Masterscriptie Bram Seeuws

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  278
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Een grote hoeve in een klein dorp Deftinge en het Hof te Muizenhole na 1789

Transcript of Masterscriptie Bram Seeuws

 • !!!!!!!!!!!!!!

  Een!grote!hoeve!in!een!klein!dorp:!Deftinge!en!het!Hof!te!Muizenhole!!

  na!1789!!!

  Seeuws!Bram!!

  Promotor:!prof.!dr.!Eric!Vanhaute!Commissarissen:!prof.!dr.!Thijs!Lambrecht!en!Pieter!De!Reu!

  !!!!!!!!!!Masterproef!voorgelegd!aan!de!Faculteit!Letteren!en!Wijsbegeerte!voor!het!behalen!van!de!graad!van!Master!of!Arts!in!de!Geschiedenis!! [email protected]!2015!!!

 • !3

  !!

  Verklaring !De! auteur! en! de! promotor(en)! geven! de! toelating! deze! studie! als! geheel! voor! consultatie!beschikbaar! te! stellen! voor! persoonlijk! gebruik.! Elk! ander! gebruik! valt! onder! de! beperkingen!van!het!auteursrecht,! in!het!bijzonder!met!betrekking!tot!de!verplichting!de!bron!uitdrukkelijk!te!vermelden!bij!het!aanhalen!van!gegevens!uit!deze!studie.!!Het! auteursrecht! betreffende!de! gegevens! vermeld! in! deze! studie! berust! bij! de! promotor(en).!Het! auteursrecht! beperkt! zich! tot! de! wijze! waarop! de! auteur! de! problematiek! van! het!onderwerp! heeft! benaderd! en! neergeschreven.! De! auteur! respecteert! daarbij! het!!oorspronkelijke!auteursrecht!van!de!individueel!geciteerde!studies!en!eventueel!bijhorende!documentatie,! zoals! tabellen! en! figuren.! De! auteur! en! de! promotor(en)! zijn! niet!verantwoordelijk!voor!de!behandelingen!en!eventuele!doseringen!die! in!deze! studie!geciteerd!en!beschreven!zijn.!!Bram!Seeuws!! !

 • !4

  Dankwoord Een%individueel%opstel%als%onderdeel%van%een%opleiding,%zo%omschrijft%de%dikke%Van%Dale%het%woord%

  thesis.% Naar% mijn% mening% een% foutieve% definitie,% want% een% thesis% is% geen% solitair% werk.% In% de%

  totstandkoming%van%deze%thesis%moet%ik%dan%ook%heel%wat%mensen%te%bedanken.%

  %

  Mijn%eerste%woord%van%dank%gaat%uit%naar%Pieter%De%Reu.%Hij%stond%me%de%afgelopen%twee% jaar%bij%

  met%raad%en%daad.%Voor%ieder%probleem%kon%ik%bij%hem%terecht.%Zonder%hem%zou%het%werk%dat%hier%

  voor%u%ligt%%en%dat%meen%ik%uit%de%grond%van%mijn%hart%%er%niet%zijn.%%

  %

  Daarnaast%dank%ik%ook%mijn%promotor%Prof.%dr.%E.%Vanhaute.%Door%zijn%sabbatical%was%het%moeilijk%

  om%faceHtoHface%feedback%te%krijgen.%Toch%stond%hij%me%via%mailverkeer%vaak%bij.%Bovendien%bleken%

  vele%van%zijn%werken%een%inspiratiebron%bij%de%totstandkoming%van%deze%thesis.%%

  %

  Een%derde%persoon%die% ik% ten% zeerste%wil%bedanken% is%Prof.% dr.%T.% Lambrecht.%Niet%alleen%was% zijn%

  boek%een%inspiratiebron%voor%deze%scriptie,%ook%zijn%hulp%tijdens%het%speurwerk%in%het%Rijksarchief%

  Gent% bleek% van% goudwaarde.% Zonder% zijn% vele% zoektips% zou% het% verhaal% dat% ik% hier% zal% brengen%

  gewoonweg%onmogelijk%geweest%zijn.%Nogmaals%bedankt%dus%bij%deze.%

  %

  Naast% het% team% van% academici% zijn% er% nog% heel% wat% mensen% die% bijgedragen% hebben% tot% de%

  totstandkoming% van% dit% werk.% Zonder% de% medewerkers% van% het% Rijksarchief% Gent% zou% mijn%

  archiefwerk%vele%malen% langer%geduurd%hebben.%De%contacten%met%onder%meer%Tania%Fol%en%Sofie%

  Lengeler%waren%daarbij%zeer%verrijkend.%Ook%een%speciaal%dankwoord%voor%Anne%De%Waele%van%het%

  Stadsarchief%Geraardsbergen.%Zij%stond%me%tevens%bij%met%raad%en%daad%en%liet%me%meermaals%toe%in%

  het%archief%zelf%te%gaan%snuffelen.%

  %

  Tot%slot%mag%ik%ook%mijn% familie%en%vrienden%niet%vergeten.%Zonder%hun%steun%zou%van%deze%thesis%

  nooit% sprake% geweest% zijn.% Een% speciaal% dankwoordje% gaat% daarbij% uit% naar%mijn% vriendin%Babish%

  Bogaers.% In%de% laatste%stressvolle%weken%voor%de%deadline%bleef%ze%mij%door%dik%en%dun%steunen,%al%

  moest%ze%vaak%wel%verdragen%dat%mijn%hoofd%eerder%in%Deftinge%zat%dan%bij%haar.%%

  %

  Bram%Seeuws%!6!augustus!2015!! !

 • !5

  INHOUDSOPGAVE

  Verklaring!....................................................................................................................................................................!3!Dankwoord!..................................................................................................................................................................!4!INHOUDSOPGAVE!......................................................................................................................................!5!LIJST!VAN!AFKORTINGEN!........................................................................................................................!7!OVERZICHT!VAN!AFBEELDINGEN!EN!TABELLEN!.............................................................................!8!

  Hoofdstuk!I:!Inleiding!en!probleemstelling!...........................................................................!9!Probleemstelling!....................................................................................................................................................!12!Hoofdstuk!II:!Bronnen!................................................................................................................!16!2.1.!Inleiding!............................................................................................................................................................!16!2.2.!Problemen!tijdens!het!onderzoek!.......................................................................[email protected]Pietersabdij!.............................................................................................................!18!2.4.!Fonds!Napoleon!De!Pauw!..........................................................................................................................!18!2.5.!Fonds!Scheldedepartement,!deel!D:!Registratie!en!Domeinen!.................................................!19!2.6.!De!registratiekantoren!................................................................................................................................!19!2.6.1.!Het!registratiekantoor!Geraardsbergen!.......................................................................................................!20!2.6.2.!Het!registratiekantoor!Zottegem!.....................................................................................................................!21!2.7.!Kadastrale!bronnen!......................................................................................................................................!21!2.7.1.!Kadastraal!expertisedossier:!.............................................................................................................................!21!2.7.2.!Kadastrale!Perequatie!...........................................................................................................................................!22!2.7.3.!Het!kadaster!van!P.C.!Popp!.................................................................................................................................!22!2.8.!Stadsarchief!Geraardsbergen!!inventaris!Baronie!van!Boelare!..............................................!23!2.9.!Notarile!archieven!......................................................................................................................................!23!2.8.1.!Notaris!Jozef!Lodewijk!Declercq!..............................................................................[email protected]Baptiste!Minnaert!................................................................................[email protected]Baptiste!Roelandt!en!notaris!Charles!Evrard!..................................................................!24!2.9.!Hypotheekkantoor!Oudenaarde!.............................................................................................................!24!Hoofdstuk!III:!Voorgeschiedenis!van!Deftinge!en!het!Hof!te!Muizenhole!.................!26!3.1.!Inleiding!............................................................................................................................................................!26!3.2.!De!volle!middeleeuwen!en!de!uitbouw!van!het!Hof!te!Muushole!.............................................!27!3.2.!De!late!middeleeuwen:!een!eerste!opsplitsing!.................................................................................!28!3.3.!De!nieuwe!tijden:!een!tweede!opsplitsing!..........................................................................................!29!3.4.!Besluit!.................................................................................................................................................................!30!HOOFDSTUK!IV:!SOCIOXECONOMISCHE!GESCHIEDENIS!VAN!DEFTINGE!17DE!!19DE!EEUW!................................................................................................................................................!31!

  DEEL!1:!EIGENDOMSVERHOUDINGEN!..............................................................................................!32!4.1.!Bestuurlijk!kader!...........................................................................................................................................!32!4.2.!Demografische!evolutie!..............................................................................................................................!32!4.2.!De!eigendomsverhoudingen!in!Deftinge:!1699!vs.!1860!.............................................................!34!4.2.1.!Geestelijke!goederen!.............................................................................................................................................!36!4.2.2.!Adellijke!goederen!..................................................................................................................................................!39!4.2.3.!Burgerlijke!goederen!.............................................................................................................................................!41!4.2.4.!Goederen!i