Mediawijsheid & Social Learning

download Mediawijsheid & Social Learning

of 34

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  587
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mediawijsheid & Social Learning

Mediawijsheid & Sociale Learning

Mediawijsheid & Social LearningPatrick Koning | 2 oktober 2015

2 oktober 2015 | 1TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Wie ben ik?

Wie ben ik?

Patrick KoningSenior leraar/trainer/ontwikkelaarKoning Willem I College

Edublogger bij Lerenontrafeld.nlAuteur Mediawijsheid in de klas

Mediawijsheidindeklas.nl

2008 gestart binnen KW1C.2 oktober 2015 | 3TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

0, 1, 2, 3 en 4de dimensie2 oktober 2015 | 5TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?4 dimensies

0, 1, 2, 3 en 4de dimensie2 oktober 2015 | 6TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[images: Luis Prado, Phil Laver, Alessandro Suraci, Mister Pixel & Creative Stall, Noun Project]10234

0, 1, 2, 3 en 4de dimensie2 oktober 2015 | 7TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?3 conclusies

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[image: Tom Walsh, Noun Project]1

Wereld wordt kleinerBeroepen verdwijnen, veranderen en ontstaan nieuwe beroepenSnelheid van veranderingen neemt toe.2 oktober 2015 | 9TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[images: Luis Prado, Phil Laver, Rmy Mdard, MikaDo Nguyen, Noun Project]2

Wereld wordt kleinerBeroepen verdwijnen, veranderen en ontstaan nieuwe beroepenSnelheid van veranderingen neemt toe.2 oktober 2015 | 10TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[images: Aha-Soft, Noun Project]3

Wereld wordt kleinerBeroepen verdwijnen, veranderen en ontstaan nieuwe beroepenSnelheid van veranderingen neemt toe.2 oktober 2015 | 11TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

Wereld wordt kleinerBeroepen verdwijnen, veranderen en ontstaan nieuwe beroepenSnelheid van veranderingen neemt toe.2 oktober 2015 | 12TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Kenmerken van toekomstgericht onderwijs / Onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid, leerlingen leren zich blijvend te ontwikkelenDe globaliserende maatschappij brengt vraagstukken met zich mee op het terrein van bijvoorbeeld migratie en duurzaamheid. Die vragenom innovatieve oplossingen uit verschillende vakgebieden. Het is belangrijk dat burgers weten hoe ze nieuwe informatie tot zich kunnen nemen en hoe ze die in wisselende situaties kunnen toepassen. Dat is van belang in een wereld metsteeds sterkere internationale concurrentie.

De vaardigheden die leerlingen daarvoor nodig hebben, leren ze voor een belangrijk gedeelte op school. Onderwijs dat de creativiteit en de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt, helpttoekomstige burgers binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken.

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Kenmerken van toekomstgericht onderwijs / Leerlingen leren de kansen van de digitalewereld te benutten Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs. Dat is nodig, want ze leven in een wereld waarin nieuwe technologien en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en werkende leven van iedereen.

Hoe kun je nieuwe technologische diensten en producten het beste benutten? Hoe kun je digitale informatie duiden en verwerken? En hoe ga je goed om met (digitale) media en beelden? Het is van belang leerlingen samen met leraren op zoek te laten gaan naar de antwoorden op dergelijke vragen.

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Basis kennis en vaardigheden / Digitale vaardigheidLeerlingen groeien op in een digitaal tijdperk en maken gemakkelijk gebruik van nieuwe (sociale) media. Daarmee spreekt het niet vanzelf dat ze weten hoe ze informatie van internet het beste kunnen verzamelen en duiden. Ook overzien ze niet altijd de gevaren en de marketingtechnieken van de online wereld. Het Platform acht het van groot belang dat leerlingen kennis hebben van nieuwe technologien en weten hoe ze die kunnen inzetten. Daarom horen digitale vaardigheden thuis in de vaste kern van het onderwijs. Hetgaat daarbij om mediawijsheid en het vinden, verwerken en creren van digitale informatie (tekst en beeld), maar ook om het kunnen toepassen van technologien om antwoorden op vragen te krijgen (zogeheten computational thinking). Erzijn al scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs die hun leerlingen digitale vaardigheden bijbrengen, maar het is belangrijk die nog nadrukkelijker bij leerlingen te ontwikkelen.

Wat isMediawijsheid?

Wat is Mediawijsheid?Mediawijsheid is alles wat je nodig hebt om vandaag, morgen en overmorgen te (over)leven in een wereld vol media

Vandaag = kansen en bedreigingen als jongere.Morgen = baan vinden en baan houden.Overmorgen = leven lang leren en nieuwe banen vinden en behouden.2 oktober 2015 | 17TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Wat is Mediawijsheid?

KansenBedreigingen

TransferMotivatie

Netjes uitgewerkt in het boek: kansen en bedreigingen.Maar ook kennis, vaardigheden EN gedrag.En: competenties beschreven.2 oktober 2015 | 18TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongerenmediawijs?

Hoe maak je jongeren mediawijs?Pedagogische uitgangspunten

Internet is een basisbehoeftePositief-kritische houdingBelang van echte vragen

Besef dat jongeren internet als een recht beschouwen = basisbehoefte, zoals water, eten, -> Pyramide Maslow = verbondenheidPostief-kritische houding = growth mindset ipv. Negatief-kritisch = fixed mindset -> geen gesprekspartner meer.

2 oktober 2015 | 20TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]DocentMediawijsheidMediawijzedocent

Doel

Middel

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]DocentMediawijsheid

DoelMediawijsheid in de persoonlijke en maatschap-pelijke context gaat over mentaliteit, en basis kennis en vaardigheden in kansen en bedreigingen.

2 oktober 2015 | 22TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]DocentMediawijsheid

Doel

2 oktober 2015 | 23TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]DocentMediawijsheidMediawijzedocent

Doel

Middel

Mediawijzedocent

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]MiddelMediawijsheid in de vak- en beroepscontext vraagt een actieve inzet van de lerende jongere.

Pre-internet tijdperk was docent actief en aan het consumeren, participeren en produceren.2 oktober 2015 | 25TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Mediawijzedocent

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]MiddelLaat jongeren al consumerend, participerend en producerend experts worden in onderwerpen.

Hoe beoordeel ikmediawijsheid?

Hoe beoordeel ik mediawijsheid?Beoordeel jongeren bij voorkeur via een integrale eindopdracht. Zo kun je een gefundeerd oordeel geven over de mate waarin ze de hogere orde denkvaardigheden beheersen.

Hoe implementeer je mediawijsheid?

Hoe implementeer je mediawijsheid?2 oktober 2015| 30Ga als docent het experiment aan met jongeren. Bedenk dat #fail niet bestaat. Het is slechts eenFirst Attempt In Learning.

Mediavaardig, mediabewust en mediawijs hart onder de riem.

2 oktober 2015 | 30TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe implementeer je mediawijsheid?

Waarom is mediawijsheid belangrijk?Wat is mediawijsheid?Hoe maak ik jongeren mediawijs?Pedagogische uitgangspuntenDidactische uitgangspuntenKennismaking met mediawijsheidConsumerenParticiperenProducerenHoe beoordeel ik mediawijsheid?Hoe integreer ik mediawijsheid in vak- of beroepscontext?Hoe wordt ik als docent mediawijs?Hoe implementeer je mediawijsheid?252 blz.

Hoe implementeer je mediawijsheid?

+

Hoe implementeer je mediawijsheid?