Exacte wetenschappen. Aanwinsten van Anet — Periode 2015/ · PDF fileExacte...

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Exacte wetenschappen. Aanwinsten van Anet — Periode 2015/ · PDF fileExacte...

Exacte wetenschappen. Aanwinsten vanAnet Periode 2015/10[1]Exacte wetenschappen. Aanwinsten van Anet bmqw

LogicaFuzzy-set social science / Charles C. Ragin. Chicago, Ill. :University of Chicago Press, 2000. 352 p. ISBN 9780226702773 ; ISBN 9780226702766

UACST: PSW 301.081 GRAGI 2000

KdGSAW: SOCIAAL 300.6 RAGI

StatistiekStatistiek met Excel / Jacques Van Der Elst. 4 ed. Berchem : De Boeck, 2014. 255 p. : ill. ISBN 9789045544991

KdGHB: 517

APMEI: OK 527.4 ELST 2014

UACST: PSW 301.085 GELST 2014

Zonen grijpen de wereldmacht : terrorisme demografischverklaard / Gunnar Heinsohn. Amsterdam : NieuwAmsterdam Uitgevers, 2008. 200 p. ISBN 9789046803707

UACST: PSW 301.174 GHEIN 2008

Modeling infectious disease parameters based on serologicaland social contact data : a modern statistical perspective / NielHens ; Ziv Shkedy ; Marc Aerts ; Christel Faes ; Pierre VanDamme ; Philippe Beutels. New York, N.Y. : Springer,2012. 298 p. (Statistics for biology and health ; 2012:1). ISBN 9781461440710 ;ISBN 9781461440727 ;doi doi:10.1007/9781461440727

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4072-7

UHasselt: 519.2 HENS 2012

AP: AP

KdG: KdG

UACDE: BMED 57.087 GHENS 2012

Territorio y demarcacion en los censos de poblacion : ciudad deMexico 1753, 1790, 1848 y 1882 / Sonia Lomardo de Ruiz ;Guadalupe de la Torre Villalpando ; Mara Gayon Cordova ;Mara Dolores Morales Martnez. Mexico, D.F. : InstitutoNacional de Antropologa e Historia, 2009. 372 p. : ill. ISBN 9789680303731

UACST: MAGMEXD 181

Modeling dose-response microarray data in early drugdevelopment experiments using R : order-restricted analysis ofmicroarray data / [edit.] Dan Lin ; [edit.] Ziv Shkedy ;[edit.] Daniel Yekutieli ; [edit.] Dhammika Amaratunga ;[edit.] Luc Bijnens. Berlin : Springer, 2012. 282 p. (Use R! ; 2012: 2). ISBN 9783642240072 ;doi doi:10.1007/9783642240072 ;ISBN 9783642240065

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24007-2

AP: AP

KdG: KdG

UHasselt: 57.087 LIN 2012

The Venice report : demography, tourism, financing and changeof use of buildings / Jane Da Mosta ; Thierry Morel ; RenatoGibin ; Stefania Tonin ; Fabrizio Fracchia ; Roberto Agnoletto ;Francesca Mattassoglio ; Lidia Panzeri ; Anna Somers Cocks ;Tom Spencer ; Enrico Tantucci. Cambridge : CambridgeUniversity Press, 2010. 104 p. : ill. ISBN 9780956343901

KMSKA: MONOBC 7555

Statistiek : samen leven en werken in cijfers / IlseVanderstukken. Berchem : de Boeck, 2015. 163 p. : ill. ISBN 9789045554976

KdGHB: 517.2 VAND 2015

Didactiek

Integraal / G. Apers ; P. Krols ; G. Vingerhoets. Mechelen :Plantyn, 2014. 4 v. Met leerboek; werkboek;leerwerkboek

APNOO: OT 372.851 SAVINTE 2014

Nieuwe Delta-T / Gerda Barberien ; Jos Casteels ; Danielle DeVos ; Frederik Smessaert ; Katrijn Van Eekert ; Carl VanHove. Mechelen : Plantyn, 2011. Leermap; Leerplan,Handleiding

KdGDLONP: 485.3

APNOO: OT 372.851 SAVDELTTN 2011

UACDE: BMED 372.851 YCAST

4A leerplan AC, 4A en 4B leerplan en handleiding 4/5 uur ; 4Cleerplan en handleiding AB en C 4/5 uur; 4A leerplan enhandleiding D 3 uur; 5/6 leerplan C

Op weg met chemie / L. Brandt ; A. Capon ; J. Jansen ;[edit.] M. Meeus ; E. Onkelinx ; N. Rotty ; G. Speelmans ; A.Surings ; A. Vangervan. Mechelen : Plantyn, 2014. Leerwerkboek ; Handleiding. ISBN 9789030143741

APNOO: OT 372.854 SAV OPWE 2014

Manuel du greement et de la manuvre des batiments a voileset a vapeur / E. Breart. 4 ed. Paris : Librairie scientifique,industrielle et agricole, Eugene Lacroix, imprimeur-editeur. 459 p. : ill. (Bibliotheque scientifique-industrielle et agricoledes arts et metiers ; 2)

EHC: 802918

MS Access 2013 : met praktische voorbeelden en oefeningen /Eddy Van den Broeck ; Erik Cuypers. Berchem : De Boeck,2014. 225 p. Titel varieert: MSAccess 2013 : metpraktische voorbeelden en oefeningen. ISBN 9789045544960

KdGDLONP: 487.2

APKRO: OK 527 OFFI 2015

APMEI: HAND 527.3 BROE 2014

APMEI: OK 527.3 BROE 2015

UACST: PSW 681.3 GBROE 2014

KdGHB: 523.3 BROE 2014

MS Word 2013 : met praktische voorbeelden en oefeningen /Eddy Van den Broeck ; Erik Cuypers. Berchem : De Boeck,2014. 253 p. Titel varieert: MSWord 2013 : metpraktische voorbeelden en oefeningen. ISBN 9789045544588

KdGHB: 523.13

APNOO: GWO&T 681.33 GBROE 2014

APKRO: OK 527 OFFI 2015

APMEI: OK 527.2 BROE 2015

APMEI: HAND 527.2 BROE 2015

UACST: PSW 681.3 GBROE 2014

KdGDLONP: 487.2

gratis oefenbestanden op www.informaticaboeken.be

Techniek Explora / Wim Broos ; Sofie Cobbaert ; Swa Cremers ;e.a. Mechelen : Plantyn, 2015

APNOO: OT 372.862 SAVEXPL 2014

Leerplan mediaopvoeding in de basisschool / C.R.K.L.O. Brussel : CRKLO. z.p.

KdGDLONP: 475.6

Delta Nova / C. Carmeliet ; N. Deloddere ; N. De Wilde ; L.Elias ; H. Verniers. Mechelen : Plantyn, 2013. 1 v. Leerwerkboek

KdGDLONP: 485.3

Leerwerkboek 1A-1B-2A-2B; Handleiding 5 analyse deel 2, 5/6analyse deel 2; Leerwerkboek 5 analyse deel 1

Catalogue general. Paris : Editions Centre National de laRecherche Scientifique, 1965

APKC: MMCACENTR-catalog-1

1965

Digitale labo's : hoe kan je reele labo's vervangen door digitalelabo's in de eerste graad A-stroom en de tweede graad TSOnatuurwetenschappen? / Ellen Claes. Antwerpen : Karel deGrote-Hogeschool, 2015. 1 dvd-rom(s). Eindwerk:Eindwerken KdGDLO: PBSO ; 2015: 05 ; promotor LiesVercauteren

KdGDLONP: PBSO 2015/05

Euclides: vakblad voor de wiskundeleraar. Groningen. Ondertitel varieert. ISSN 01650394

KdGDLONP: tijdschriftenrekken

lopende jaargang + laatste 7 jaargangen in archief

UACMI: MAGWIS 51 EEUC

5065(1974/19751989/1990)

KdGDLO

73(1997/1998)

Optimaal / Filip Goossens ; Johan Teughels ; Tinne Van denNeucker ; Anniek Braem ; Mieke Degrande. Wommelgem :Van In, 2015. leerwerkschrift;

APVSK: O&T 372.851 SAVOPTI 2015

Nog lang niet uitgeteld / Hilde Heuninck. Berlaar : Het GeelPunt, 2000. 109 p. : ill. Met Spellendoos

APNOO: OT 376 HEUN 2000

WP+ / Daniel Jaques ; Jurgen Levrier ; Roger Meesschaert ;e.a. Mechelen : Plantyn, 2009. Titel varieert:Wiskundeproject+

KdGDLONP: 485.3

APNOO: OTO&T 372.851 SAVWP 2009

UACDE: BMED 372.851 YWP

Lichtreceptoren : Hoe kan je het thema 'lichtreceptoren' op eengedifferentieerde manier aanpakken in de lessen biologie in heteerste jaar van de tweede graad ASO(wetenschappen/niet-wetenschappen)? / Koen Oostvogels. Antwerpen : Karel de Grote-Hogeschool, 2015. 1dvd-rom(s). Eindwerk: Eindwerken KdGDLO: PBSO ;2015: 31 ; promotor Katrien Aerts

KdGDLONP: PBSO 2015/31

Relationele & seksuele vorming : handboek voor secundaironderwijs / Kim Peeters ; Bart Degryse ; Erika Frans ; Sandravan den Eynde ; Lies Verhetsel. Antwerpen : Garant,2011. 300 p. ISBN 9789044126891

KdGDLONP: 433.4

APNOO: DOC 372.861 PEET 2011

APNOO: GWOTBLS 372.861 GPEET 2011

Complex interventions in health / David A. Richards ; IngalillRahm Hallberg. London : Routledge, 2015. 381 p. ISBN 9780415703161

UHasselt: 61 RICH 2015

Traite complet de physique elementaire, a l'usage desetablissements d'enseignement moyen / A. Robert. Mechelen : Imprimerie de E. F. Van Velsen, 1851. 399 p. :ill.

SESAMechelen: M.3564 (a)

Verwerkingsspel biotoopstudie : Wat is na uitvoering van debiotoopstudie binnen het vak natuurwetenschappen in het eerstejaar van de A-stroom VVKSO en GO! een leuk en goedverwerkingsspel voor leerlingen? / Sanne Ruts. Antwerpen :Karel de Grote-Hogeschool, 2015. 1 dvd-rom(s). Eindwerk: Eindwerken KdGDLO: PBSO ; 2015: 32 ;promotor Katrien Aerts

KdGDLONP: PBSO 2015/32

Formule 1 : wiskunde voor het 1ste jaar B / Marieke Sarazin ;Stijn Seys ; Jan Vanhee. Wommelgem : Van In, 2015

APNOO: OT 372.851 SAVFORM 2015

Een eerste bezoek van Kangoeroe aan de allerkleinsten :actieonderzoek bij de Vlaamse Wiskunde Olympiade met hetoog op de implementatie van een wiskundewedstrijd voor deeerste graad lager onderwijs / Els Teijsen. Antwerpen :Karel de Grote-Hogeschool, 2015. 1 dvd-rom(s). Eindwerk: Eindwerken KdGDLO: PBSO ; 2015: 04 ;promotor Bart Windels, Els Sas

KdGDLONP: PBSO 2015/04

BCA-koffer, een didactische tool voor het werken met mimics inFlowol : Wat zijn de didactische mogelijkheden van het werkenmet mimics in het computerplatform Flowol binnen het leerplanTechniek van de eerste graad in de A-stroom? / Joris

Valgaeren. Antwerpen : Karel de Grote-Hogeschool,2015. 1 dvd-rom(s). Eindwerk: Eindwerken KdGDLO:PBSO ; 2015: 29 ; promotor Bart Bulckens

KdGDLONP: PBSO 2015/29

Typ Top plus online / Dirk Vandeputte ; Koenraad Six. Berchem : De boeck, 2014. 102 p. Titel varieert:Vloeiend en foutloos typen : de meest beproefde methode numet oefentraject online. ISBN 9789045547107

APMEI: OK 368.1 VAND 2014

APMEI: HAND 368.1 VAND 2014

Kruispunt / Bram Verdoodt. Antwerpen : De Boeck, 2014APNOO: OT 372.851 SAVKRUI 2014

Patient safety culture : theory, methods and application / PatrickWaterson. Surrey : Ashgate, 2014. 415 p. ISBN 9781409448143

UHasselt: 613 WATE 2014

Cours elementaire de physique / L. Wouters. Malines :Imprimerie Raym. Van Velsen, 1896. 410 p. : ill.

SESAMechelen: M.3442 (a)

Exacte en natuurwetenschappen (algemeen)Les 0153>uvres d'archimede et les progres de la constructionnavale / Charles Bonny. p. 4168

SESAMechelen: M.3540 (a)

Eos : act