Mediawijsheid 2.0

download Mediawijsheid 2.0

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  149
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mediawijsheid 2.0

Mediawijsheid & Sociale Learning

Mediawijsheid 2.0#Mediawijsheid in de klas Patrick Koning | 1 december 201660 minuten

Anekdote: ik kwam 11-11 (carnaval) op gesprek bij Monique, Rutger en Irma om deze presentatie voor te bereiden. Mooi zonnig weer. Fris. Een graad of 5 buiten. Ik werd begroet door twee meiden in gymkleding. Korte broek en t-shirt. Brrr. Toen ik richting het stafgebouw liep kwam ik in totaal 3 medewerkers tegen die me allemaal begroette. Ik voelde me meteen gezien en warm welkom ;-)

Ik weet als vader van Jip (16) en Roos (13) dat niet altijd vanzelfsprekend is bij scholen. Toen ik op speurtocht ging met mijn kinderen naar een vo school. Merk je grote verschillen. Een school waar je bijna anoniem binnen komt voelt niet prettig.

Waarom vertel ik dit? Een belangrijk ingredint om met mediawijsheid aan de slag te gaan is interesse in de ander: gezien worden, verbinding maken en in contact gaan.

Dit doen jullie goed. In voorgesprek geleerd dat er al een basis is: chromebooks, wifi, en aantal onderdelen al binnen lessen, b.v. Sterk wachtwoord tijdens de introductieweek vandaar mediawijsheid 2.0 voor IVO-Deurne

Mediabewustzijn, Begrip, Houding, Gedrag????

75 minuten = 1 uur 15 minuten

10 min waarom?10 min wat? incl. reactie uit de zaal.10 min hoe? alleen pedagogisch 15 min hoe? veilig internetten15 min hoe? focus10 min hoe? beroepscontext?05 min hoe implementeren? FAIL bestaat niet.

2 oktober 2015 | 1TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

0, 1, 2, 3 en 4de dimensie2 oktober 2015 | 3TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?3 conclusies

Uit de video 3 conclusies2 oktober 2015 | 4TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[image: Tom Walsh, Noun Project]1

Wereld wordt kleinerBeroepen verdwijnen, veranderen en ontstaan nieuwe beroepenSnelheid van veranderingen neemt toe.2 oktober 2015 | 5TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[images: Luis Prado, Phil Laver, Rmy Mdard, MikaDo Nguyen, Noun Project]2

Beroepen:0: Jager of verzamelaar1: Boer -> specialisatie landbouw, veeteelt, slager, bakker, handelaar2: koopman, textielwerker, timmerman, schoenmaker, metaalbewerker, matroos, wever, handelaar, winkelier, ambachtsman, ketellapper, scharensliep, steengoedhandelaar (handelaar in kruiken en potten), paardenhandelaar, melkboer, schillenboer, glasblazer en buskruitmaker. Ook ontstonden de koopmansgilden en ambachtsgilden, zoals gilden voor bakkers, timmerlieden, meubelmakers, wevers en chirurgijns.3: In de derde dimensie ontstonden vele nieuwe beroepen, vooral op het gebied van techniek, bestuur, administratie, verkoop en dienstverlening.4: bijvoorbeeld professioneel blogger, vlogger, websiteontwerper, big-data-analist, cloudbeheerder, ICT-beheerder, netwerkbeheerder, softwareontwikkelaar, community manager, webshopeigenaar, desktop publisher, database administrator, IT-manager, Chief Information Officer (CIO), nanotechnoloog, roboticatechnoloog, windmolenengineer, voedingsadviseur en lean consultant.

3de dimensie: Volgens het rapport Occupational changes during the 20th century steeg het aandeel in technische, bestuurlijke, administratieve, verkoopgerelateerde en dienstverlenende beroepen tussen 1910 en 2000 van n vierde naar drie vierde van de totale beroepsbevolking in de Verenigde Staten. Beroepen waarvan het aandeel verminderde, zijn onder andere handwerksman, voorman, arbeiders, hulp in de huishouding, boer en landarbeider.In Nederland is een vergelijkbare trend zichtbaar, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aandeel van beroepen in de sectoren dienstverlening, handel en horeca, bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening, transport, opslag en communicatie is tussen 1849 en 1993 gestegen. Het aandeel van beroepen in landbouw en visserij is daarentegen gedaald. De industrie laat een ander beeld zien: het aandeel van industrile beroepen is tot 1960 gestegen, waarna een daling inzette.2 oktober 2015 | 6TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?[images: Aha-Soft, Noun Project]3

5000 jr.500 jr.50 jr.1234

De eerste dimensie duurde ruwweg vijfduizend jaar, de tweede dimensie vijfhonderd jaar, terwijlde derde dimensie slechts vijftig jaar duurde.

Het tempo van verandering neemt rap toe.

2 oktober 2015 | 7TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.

Wat kunnen we hieruit leren?2 oktober 2015 | 8TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Waarom is mediawijsheid belangrijk?

4Justine Pardoen: Mediawijsheid is het nieuwe lezen en schrijven: wie niet kan lezen of schrijven met media is de nieuwe analfabeet!

Dit is het tijdperk van de 4de dimensie = adaptable to change is om leren gaan met het internet.2 oktober 2015 | 9TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Wat isMediawijsheid?

Vraag mondeling stellen in de zaal?! Gaat sneller dan inloggen!!!!!2 oktober 2015 | 10TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Wat is Mediawijsheid?Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

[bron: Mediawijsheid: de ontwikkeling van een nieuw burgerschap]

Leuke definitie maar wat is dan mediawijsheid precies?

Je hebt een compas nodig.2 oktober 2015 | 11TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Wat is Mediawijsheid?

KansenBedreigingen

TransferMotivatie

Link leggen naar vorige quote waarbij meebewegen speelt op het vlak van kansen en bedreigingen EN in de contexten: persoonlijk, maatschappelijk en vak- of beroepscontext.

Netjes uitgewerkt in het boek: kansen en bedreigingen.Maar ook kennis, vaardigheden EN gedrag.En: competenties beschreven.2 oktober 2015 | 12TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongerenmediawijs?

Hoe maak je jongeren mediawijs?Mediawijsheid moet als apart vak geroosterd worden op het IVO-Deurne.

Mediawijsheid moet gentegreerd aangeboden worden op het IVO-Deurne.

Stelling

Uit boek: blz. 233 paragraaf 7.32 oktober 2015 | 14TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?

Uitwisselen van meningen: waarom eens? waarom oneens?2 oktober 2015 | 15TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?n-n aanpakMediawijsheid zal n als apart vak n gentegreerd in alle vakken aangeboden moeten worden in het onderwijs.

Stelling

Uit boek: blz. 233 paragraaf 7.3

Argumenten:Mediawijsheid moet gegeven worden door een echte expert (zoals NL en rekenen) = VAKMediawijsheid mag er niet bij komen en dus ondersneeuwen in de waan van de dag = VAKMediawijsheid is geen doel op zich, maar een middel om = GEINTEGREERDIk geef al een aantal jaren training bij de Red Eagles in Den Bosch. Het volgende is met opgevallen: van alleen wedstrijdjes spelen wordt je geen betere ijshockey-er. Natuurlijk leuk om te doen, maar je wordt er niet per se beter van. De wedstrijdcontext is te complex. Beter is om bij start training losse onderdelen te trainen: schaatsen, stickhandling, passen, spelregels, . Daarna ga je combineren: schaatsen en passen. 1-op-1 situatie. . Natuurlijk sluit je de training af met een wedstrijdje om geleerde toe te leren passen en spelers gemotiveerd te houden.

Oftwel: EN-EN-AANPAK, schaatsen als doel en schaatsen als middel, stickhandling als doel en

achter deze aanpak zit zone van naaste ontwikkeling en transfer.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er geen eenduidige conclusie is over welke aanpak het beste is, dus: EN-EN-AANPAK.

2 oktober 2015 | 16TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?[images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project]DocentMediawijsheidMediawijzedocent

Doel

Middel

DOEL en MIDDEL benoemen.

DUS 2 rollen in het onderwijs: docent mediawijsheid en mediawijze docent!!!!

Beide rollen gelden 3 pedagogische uitgangspunten en een aantal didaticsche: ik zal er hiervan ook 3 uithalen.2 oktober 2015 | 17TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?Pedagogischeuitgangspunten

[images: Thomas Helbig, Noun Project]

2 oktober 2015 | 18TitelAuteurDatumPatrick KoningMediawijsheid & Sociale Learning

Hoe maak je jongeren mediawijs?Manifest Recht op mediawijsheidtoegang tot internet;veilige media;mediawijze opvoeding;mediawijs onderwijs;online vergetelheid;vrijheid van meningsuiting in de media;online privacy;bescherming tegen schadelijke beelden en teksten;online spelen;mediagrenzen.

[bron: Mediawijzer.net]Internet is een basisbehoefte

Besef dat jongeren internet als een recht beschouwen = basisbehoefte, zoals water, eten, -> Pyramide Maslow = verbondenheid; respecteer zoals ze het voelen.Postief-kritische houding = growth mindset ipv. Negatief-kritisch = fixed mindset -> geen gesprekspartner meer.

2 oktober 2015