Medische natuurwetenschappen BSc · 2017-09-02 · De bacheloropleiding Medische...

of 218 /218
Medische natuurwetenschappen BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 I

Embed Size (px)

Transcript of Medische natuurwetenschappen BSc · 2017-09-02 · De bacheloropleiding Medische...

 • Medische natuurwetenschappen BScVrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 I

 • ----

  De bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen is een brede opleiding waarin de combinatie van de exactewetenschappen en de medische wetenschappen centraal staat. Na de opleiding kan je doorstromen naar dedoorstroommaster Medical Natural Sciences, of naar een aantal andere gerelateerde masteropleidingen. De eerstetwee jaar volgen alle studenten een vast programma. In het derde jaar zijn er verschillende keuzemogelijkheden die jekan gebruiken als oriëntatie op je vervolgopleiding. Zo zijn er trajecten die voorbereiden op een mogelijk toekomstigberoep als klinisch fysicus, leraar natuurkunde of leraar scheikunde. De opleiding begint met een inleidend college over Medische Natuurwetenschappen. Daarnaast en daarna zijn erbasisvakken in de natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica en uiteraard de medische wetenschappen, enpractica waarin met name onderzoekvaardigheden in de natuurkunde en de scheikunde centraal staan. Desmaakmaker van het eerste jaar is een project (Project Zenuwen) waar je goed beeld verkrijgt van de samenhang vande medische en exacte disciplines en van de maatschappelijke relevantie. Een tweede project (Project Kanker) wordtin het tweede jaar aangeboden. Een aantal van de projecten en oriëntaties wordt gedeeltelijk of geheel op het VUmedisch centrum uitgevoerd. Meer informatie Voor meer informatie over de opleiding zelf kun je terecht bij je studieadviseur.Meer opleidingsinformatie is te vinden op bachelors.vu.nl.Een complete beschrijving van deze opleiding is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).Meer informatie over de vakken vind je via onderstaande links.

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 II

  https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm%3a164-661986-16&context=student%24VU%242800%24B%24XB_MNWhttp://bachelors.vu.nl/nl/opleidingen/medische-natuurwetenschappen/index.aspxhttps://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-456921-16

 • Inhoudsopgave

  Honours programma 1

  Interdepartmental Honours Courses 1

  Honours programma MNW 1

  Honours programma MNW 1e jaar 1

  Honours programma MNW 2e jaar 1

  Honours programma MNW 3e jaar 1

  Eerste jaar bachelor Medische natuurwetenschappen 2

  Verplichte vakken 2

  Verplichte algemene onderdelen 3

  Tweede jaar bachelor Medische natuurwetenschappen 3

  Verplichte keuze van 1 uit 2 vakken 3

  Verplichte vakken 3

  Derde jaar bachelor Medische natuurwetenschappen 4

  Minoren Medische Natuurwetenschappen 5

  Educatieve Minor 5

  Educatieve minor Aardrijkskunde 5

  Educatieve Minor verplicht 5

  Educatieve minor Biologie 6

  Educatieve Minor verplicht 6

  Educatieve minor Economie 6

  Educatieve Minor verplicht 6

  Educatieve minor Engels 7

  Educatieve Minor verplicht 7

  Educatieve minor Frans 7

  Educatieve Minor verplicht 7

  Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing 7

  Educatieve Minor verplicht 8

  Educatieve minor Klassieke Talen 8

  Educatieve Minor verplicht 8

  Educatieve minor Geschiedenis 8

  Educatieve Minor verplicht 9

  Educatieve minor Maatschappijleer 9

  Educatieve Minor verplicht 9

  Educatieve minor Natuurkunde 9

  Educatieve Minor verplicht 9

  Educatieve minor Nederlands 10

  Educatieve Minor verplicht 10

  Educatieve minor Scheikunde 10

  Educatieve Minor verplicht 10

  Educatieve minor Wiskunde 11

  Educatieve Minor verplicht 11

  Universiteitsminoren 11

  Minor Brain and Mind 12

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 III

 • Minor Sport, Movement and Health 12

  Minor Business Administration 12

  Minor Managing Digital Innovation 13

  Minor Economics 14

  Minor God in Nederland 15

  Minor Islam 16

  Minor Aan de slag met Literatuur 16

  Minor Psychologie en het Brein 17

  Minor Transnational Law and Society 18

  Minor Development Studies 18

  Minor Frontiers of Multicultural Societies 19

  Minor Netwerken in de informatiemaatschappij 19

  Minor Organizational Culture 19

  Minor Political Science 20

  Minor Filosofie 20

  Minor Biomedische beeldvorming 20

  Minor Molecular Pharmaceutical Sciences 21

  Verplichte keuze 21

  Lijst bachelorprojecten 21

  Minor SBI voor Science studenten 22

  Bachelorproject 22

  Vrije keuzevakken 23

  Verplichte keuze van 6 ec - periode 4 24

  Verplichte vakken periode 4 24

  Vak: Analyselab (Periode 3) 24

  Vak: Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation (Periode 3) 25

  Vak: Bachelorproject Bioinformatica / Genomics (Ac. Jaar (september)) 26

  Vak: Bachelorproject Bioinformatics / Genomics (Ac. Jaar (september)) 27

  Vak: Bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen (Periode 2+3, Periode 4+5) 29

  Vak: Bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen (Periode 5) 30

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie - Biomolecular Analysis (Periode 2+3, Periode 5+6) 32

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling (Periode 2+3,Periode 5+6)

  33

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry (Periode 2+3,Periode 5+6)

  35

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding (Periode 2+3, Periode5+6)

  36

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie - Drug Disposition & Safety Assessment (Periode 2+3,Periode 5+6)

  38

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie - Synthetic Bio-Organic Chemistry (Periode 2+3, Periode5+6)

  39

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry (Periode 2+3, Periode5+6)

  41

  Vak: Bachelorproject Farmacochemie - Theoretical Biochemistry (Periode 2+3, Periode 5+6) 43

  Vak: Bachelorproject Fysica van leven (Ac. Jaar (september)) 45

  Vak: Bachelorproject Fysica van leven (Ac. Jaar (september)) 46

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 IV

 • Vak: Bachelorproject Medische fysica (Ac. Jaar (september)) 47

  Vak: Bachelorproject Medische fysica (Ac. Jaar (september)) 47

  Vak: Bachelorproject Medische fysiologie (Ac. Jaar (september)) 48

  Vak: Bachelorproject Medische fysiologie (Ac. Jaar (september)) 49

  Vak: Bachelorproject MNW (Ac. Jaar (september)) 50

  Vak: Bachelorproject Molecular Clinical Diagnostics (Ac. Jaar (september)) 50

  Vak: Bachelorproject Molecular Clinical Diagnostics (Ac. Jaar (september)) 51

  Vak: Behaviour Genetics (UM) (Periode 2) 52

  Vak: Biochemie (Periode 2) 53

  Vak: Biologische Psychologie (UM) (Periode 2) 54

  Vak: Biomarkers & Diagnostiek (Periode 1) 55

  Vak: Blusinstructie: Praktijk S&F/N&S/SBI incl MNW. (Periode 1) 56

  Vak: Blusinstructie: Theorie (Periode 1) 56

  Vak: Brain in Trouble (Periode 2) 56

  Vak: Business Anthropology (Periode 1) 58

  Vak: Business Cycles and Stabilization Policy (Periode 2) 59

  Vak: Business Intelligence and Analytics (Periode 2) 60

  Vak: Business Model Assessment (Periode 2) 62

  Vak: Business Model Innovation (Periode 1) 64

  Vak: Business Professionals (Periode 2) 65

  Vak: Business Project (Periode 3) 66

  Vak: Calculus (Periode 1+2) 67

  Vak: Capita Selecta Political Science (Periode 3) 68

  Vak: Cognitive Neuroscience (Periode 1) 69

  Vak: Cognitive Neuroscience (UM) (Periode 1) 70

  Vak: Comparative Political Research (Periode 2) 70

  Vak: Creative Writing (Periode 2) 72

  Vak: Culture and Citizenship (Periode 2) 73

  Vak: Current Issues in Transnational Law (Periode 3) 75

  Vak: De bijbel als Volksboek (Periode 3) 77

  Vak: De netwerksamenleving (Periode 1) 77

  Vak: De virtuele organisatie (Periode 2) 79

  Vak: Democratie 2.0 (Periode 2) 80

  Vak: Development and Globalization (Periode 1) 81

  Vak: Development from an Interdisciplinary Viewpoint (Periode 3) 82

  Vak: Development of Macroeconomic Thought (Periode 1) 83

  Vak: Differentiaalvergelijkingen (Periode 5) 84

  Vak: Educatieve Minor Didactiek 1 (Periode 1) 85

  Vak: Educatieve Minor Didactiek 2 (Periode 2+3) 87

  Vak: Educatieve Minor Praktijk 1 (Periode 1) 89

  Vak: Educatieve Minor Praktijk 2 (Periode 2+3) 90

  Vak: Educatieve Minor, Peergroep (Periode 1+2+3) 91

  Vak: Environment and Development (Periode 1) 91

  Vak: Ethics of Algorithms (Periode 3) 93

  Vak: Ethiek I (Periode 2) 94

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 V

 • Vak: Foundations of Business Administration (Periode 1) 95

  Vak: Foundations of Microeconomics (Periode 1) 97

  Vak: Fysica: Electriciteit en Magnetisme voor MNW (Periode 5) 98

  Vak: Fysica: Mechanica voor MNW (Periode 4) 98

  Vak: Geschiedenis van de Islam tot 1800 (Periode 2) 100

  Vak: Geschiedenis van de natuurwetenschappen (Periode 4) 101

  Vak: Gezondheidszorgsystemen (Periode 4) 102

  Vak: Global Political Economy (Periode 2) 103

  Vak: Global Religion and Local Diversity (Periode 2) 104

  Vak: Honours Natuurkunde en gezondheid (Periode 3) 105

  Vak: Human Rights and Migration: Citizenship (Periode 2) 106

  Vak: Human Rights and Migration: Current Issues (Periode 3) 107

  Vak: Human Rights and Migration: The Border (Periode 1) 108

  Vak: Identity and Diversity in Organizations (Periode 2) 109

  Vak: Inleiding bioinformatica 1 (Periode 3) 110

  Vak: Inleiding computergebruik (Periode 1) 111

  Vak: Inleiding editiewetenschap 1 (Periode 1) 111

  Vak: Inleiding editiewetenschap 2 (Periode 2) 113

  Vak: Inleiding in de Koran en Soenna (Periode 1) 114

  Vak: Inleiding Inspanningsfysiologie (Periode 1) 116

  Vak: Inleiding medische natuurwetenschappen (Periode 1) 117

  Vak: Inleiding Nederlandse religiegeschiedenis (Periode 1) 118

  Vak: Inleiding Psychologie (UM) (Periode 1) 119

  Vak: Inleiding systeembiologie (Periode 4) 120

  Vak: Innovatieproject diagnostiek & gezondheid (Periode 3) 120

  Vak: Intercultural Communication (Periode 1) 123

  Vak: International Relations and Global Governance (Periode 1) 124

  Vak: Internationale protestantse relaties (Periode 1) 125

  Vak: Internet Governance (Periode 1) 126

  Vak: Introduction to Digital Innovation (Periode 1) 127

  Vak: Introduction to Medical Image Processing (Periode 2) 128

  Vak: Introduction to Systems Biology (Periode 4) 129

  Vak: Islam en Europese cultuur (Periode 1) 130

  Vak: Islamitische ethiek (Periode 3) 132

  Vak: Islamitische theologie/Kalam (Periode 2) 133

  Vak: Joodse religieuze culturen (Periode 2) 134

  Vak: Klinische diagnostiek en Imaging (Periode 2) 135

  Vak: Klinische en Analytische Chemie (Periode 3) 136

  Vak: Kopstukken I (Periode 1) 137

  Vak: Kopstukken II (Periode 2+3) 137

  Vak: Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen (Periode 4) 138

  Vak: Mathematische methoden (Periode 4) 140

  Vak: Mechanics and Thermodynamics in the Cell (Periode 2) 141

  Vak: Medical (Patho)Physiology I (Periode 1+2) 142

  Vak: Medical (Patho)Physiology II (Periode 2) 143

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 VI

 • Vak: Medische beeldvorming (Periode 1) 145

  Vak: Medische natuurwetenschappen en samenleving (Periode 3) 145

  Vak: Meesterwerken uit de wereldliteratuur (Periode 1+2) 147

  Vak: Mentoraat / Tutoraat (Ac. Jaar (september)) 148

  Vak: Mentoraat/tutoraat 2 (Ac. Jaar (september)) 148

  Vak: Microscopie en Spectroscopie voor MNW (Periode 1) 148

  Vak: Mind and Machine (Periode 3) 149

  Vak: Nature versus Nurture (Periode 1) 151

  Vak: Natuurkunde en gezondheid (Periode 5) 152

  Vak: Natuurkunde practicum 1 (Periode 1) 153

  Vak: Neuro- en Revalidatiepsychologie (Periode 3) 154

  Vak: New Ways of Working (Periode 2) 155

  Vak: Nieuwe religiositeit: Nederlands protestantisme na de Tweede Wereldoorlog (Periode 2) 157

  Vak: Open Innovation in Science (Periode 2) 158

  Vak: Optica en optisch waarnemen (Periode 4) 159

  Vak: Organische Chemie (Periode 4) 160

  Vak: Organization Politics (Periode 2) 161

  Vak: Organizational Discourse and Narrative Analysis (Periode 3) 162

  Vak: Oriëntatie op de M-variant (Periode 4) 163

  Vak: Persoonlijk Assistent Leraar (Periode 1+2+3, Periode 4+5+6) 164

  Vak: Philosophy of Mind (Periode 1) 165

  Vak: Practicum bio-analytische chemie voor MNW (Periode 5) 167

  Vak: Practicum biomarkers en biotransformatie (Periode 2) 168

  Vak: Practicum Natuurkunde en Informatica (Periode 5) 169

  Vak: Principles of Pharmaceutical Sciences / Pharmacochemistry (Periode 1) 170

  Vak: Project biomedische beeldvorming (Periode 3) 171

  Vak: Project kanker (Periode 6) 172

  Vak: Project systeemmodelleren (Periode 6) 173

  Vak: Project zenuw-werk (Periode 6) 174

  Vak: Project Ziekten, Moleculen en Beeldvorming (Periode 1) 175

  Vak: Psychophysio and Cogn. Applications (UM) (Periode 3) 176

  Vak: Radicalization and Conflict (Periode 1) 178

  Vak: Revalidatie (Periode 1) 178

  Vak: Schrijvershuisbezoeken (Periode 2) 180

  Vak: Sensomotorische Coordinatie (Periode 2) 181

  Vak: Social Media (Periode 1) 183

  Vak: Sociology of Globalization and Multiculturalism (Periode 1) 184

  Vak: Sportpsychologie (Periode 1) 185

  Vak: State, Power and Conflict (Periode 1) 186

  Vak: Statistiek (Periode 1+2) 188

  Vak: Strategic Management of Technology and Innovation (Periode 1) 189

  Vak: Structural Policy (Periode 2) 190

  Vak: Talent en Talentontwikkeling (Periode 3) 191

  Vak: The Developing Brain (Periode 2) 192

  Vak: Theories of technology venture creation (Periode 1) 193

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 VII

 • Vak: Thermodynamica (Periode 1) 195

  Vak: Toegepaste Inspanningsfysiologie (Periode 2) 196

  Vak: Translationele Biomarkers (Periode 5+6) 197

  Vak: Transnational Law in Theory and Practice (Periode 2) 198

  Vak: Urban Struggle (Periode 3) 201

  Vak: Van quantum tot molecuul (Periode 3+4) 202

  Vak: Vectorcalculus (Periode 4) 203

  Vak: Veiligheidsinstructie S, F, MNW en SBI 30min (Periode 1) 204

  Vak: Voorlichting door studentendecanen en CSL (Periode 1) 204

  Vak: Voortgezette Biostatistiek (Periode 4) 204

  Vak: Wetenschapscommunicatie voor Bèta-onderzoekers (Periode 5) 206

  Vak: Wetenschapsfilosofie (Periode 2+3) 207

  Vak: Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek (Periode 1) 208

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 VIII

 • --

  ---

  Honours programma Opleidingsdelen:

  Interdepartmental Honours Courses Honours programma MNW

  Interdepartmental Honours Courses De interdisciplinaire honours vakken worden gegeven door docenten van de VU, de UvA, het AUC en door (internationale) gastdocenten. De groepen zijn klein en je wordt geacht presentaties te geven, papers te schrijven en een actieve bijdrage te leveren aan de discussies. Je kunt een overzicht van de interdisciplinaire vakken en een inschrijfformulier vinden op: http://www.vu.nl/honourscourses The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small and you will be expected to give presentations, write papers and make an active contribution to discussions. You can find an overview of the interdepartmental honours courses, as well as an application form at: http://www.vu.nl/honourscourses

  Honours programma MNW Opleidingsdelen:

  Honours programma MNW 1e jaar Honours programma MNW 2e jaar Honours programma MNW 3e jaar

  Honours programma MNW 1e jaar Vakken:

  Honours programma MNW 2e jaar

  Honours programma MNW 3e jaar

  Naam Periode Credits Code

  Honours Natuurkunde engezondheid

  Periode 3 3.0 X_HP420503

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 1 van 210

  #ModuleGroup:50046981:51156899:1#ModuleGroup:51014817:51156899:1http://www.vu.nl/honourscourseshttp://www.vu.nl/honourscourses#ModuleGroup:51014820:5115689951014817:2#ModuleGroup:51014821:5115689951014817:2#ModuleGroup:51014822:5115689951014817:2

 • --

  Vakken:

  Eerste jaar bachelor Medische natuurwetenschappen Eerste jaar voor studenten gestart in 2016/2017 In het eerste jaar kun je nagaan of je Medische natuurwetenschappen een leuke studie vindt en kan bekeken worden of je geschikt bent om met een redelijke kans van slagen de studie te vervolgen. Kort gezegd: het eerste jaar heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. In het eind van het eerste studiejaar maak je voor het eerst kennis met projectonderwijs ('zenuw-werk'), waarin de integratie van de verschillende disciplines binnen de medische natuurwetenschappen duidelijk wordt. Opleidingsdelen:

  Verplichte vakken Verplichte algemene onderdelen

  Verplichte vakken Vakken:

  Naam Periode Credits Code

  Inleiding systeembiologie Periode 4 3.0 X_HP401042

  Naam Periode Credits Code

  Biochemie Periode 2 6.0 X_401109

  Calculus Periode 1+2 6.0 X_400617

  Fysica: Electriciteit enMagnetisme voor MNW

  Periode 5 3.0 X_430061

  Fysica: Mechanica voorMNW

  Periode 4 3.0 X_430060

  Inleiding medischenatuurwetenschappen

  Periode 1 3.0 X_430089

  Klinische en AnalytischeChemie

  Periode 3 3.0 X_430510

  Mathematische methoden Periode 4 6.0 X_401022

  Medical (Patho)Physiology I Periode 1+2 6.0 X_436501

  Medischenatuurwetenschappen ensamenleving

  Periode 3 3.0 X_430013

  Natuurkunde en gezondheid Periode 5 3.0 X_420503

  Natuurkunde practicum 1 Periode 1 3.0 X_430105

  Organische Chemie Periode 4 3.0 X_401110

  Practicum bio-analytischechemie voor MNW

  Periode 5 6.0 XB_42004

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 2 van 210

  #ModuleGroup:50049146:50049145:1#ModuleGroup:50057468:50049145:1

 • --

  Verplichte algemene onderdelen Vakken:

  Tweede jaar bachelor Medische natuurwetenschappen Tweede jaar voor studenten gestart in 2015/2016 Het tweede jaar van de studie dient ter verbreding en verdieping van de leerstof. Ook in dit studiejaar volg je behalve de disciplinaire vakken (in een medische context) ook een integratief project: 'kanker'. Tevens volg je verplicht een van de twee vakken uit Algemene Vorming. Opleidingsdelen:

  Verplichte keuze van 1 uit 2 vakken Verplichte vakken

  Verplichte keuze van 1 uit 2 vakken Verplichte keuze van 1 uit 2 Deze keuze vervalt per 1-9-2012 voor 2S. Vakken:

  Verplichte vakken

  Project zenuw-werk Periode 6 6.0 X_430067

  Naam Periode Credits Code

  Blusinstructie: PraktijkS&F/N&S/SBI incl MNW.

  Periode 1 0.0 X_000002

  Blusinstructie: Theorie Periode 1 0.0 X_000003

  Inleiding computergebruik Periode 1 0.0 XB_000004

  Mentoraat / Tutoraat Ac. Jaar (september) 0.0 X_000008

  Veiligheidsinstructie S, F,MNW en SBI 30min

  Periode 1 0.0 XB_000019

  Voorlichting doorstudentendecanen en CSL

  Periode 1 0.0 XB_000007

  Naam Periode Credits Code

  Geschiedenis van denatuurwetenschappen

  Periode 4 3.0 X_420148

  Maatschappelijke aspectenvan denatuurwetenschappen

  Periode 4 3.0 X_420153

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 3 van 210

  #ModuleGroup:50050999:50049147:1#ModuleGroup:50049148:50049147:1

 • -----

  Vakken:

  Derde jaar bachelor Medische natuurwetenschappen Derde jaar voor studenten gestart in 2014/2015 Het derde jaar vormt de afronding van de basistraining. De helft (30 studiepunten) is gereserveerd voor een minor of vrije keuze in het najaarssemester. De opleiding biedt de minor Biomedische Beeldvorming aan. Studenten zijn echter vrij om een andere minor te kiezen of deze keuzeruimte op een andere manier in te vullen. Hiervoor is echter wel toestemming van de examencommissie nodig. In het voorjaarssemester moet in periode 4 gekozen worden uit een aantal vakken, die deels als voorbereiding dienen voor specialisaties in de masterfase. De periodes 5 en 6 zijn gereserveerd voor het afsluitend bachelorproject van 12 of 18 studiepunten. Als voor 12 studiepunten wordt gekozen is er ruimte voor een extra vrije keuze van 6 ec. Voor studenten die in aanmerking willen komen voor een certificaat van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (waarin staat dat hun vooropleiding voldoet aan de eisen voor toegang tot de post-initiële opleiding in de Klinische Fysica) gelden aanvullende eisen die te vinden zijn in de OER. Opleidingsdelen:

  Minoren Medische Natuurwetenschappen Bachelorproject Vrije keuzevakken Verplichte keuze van 6 ec - periode 4 Verplichte vakken periode 4

  Naam Periode Credits Code

  Biomarkers & Diagnostiek Periode 1 3.0 X_430553

  Differentiaalvergelijkingen Periode 5 6.0 X_420556

  Inleiding bioinformatica 1 Periode 3 3.0 X_401036

  Medical (Patho)Physiology II Periode 2 6.0 X_436503

  Mentoraat/tutoraat 2 Ac. Jaar (september) 0.0 XB_000025

  Optica en optischwaarnemen

  Periode 4 6.0 X_420214

  Practicum biomarkers enbiotransformatie

  Periode 2 3.0 X_430512

  Practicum Natuurkunde enInformatica

  Periode 5 6.0 X_420555

  Project kanker Periode 6 6.0 X_430021

  Statistiek Periode 1+2 6.0 X_420223

  Thermodynamica Periode 1 3.0 X_430513

  Van quantum tot molecuul Periode 3+4 6.0 X_420545

  Wijsgerige vorming:natuurwetenschappen,filosofie en ethiek

  Periode 1 3.0 X_435340

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 4 van 210

  #ModuleGroup:50767847:50049149:1#ModuleGroup:50049150:50049149:1#ModuleGroup:50049151:50049149:1#ModuleGroup:50848198:50049149:1#ModuleGroup:50049152:50049149:1

 • -----

  -------------

  -

  Minoren Medische Natuurwetenschappen Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor Universiteitsminoren Minor Biomedische beeldvorming Minor Molecular Pharmaceutical Sciences Minor SBI voor Science studenten

  Educatieve Minor Opleidingsdelen:

  Educatieve minor Aardrijkskunde Educatieve minor Biologie Educatieve minor EconomieEducatieve minor Engels Educatieve minor Frans Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing Educatieve minor Klassieke Talen Educatieve minor Geschiedenis Educatieve minor Maatschappijleer Educatieve minor Natuurkunde Educatieve minor Nederlands Educatieve minor Scheikunde Educatieve minor Wiskunde

  Vakken:

  Educatieve minor Aardrijkskunde Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Naam Periode Credits Code

  Persoonlijk Assistent Leraar Periode 1+2+3, Periode4+5+6

  3.0 O_PAL

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 5 van 210

  #ModuleGroup:51109828:5004914950767847:2#ModuleGroup:50671372:5004914950767847:2#ModuleGroup:50724686:5004914950767847:2#ModuleGroup:50629074:5004914950767847:2#ModuleGroup:50724687:5004914950767847:2#ModuleGroup:50046968:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046969:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50054447:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046971:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046972:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046975:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046974:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046973:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046978:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046976:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046979:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046977:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:50046980:500491495076784751109828:3#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046968:4

 • -

  -

  Educatieve minor Biologie Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Economie Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 6 van 210

  #ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046969:4#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850054447:4

 • -

  -

  Educatieve minor Engels Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Frans Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 7 van 210

  #ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046971:4#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046972:4

 • -

  -

  Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Klassieke Talen Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Geschiedenis Opleidingsdelen:

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 8 van 210

  #ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046975:4#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046974:4

 • -

  -

  -

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Maatschappijleer Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Natuurkunde Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 9 van 210

  #ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046973:4#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046978:4#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046976:4

 • -

  -

  Vakken:

  Educatieve minor Nederlands Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Educatieve minor Scheikunde Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 10 van 210

  #ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046979:4#ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046977:4

 • -

  --

  Educatieve minor Wiskunde Opleidingsdelen:

  Educatieve Minor verplicht

  Educatieve Minor verplicht Vakken:

  Universiteitsminoren De universiteitsminoren - Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle faculteiten. - Kennen voor sommige minoren een toegangseis. - Hebben een vaste omvang van 30 EC. - Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding. - Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval toestemming van de examencommissie voor de invulling van de profileringsruimte. Opleidingsdelen:

  Minor Brain and Mind Minor Sport, Movement and Health

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Naam Periode Credits Code

  Educatieve Minor Didactiek1

  Periode 1 6.0 O_EMDID1

  Educatieve Minor Didactiek2

  Periode 2+3 9.0 O_EMDID2

  Educatieve Minor Praktijk 1 Periode 1 6.0 O_EMPRAK1

  Educatieve Minor Praktijk 2 Periode 2+3 9.0 O_EMPRAK2

  Educatieve Minor,Peergroep

  Periode 1+2+3 0.0 O_EMPEERGR

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 11 van 210

  #ModuleGroup:51374940:50049149507678475110982850046980:4#ModuleGroup:50604278:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50053536:500491495076784750671372:3

 • --------------

  Minor Business Administration Minor Managing Digital Innovation Minor Economics Minor God in Nederland Minor Islam Minor Aan de slag met Literatuur Minor Psychologie en het Brein Minor Transnational Law and Society Minor Development Studies Minor Frontiers of Multicultural Societies Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Minor Organizational Culture Minor Political Science Minor Filosofie

  Minor Brain and Mind Vakken:

  Minor Sport, Movement and Health Vakken:

  Minor Business Administration Why are some companies outperforming their rivals? How is it that companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer preferences and are successfully battling their competitors, whereas

  Naam Periode Credits Code

  Brain in Trouble Periode 2 6.0 AB_1038

  Cognitive Neuroscience Periode 1 6.0 AB_1056

  Mind and Machine Periode 3 6.0 AB_1060

  Nature versus Nurture Periode 1 6.0 AB_1057

  The Developing Brain Periode 2 6.0 AB_1059

  Naam Periode Credits Code

  InleidingInspanningsfysiologie

  Periode 1 6.0 B_IF

  Neuro- enRevalidatiepsychologie

  Periode 3 6.0 B_NEURREVPSY

  Revalidatie Periode 1 6.0 B_REVAL

  SensomotorischeCoordinatie

  Periode 2 6.0 B_SENSOCOR

  Sportpsychologie Periode 1 6.0 B_SPORTPSY

  Talent en Talentontwikkeling Periode 3 6.0 B_TALENT

  ToegepasteInspanningsfysiologie

  Periode 2 6.0 B_TIF

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 12 van 210

  #ModuleGroup:51151105:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:51253419:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50973497:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50764272:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50762753:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50599193:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50722459:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50847071:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50601490:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50600783:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50601740:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50600760:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:50600751:500491495076784750671372:3#ModuleGroup:51124554:500491495076784750671372:3

 • companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and service innovations, whereas publishers and record companies lack innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are surpassed by new venture start-ups with radical different business approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these questions show that high-performing companies excel in using new ways of management and organization. Specifically, these companies have business models that work in today’s dynamic environment. In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess, and change business models and tackle management and organization issues. The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in English. You will become familiar with the foundations of business administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics, technology, and human resource management. Using business model thinking, you will combine and apply the knowledge from these disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain a deeper understanding about the relationship between your profession and a business discipline. In addition to academic skills, the programme emphasizes professional skills, including creativity, communication, reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides you with knowledge and skills to successfully act in dynamic organizations, irrespective of your professional background. Students in the BSc programmes Economics and (International) Business Administration are excluded from participating in this University Minor. Vakken:

  Minor Managing Digital Innovation The opportunities of the digital era are essentially unlimited. Innovative technologies may completely change how business and design processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are countless. This calls for new and strategic ways of organising these opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and robotization change the way of working in your own field of expertise; if you are interested in how to design and organise pervasive digital technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do

  Naam Periode Credits Code

  Business ModelAssessment

  Periode 2 6.0 E_MB_BMA

  Business Model Innovation Periode 1 6.0 E_MB_BMI

  Business Professionals Periode 2 6.0 E_MB_BPROF

  Business Project Periode 3 6.0 E_MB_BPROJ

  Foundations of BusinessAdministration

  Periode 1 6.0 E_MB_FBA

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 13 van 210

 • so; if you are interested in new professional, organisational and managerial insights related to digital innovation, this minor is for you. This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme consists of five courses taught during the first semester of the third year of your Bachelor program. Students in the Bachelor programmes (International) Business Administration are excluded from participating in this university minor. Vakken:

  Minor Economics What is the future of employment in the face of technical innovation? Why does the discovery of natural resources make a country sometimes poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care system sustainable if there are only half as many working age people? Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics touches upon the most pressing problems of today: economic well-being, inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn to tackle economic issues by learning to think like an economist. The minor in Economics is a 30 EC programme taught in English. You will become familiar with the development of economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain insight into the role of economic policy, learning to identify when markets fail and when policy interventions may provide solutions. Finally, you learn to take a structured approach to solving practical problems using economic core concepts. Upon completion you will have a proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on a micro- and macroeconomic level, for example related to health, law, environment, finance, labor, transport, and development. Students in the BSc programmes Economics and Econometrics are excluded from participating in this university minor. Vakken:

  Naam Periode Credits Code

  Business Intelligence andAnalytics

  Periode 2 6.0 E_MM_BIA

  Ethics of Algorithms Periode 3 6.0 E_MM_ETHA

  Introduction to DigitalInnovation

  Periode 1 6.0 E_MM_IDI

  New Ways of Working Periode 2 6.0 E_MM_NWW

  Strategic Management ofTechnology and Innovation

  Periode 1 6.0 E_BK3_SMTI

  Naam Periode Credits Code

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 14 van 210

 • Minor God in Nederland Waarom is het Nederlandse koningshuis protestants? Waarom is het noorden van Nederland protestants en het zuiden katholiek? Waarom was Amsterdam zo’n joodse stad? Waren de regenten in de Gouden Eeuw echt zo tolerant? Hoe anti-religieus was de Verlichting in Nederland? Waarom was Nederland voor 1960 zo kerkelijk? Hoe komt dat het confessionele partijen een groot deel van de 20 eeuw aan de macht waren? Voor dergelijke vragen kun je terecht in de minor God in Nederland. In vijf modules krijg je inzicht in de Nederlandse religiegeschiedenis op lange termijn. Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen doceren bekende specialisten op dit gebied binnen het Amsterdam Institute for Religious History. Hieronder valt onder meer het Historisch Documentatiecentrum, dat een unieke collectie beheert op het gebied van protestantse geschiedenis. Bij de Universiteitsbibliotheek zullen we gebruik maken van deze collectie om het historisch handwerk te oefenen. Eindtermen De student heeft na het volgen van de minor een breed en actueel inzicht in de Nederlandse religiegeschiedenis. Twee modules in periode 1 bieden een stevig fundament voor een algemene theoretisch/historiografische en cultuur-/religiehistorische benadering. Twee modules in periode 2 zoomen in op de joodse geschiedenis en de eigentijdse geschiedenis van het protestantisme. In de laatste module in periode 3 gaat het over de Bijbel als boek en bron van culturele en religieuze identiteitsvorming. Ingangseisen en doelgroep De minor is met name bedoeld voor derdejaars bachelorstudenten Geschiedenis, Religiewetenschappen of Theologie, hetzij aan de VU, hetzij aan een andere universiteit, maar staat ook open voor andere studenten. Deelnemers dienen 90 ECTS te hebben behaald. Aanbevolen voor (research) masters, specialisatie Church History (GGL) resp. Geschiedenis (FGW). Coördinatie Prof. dr. Fred van Lieburg (Geesteswetenschappen) ([email protected]) Studiegidsinformatie Bekijk hieronder de vakken van de minor en lees meer over het programma. Vakken:

  Applications in EconomicPolicy: Policy Analysis,Formulation and Evaluation

  Periode 3 6.0 E_ME_AEP

  Business Cycles andStabilization Policy

  Periode 2 6.0 E_ME_BCSP

  Development ofMacroeconomic Thought

  Periode 1 6.0 E_ME_DMT

  Foundations ofMicroeconomics

  Periode 1 6.0 E_ME_FM

  Structural Policy Periode 2 6.0 E_ME_SP

  Naam Periode Credits Code

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 15 van 210

  mailto://[email protected]

 • Minor Islam Vakken:

  Minor Aan de slag met Literatuur Wil je zelf schrijver worden? Heb je altijd al de ‘grote’ romans uit de wereldliteratuur willen lezen? Grijp nu je kans en volg de caleidoscopische minor ‘Aan de slag met literatuur’, die in de voorafgaande jaren door vele studenten is bezocht en lof kreeg toegezwaaid. In deze minor gaat het om de relatie tussen literatuurwetenschappelijke theorie en literaire praktijk; om academische literatuurbeschouwing en de lectuur of interpretatie van romans en verhalen die velen hebben gefascineerd. De voertaal is Nederlands. De minor is toegankelijk voor alle studenten in en buiten de VU. Hou je van lezen, van letteren? Grijp dan je kans. Voor studenten Literatuur en Samenleving is de minor een mooie aanvulling op het bachelorprogramma, want er worden auteurs en onderwerpen besproken die nog niet eerder aan bod zijn geweest. De minor bestaat uit twee verplichte onderdelen en twee onderdelen waaruit je een keuze maakt. In periode 1 en 2 volgen alle studenten de onderdelen ‘Meesterwerken uit de wereldliteratuur’ en ‘Inleiding Editiewetenschap: papier en digitaal’. Daarna maak je een keuze uit twee vakken (zie hieronder en zie schema op de achterkant). De cursussen in het kort In ‘Meesterwerken uit de wereldliteratuur’ passeren grote namen de revue: Lucretius, Hermans, Houellebecq, Milne Flaubert, Nabokov en Mann komen aan bod. Je leert de structuur en de thematiek van hun werken analyseren en bestudeert de doorwerking van deze teksten op de

  De bijbel als Volksboek Periode 3 6.0 G_BIJVOL

  Inleiding Nederlandsereligiegeschiedenis

  Periode 1 6.0 L_GNBAALG002

  Internationale protestantserelaties

  Periode 1 6.0 L_GCBAALG005

  Joodse religieuze culturen Periode 2 6.0 L_GCBAALG006

  Nieuwe religiositeit:Nederlands protestantismena de Tweede Wereldoorlog

  Periode 2 6.0 G_NWRELIG

  Naam Periode Credits Code

  Geschiedenis van de Islamtot 1800

  Periode 2 6.0 G_GESISTOT18

  Inleiding in de Koran enSoenna

  Periode 1 6.0 G_INLKOSO

  Islam en Europese cultuur Periode 1 6.0 G_ISLEURCUL

  Islamitische ethiek Periode 3 6.0 G_ISLAMET

  Islamitische theologie/Kalam Periode 2 6.0 G_ISLMTHKAL

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 16 van 210

 • literatuur van later eeuwen. Daarnaast maak je kennis met het uitgeven van teksten: in het onderdeel ‘Inleiding editiewetenschap: papier en digitaal’ krijg je antwoord op vragen als: zijn digitale ontwikkelingen een bedreiging of een kans voor boekhandels en bibliotheken? Gaan mensen anders lezen als ze een e-book gebruiken? Bovendien leer je zelf een editie van een tekst verzorgen. In periode 2 maak je een keuze tussen ‘Creative Writing’ of ‘Schrijvershuisbezoeken’. Studenten Literatuur en Samenleving kiezen voor ‘Schrijvershuisbezoeken’ (omdat zij al eerder in hun opleiding een module creatief schrijven hebben gehad). Tijdens de colleges ‘Creative Writing’ schrijf je zelf een kort verhaal. Als je zelf schrijft, begrijp je namelijk beter hoe het literaire mechaniek werkt: structuur, stijl, plot, genre, ruimte. In het vak ‘Schrijvershuisbezoeken’ tot slot ga je samen met de Vrije Schrijver van de VU op bezoek bij literaire auteurs en discussieer je met hen over hun recente werk en hun opvattingen over literatuur. Wil je meer weten? Meer informatie over deze minor vind je in de studiegids. Je kunt ook contact opnemen met de coördinator van de minor, Jacqueline Bel ([email protected]). Vakken:

  Minor Psychologie en het Brein De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak, technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen waarom we doen wat we doen. Doel De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de student: a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden gemaakt,

  Naam Periode Credits Code

  Creative Writing Periode 2 6.0 L_NNBAALG001

  Inleiding editiewetenschap 1 Periode 1 6.0 L_AABAALG060

  Inleiding editiewetenschap 2 Periode 2 6.0 L_AABAALG062

  Meesterwerken uit dewereldliteratuur

  Periode 1+2 12.0 L_AABAALG020

  Schrijvershuisbezoeken Periode 2 6.0 L_NNBAALG002

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 17 van 210

  mailto://[email protected]

 • b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche en brein. Doelgroep: De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en biomedische wetenschappen). Ingangseisen: -Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma. -Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken. -Voor het laatste vak, Research Toolbox, geldt als ingangseis dat het eerste vak, Inleiding Psychology (UM), gehaald moet zijn. Aantal deelnemers: Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van First come First serve worden gekozen. Vakken:

  Minor Transnational Law and Society Vakken:

  Minor Development Studies

  Naam Periode Credits Code

  Behaviour Genetics (UM) Periode 2 6.0 P_UBEHGEN

  Biologische Psychologie(UM)

  Periode 2 6.0 P_UBIOPSY

  Cognitive Neuroscience(UM)

  Periode 1 6.0 P_UCOGNEUS

  Inleiding Psychologie (UM) Periode 1 6.0 P_UINLPSY

  Psychophysio and Cogn.Applications (UM)

  Periode 3 6.0 P_UPCAPP

  Naam Periode Credits Code

  Current Issues inTransnational Law

  Periode 3 3.0 R_CIsTrL

  Human Rights andMigration: Citizenship

  Periode 2 6.0 R_HumRC

  Human Rights andMigration: Current Issues

  Periode 3 3.0 R_HumRCI

  Human Rights andMigration: The Border

  Periode 1 6.0 R_HumRB

  Internet Governance Periode 1 6.0 R_InternGov

  Transnational Law in Theoryand Practice

  Periode 2 6.0 R_TL-TP

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 18 van 210

 • Vakken:

  Minor Frontiers of Multicultural Societies Vakken:

  Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vakken:

  Minor Organizational Culture Vakken:

  Naam Periode Credits Code

  Culture and Citizenship Periode 2 6.0 S_CC

  Development andGlobalization

  Periode 1 6.0 S_DG

  Development from anInterdisciplinary Viewpoint

  Periode 3 6.0 S_DIV

  Environment andDevelopment

  Periode 1 6.0 S_ED

  Global Political Economy Periode 2 6.0 S_GPE

  Naam Periode Credits Code

  Global Religion and LocalDiversity

  Periode 2 6.0 S_GRLD

  Identity and Diversity inOrganizations

  Periode 2 6.0 S_IDO

  Radicalization and Conflict Periode 1 6.0 S_RC

  Sociology of Globalizationand Multiculturalism

  Periode 1 6.0 S_SGM

  Urban Struggle Periode 3 6.0 S_US

  Naam Periode Credits Code

  Analyselab Periode 3 6.0 S_AL

  De netwerksamenleving Periode 1 6.0 S_DNWS

  De virtuele organisatie Periode 2 6.0 S_DVO

  Democratie 2.0 Periode 2 6.0 S_DM20

  Social Media Periode 1 6.0 S_SM

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 19 van 210

 • Minor Political Science Vakken:

  Minor Filosofie Vakken:

  Minor Biomedische beeldvorming Vakken:

  Naam Periode Credits Code

  Business Anthropology Periode 1 6.0 S_BA

  Identity and Diversity inOrganizations

  Periode 2 6.0 S_IDO

  Intercultural Communication Periode 1 6.0 S_IC

  Organization Politics Periode 2 6.0 S_OP

  Organizational Discourseand Narrative Analysis

  Periode 3 6.0 S_ODNA

  Naam Periode Credits Code

  Capita Selecta PoliticalScience

  Periode 3 6.0 S_CSps

  Comparative PoliticalResearch

  Periode 2 6.0 S_CPR

  Global Political Economy Periode 2 6.0 S_GPE

  International Relations andGlobal Governance

  Periode 1 6.0 S_IRGG

  State, Power and Conflict Periode 1 6.0 S_SPC

  Naam Periode Credits Code

  Ethiek I Periode 2 6.0 W_BA_ETH1

  Kopstukken I Periode 1 6.0 W_BA_KOPI

  Kopstukken II Periode 2+3 6.0 W_BA_KOPII

  Philosophy of Mind Periode 1 6.0 W_BA_PHOM

  Wetenschapsfilosofie Periode 2+3 6.0 W_BA_MWET

  Naam Periode Credits Code

  Introduction to MedicalImage Processing

  Periode 2 6.0 X_432630

  Mechanics andThermodynamics in the Cell

  Periode 2 6.0 X_422589

  Medische beeldvorming Periode 1 6.0 X_436504

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 20 van 210

 • --

  Minor Molecular Pharmaceutical Sciences Opleidingsdelen:

  Verplichte keuze Lijst bachelorprojecten

  Vakken:

  Verplichte keuze Verplichte keuze van 2 x 3 ec. Overleg de keuzevakken met de coördinator van het eindproject. Vakken:

  Lijst bachelorprojecten Vakken:

  Microscopie enSpectroscopie voor MNW

  Periode 1 6.0 X_420586

  Project biomedischebeeldvorming

  Periode 3 6.0 X_420537

  Naam Periode Credits Code

  Principles of PharmaceuticalSciences /Pharmacochemistry

  Periode 1 6.0 X_435675

  Naam Periode Credits Code

  Project Ziekten, Moleculenen Beeldvorming

  Periode 1 6.0 X_430607

  Naam Periode Credits Code

  BachelorprojectFarmacochemie -Biomolecular Analysis

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430524

  BachelorprojectFarmacochemie –Biomolecular Simulation &Modeling

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430533

  BachelorprojectFarmacochemie -Computational MedicinalChemistry

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430618

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 21 van 210

  #ModuleGroup:50641647:500491495076784750629074:3#ModuleGroup:51316715:500491495076784750629074:3

 • Minor SBI voor Science studenten Vakken:

  Bachelorproject De bacheloropleiding wordt afgesloten met een gespecialiseerd project dat een 'proeve van bekwaamheid' bevat. In het najaar ontvang je meer informatie over de inhoud van de mogelijke specialisaties en de onderwerpen van onderzoek in de masteropleiding. De inhoud van het bachelorproject kan dus variëren, maar het programma bevat zeker theoretische verdieping en kennismaking met onderzoek. Het bachelorproject kan een omvang hebben van 12 ec of 18 ec. Als je voor 12 ec kiest moet je de resterende 6 ec invullen met vrije keuze. Naast ondergenoemde keuzevakken van 6 ec kan ook worden gekozen uit vakken bij andere opleidingen. Het is wel verstandig om daarvoor eerst toestemming van de examencommissie te vragen. We hebben een aparte handleiding voor het bachelorproject samengesteld (zie op de FEW site www.few.vu.nl onder 'Studenten' bij 'Project en stage' ), zodat student en begeleider precies weten wat er van hen verwacht wordt.

  BachelorprojectFarmacochemie - DrugDiscovery & Target Finding

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430530

  BachelorprojectFarmacochemie - DrugDisposition & SafetyAssessment

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430536

  BachelorprojectFarmacochemie - SyntheticBio-Organic Chemistry

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430621

  BachelorprojectFarmacochemie – SyntheticMedicinal Chemistry

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430527

  BachelorprojectFarmacochemie -Theoretical Biochemistry

  Periode 2+3, Periode 5+6 18.0 XB_430629

  Naam Periode Credits Code

  Innovatieproject diagnostiek& gezondheid

  Periode 3 6.0 X_420225

  Klinische diagnostiek enImaging

  Periode 2 6.0 XB_42000

  Open Innovation in Science Periode 2 6.0 X_430583

  Strategic Management ofTechnology and Innovation

  Periode 1 6.0 E_BK3_SMTI

  Theories of technologyventure creation

  Periode 1 6.0 X_420569

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 22 van 210

  http://www.few.vu.nl

 • In de handleiding vind je informatie over de gang van zaken rond het bachelorproject. Hierin staat onder meer dat je schriftelijke toestemming van de studieadviseur nodig hebt om aan het project te kunnen beginnen. Ook staat erin dat, na afronding van je bachelorproject, het eindcijfer samen moet worden ingeleverd met het 'Beoordelingsformulier Bachelorproject' . Wat te doen bij achterstand: In principe zijn de bachelorprojecten bedoeld om de bacheloropleiding mee af te sluiten. Het is dan ook niet raadzaam om deze al te volgen als je nog een aanzienlijke studieachterstand hebt. Als je bepaalde vereiste voorkennis mist, is deelname al helemaal uitgesloten. Bijvoorbeeld: je moet de vakken Fysica en Medische Fysica I en Natuurkunde en Gezondheid gehaald hebben alvorens je mag deelnemen aan een bachelorproject bij Medische Fysica. Dat ligt natuurlijk ook erg voor de hand. Aan de andere kant mag uitstellen ook niet tot verdere vertraging leiden. Neem daarom in voorkomende gevallen tijdig contact op met de studieadviseur om een studieplanning te maken. Vakken:

  Vrije keuzevakken

  Naam Periode Credits Code

  BachelorprojectBioinformatica / Genomics

  Ac. Jaar (september) 18.0 XB_430096

  BachelorprojectBioinformatics / Genomics

  Ac. Jaar (september) 12.0 XB_430041

  BachelorprojectBiomoleculairewetenschappen

  Periode 2+3, Periode 4+5 18.0 XB_430504

  BachelorprojectBiomoleculairewetenschappen

  Periode 5 12.0 XB_430503

  Bachelorproject Fysica vanleven

  Ac. Jaar (september) 12.0 XB_430039

  Bachelorproject Fysica vanleven

  Ac. Jaar (september) 18.0 XB_430107

  Bachelorproject Medischefysica

  Ac. Jaar (september) 12.0 XB_430085

  Bachelorproject Medischefysica

  Ac. Jaar (september) 18.0 XB_430099

  Bachelorproject Medischefysiologie

  Ac. Jaar (september) 12.0 XB_430100

  Bachelorproject Medischefysiologie

  Ac. Jaar (september) 18.0 XB_430101

  Bachelorproject MNW Ac. Jaar (september) 12.0 XB_0002

  Bachelorproject MolecularClinical Diagnostics

  Ac. Jaar (september) 12.0 XB_430506

  Bachelorproject MolecularClinical Diagnostics

  Ac. Jaar (september) 18.0 XB_430507

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 23 van 210

 • Vakken:

  Verplichte keuze van 6 ec - periode 4 Vakken:

  Verplichte vakken periode 4 Vakken:

  Analyselab

  Doel vakNa afloop van deze cursus kan de student: - vanuit een gegeven inhoudelijk probleem hypothesen opstellen en

  Naam Periode Credits Code

  Project systeemmodelleren Periode 6 6.0 X_420544

  Translationele Biomarkers Periode 5+6 6.0 X_430559

  Wetenschapscommunicatievoor Bèta-onderzoekers

  Periode 5 6.0 AB_470185

  Naam Periode Credits Code

  Gezondheidszorgsystemen Periode 4 3.0 X_420528

  Introduction to SystemsBiology

  Periode 4 3.0 X_401042

  Oriëntatie op de M-variant Periode 4 6.0 X_400375

  Naam Periode Credits Code

  Vectorcalculus Periode 4 3.0 X_400577

  Voortgezette Biostatistiek Periode 4 3.0 X_401078

  Vakcode S_AL ()

  Periode Periode 3

  Credits 6.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen

  Coördinator dr. E.J. van Ingen

  Examinator dr. E.J. van Ingen

  Docent(en) dr. E.J. van Ingen

  Lesmethode(n) Hoorcollege, Werkgroep, Practicum

  Niveau 300

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 24 van 210

 • toetsen; - gangbare analysetechnieken in netwerkonderzoek toepassen; - resultaten interpreteren en onderzoeksbevindingen duidelijk rapporteren. Inhoud vakHet Analyselab is een intensieve afsluiting van de minor ‘Netwerken in de Informatiesamenleving’ waar de analyse van sociale netwerken centraal staat. Tijdens de vakken is al geoefend met netwerkanalyse. In het analyselab werken studenten (grotendeels in groepjes) vier volle weken aan de analyse van diverse voor de minor geschikte soorten netwerkdata m.b.v. netwerkanalyse software. Na een korte theoretische inleiding worden onder begeleiding de benodigde analysetechnieken geleerd en toegepast en wordt verslag gelegd van de resultaten en waar nodig onderbouwd met netwerkvisualisaties. Vanwege de wisselwerking tussen theorie en inhoud aan de ene kant en de analyse van netwerkdata aan de andere kant, worden de werkgroepbijeenkomsten en practica ook deels als hoorcollege ingericht. OnderwijsvormHoorcollege, werkgroep en practicum. ToetsvormTijdens de werkcolleges wordt een streng schema van deadlines gehanteerd. Aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten is verplicht. Als participatie en presentatie als voldoende worden beoordeeld wordt het eindcijfer bepaald door het gewogen cijfer van de werkgroep- en practicumopdrachten. Literatuur• Wordt van tevoren via Blackboard bekend gemaakt. Vereiste voorkennisDeelname aan de vier inhoudelijke vakken van de minor 'Netwerken in de informatiesamenleving' is voorwaardelijk voor deelname aan het analyselab. Aanbevolen voorkennisBasale kennis over methodologie en statistiek wordt verwacht. DoelgroepStudenten Minor "Netwerken in de informatiemaatschappij" (bachelor) Applications in Economic Policy: Policy Analysis, Formulation and Evaluation

  Vakcode E_ME_AEP ()

  Periode Periode 3

  Credits 6.0

  Voertaal Engels

  Faculteit Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk.

  Coördinator dr. W. Janssens

  Examinator dr. W. Janssens

  Lesmethode(n) Hoorcollege, Werkgroep

  Niveau 300

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 25 van 210

 • Doel vakThe objective of this course is to develop the capability of students to independently analyse a policy issue, design a policy response, or evaluate a policy intervention from an economic point of view. Specific learning outcomes upon completion of this curricular item are: • Students are able to identify a relevant (economic) policy issue, to motivate the urgency of the issue, and to formulate an appropriate research question • Students are able to locate relevant economic theory in the literature and to apply it correctly in order to analyse the policy issue and to identify the economic rationale of potential or actual policy responses • Students are able to identify, interpret and compare empirical findings from the economic literature to describe the policy issue, and/or the behavioural response of the market and government actors, and/or the impact of these responses • Students have developed a critical attitude to the relevance and shortcomings of empirical data compared to theoretical requirements, and have become aware of limitations in insights that can be gained from theoretical reasoning alone when addressing real-life issues • Students are able to present their findings clearly to academic expert and non-expert audiences • Students are able to work independently, while incorporating relevant feedback into their work • Students are able to give constructive feedback to peers Inhoud vakIn this intensive period course, students work in a policy area of their choice (e.g. international financial systems and banking regulation, macro policy, development and growth, environment, urban/transport, health, human capital, competition policy, industrial policy). Students write an economic policy-oriented research paper focusing on policy analysis, design and/or evaluation. OnderwijsvormOne introductory lecture followed by weekly working groups (compulsory attendance) ToetsvormPaper, presentation and working group participation LiteratuurVarious theoretical and empirical academic papers (dependent on the topic) Vereiste voorkennisFoundations of Microeconomics and Development of Macroeconomic Thought Aanbevolen voorkennisBusiness Cycles and Stabilization Policy and Structural Policy Bachelorproject Bioinformatica / Genomics

  Vakcode XB_430096 (430096)

  Periode Ac. Jaar (september)

  Credits 18.0

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 26 van 210

 • Doel vakOriëntatie en voorbereiding op de master Bioinformatics en (specialisatie) Systems Biology. Inhoud vakNadere kennismaking met en verdieping in het vakgebied bioinformatica of systeem biolgie. In het kader van deze cursus wordt een bacheloropdracht uitgevoerd, waarmee de student laat zien dat hij/zij kennis en vaardigheden op het gebied van theorie, experimenteel werk, data analyse, schriftelijk en mondeling rapporteren, etc. die in de bachelorfase aan de orde zijn geweest, kan toepassen in een project van enige omvang. De bacheloropdracht dient daarmee als 'proeve van bekwaamheid'. OnderwijsvormBestudering van leerboek en/of andere relevante vakliteratuur d.m.v. begeleide zelfstudie, uitvoering van praktische oefeningen en een onderzoeksproject onder leiding van een stafmedewerker, schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding bacheloropdracht beschikbaar. LiteratuurNader te bepalen. Aanbevolen voorkennisBasiskennis overeenkomend met de tot dan toe gevolgde bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen, Biologie of Informatica. Het vak Inleiding Bioinformatica wordt aanbevolen als voorkennis, voor een Bachelor Project in Bioinformatica, ook is enige programmeer ervaring en/of affiniteit met biologische problemen handig. Voor een Bachelor project in Systeem Biologie is affiniteit met wiskunde en biologie of enige ervaring met biologisch labwerk gewenst. Doelgroep3MNW Overige informatieVoor 3 MNW studenten bestaat dit Bachelorproject in twee varianten: de basisvariant van 12 studiepunten (vakcode X_430041) kan in overleg met de coördinator worden uitgebreid naar 18 studiepunten (zie vakcode X_ 430096). Bachelorproject Bioinformatics / Genomics

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Coördinator prof. dr. J. Heringa

  Examinator prof. dr. J. Heringa

  Niveau 300

  Vakcode XB_430041 (430041)

  Periode Ac. Jaar (september)

  Credits 12.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 27 van 210

 • Doel vakOriëntatie en voorbereiding op de master Bioinformatics and Systems Biology. Inhoud vakOnder het motto "Discovering the Simplicity of Life" ga je een project doen in de bioinformatica en/of systeem biologie. In de Life Sciences hebben zich de laatste 10-15 jaar enorme hoeveelheden data verzameld. Het Human Genome project was daarvan slechts het (kleine) begin, ondertussen zijn er vele duizenden menselijke genomen gesequenced, en daarnaast ook het genoom van tienduizenden andere organismen, varierend van chimpansee tot gist, en van e. coli tot tomaat. Maar ook gen expressie, eiwit- en metabolietconcentraties, eiwitinteracties en post- translationele modificaties (en zelfs eiwitstructuren) worden tegenwoordig high-throughput gemeten. Al deze data kan ons veel leren over hoe levende cellen en organismen werken, maar daarvoor zijn twee dingen van vitaal belang: ten eerste moet je de enorme hoeveelheden data kunnen verwerken (denk aan opslag en transport maar ook algorithmen voor analyse), en ten tweede moet je modellen bouwen op basis van de data, om hypotheses te kunnen testen. Dat is waar dit bachelorproject over zal gaan. Eerdere projecten gingen o.a. over het voorspellen van eiwit-interactie interfaces, het bouwen van een netwerk model van signaaltransductie in het staan van darmkanker, of het koppelen van genen aan symptomen van depressie en angststoornissen. Je wordt begeleid door een van onze promovendi op zijn/haar eigen onderzoeks onderwerp. In je project, kun je laten zien dat je kennis en vaardigheden op het gebied van theorie, experimenteel werk, data analyse, schriftelijk en mondeling rapporteren, etc. die in je bachelor aan de orde zijn geweest, kunt toepassen. De bacheloropdracht dient daarmee als 'proeve van bekwaamheid'. OnderwijsvormBestudering van relevante vakliteratuur d.m.v. begeleide zelfstudie, uitvoering van praktische oefeningen en een onderzoeksproject onder leiding van een promovendus en een docent, schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding bacheloropdracht beschikbaar. ToetsvormBeoordeling vind plaats op basis van het formulier Bachelorprojecten van jouw opleiding. Voor verricht werk (65%), verslag (25%) en presentatie (10%) worden deelcijfers gegeven. LiteratuurNader te bepalen. Vereiste voorkennisLaatste fase (derde jaars) in een Bachelor opleiding van elke beta of life science discipline (inclusief Medicijnen).

  Coördinator dr. ir. K.A. Feenstra

  Examinator dr. ir. K.A. Feenstra

  Niveau 400

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 28 van 210

 • Aanbevolen voorkennisAffiniteit met modelleren en/of algorithmische analyse van data. DoelgroepDerdejaars Bachelor student in elke beta of life science discipline (inclusief Medicijnen). IntekenprocedureNeem contact op voor een afspraak met de coordinator. Overige informatieDit bachelorproject bestaat in twee varianten. De basisvariant van 12 studiepunten (vakcode X_430041) kan in overleg met de coordinator worden uitgebreid naar 18 studiepunten (vakcode X_430096). Docenten: prof.dr. J. Heringa, dr.ir. K.A. Feenstra, dr. S. Abeln (en anderen). Bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen

  Doel vakHet doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen, kan toepassen in een project Biomoleculaire Wetenschappen. Inhoud vakIn veel ziektebeelden of bijwerkingen van medicijnen is het onbekend welke moleculaire oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Bij een bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen doe je onderzoek naar biologische targets die betrokken zijn bij bepaalde ziektes (Medicinal Chemistry --> Moleculaire Farmacologie --> Dr. Marco Siderius), of aan bijwerkingen die verbonden zijn aan het gebruik van een bepaald geneesmiddel door de vorming van metabolieten (Moleculaire Toxicologie --> Dr. Jan Commandeur). Dit alles gebeurt op moleculair niveau. Informatie over het type projecten door de docent verstrekt (op afspraak). De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald. OnderwijsvormHet bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase,

  Vakcode XB_430504 (430504)

  Periode Periode 2+3, Periode 4+5

  Credits 18.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Coördinator dr. D.J. Scholten

  Examinator dr. D.J. Scholten

  Niveau 300

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 29 van 210

 • waarbij de student een biomoleculair project krijgt dat past binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling, met focus op Moleculaire Farmacologie/ Receptor Biochemie of Moleculaire Toxicologie. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het schrijven van een eindverslag, het geven van een mondelinge presentatie, het maken van een wetenschappelijke poster en het presenteren op het poster event (eind januari of juni). ToetsvormAcademische attitude (15%), Uitvoering (35%), Verslag (35%), Mondelinge presentatie (15%) LiteratuurDe eerste 2-3 weken wordt besteed aan het uitgebreid inlezen in de achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag geschreven. Doelgroep3MNW IntekenprocedureNeem contact op met docent Dr. Marco Siderius ([email protected]) of Dr. Jan Commandeur ([email protected]) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten. Voor dit bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen dien je je aan te melden bij de stagecoördinator middels een digitaal formulier: www.formdesk.com/vuamsterdam/bachelorprojectfar. De deadline daarvoor is half januari (zie het formulier voor exacte deadline) voor een project in periode 5-6. Het formulier gaat in december open. Voor een project in periode 2-3 is de deadline voor aanmelding eind juni (zie formulier voor exacte deadline; formulier opent begin juni). Op het formulier geef je je voorkeur op. We zullen ons best doen om je te plaatsen bij je eerste voorkeur, maar daarvoor kan geen garantie worden gegeven. Neem contact op met de stagecoördinator via [email protected] voor vragen gerelateerd aan aanmelding en procedures omtrent bachelorprojecten. Meer informatie is te vinden op de blackboard site "Bachelorproject FAR" van het huidige collegejaar, waar je je middels 'self-enrollment' voor kunt inschrijven. Overige informatieDit project kan worden gedaan in de periodes 2-3 of 5-6. Dr. D.J. Scholten (stagecoördinator) --> [email protected] Dr. M. Siderius (docent Moleculaire Farmacologie) Dr. J.N.M Commandeur (docent Moleculaire Toxicologie) Bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen

  Vakcode XB_430503 ()

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 30 van 210

  mailto://[email protected]://[email protected]://www.formdesk.com/vuamsterdam/bachelorprojectfarmailto://[email protected]://[email protected]

 • Doel vakHet doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen, kan toepassen in een project Biomoleculaire Wetenschappen. Inhoud vakIn veel ziektebeelden of bijwerkingen van medicijnen is het onbekend welke moleculaire oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Bij een bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen doe je onderzoek naar biologische targets die betrokken zijn bij bepaalde ziektes (Medicinal Chemistry --> Moleculaire Farmacologie --> Dr. Marco Siderius), of aan bijwerkingen die verbonden zijn aan het gebruik van een bepaald geneesmiddel door de vorming van metabolieten (Moleculaire Toxicologie --> Dr. Jan Commandeur). Dit alles gebeurt op moleculair niveau. Informatie over het type projecten door de docent verstrekt (op afspraak). De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald. OnderwijsvormHet bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase, waarbij de student een biomoleculair project krijgt dat past binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling, met focus op Moleculaire Farmacologie/ Receptor Biochemie of Moleculaire Toxicologie. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het schrijven van een eindverslag, het geven van een mondelinge presentatie en het houden van een posterpresentatie (alleen 18 EC variant). ToetsvormAcademische attitude (15%), Uitvoering (35%), Eindverslag (35%) en Mondelinge presentatie (15%) LiteratuurDe eerste we(e)k(en) wordt besteed aan het uitgebreid inlezen in de achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag geschreven. Doelgroep3MNW IntekenprocedureNeem contact op met docent Dr. Marco Siderius ([email protected]) of Dr. Jan Commandeur ([email protected]) voor inhoudelijke informatie

  Periode Periode 5

  Credits 12.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Coördinator dr. D.J. Scholten

  Examinator dr. D.J. Scholten

  Niveau 400

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 31 van 210

  mailto://[email protected]://[email protected]

 • over de mogelijke bachelorprojecten. Voor een bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen dien je je aan te melden via www.formdesk.com/vuamsterdam/bachelorprojectfar. De deadline daarvoor is half januari (zie het formulier) voor een project in periode 5. Het formulier gaat in december open. Middels dit formulier geef je je voorkeur op voor een onderzoeksrichting. We doen ons best je bij je eerste voorkeur te plaatsen, maar daarvoor kan geen garantie worden gegeven. Neem contact op met de stagecoördinator via [email protected] voor vragen gerelateerd aan aanmelding en procedures omtrent bachelorprojecten. Meer informatie is te vinden op de blackboard site "Bachelorproject FAR" van het betreffende jaar, waar je je middels 'self-enrollment' voor kunt inschrijven. Overige informatieDit vak kan alleen bij uitzondering (vakcode X_430503) in de 12 EC variant worden gedaan in periode 5 (bijv. bij verplicht vak in periode 6). Dit kan alleen na overleg met en na goedkeuring door de stagecoördinator (te bereiken via: [email protected]). De standaard variant van het bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen is 18 EC (X_430504) Dr. D.J. Scholten (stagecoördinator) Dr. M. Siderius (docent Moleculaire Farmacologie) Dr. J.N.M. Commandeur (docent Moleculaire Toxicologie) Bachelorproject Farmacochemie - Biomolecular Analysis

  Doel vakHet doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Biomolecular Analysis project binnen de divisie Bioanalytical Chemistry. Inhoud vakBinnen Biomoleculaire Analyse worden complete bioanalytische systemen ontwikkeld waarmee zowel de selectiviteit als de gevoeligheid verbeterd kan worden. Bovendien wordt het in de industrie en de kliniek steeds belangrijker om grote aantallen monsters in een korte tijd te kunnen analyseren, vandaar dat de ontwikkeling en optimalisatie van geautomatiseerde multidimensionale systemen een belangrijke plaats

  Vakcode XB_430524 (430524)

  Periode Periode 2+3, Periode 5+6

  Credits 18.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Coördinator dr. D.J. Scholten

  Examinator dr. H. Lingeman

  Niveau 300

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 32 van 210

  http://www.formdesk.com/vuamsterdam/bachelorprojectfarmailto://[email protected]://[email protected]

 • inneemt. Het gaat hierbij om toepassing van biospecifieke en massaspectrometrische technieken. Centraal staan de ontwikkeling van methoden voor peptiden, eiwitten en metabolieten in een complexe matrix. Met name voor op eiwit gebaseerde verbindingen worden electroforetische technieken veel toegepast. Tijdens het bachelorproject kunnen zowel capillaire electroforese als gel-electroforese technieken aan de orde komen. De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald. Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open House’ en door de docent (op afspraak). OnderwijsvormHet bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase (practicum), binnen een bioanalytisch project. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie. ToetsvormAcademische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag (35%) en presentatie (15%). LiteratuurEr wordt uitgebreid aandacht besteed aan het inlezen in de achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag geschreven. Vereiste voorkennisZie de stagehandleiding Doelgroep3F IntekenprocedureBachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Inschrijving vindt plaats middels een digitaal formulier, en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en begin januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de inschrijving en uitvoering van het bachelorproject. Alle informatie, inclusief link naar inschrijfformulier is te vinden op de blackboard site "Bachelorproject FAR". Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via [email protected] voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten. Overige informatieNeem contact op met de docent Dr. Henk Lingeman ([email protected]) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten. Bachelorproject Farmacochemie – Biomolecular Simulation & Modeling

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 33 van 210

  mailto://[email protected]://[email protected]

 • Doel vakHet doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Biomoleculair Simulation & Modeling project (computationele toxicologie). Inhoud vakNaast de farmacologische werkzaamheid van een medicijn kunnen er ook toxicologische effecten optreden door metabolieten, en de interactie van de stof en/of metabolieten met andere targets. Dit kan resulteren in ongewenste bijwerkingen van een medicijn, een gebrek aan effect en zelfs het terugtrekken van een medicijnmolecuul uit het ontwikkeltraject. Binnen Biomolecular Simulation & Modeling worden computationele methodes ontwikkeld die de interactie van stoffen met verschillende targets karakteriseren en metabolietvorming door bepaalde enzymen kunnen voorspellen. De bindingsaffiniteit en -selectiviteit van stoffen/metabolieten worden berekend door middel van efficiënte en zeer nauwkeurige rekenmethoden. De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald. Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open House’ en door de docent (op afspraak). OnderwijsvormDit bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase (modeling), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het onderzoeksprogramma van de betrokken docent. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie. ToetsvormAcademische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag (35%) en presentatie (15%). LiteratuurDe eerste weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag geschreven. Vereiste voorkennisAfgerond 1e jr+ overleg eindproject coordinator Aanbevolen voorkennis

  Vakcode XB_430533 (430533)

  Periode Periode 2+3, Periode 5+6

  Credits 18.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Coördinator dr. D.J. Scholten

  Examinator dr. D.P. Geerke

  Niveau 300

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 34 van 210

 • Moleculaire Modeling voor Farmacochemici Doelgroep3F, 3S IntekenprocedureBachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Inschrijving vindt plaats middels een digitaal formulier, en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en begin januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de inschrijving en uitvoering van het bachelorproject. Alle informatie, inclusief link naar inschrijfformulier is te vinden op de blackboard site "Bachelorproject FAR". Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via [email protected] voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten. Overige informatieNeem contact op met de docent Dr. Daan Geerke ([email protected]) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten. Bachelorproject Farmacochemie - Computational Medicinal Chemistry

  Doel vakHet doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Computational Medicinal Chemistry project. Inhoud vakAls de ziekte bestudeerd is en de biologische targets bepaald zijn moeten er moleculen gevonden worden die de biologische targets op de juiste manier moduleren en daarmee de ziekte kunnen genezen. Dit bachelorproject geeft de studenten de kans om onderzoek te verrichten met moderne technieken om tot de design van deze nieuwe liganden te komen. Bij Computationale Medicinal Chemistry (design) gaat het om Computer-Aided Drug Design (CADD) benaderingen, waarbij met de computer bestaande informatie van liganden en biologische targets wordt verzameld en omgezet wordt in modellen die leiden tot een beter begrip van ligand- receptor interactie. Deze kunnen gebruikt worden om nieuwe liganden te zoeken of om ideeën voor synthese te genereren.

  Vakcode XB_430618 ()

  Periode Periode 2+3, Periode 5+6

  Credits 18.0

  Voertaal Nederlands

  Faculteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Coördinator dr. D.J. Scholten

  Examinator dr. C. de Graaf

  Niveau 300

  Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Medische Natuurwetenschappen - 2016-2017 20-7-2017 - Pagina 35 van 210

  mailto://[email protected]://[email protected]

 • Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open House’ en door de docent (op afspraak). De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald. OnderwijsvormHet bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase (modeling), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het schrijve