zijn er op dit

  moment volop mee bezig. In de praktijk blijkt dat

  bij de implementatie van een centrale publieksbalie

  of KCC de dagelijkse aansturing van de frontoffice

  veranderd is. Er worden meer en andere producten

  aangeboden en de klantgerichte werkwijze van

  de frontoffice vraagt de nodige aandacht. De

  inrichting van een KCC volgens het Antwoord

  concept impliceert daarnaast een substantile

  cultuurverandering. In de hele organisatie moet de

  klant centraal worden gesteld. En dan bedoelen we

  dat de orintatie op burger en klant in de vezels

  van leiding en medewerkers in alle geledingen

  moet komen. Dienstverlenen gaat uiteindelijk

  om mensenwerk, de belangrijkste en misschien

  wel wat onderschatte factor binnen het Antwoord

  concept. In de trainingen Frontofficemanager

  Centrale Publieksbalies (al 100 deelnemers

  gingen u voor) en Manager KCC krijgt u concrete

  handvatten om het KCC succesvol in de

  gemeentelijke organisatie te implementeren en

  uit te bouwen. Deze trainingen organiseren we

  samen met Novostar. Kijk voor meer informatie op

  www.bestuursacademie.nl.

  Leidinggeven aan het KCC?

  9101462 BAN Advertentie Novo 210x275 Novostar 1 27-09-10 15:53

  voLLeDig veRNieUWDe oPLeiDiNgeN:

  MANAger klANT CONTACT CeNTruM voor leidinggevenden Klant ContaCt Centra

  FrONT OFFiCeMANAger PuBliekSBAlieS voor teamleiders, Cordinatoren, 1e medewerKers, ProjeCtmedewerKers

  Samen bouwen aan het openbaar bestuur

  Leidinggeven aan een centrale publieksbalie of

  een Klant Contact Centrum (KCC) vergt speci-

  fieke kwaliteiten. Bij de invoering van centrale

  publieksbalies of een KCC ligt de nadruk op het

  ontwikkelen van dienstverleningsconcepten en

  de productencatalogi. Veel gemeenten hebben

  dit proces achter de rug, anderen zijn er op dit

  moment volop mee bezig. In de praktijk blijkt dat

  bij de implementatie van een centrale publieksbalie

  of KCC de dagelijkse aansturing van de frontoffice

  veranderd is. Er worden meer en andere producten

  aangeboden en de klantgerichte werkwijze van

  de frontoffice vraagt de nodige aandacht. De

  inrichting van een KCC volgens het Antwoord

  concept impliceert daarnaast een substantile

  cultuurverandering. In de hele organisatie moet de

  klant centraal worden gesteld. En dan bedoelen we

  dat de orintatie op burger en klant in de vezels

  van leiding en medewerkers in alle geledingen

  moet komen. Dienstverlenen gaat uiteindelijk

  om mensenwerk, de belangrijkste en misschien

  wel wat onderschatte factor binnen het Antwoord

  concept. In de trainingen Frontofficemanager

  Centrale Publieksbalies (al 100 deelnemers

  gingen u voor) en Manager KCC krijgt u concrete

  handvatten om het KCC succesvol in de

  gemeentelijke organisatie te implementeren en

  uit te bouwen. Deze trainingen organiseren we

  samen met Novostar. Kijk voor meer informatie op

  www.bestuursacademie.nl.

  Leidinggeven aan het KCC?

  9101462 BAN Advertentie Novo 210x275 Novostar 1 27-09-10 15:53

  Samen bouwen aan het openbaar bestuur

  Leidinggeven aan een centrale publieksbalie of

  een Klant Contact Centrum (KCC) vergt speci-

  fieke kwaliteiten. Bij de invoering van centrale

  publieksbalies of een KCC ligt de nadruk op het

  ontwikkelen van dienstverleningsconcepten en

  de productencatalogi. Veel gemeenten hebben

  dit proces achter de rug, anderen zijn er op dit

  moment volop mee bezig. In de praktijk blijkt dat

  bij de implementatie van een centrale publieksbalie

  of KCC de dagelijkse aansturing van de frontoffice

  veranderd is. Er worden meer en andere producten

  aangeboden en de klantgerichte werkwijze van

  de frontoffice vraagt de nodige aandacht. De

  inrichting van een KCC volgens het Antwoord

  concept impliceert daarnaast een substantile

  cultuurverandering. In de hele organisatie moet de

  klant centraal worden gesteld. En dan bedoelen we

  dat de orintatie op burger en klant in de vezels

  van leiding en medewerkers in alle geledingen

  moet komen. Dienstverlenen gaat uiteindelijk

  om mensenwerk, de belangrijkste en misschien

  wel wat onderschatte factor binnen het Antwoord

  concept. In de trainingen Frontofficemanager

  Centrale Publieksbalies (al 100 deelnemers

  gingen u voor) en Manager KCC krijgt u concrete

  handvatten om het KCC succesvol in de

  gemeentelijke organisatie te implementeren en

  uit te bouwen. Deze trainingen organiseren we

  samen met Novostar. Kijk voor meer informatie op

  www.bestuursacademie.nl.

  Leidinggeven aan het KCC?

  9101462 BAN Advertentie Novo 210x275 Novostar 1 27-09-10 15:53

  Aansprekende docenten

  Hoge waardering van de deelnemers

  Nieuwe programma-opzet

  Uiterst praktisch van opzet

  Ruim 120 gemeenten gingen u voor

  Meer informatie: Novostar Bestuursacademie

  Sieka geldof 06-519 42 825 Bea Roos 06-150 51 605

  www.novostar.nl www.bestuursacademie.nl

  Sieka Geldof

  Hoofddocent Academy

  Novostar Publieke Dienstverlening

 • Novo MagaziNe 24

  Het Contact Center van de gemeente Den Haag laat zich betalen voor haar diensten. en zo hoort het ook! wout Broers, Manager gemeentelijk Contact Centrum legt uit hoe het zit.

  in 2001 zijn we begonnen met een call center voor de Meldingen openbare Ruimte.

  Dat bleek al snel succesvol, zodat we ook de klantcontacten gingen overnemen van de

  dienst Stadsbeheer. Daarna volgden nog 12 andere domeinen. inmiddels zitten we al

  op 80% afhandeling, waarbij het met name gaat om informatieverstrekking, het maken

  van afspraken en het opmaken van terugbelnotities. alle contacten worden geregistreerd

  evenals de snelheid van afhandeling.

  Dit lijkt allemaal niet heel opvallend, ware het niet dat elke betreffende afdeling zowel

  voor contact en alle binnenkomende vragen via het call center als voor elke terugbelnotitie

  maar liefst 4,90 betaalt. Bedenk daarbij dat er ca. 450.000 calls per jaar zijn en tel

  uit je winst! of toch niet? Nee, aldus Broers, Daar komen we natuurlijk lang niet

  mee uit. Het tarief zal de komende tijd echt omhoog moeten naar 6,- per call, pas dan

  wordt het rendabel.

  Kan ik effe vangen?

  Wout Broers Manager Gemeentelijk Contact Centrum Den Haag

  Hoe stel ik mijn eigen dashboard samen?vaak hebben gemeenten meer informatie in huis dan men denkt of is niet duidelijk waar

  de managementinformatie te verkrijgen is. in de publicatie Sturen op antwoord wordt

  beschreven op welke 13 KPis een KCC te monitoren is. onderstaand een overzicht van de KPi's.

  13 kPis uit sturen op Antwoordklanttevredenheid 1.

  Opdrachtgevertevredenheid (interne klanttevredenheid vakafdelingen)2.

  Binnen service interval 3.

  Verlaten wachtrij4.

  Direct beantwoord 5.

  Behandelduur6.

  Aantal klantcontacten7.

  kritieke fouten 8.

  Niet-kritieke fouten9.

  Bezettingsgraad10.

  Nauwkeurigheid voorspelling aanbod11.

  klachten12.

  Operationeel verzuim13.

  om een dashboard operationeel te maken, moet eerst worden vastgesteld op welke KPis

  het Klant Contact Centrum moet worden aangestuurd. Naast deze KPis zijn er een aantal

  gemeentespecifieke KPis die kunnen worden opgenomen. Bijvoorbeeld: het aantal door het KCC

  aangenomen meldingen openbare ruimte of de terugval per afdeling. Het is dus raadzaam om

  definities vast te stellen van de KPis waarop wordt gestuurd.

  Het dashboard als middel en niet als doelDat KPis niet heilig zijn, blijkt uit recent onderzoek van ToTe-M onder commercile contactcenters.

  in dit onderzoek wordt aangegeven dat een groot deel van het klantcontact vermeden had kunnen

  worden door in n keer het goede antwoord te geven (First-Time-Right). Het sturen op kwaliteit

  van het antwoord blijft natuurlijk het allerbelangrijkste. Het dashboard en de bijbehorende KPis

  dienen als aanvulling om dienstverlening meetbaar te maken en om gezamenlijk het gesprek

  te kunnen voeren. De sturing hierop moet daarom niet worden gezien als doel op zich, maar

  als randvoorwaardelijk (smeer)middel, ondersteunend aan de kwaliteit van het klantcontact. De

  klantvraag, en de analyse hierop, blijft leidend.

  verzamel centraal alle gegevens

  Sieka Geldof

  Hoofddocent Academy

  Novostar Publieke Dienstverlening

  Wilt u meer weten over het dashboard, bel dan naar onze

  adviseur Michiel ter Horst via 013 - 59 44 730.

  Michiel Ter Horst

  Senior Adviseur

  Novostar Publieke Dienstverlening

 • 25

  Personas en hun verhalenHeeft u uw website wel eens bekeken door de ogen van uw gebruikers? Kunt u zich voorstellen

  dat gerrit meer een methodische bezoeker is, terwijl Willem juist een competitieve gebruiker

  is? of dat Harm duidelijk vanuit een humanistisch oogpunt de website bezoekt? Weet u

  bovendien wel hoe zij zich gedragen op uw website? en wat betekent dat gedrag eigenlijk voor

  de vindbaarheid en inrichting van uw website? is deze wel opgewassen tegen zon enorme

  diversiteit aan bezoekers en gebruikers?

  Uiteraard is het niet mogelijk om aan alle individuele wensen van de bezoekers van uw

  gemeentelijke website te voldoen. Maar gelukkig kunt u toch aardig in de buurt komen.

  Namelijk door te werken met personas en hun verhalen.

  in de gemeente Roerdalen wordt de nieuwe gemeentelijke website volgens deze klantgerichte

  wijze ontworpen. in een aantal creatieve sessies wordt zon beetje de gehele bezoekersgroep

  van de website gepersonificeerd in 5 tot 10 archetypes ook wel personas genoemd. Deze

  personas worden tot leven gewekt door ze elk hun eigen user story mee te geven, een

  eigen gebruikersverhaal.

  realistische weergaveHet doel van het werken met personas is dat ongeveer alle bezoekers zich op n of andere

  manier kunnen herkennen in deze personas. ze moeten echt zijn, met goede en minder goede

  eigenschappen en karaktertrekken. Kortom, ze moeten een realistische weergave zijn van de

  werkelijke bezoekers van de gemeentelijke website. alleen dan zijn deze personas geschikt

  voor het ontwerpen hiervan.

  De personas zijn de basis voor het verdere creatieve ontwerpproces van de website.

  Denkend vanuit deze personas wordt in vervolgsessies een volledig functioneel ontwerp

  gemaakt voor de nieuwe site. Wensen en eisen op uiteenlopende terreinen worden vanuit

  de personas genventariseerd. van zoekfunctionaliteit tot architectuur, van social media tot

  look-and-feel. Dit gebeurt onder professionele begeleiding, waardoor de deelnemers aan de

  vervolgsessies zich niet druk hoeven te maken over de vertaling naar functionaliteit of techniek.

  Het eindresultaat van dit creatieve proces is een functioneel ontwerp voor een website dat

  vrijwel geheel voldoet aan de wensen en de eisen van de gebruikers.

  hoe de gemeente haar website Cht oP KlantgeriChte wijze inriCht

  RoeRDaLeN MaaKT PeRSoNaS vaN BURgeRSHarm: agrarir in het buitengebied van Montfort. Heinz: Duitser en recreert regelmatig in het mooie natuurgebied De Meinweg. gerrit: 72 jaar, actieve weduwnaar en zelfstandig wonend in een aanleunwoning in Bosscherhof. Willem: tuinarchitect, tijdelijk met vrouw jolanda en 2 honden wonend in een huurhuis op de Hagelkruisweg in St. Odilienberg. Op zoek naar een nieuwbouwwoning. Lisa: leerlinge 3 Havo van het Lyceum Schndeln.

  Wat hebben al deze personen met elkaar gemeen? ze maken gebruik van de producten en diensten van de gemeente roerdalen. en ondanks hun enorme diversiteit bezoeken ze allemaal wel eens de gemeentelijke website.

  !Bent u nieuwsgierig naar de overige personas van de gemeente roerdalen?

  kijkt u dan op www.novostar.nl/persona en maak kennis met Harm, Heinz,

  Jan-Pieter, gerrit, willem, lisa en Conchitta.

  Novostar ondersteunt de gemeente Roerdalen bij de ontwikkeling van de KCC

  dienstverlening en, samen met onze partner Bureauzuid, bij de verbetering van de

  web dienstverlening. Kijk op www.bureauzuid.nl voor meer informatie.

 • Novo MagaziNe 26

  bergen, Culemborg en wijChen hebben baat bij Kvas

  klANTVrAAgANAlySe HeT HOe eN wAArOM

  gemeente bergenonderzochte kanalen: telefonie, balie en e-mail

  Aanleiding voor de klantvraaganalyse voor de gemeente Bergen was de aanleiding voor een Klantvraaganalyse de start

  van de inrichting van het KCC. De visie op dienstverlening en het dienstverlening-

  concept waren al in een routekaart antwoord verwoord. De Kva moest vooral

  handvatten bieden voor de overgang van producten en formatie naar de eerste en

  tweede lijn en het in beeld krijgen van de afhandeling van klantvragen per afdeling.

  uitkomstalle medewerkers hebben zich volledig ingezet om de Kva tot een succes te maken.

  er zijn binnen de registratieperiode van 2,5 week zon 5000 klantvragen geregis-

  treerd. Bergen heeft met de uitkomst van de Kva kunnen toetsen of de berekende

  formatie voor het plaatsingsproces van nieuwe medewerkers toereikend was.

  Naar aanleiding van de resultaten is de gemeente momenteel bezig nieuwe

  eerstelijns medewerkers te werven.

  ActiesBergen gebruikte de Kva om een keuze te maken welke processen men als eerste

  gaat beschrijven met het oog op het zaaksysteem. eerste- en tweedelijns medewer-

  kers worden getraind volgens een opleidingsplan dat is opgesteld op basis van de

  Kva. De klantvragen zijn tevens leidend in de (volgorde van) overdracht van kennis.

  ook gaat Bergen de inrichting van het digitale volgnummersysteem aanpakken,

  nadat uit de Kva bleek dat deze veel (onnodige) extra klantvragen oplevert.

  Novostar voert op dit moment bij veel gemeenten klantvraaganalyses (KVA) uit. Maar waarom zetten gemeenten dit instrument eigenlijk in en wat doen ze met de uitkomsten? Om u een idee te geven, lichten we drie analyserende gemeentes toe: een beknopt vergelijkend overzicht.

 • 27

  Wilt u meer weten over de klantvraag-

  analyse van Novostar, bel dan naar

  onze Business Unit Manager

  Sieka Geldhof via 013 - 59 44 730.

  Sieka Geldof

  Business Unit Manager

  Novostar Publieke

  Dienstverlening

  gemeente Culemborgonderzocht kanaal: Telefonie

  Aanleiding voor klantvraaganalyseCulemborg heeft de eerste stappen naar een betere dienstverlening al gezet

  door receptie en telefonie apart te situeren. intussen is er ook een snelbalie en

  een logische vervolgstap was dan ook het uitzetten van een klantvraaganalyse.

  Dit als onderbouwing van de doorgroei naar de volgende fase van het telefo-

  nisch kanaal. Men wilde weten wat er precies gebeurt met de gesprekken en

  hoe bereikbaar de vakafdelingen zijn. Daarnaast gaat het om het overhevelen

  van de klantvragen naar het KCC. De Klantvraaganalyse moet ook zichtbaar

  maken hoe de interne processen verlopen en wat er verbeterd kan worden.

  uitkomstvooruitlopend op de eindrapportage en de aanbevelingen, hier alvast een paar

  opvallende uitkomsten, van de Kva in Culemborg:

  De gemeente Culemborg heeft samen met een aantal gemeenten een ken-

  nisbank die zij ook gezamenlijk gebruiken. een heel mooi initiatief. echter uit

  de analyse is gebleken dat de medewerkers van TiC deze kennisbank niet tot

  nauwelijks gebruiken. Daarnaast hebben de medewerkers nog niet voldoende

  basiskennis van eenvoudige klantvragen. Hierdoor worden nog teveel

  telefoongesprekken doorverbonden naar de vakafdeling. De medewerkers van

  het TiC vragen echter altijd wel goed door bij een direct doorverbindverzoek.

  een sterk punt! alle kansen dus, om op korte termijn het gebruik van de

  kennisbank onder de knie te krijgen en met stelselmatige kennisoverdracht te

  starten, bijv. in de vorm van kennismiddagen per categorie.

  Actieseen ander belangrijk aandachtspunt is de dienstverlenende cultuur. De

  telefonische bereikbaarheid laat nog behoorlijk wat te wensen over. Dat is terug

  te zien aan het aantal opgenomen doorverbindpogingen binnen de gemeente.

  Medewerkers en teams zijn soms lastig te bereiken en dat kost extra tijd,

  terugbelnotities en niet te vergeten ergernis. Maar dat zien we nog bij heel veel

  gemeenten. een speerpunt, want het oordeel van de burger wordt er wel in

  hoge mate door bepaald.

 • Novo MagaziNe 28

  Aanleiding voor de klantvraaganalysegemeente Wijchen heeft de Kva uitgevoerd over alle kanalen om

  in beeld te brengen waar kosten konden worden bespaard bij de

  afhandeling van klantcontact. Met de Kva moest in beeld worden

  gebracht welke besparingen konden worden gerealiseerd door het

  klantcontact beter te organiseren. Daarnaast wilde de gemeente

  Wijchen inzicht verkrijgen in de prioriteiten voor de verdere ontwik-

  keling van het KCC. vooraf is een analyse van interne processen

  uitgevoerd, om te bekijken waarin de medewerkers ondersteuning

  nodig hebben, hoe zij gefaciliteerd worden en hoe de huidige

  werkzaamheden verlopen.

  uitkomstgemeente Wijchen blijkt bijna een hele FTe te kunnen besparen

  door efficintere inrichting van de processen. Door het overhevelen

  van vragen van de backoffices naar de eerste lijn zou nog zeker 3

  FTe (extra) kunnen worden bespaard (door het inzetten van lager

  geschaalde medewerkers voor eenvoudige taken).

  Bijna een kwart van alle telefoonverkeer blijkt om doorverbindver-

  zoeken te gaan. De gemeente Wijchen weet met deze informatie

  dat zij direct aan de slag kan gaan om het aantal doorschakelingen

  terug te dringen: een direct winstpunt voor de burger.

  ActiesDe resultaten van de Kva zijn gepresenteerd aan het MT, met als

  doel een gezamenlijk beeld te krijgen van de noodzaak van de te

  ondernemen stappen in de ontwikkeling van het KCC. Wijchen heeft

  daaropvolgend een opleidingsplanning opgesteld, waarmee men

  op korte termijn van start gaat. Daarnaast zijn receptie en telefonie

  fysiek uit elkaar gehaald. Hierdoor kan er efficinter gewerkt worden

  en kunnen de medewerkers zich focussen op n taak.

  Klantvragenworden o.a.verzameldvia ...

  Werkveldklantvraag-analyse

  Woordgebruik

  Voorbeeld

  InformatielacunesKanaalsturing

  Systematischzichtbaarmaken enonderbouwenvan de leer-/verbetercirkel

  Integrale analysevan klantvragen

  Telefoon Internet E-mail Balie Klachten Brieven

  Concrete verbeteracties initiren en monitorenKwaliteit van

  Effectiviteit van

  Communicatieen contentWerking van kanalen en de samenwerking tussen organisaties

  Klantcontactstrategiein relatie met aanbodproducten/diensten

  Schematische weergave klantvraaganalyse

  gemeente wijChenonderzocht kanaal: Telefonie (voorafgegaan aan een analyse van de interne processen waarin ook receptie, e-mail en post zijn meegenomen)

 • 29

  Michiel Ter Horst

  Senior Adviseur

  Novostar Publieke Dienstverlening

  Normenkader voor bedrijven een samenwerkingsverband van o.a. de vNg, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven

  en enkele pilot-gemeentes, heeft tien concrete en meetbare normen voor dienstverlening

  ontwikkeld en in een meetmethodiek nader uitgewerkt: het Normenkader voor bedrijven. Met

  deze methodiek kan worden getoetst in hoeverre de dienstverlening voldoet aan de samen met

  ondernemers opgestelde servicenormen. Dit geeft een uitstekend inzicht in de gebieden waar

  een gemeente goed presteert en in eventuele verbeterpunten. Het resultaat is een concreet plan

  voor de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. De meetbare normen vindt u in

  het normenkader rechts.

  Bewijs van goede Diensteen gemeente die werk maakt van servicenormen t.b.v. bedrijven, wordt gecertificeerd middels

  een Bewijs van goede Dienst. De gemeente Roerdalen hanteert het normenkader bij de

  verbetering van de dienstverlening aan bedrijven en wil dit jaar nog het Bewijs van goede

  Dienst binnenhalen. Dit certificaat wordt uitgereikt door de Regiegroep Regeldruk en toont de

  resultaten van de meting en de daaruit voortvloeiende verbeteracties voor de dienstverlening

  aan ondernemers in de gemeente.

  Het Bewijs van goede Dienst schept een uitstekend klimaat voor de dialoog met het lokale

  bedrijfsleven. Het maakt immers duidelijk welke verbeteringen de gemeente wil realiseren met

  inachtneming van de 10 normen. Het certificaat draagt verder in hoge mate bij aan het imago

  van een gemeente als een goede dienstverlener voor ondernemers.

  Meer weten?Meer weten over het Bewijs van goede Dienst? Bel naar Novostar Publieke Dienstverlening

  013-59 44 730 of stuur een mail naar [email protected]

  roerdalen gaat voor bewijs van goede dienst

  BeTere DieNSTVerleNiNg AAN BeDriJVeNIn roerdalen wordt hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening aan de burger. Novostar ondersteunt deze gemeente bovendien ook bij het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven. Dit doen we door de dienstverlening van de gemeente te toetsen aan het normenkader voor bedrijven.

 • Novo MagaziNe 30

  1. TERMIJNEN

  2. PROFESSIONALITEIT

  3. ONDERNEMERSGERICHTSHEID

  4. BETROUWBAARHEID

  1. TerMiJNeN voldoen aan aanvraagtermijnen

  Hersteltermijn bij termijnoverschrijding

  volledigheid verzoeken en aanvragen

  2. PrOFeSSiONAliTeiT inhoudelijke kennis en deskundigheid

  Beleving van toezicht

  Minimumnorm Plusnorm

  3. ONDerNeMerSgeriCHTHeiD Responssnelheid van de gemeente

  actualiteit gemeentelijke informatie

  Klanttevredenheid

  4. BeTrOuwBAArHeiD Deugdelijke besluitvorming

  administratieve Lasten

  normenKader voor bedrijven

 • 31

  Slim besparen met Sozastar

  BesparingsonderzoekSozastar heeft een uniek en slim besparingsonderzoek

  ontwikkeld en reeds succesvol ingezet. De professionals van

  Sozastar hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en

  werkveld van de WWB. Het besparingsonderzoek is dan ook door

  hen ontworpen, met behulp van slimme querys die zijn aangevuld

  met pragmatische expertise.

  Het unieke besparingsonderzoek met een slimme aanpak hebben

  we begin 2011 uitgevoerd bij RSD Pentasz Mergelland. Uit dit

  onderzoek blijkt dat er in veel gevallen nog aanzienlijk bespaard

  kan worden op de uitkeringskosten die zijn gerelateerd aan de Wet

  Buig (van WWB tot Wij).

  Effectief besparingsprogrammaOp basis van onze meest recente ervaringen hebben we een zeer

  effectief besparingsprogramma opgezet, gebaseerd op benvloedbare

  uitstroom. De kosten van dit project zijn declarabel uit het

  Participatiefonds. Wij werken op basis van no-cure-less-pay.

  Het programma bestaat uit de volgende elementen: Gratis Quick Scan op uw uitkeringsbestand: aan de hand

  van een (steekproefsgewijs) vooronderzoek bepalen we de

  besparingsmogelijkheden;

  Projectmatige aanpak met behulp van de uitgevoerde scan

  en nadere specifieke analyses;

  Het stimuleren van de uitkeringsgerechtigde richting

  activering en participatie met als doel uitstroom;

  Handhaven van wet- en regelgeving en (waar nodig) als

  drukmiddel gebruiken, met als doel uitstroom;

  Eindrapportage met advies, aanbevelingen en snelle

  verbeterpunten, inclusief een doorkijk naar de nieuwe Wet

  Werken naar Vermogen, gebaseerd op de bevindingen;

  Een onderhoudsabonnement voor het up-to-date houden

  van uw bestand: wij toetsen de nieuwe instroom per 3, 6 of

  12 maanden conform bovenstaande aanpak.

  Het gehele project wordt uitgevoerd door de zeer ervaren

  professionals van Sozastar en een projectmanager die het gehele

  proces begeleidt en waar nodig bijstuurt.

  Wilt u een gratis adviesgesprek of vrijblijvende presentatie over dit programma?Stuur dan een e-mail naar [email protected]

  Regiokantoor Noord-Brabant 013 - 594 47 36 | Regiokantoor Limburg 045 - 571 61 07

  Voor meer informatie, kijk op sozastar.nl

  Slim besparen met Sozastar

  BesparingsonderzoekSozastar heeft een uniek en slim besparingsonderzoek

  ontwikkeld en reeds succesvol ingezet. De professionals van

  Sozastar hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en

  werkveld van de WWB. Het besparingsonderzoek is dan ook door

  hen ontworpen, met behulp van slimme querys die zijn aangevuld

  met pragmatische expertise.

  Het unieke besparingsonderzoek met een slimme aanpak hebben

  we begin 2011 uitgevoerd bij RSD Pentasz Mergelland. Uit dit

  onderzoek blijkt dat er in veel gevallen nog aanzienlijk bespaard

  kan worden op de uitkeringskosten die zijn gerelateerd aan de Wet

  Buig (van WWB tot Wij).

  Effectief besparingsprogrammaOp basis van onze meest recente ervaringen hebben we een zeer

  effectief besparingsprogramma opgezet, gebaseerd op benvloedbare

  uitstroom. De kosten van dit project zijn declarabel uit het

  Participatiefonds. Wij werken op basis van no-cure-less-pay.

  Het programma bestaat uit de volgende elementen: Gratis Quick Scan op uw uitkeringsbestand: aan de hand

  van een (steekproefsgewijs) vooronderzoek bepalen we de

  besparingsmogelijkheden;

  Projectmatige aanpak met behulp van de uitgevoerde scan

  en nadere specifieke analyses;

  Het stimuleren van de uitkeringsgerechtigde richting

  activering en participatie met als doel uitstroom;

  Handhaven van wet- en regelgeving en (waar nodig) als

  drukmiddel gebruiken, met als doel uitstroom;

  Eindrapportage met advies, aanbevelingen en snelle

  verbeterpunten, inclusief een doorkijk naar de nieuwe Wet

  Werken naar Vermogen, gebaseerd op de bevindingen;

  Een onderhoudsabonnement voor het up-to-date houden

  van uw bestand: wij toetsen de nieuwe instroom per 3, 6 of

  12 maanden conform bovenstaande aanpak.

  Het gehele project wordt uitgevoerd door de zeer ervaren

  professionals van Sozastar en een projectmanager die het gehele

  proces begeleidt en waar nodig bijstuurt.

  Wilt u een gratis adviesgesprek of vrijblijvende presentatie over dit programma?Stuur dan een e-mail naar [email protected]

  Regiokantoor Noord-Brabant 013 - 594 47 36 | Regiokantoor Limburg 045 - 571 61 07

  Voor meer informatie, kijk op sozastar.nl

  Slim besparen met Sozastar

  BesparingsonderzoekSozastar heeft een uniek en slim besparingsonderzoek

  ontwikkeld en reeds succesvol ingezet. De professionals van

  Sozastar hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en

  werkveld van de WWB. Het besparingsonderzoek is dan ook door

  hen ontworpen, met behulp van slimme querys die zijn aangevuld

  met pragmatische expertise.

  Het unieke besparingsonderzoek met een slimme aanpak hebben

  we begin 2011 uitgevoerd bij RSD Pentasz Mergelland. Uit dit

  onderzoek blijkt dat er in veel gevallen nog aanzienlijk bespaard

  kan worden op de uitkeringskosten die zijn gerelateerd aan de Wet

  Buig (van WWB tot Wij).

  Effectief besparingsprogrammaOp basis van onze meest recente ervaringen hebben we een zeer

  effectief besparingsprogramma opgezet, gebaseerd op benvloedbare

  uitstroom. De kosten van dit project zijn declarabel uit het

  Participatiefonds. Wij werken op basis van no-cure-less-pay.

  Het programma bestaat uit de volgende elementen: Gratis Quick Scan op uw uitkeringsbestand: aan de hand

  van een (steekproefsgewijs) vooronderzoek bepalen we de

  besparingsmogelijkheden;

  Projectmatige aanpak met behulp van de uitgevoerde scan

  en nadere specifieke analyses;

  Het stimuleren van de uitkeringsgerechtigde richting

  activering en participatie met als doel uitstroom;

  Handhaven van wet- en regelgeving en (waar nodig) als

  drukmiddel gebruiken, met als doel uitstroom;

  Eindrapportage met advies, aanbevelingen en snelle

  verbeterpunten, inclusief een doorkijk naar de nieuwe Wet

  Werken naar Vermogen, gebaseerd op de bevindingen;

  Een onderhoudsabonnement voor het up-to-date houden

  van uw bestand: wij toetsen de nieuwe instroom per 3, 6 of

  12 maanden conform bovenstaande aanpak.

  Het gehele project wordt uitgevoerd door de zeer ervaren

  professionals van Sozastar en een projectmanager die het gehele

  proces begeleidt en waar nodig bijstuurt.

  Wilt u een gratis adviesgesprek of vrijblijvende presentatie over dit programma?Stuur dan een e-mail naar [email protected]

  Regiokantoor Noord-Brabant 013 - 594 47 36 | Regiokantoor Limburg 045 - 571 61 07

  Voor meer informatie, kijk op sozastar.nl

 • Novo MagaziNe 32

  suCCesverhalen moetenworden vastgelegd

  Alles valt op zijn plek in de kCC Verandergids

  Dat communiceren over het KCC naar alle geledingen binnen de gemeente een must is, daar zijn we het snel over eens. Klantgerichte dienstverlening is immers niet alleen het speeltje van de 1e en 2e lijn, maar het KCC kan bij uitstek ook een klantgerichte cultuur binnen de totale gemeente stimu-leren. De visie op het KCC van de toekomst, de ambitie die uw gemeente koestert om het allemaal veel beter en leuker te maken voor de burger... Alles valt op zijn plek in de KCC Verandergids.

  Natuurlijk kan er veel mondeling worden overgedragen. De KCC realisatie duurt echter vrij lang

  en elke fase kent in de uitwerking veel aspecten. en hoe langer het allemaal duurt, hoe groter

  de kans dat de informatie over het hoe, wat & waarom wegzakt en niemand nog het verband

  ziet tussen wat er op dat moment aan veranderacties loopt en waar het ook alweer allemaal

  voor diende. Maak daarom van uw dienstverleningsconcept een verandergids! Met een

  verandergids beschikt iedereen tegelijk over alle belangrijke informatie over de veranderingen

  die het KCC teweeg brengt. iedereen (medewerkers, middenkader, MT-leden, college en

  raadsleden) kan deze handleiding nog eens naslaan als hij/zij zich afvraagt hoe het ook

  alweer allemaal zat.

  Veranderen is visualisereneen verandergids visualiseert het KCC en helpt om het gesprek over de nieuwe dienstverle-

  ning op gang te brengen en te houden. en het veranderverhaal wordt natuurlijk ook veel

  beter onthouden als mensen het nog eens op hun gemak kunnen nalezen. een verandergids

  draagt dus bij aan het vestigen van een klantgerichte cultuuromslag. Dat betekent wel dat dit

  boekwerkje beknopt moet zijn, goed geschreven, luchtig en onderhoudend. Jargon moet zoveel

  mogelijk worden vermeden en de content moet worden toegelicht met duidelijke schemas en

  illustraties. zo brengt u niet alleen de veranderende dienstverlening, in hoofdlijnen en details, op

  een speelse manier aan het voetlicht, maar ook de andere kijk op de klant/burger. en vergeet

  niet uw visie op de model-eindsituatie voor het KCC op te nemen: hoe ziet de gemeente er

  straks in 2015 nu echt uit met een KCC volledig op stoom!

  Bereikte mijlpalen moeten worden verspreidvooral de medewerkers die niet direct betrokken zijn bij de KCC ontwikkeling hebben vaak geen

  idee hoeveel vooruitgang er al is geboekt. Daarom is het een goed idee om bereikte mijlpalen

  en resultaten te verspreiden, bijvoorbeeld via het intranet of in de vorm van een elektronische

  KCC Nieuwsbrief. Daarmee stookt u het verandervuurtje weer een beetje op, u zet de mensen

  die dit resultaat bereikt hebben in het zonnetje en bovendien spoort het anderen aan om ook

  hun best te doen. en, ook niet onbelangrijk, u neemt de tegenstanders en de sceptici - die

  iedere organisatie nu eenmaal kent - de wind uit de zeilen.

  realistisch succesSuccesverhalen zijn natuurlijk leuk om te lezen, maar alles moet uiteraard wel realistisch

  worden gepresenteerd. Niet alleen de geweldige resultaten, maar ook de overwonnen moeilijk-

  heden moeten worden besproken. Het is immers niet altijd rozengeur en maneschijn. anders is

  zon verhaal niet geloofwaardig en ook volstrekt niet interessant...

  een laatste tip: men heeft vooral interesse in praktijkervaringen en herkenbare zaken waar

  mensen tegenaan (kunnen) lopen. Kortom, uw verandergids moet bolstaan van onderwerpen

  en wapenfeiten waar uw lezers wat aan hebben. Knoopt u dit vervolgens weer vast aan het

  verandertraject, dan is het verhaal compleet.

  Novostar maakt van uw dienstverleningsconcept een fraai vormgegeven verandergids.

  Meer weten? Mail naar [email protected] of bel naar 013 - 59 44 730.

  Slim besparen met Sozastar

  BesparingsonderzoekSozastar heeft een uniek en slim besparingsonderzoek

  ontwikkeld en reeds succesvol ingezet. De professionals van

  Sozastar hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en

  werkveld van de WWB. Het besparingsonderzoek is dan ook door

  hen ontworpen, met behulp van slimme querys die zijn aangevuld

  met pragmatische expertise.

  Het unieke besparingsonderzoek met een slimme aanpak hebben

  we begin 2011 uitgevoerd bij RSD Pentasz Mergelland. Uit dit

  onderzoek blijkt dat er in veel gevallen nog aanzienlijk bespaard

  kan worden op de uitkeringskosten die zijn gerelateerd aan de Wet

  Buig (van WWB tot Wij).

  Effectief besparingsprogrammaOp basis van onze meest recente ervaringen hebben we een zeer

  effectief besparingsprogramma opgezet, gebaseerd op benvloedbare

  uitstroom. De kosten van dit project zijn declarabel uit het

  Participatiefonds. Wij werken op basis van no-cure-less-pay.

  Het programma bestaat uit de volgende elementen: Gratis Quick Scan op uw uitkeringsbestand: aan de hand

  van een (steekproefsgewijs) vooronderzoek bepalen we de

  besparingsmogelijkheden;

  Projectmatige aanpak met behulp van de uitgevoerde scan

  en nadere specifieke analyses;

  Het stimuleren van de uitkeringsgerechtigde richting

  activering en participatie met als doel uitstroom;

  Handhaven van wet- en regelgeving en (waar nodig) als

  drukmiddel gebruiken, met als doel uitstroom;

  Eindrapportage met advies, aanbevelingen en snelle

  verbeterpunten, inclusief een doorkijk naar de nieuwe Wet

  Werken naar Vermogen, gebaseerd op de bevindingen;

  Een onderhoudsabonnement voor het up-to-date houden

  van uw bestand: wij toetsen de nieuwe instroom per 3, 6 of

  12 maanden conform bovenstaande aanpak.

  Het gehele project wordt uitgevoerd door de zeer ervaren

  professionals van Sozastar en een projectmanager die het gehele

  proces begeleidt en waar nodig bijstuurt.

  Wilt u een gratis adviesgesprek of vrijblijvende presentatie over dit programma?Stuur dan een e-mail naar [email protected]

  Regiokantoor Noord-Brabant 013 - 594 47 36 | Regiokantoor Limburg 045 - 571 61 07

  Voor meer informatie, kijk op sozastar.nl

  Slim besparen met Sozastar

  BesparingsonderzoekSozastar heeft een uniek en slim besparingsonderzoek

  ontwikkeld en reeds succesvol ingezet. De professionals van

  Sozastar hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en

  werkveld van de WWB. Het besparingsonderzoek is dan ook door

  hen ontworpen, met behulp van slimme querys die zijn aangevuld

  met pragmatische expertise.

  Het unieke besparingsonderzoek met een slimme aanpak hebben

  we begin 2011 uitgevoerd bij RSD Pentasz Mergelland. Uit dit

  onderzoek blijkt dat er in veel gevallen nog aanzienlijk bespaard

  kan worden op de uitkeringskosten die zijn gerelateerd aan de Wet

  Buig (van WWB tot Wij).

  Effectief besparingsprogrammaOp basis van onze meest recente ervaringen hebben we een zeer

  effectief besparingsprogramma opgezet, gebaseerd op benvloedbare

  uitstroom. De kosten van dit project zijn declarabel uit het

  Participatiefonds. Wij werken op basis van no-cure-less-pay.

  Het programma bestaat uit de volgende elementen: Gratis Quick Scan op uw uitkeringsbestand: aan de hand

  van een (steekproefsgewijs) vooronderzoek bepalen we de

  besparingsmogelijkheden;

  Projectmatige aanpak met behulp van de uitgevoerde scan

  en nadere specifieke analyses;

  Het stimuleren van de uitkeringsgerechtigde richting

  activering en participatie met als doel uitstroom;

  Handhaven van wet- en regelgeving en (waar nodig) als

  drukmiddel gebruiken, met als doel uitstroom;

  Eindrapportage met advies, aanbevelingen en snelle

  verbeterpunten, inclusief een doorkijk naar de nieuwe Wet

  Werken naar Vermogen, gebaseerd op de bevindingen;

  Een onderhoudsabonnement voor het up-to-date houden

  van uw bestand: wij toetsen de nieuwe instroom per 3, 6 of

  12 maanden conform bovenstaande aanpak.

  Het gehele project wordt uitgevoerd door de zeer ervaren

  professionals van Sozastar en een projectmanager die het gehele

  proces begeleidt en waar nodig bijstuurt.

  Wilt u een gratis adviesgesprek of vrijblijvende presentatie over dit programma?Stuur dan een e-mail naar [email protected]

  Regiokantoor Noord-Brabant 013 - 594 47 36 | Regiokantoor Limburg 045 - 571 61 07

  Voor meer informatie, kijk op sozastar.nl

 • 33

  Cursus TiCinmiddels is Culemborg ook begonnen met

  het opleiden van de medewerkers van het

  telefonisch informatiecentrum (TiC).

  De gemotiveerde dames volgden de op maat

  gemaakte korte cursus medewerker snelbalie

  van Novostar. Suzanna van vliet en Lotte Jon-

  geleen waren de trainers. zij namen de proef

  op de som: klopt dat enthousiaste verhaal

  van Rob Hoogveld eigenlijk wel?

  De dienstverlening in de frontoffice van Culemborg is vastgelegd in een leesbaar inrichtingsplan, genaamd Stadsbalie voor een koers naar 2012. Hierin wordt de route naar fase 3, de front-office geeft antwoord, aangegeven. We zijn op weg naar meer en goede samenwerking tussen de stadsbalie en de overige teams. In het bijzonder met de teams inkomen, participatiehuis en vergunningen, handhaving en juridische zaken, aldus rob Hoogveld, teamhoofd stadsbalie in de gemeente Culemborg.

  De ogen van Rob gaan glimmen als hij het heeft over zijn dienstverleners: aan motivatie geen gebrek en ze denken uitstekend mee

  over verdere verbetering van de dienstverlening. Maar we hebben nog wel een weg te gaan. De klantvraaganalyse van Novostar,

  biedt voor ons nieuwe aanknopingspunten voor de verdere inrichting van front- en backoffice.

  Rob HoogveldTeamhoofd stadsbaliegemeente Culemborg

  wij gaan voor betere dienstverlening

  CuleMBOrg iS klAAr VOOr HeT kCC

 • Novo MagaziNe 34

  Team StadsbalieGemeente Culemborg

  Novostar deed een mini interviewtje met

  Nel Bonouvri, medewerker stadsbalie

  (TiC, receptie en snelbalie).

  weet je wat er op je afkomt, als je straks in een heus kCC werkt?een hele mooie ontwikkeling. ik denk dat het er voor ons

  werk en dus voor ons veel leuker op wordt.

  waar loop je in de praktijk nu tegenaan?De kennisbank is nog niet up to date. aan het actueel

  houden wordt hard gewerkt. er is een redactieteam

  samengesteld vanuit de afdelingen. Het TiC geeft geregeld

  de nodige feedback en dat werkt prima!

  Voel jij je, als parttimer, voldoende betrokken bij de ontwikkeling van de dienstverlening?ik heb daar weinig moeite mee. Door het bijwonen van

  vergaderingen en bijeenkomsten buiten mijn reguliere

  werktijd en het verkrijgen van de benodigde feedback van

  mijn directe collegas, voel ik mij voldoende betrokken bij de

  ontwikkelingen binnen de stadsbalie. Daar komt bij dat ons

  teamhoofd zelf erg enthousiast is en dat werkt aanstekelijk.

  wat is een belangrijk knelpunt?Niet alle collegas zijn ervan overtuigd dat wij de eerstelijns

  vragen kunnen beantwoorden. op dit moment is dat ook

  niet mogelijk, 35% wordt door ons direct beantwoord. via

  scholing is het de bedoeling dat wij uiteindelijk 80% van de

  binnenkomende vragen kunnen beantwoorden. er worden

  steeds minder telefoontjes doorgezet naar de vakafdelingen

  en dat wordt als zeer positief ervaren.

  "Daar komt bij dat ons teamhoofd zelf erg enthousiast is en dat werkt aanstekelijk."

 • 35

  ...

  soCial media & gemeenten

  9 stappen voor een succesvolle social media campagne

  gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met prak-tische tips voor onder andere middelenanalyse en monitoring, is daarvoor een bruikbaar instrument.

  De gemeente Nijmegen had in 2010 de behoefte aan een leidraad voor het inzetten van social media in het kader van burgerpartici-patie. een quickscan onder andere gemeenten liet zien dat de meeste gemeenten nog in de ad hoc volwassenheidsfase (zie SocialMedia-MaturityModel van M&I) verkeren bij het inzetten van sociale media en het niet systematisch aanpakken.

  Social media inzetten? Zo ja, hoe?Welk sociale medium is nu het meest geschikt voor het behalen van een bepaald doel? Moet social

  media berhaupt ingezet worden voor dat doel? op deze vragen is geen eensluidend antwoord te

  geven; binnen de gemeente zijn er namelijk veel verschillende behoeftes. Bijvoorbeeld aan een project

  waarbij gebiedsontwikkeling centraal staat, of een wethouder die social media wil gebruiken, of voor

  een organisatiebrede campagne; daar kunnen totaal verschillende social media voor ingezet worden.

  Social media inzetten met een planHet antwoord op deze vraag is het stappenplan Social media inzetten met een plan, waarmee een

  gemeente gestructureerd kan bepalen welke social media geschikt zijn voor een bepaalde activiteit.

  Hier volgen kort de 9 stappen:

 • Novo MagaziNe 36

  4. ProjectkenmerkenKijk goed wat de kenmerken van het project zijn: gaat het om gebiedscommunicatie of een organisatiebrede campagne? Korte looptijd of structurele relatie? Dat bepaalt sterk de keuze van de social media. onderzoek ook het sociale mediagebruik

  van de doelgroep: waar ontmoeten ze elkaar? Neem daarbij recente onderzoekscijfers mee en onderzoek ook lokaal. Welk

  middel is populair bij je doelgroep? zijn ze zelf al vertegen-woordigd in een social media-account? zoek aansluiting.

  Meest gebruikt door Opleidingsniveau leeftijd Overig

  Hyves vrouwen Lager alle leeftijden grootste platform. in 2010 sterke stagnering van leden.

  Facebook Mannen & vrouwen alle niveaus < 35 jaar in 2010 het snelst groeiende platform.linkedin vrouwen Hoger Tussen 25 - 54 jaar vaak actief op mobiele netwerken.Twitter Mannen Hoger < 35 jaar in 2009 / 2010 door resp. 3% en 9%

  van de internetters gebruikt.Tabel 1: karakteristieken* social media NederlandTabel samengesteld o.b.v. onderzoek NeXT WeB 2010, een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek uitgevoerd door Ruigrok | NetPanel.

  1. CommunicatiedoelBedenk allereerst wat je wilt bereiken met je communicatie. Heel vaak wordt deze essentile stap nog overgeslagen, met als resultaat iets wat er misschien leuk uitziet, maar niet bijdraagt aan de

  organisatiedoelen. Having a Twitteraccount isnt a strategy.

  3. Boodschap

  op welke manier ga je het contact m

  et de doel-

  groep aan? als je de dialoog zoekt,

  zet je social

  media centraal in je aanpak. Maar al

  s je alleen

  eenzijdig informatie wilt zenden (wa

  t nog steeds

  bij veel gemeenten de dominante com

  municatie-

  strategie is) spelen sociale media gee

  n hoofdrol!

  Met het inzetten van

  social media roep je

  verwachtingen op

  van interactiviteit!

  2. Doelgroep

  Bepaal de doelgroep(en) voor je

  media-

  inzet en welke social media deze

  het

  meest gebruikt. Het lijkt zo logis

  ch, maar

  deze stap wordt vaak vergeten.

  zoek de

  plek op waar de mensen samen

  komen.

  SocialMediaMaturityModel M&i

 • 37

  9. Kosten

  voor burgers is deeln

  ame aan een gemeen

  telijk

  social media-kanaal k

  osteloos, maar de inze

  t

  ervan kost de gemee

  nte manuren en euro

  s

  voor speciale bedrijfsa

  ccounts van bijvoorbe

  eld

  Hyves en Facebook v

  oor externe onderzoe

  ks-,

  ontwikkel-, impleme

  nteer- en beheerkoste

  n. Het

  management zal dez

  e gegevens nodig he

  bben.

  6. Monitoringeen groot voordeel van social media is dat resultaten gemakkelijk en goedkoop te meten zijn. Bepaal de belangrijkste meetindicatoren, afgeleid van je oorspronkelijke doelstellingen.

  7. Organisatie

  Bij het inzetten van social media is het v

  an groot belang dat de doelgroep het ide

  e krijgt en houdt dat

  een gemeentelijk account levend is. Dee

  lnemers verwachten reactie op hun berich

  ten en vragen.

  ook als de gemeente zelf een vraag stelt

  en daar antwoorden op krijgt, moeten de

  ze teruggekoppeld

  worden. Dit moet consequent gebeuren.

  Hetzelfde geldt voor webcare, waarbij j

  e actief volgt op

  internet wat er over je organisatie/projec

  t gezegd wordt. indien nodig reageer je d

  aarop.

  zorg er dus voor dat het beheer goed geo

  rganiseerd wordt. als dat niet lukt, begin

  dan niet aan social

  media. Niets is zo dodelijk voor de reputa

  tie als een dood kanaal. Je moet adequ

  aat op burgers kun-

  nen reageren. Denk daarbij ook aan de a

  vonden, de weekenden en de vakanties!

  5. Middelen

  keuze

  Maak op basis van

  de bovenstaande sta

  ppen een overzicht

  van de voors en teg

  ens

  bij elk middel. Maak

  met behulp van ond

  erstaande middelen

  analyse een keuze

  voor het kanaal dat

  je gaat inzetten.

  Let op! een sociaal

  medium moet je noo

  it als enige commun

  icatie-instrument

  inzetten. zorg voor

  een crossmediale a

  anpak, waarbij on-

  en offline middelen

  goed

  op elkaar aansluite

  n; dat zal het comm

  unicatie-effect aanz

  ienlijk versterken.

  8. PlanningPlan altijd voldoende tijd in voor de technische realisatie van een nieuw social media-kanaal.

  Facebook Twitter Foursquare Hyves youTubeAankondigingen doen 5 5 2 5 2Documenten meesturen 3 3 1 3 1Dialoog 5 5 2 5 2Multimedia 2 3 1 3 2Statusupdates 5 4 5 3 4Analysemogelijkheden 4 4 2 4 4usability 5 3 5 3 5Sociability 5 5 5 2 3Schaalbaarheid 3 5 5 5 1Techni